рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Атом ядросы

Атом ядросы - раздел Механика, Механика – механикалық қозғалыстар туралы ғылым     Ядро Жалпы Орталық, Кіндік, Центр Білді...

 

 

Ядро жалпы орталық, кіндік, центр білдіреді.

Атомның центрінде өлшемі 10-14-10-15м, атом массасының 99,9% шоғырланған, өте кішкентай, бірақ ауыр, оң зарядталған ядро орналасқан.

Атом ядросы элементар бөлшектерден құралған протондар (p) мен нейтрондар (n). Протон оң электрон заряды бар, абсолют шамасы бойынша электрон зарядына тең. Нейтрон электр заряды жоқ, немесе оларды нуклондар деп атайды. Нуклондар массасы

Атом ядросындағы жалпы нуклондар саны массалық сан деп аталады . Ядро заряды Ƶe-, мұндағы e- протон заряды, Ƶ-ядроның зарядының саны, протондар санына тең. X-периодтың жүйедегі элементінің орнын анықтайды. X элементінің ядросы, Ƶ атомдық нөмірінен және А массалық санымен келесі түрде белгіленеді . периодтың жүйедегі элементінің орнын анықтайды, Ƶ- атомдық нөмірін, A-Ƶ=N.

Атомдық нөмірі Ƶ бірдей, массалық саны A әртүрлі N=A-Ƶ, изотоп деп аталады. Мысалы сутегі изотоптары Z=1; протий- (Ƶ=1, N=0), -дейтерий- (Ƶ=1, N=1), тритий-(Ƶ= 1, N=2). Атомдық нөмірі Ƶ әртүрлі, бірақ массалық саны бірдей изобарлар деп аталады. 16S36 18Ar36 44Ru104 Pd104

Изотоптар деп нейтрондар саны бірдей ядроларды атайды .

Атом ядросы орнына жиі, нуклид термині қолданылады. Табиғаттағы ең ауыр элемент уран изотоп болып табылады .

Байланыс энергиясы.

Нуклондар арасында өте күшті ядролық әсерлесуі бар, электрондарды атомнан жұлып шығару үшін қажет энергия байланыс энергиясы деп аталады. Массамен өте тығыз байланысты ядроның байланыс энергиясы ядроның толық байланыс энергиясы деп аталады. Ядроны түгел ыдырату үшін, жеке-жеке бөліп тастауға ыдыратуға жұмысалатын энергия.

Е=MяС2 W=mc2

Eб/с=mc2=[Ƶmp+(A-Ƶ)mn-Mя]c2=[ƵmH+(A-Ƶ)mn-MA]c2=

mp,mn,Mя, протон, нейтрон, ядро массасы.

сутегі атомының массасы, MA-берілген заттың атомдық массасы. (салмағы) M=Ma Mp=m

Байланыс энергиясы сәйкес келетін масса:

Бір нуклонға келетін меншікті б/с энергиясы

жоғары болған сайын, ядро берік болып келеді.м.б- меншікті б/с энергиясы.

 

Ядроның күштер қасиеттері

1. Ядролық күштер тартылыс күштері болып табылады.

2. 2,2 10-15м өте аз арақашықтықта ядролық күштер бар

Радиоактивті ыдырау кезінде электр зарядтарының сақталу заңы

Ƶя-ядро заряды

Ƶi-радиоактивті ыдыраудан кейінгі ядро мен бөлшектер заряды.

Массалық сандардың сақталу заңы

Ядролық реакция

Атом ядроларының элементар бөлшектер н/е бір бірімен өзара әсерлесу кезінде болатын өзгерістер ядролық реакция деп аталады.

Ядролық реакция-ядролық әсерлесуге қатысатын барлық бөлшектер қатынасатын кұбылыс.

Ядроның бөлінуі –ядролық реакция.

a- кейбір жеңіл бөлшек

A- ауыр бөлшек

a+A®B+b

Ядролық реакция нәтижесі бірдей емес;

1 Реакция нәтижесінде бөлшектер ешқандай өзгеріссіз қалуы мүмкін, ішкі күйі де өзгермейді.

2 Бөлшектер түрі сақталады, толық кинетикалық энергиясы сақталмайды, екеуі де, қозған күйі де өзгереді.

Ядролық реакциялардың сақталу заңдары.

Электр зарядының сақталу заңы .

1 ; Ƶ1134

2 A1+A2=A3+A4

Бариондық зарядының сақталу заңы.

Радиоактивтілік

Радиоактивтілік – кез-келген ядроның (ядроларға қарағанда) жеңіл бөлшектер шығару арқылы басқа ядроларға түрленуі.

Табиғи радиоактивтілік табиғат жаралғаннан бар радиоактивтілік, адам қатысуынсыз жүреді.

Қазіргі күнде дейін ашылған үш түрі бар.

радиоактивтілік

радиоактивтілік

радиовактивтілік

Жасанды радиоактивтілік адамдар өзі табиғатқа әсер етуінен туған радиоактивтілік.

радиоактивтілік ыдырау ыдырау

сәуле гелий ядроларының ағыны.

ыдырау ұшып келе жатқан электрондар ағыны.

радиоактивтілік ядроның қозған күйінен басқа күйге көшуі мұны ыдырау деп атаиды. сәулелер қатты электромагниттік сәулелер.

Радиоактивтіліктің жалпы заңдары

Радиоактивті ыдырауды сипаттайтын шамалар бар: ядро саны

осы уақыт өткенге дейінгі әлі ыдырамаған ядролар саны.

бірлік уақытта ыдырайтын сан, 1 с қанша ядро ыдырайды.

ге көбейтсек бірлік уақыт ішінде ыдыраудың үлесін береді.

берілген ядроның бірлік уақыт ішіндегі ыдырау ықтималдылығы, ыдырау тұрақтысы, радиоактивті тұрақты деп аталады.

дифференциал теңдеуді шешсек, біртекті логарифімді теңдеу шығады.

бастапқы уақыттағы барлық ядролар саны. N=N0-xt*e-x*t , N=N0*e-x*t

,

ұзақ уақыт өткеннен кейінгі ыдыраған ядролар саны.

жартылай ыдырау периоды

t уақыт мезетінде ядроның жартысы ыдырайды.

орташа өмір сүру уақытты көрсететін уақыт.

Радиоактивті препараттың активтілігі деп берілген ядролар активтілігі бірлік уақыт ішінде шығаратын бөлшектер саны. Берілген ядро басқа ядродан пайда болмайтын болса, онда бер түрлі ядролар активтілігін былай жазамаыз

Активтілік бірлігі беккерель 1БК-1с ішінде болатын бір активті ыдырауы, Ku=3,7*1010 Бк

α ыдырау мен β ыдырауға қатысты болса, онда

Ал егерде

Активтіліктері яғни ыдырайтын ядролар саны тең, мұны радиоактивтілік тепе-теңдік деп аталады.

1. уақыт бірлігі ішіндегі ыдырайтын ядролар саны, ол өзгеруі мүмкін

2. Ядролар саны уақыт бойынша өзгермейді, себебі ядролар саны құйылып жатыр, сонша ядролар саны ыдырап жатыр, барлығының активтілігі бірдей.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Механика – механикалық қозғалыстар туралы ғылым

Механикалы оз алыс деп сана ж йесі ретінде алын ан денемен салыстыр анда бас а бір денені... Механиканы кинематика ж не динамика сия ты б лімдері... Кинематика оз алыстарды себептерін арастырмай тек т рлерін арастырады...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Атом ядросы

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Айналу периоды Т деп дененің бір айналымға кеткен уақытын айтады, яғни дене 2p бұрышқа бұрылады
=Т уақыт мезетіне ∆j=2p айналу бұрышы сәйкес келетіндіктен,

Ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстарды салыстыру
Ілгерілемелі қозғалыс Айналмалы қозғалыс 1. Бірқалыпты түзусызықты қозғалыс

Дененің массасы мен жылдамдығының көбейтіндісін импульс деп атайды
Импульстің бағыты жылдамдықтың бағытымен бағыттас. Бұл теңдеу ілг

Салыстырмалық теориясының элементтері
Галилей түрлендіруі Классикалық механикада, яғни (v<<c) Галилейдің салыстырмалылық механикасы

Денеге Жердің тартылу күшімен әсер ететін күшті ауырлық күші деп атайды
Дененің Жерге тартылуы кезінде оған қарсы әсер ететін екінші денеге түсетін күшті салмақ

Механикалық жұмыс
Жұмыс деп әсерлесуші денелердің бір-бірімен энергия алмасуының сандық өлшемін айтады. Түз

Дененің жұмыс істеу қабілеттілігінің сандық мөлшерін энергия деп атайды
Энергия жұмыспен тығыз байланысты болғандықтан, жұмыс қандай өлшем бірлікпен өлшенсе, энергия да сондай өлшем бірлікпен өлшенеді.

Соқтығысулар
Соқтығысу – екі немесе бірнеше денелердің, аз уақыт ішінде бір-бірімен әрекеттесуі. Екі түрлі соқтығысу бар: абсолют серпімді және

Атты дене механикасы
Қатты дененің айналуын қарастырғанда күш ұғымына, қоса күш моменті және масса ұғымына, қоса инерция моменті деген x

Пішіні бар массасы m біртекті денелердің инерция моменттері
N дене инерция моменті материалық нүкте

Атты дененің деформациясы
Қатты денелердің сыртқы күштің әсерінен пішіні мен өлшемін өзгертуін деформация деп атайды. Серіппенің деформациясын қарастыр

Сұйықтар мен газдардың қозғалысы
Заттың үш агрегаттық күйі белгілі: қатты, сұйық және газ күйлері. Қатты дене өзінің көлемі мен пішінін тұрақ

Идеал газ күйінің теңдеуі
Молекула-кинетикалық негізінде алынған теңдеулер газ күйін анықтайтын шамаларды өзара байланысатын қатарларды табуға мүмкіндік береді. Бұ

Идеал газ заңдары
Идеал газдар бағынатын заңдар әлдеқашан ашылған болатын. Бұл заңдардың барлығын да кинетикалық теория теңдеуінен шығарып алу&

Айтымды және қайтымсыз процесстер
  Қайтымды процесстер деп, кері бағытьта өткізуге болатын процессті тура бағытта өткізгенде жүйе қандай күйден

Нүктелік зарядтардың өзара әсерлесу заңы. Кулон заңы
Вакуумде орналасқан екі нүктелік қозғалмайтын зарядтардың арасындағы өзара әсерлесу күші зарядтарға тура пропорционал, зарядтардың

Электростатикалық өріс кернеулігі
Электростатикалық өріс деп қозғалмайтын электр зарядының тудырған өрісін атаймыз. Электростатикалық өрісті екі шамамен сипаттаймыз: потенциал (

Зарядтардың потенциалдық энергиясы
Дене электростатикалық өрісте потенциалдық энергияға ие, потенциалдық энергиялардын айырымы консервативті күштердің жұмысына тең. Сондықт

Тұрақты электр тогы. Электр тогы
  Егер өткізгіште электр өрісін туғызатын болсақ, онда заряд тасушылар реттелген қозғалысқа келеді: оң зарядтар өріске бағы

Электр қозғаушы күш
Егер өткізгіште электр өрісін тудырсақ және оны сақтауға әрекет жасамасақ, онда заряд тасушылардың қозғалысы өткізгіш бойында

Электр өрісінің энергиясы. Зарядтар жүйесінің энергиясы
  Зарядталған денелердің өзара әсерлесетін күштері консервативті болады (олардың жасаған жұмысы жолға байланыссыз). Зарядталu

Электр өрісінің энергиясы
Зарядталған конденсатордың энергиясына арналған формула (1)

Ом заңы. Өткізгіштердің кедергісі
Омның тәжірибе жүзінде тағайындаған заңы бойынша біртекті металл өткізгіштің бойымен ағатын ток күші осы өткізгішке түсірілге

Джоуль-Ленц заңы
Өткізгіштің бойымен ток жүргенде өткізгіш қызады. Джоуль және оған байланыссыз Ленц эксперимент жолымен өткізгіштен бөлініп шығатын жылу

Вакуумдағы магнит өрісі. Ток элементттерінің өзара әсерлесуі
  Қозғалмайтын электр зарядтары электр өрісін туғызады, қозғалатын электр зарядтары (басқа өріс) – магнит өрісін туғызады.

Магнетиктер. Диа-пара-феромагнетиктер
Магнетиктер деп өздігінен магнит өрісін тудыратын, болмаса сыртқы магнит өрісін өзгерте алатын ортаны айтады.Тағы да сыртқы өріске әкеліп ендір

Электромагниттік толқындар шкаласы
Жарық табиғаты екі негізді, дуализмді: жарықтың электромагниттік толқындық қасиеті және бөлшектік қасиеті бар. Электромагниттік толқ

Толқындық оптика. Жарық интерференциясы. Бірдей көлбеу және бірдей қалың жолақтар
Жарықтың толқындық теориясы Гюйгенс приципіне негізделген. Ол былай тұжырымдалады: толқын таралға

Жарық дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі
  Электромагниттік толқын біртекті ортада таралған кезде толқын фронтының геометриялық пішіні өзгермейді. Егер де толқын мөлдір емес ке

Жарық дисперсиясы. Дисперсияның электрондық теориясы
Жарық дисперсиясы Жарық дисперсиясы деп n сыну көрсеткішіні

Жарықтың поляризациясы. Брюстер және Малюс заны
Табиғи және поляризацияланған жарық Жарық денеге әсер еткенде жарық толқынның электромагниттік өрісіні&#

Жарықтың кванттық табиғаты
Кванттық оптика– жарықтың кванттық қасиеті байқалатын құбылыстарды зерттейтін оптиканың бөлімі.

Фотоэффект заңдары
  Фотоэффект құбылысын электромагниттік теория тұрғысынан қарастырсақ, түскен жарық толқыны электр өрісі әсерінен мет

Фотонның массасы мен импульсі
  Фотон материалды, электрлік, нейтралды бөлшек. Фотон энергиясы немесе

Атомның ядролық моделі
20 ғасырдың бас кезінде атомның шын бар екендігі ешқандай күмәнсіз жалпылай мойындалды. Атом моделін ұсынған ағылшын физигі Дж.Томсон (1902-190

Атомдың спектрлер
Берілген дене шығаратын (немесе жұтатын) электромагникттік сәуле жиіліктерінің (немесе толқын ұзындықтарының)жиыны шығару(немесе жұтылу)

Сутегі атомының сызықтық спектрлері
Разрядталған газдардың (жеке атомдардың) сәуле шығаруының спектрін әкспериментальдық зерттеу әр элементті

Бордың кванттық теориясы
Резерфорд ұсынған модельге сәйкес атомның +Ze заряды бар өте кішкене,бірақ ауыр ядросы, оның төңірегінде z электрон болады. Бірақ атомны&

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги