рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ - раздел Химия, Практикум з хімії   1. При Окисненні 16,74 Г Двовалентного Металу Утворилося 21,5...

 

1. При окисненні 16,74 г двовалентного металу утворилося 21,54 г оксиду. Визначити молярну масу еквівалента металу. Чому дорівнюють молярна і атомна маси металу?

Відповідь: 27,9 г/моль.

 

2. В якій масі гідроксиду кальцію міститься стільки ж моль еквівалентів, скільки в 120 г гідроксиду натрію.

Відповідь: у 111 г.

 

3. При взаємодії 5,6 г заліза з сіркою утворилось 8,8 г сульфіду заліза. Визначити молярну масу еквівалента заліза, якщо молярна маса еквівалента сірки дорівнює 16 г/моль.

Відповідь: 28 г/моль.

 

4. Визначити масу 5 моль еквівалентів фосфату цинку.

 

Відповідь: 321 г.

 

5. Обчислити молярну масу еквівалента олова, якщо при нагріванні 0,92 г його у струмені кисню утворилось 1,17 г оксиду олова.

Відповідь: 29,4 г/моль.

 

6. В якій масі ортофосфорної кислоти міститься стільки ж моль еквівалентів, скільки в 200 г .

Відповідь: у 130,4 г.

 

7. 0,432 г металу утворили 0,574 г хлориду. Обчислити молярну масу еквівалента металу, якщо молярна маса еквівалента хлору 35,5 г/моль.

 

Відповідь: 108 г/моль.

 

8. Скільки моль еквівалентів карбонату натрію міститься в 265 г цієї солі?

 

Відповідь: 5 моль екв.

 

9. При згорянні 5 г металу утворилось 9,44 г оксиду металу. Визначити молярну масу еквівалента металу.

Відповідь: 9,01 г/моль.

 

10. Визначити, з якою масою сірчаної кислоти будуть взаємодіяти 2 моль еквівалентів NaOH.

Відповідь: 98 г.

 

11. На нейтралізацію 2,45 г кислоти витрачено 2 г гідроксиду натрію. Визначити молярну масу еквівалента кислоти.

Відповідь: 49 г/моль.

 

12. Для розчинення 16,8 г металу необхідно 14,7 г . Визначити молярну масу еквівалента металу і об’єм водню, що віділився (н.у.).

 

Відповідь: 56 г/моль;

3,36 л.

 

13. Визначити молярну масу еквівалента у реакціях взаємодії його з NaOH з утворенням: a) ; б) .

Відповідь: а) 44 г/моль;

б) 22 г/моль.

 

14. Елемент утворює оксид, що містить 31,58% кисню. Визначити молярну масу еквівалента елемента.

Відповідь: 17,3 г/моль.

 

15. Молярна маса еквівалента металу дорівнює 56,2 г/моль . Визначити процентний вміст металу в його оксиді.

Відповідь: 87,54%.

 

16. Елемент утворює гідрид, що містить 8,87% водню. Визначити молярну масу еквівалента елемента.

Відповідь: 10,35 г/моль.

 

17. Маса 1 л кисню дорівнює 1,4 г. Скільки літрів кисню необхідно для згоряння 21 г магнію, молярна маса еквівалента якого дорівнює 12 г/моль.

 

Відповідь: 10 л.

 

18. Обчислити масу 3 моль еквівалентів .

 

19. При нагріванні 20 г металу одержали 21,66 г оксиду. Визначити молярну масу еквівалента металу, якщо г/моль.

Відповідь: 96,3 г/моль.

 

20. Визначити молярну масу еквівалента цинку, знаючи, що маса його 0,1108 г витісняє з кислоти 38,08 мл водню (н.у.).

Відповідь: 32,6 г/моль.

21. Який об’єм займатиме кисень за нормальних умов, якщо при 200С та 110 кПа його об’єм становить 2,5 л?

Відповідь: 2,53 л.

22. В автомобільній шині об’ємом 0,1 м3 міститься повітря під тиском 200 кПа. Який об’єм повітря вийде з шини після відкриття клапану? Вважати, що зовнішні умови відповідають нормальним.

Відповідь: 0,097 м3.

23. Деякий об’єм газу взято за нормальних умов. При якій температурі тиск газу збільшиться вдвічі, якщо об’єм газу підтримувати постійним?

 

Відповідь: 273К.

24. При температурі 270С деяка кількість газу займає об’єм 1000 мл. Який об’єм займатиме газ при підвищенні температури на 1000С, якщо тиск газу підтримується сталим?

Відповідь: 1333 мл.

25. При температурі 270С деяка кількість газу займає об’єм 1000 мл. Який об’єм займатиме газ при зниженні температури на 500С, якщо тиск газу підтримувати сталим?

Відповідь: 833 мл.

26. Балон наповнили газом за нормальних умов. Яка частина газу залишиться в балоні, якщо його відкрити та одночасно підвищити температуру на 1000С?

Відповідь: 0,732.

27. Тиск газу в закритому балоні становить 400 кПа. Яку частину газу слід випустити з балону, щоб тиск газу зменшився до 150 кПа?

Відповідь: 0,625.

 

28. Який тиск потрібний для того, щоб зібрати в об’єм 10 м3 при деякій температурі оксид вуглецю (IV), якщо 5 м3 його знаходяться під тиском 1,99·106 Па при тій самій температурі?

Відповідь: 9,95·105 Па.

29. При температурі 150С тиск в балоні з азотом дорівнює 9,12 МПа. За якої температури тиск стане рівним 12,2 МПа?

Відповідь: 385 К.

30. Який об’єм займає метан масою 64 г при температурі 1100С і тиску 0,96·105 Па?

Відповідь: 132,6 л.

 

31. У балоні, який вміщує 12 л знаходиться кисень під тиском 15,2 МПа при 00С. Який об’єм займе газ за нормальних умов?

Відповідь: 180 л.

32. Повітря об’ємом 1 л знаходиться при температурі 170С та тиску 1,013·105 Па. Як зміниться об ’єм, якщо повітря охолодити до (-75)0С за того ж тиску?

 

Відповідь: 0,68 л.

33. Тиск газу, що займає об’єм 2,5 л, дорівнює 121,6 кПа. Чому дорівнюватиме тиск, якщо не змінюючи температури стиснути газ до об ’єму в 1 л?

 

Відповідь: 303,9 кПа

34. Повітря об’ємом 1 л знаходиться при температурі 170С та тиску 1,013·105 Па. Як зміниться об’єм, якщо повітря підігріти до 750С при тому ж самому тиску?

Відповідь: 123 л.

35. Який об’єм кисню при температурі 170С і тиску 1,2·105 Па можна одержати при прожарюванні хлорату калію масою 2,45 кг, в якому масова частка домішок складає 2,5%.

Відповідь: 587 л.

36. Тиск повітря в автомобільній шині 0,3 МПа при 150С. Як зміниться тиск, якщо шина нагріється до 500С?

Відповідь: 0,34 МПа.

37. При температурі 150С тиск в балоні з киснем дорівнює 91,2·102 кПа. При якій температурі він буде дорівнювати 101,33·102 кПа?

 

Відповідь: 320К.

38. При температурі 170С деяка кількість газу займає об’єм 580 мл. Який об ’єм займе та сама кількість газу при 1000С, якщо тиск залишиться незмінним?

 

Відповідь: 546 мл.

39. При температурі 270С і тиску 720 мм. рт. ст. об ’єм газу дорівнює 5 л. Який об’єм займе ця ж кількість газу при температурі 390С і тиску 104 кПа?

 

Відповідь: 4,8 л.

40. Який об’єм за нормальних умов займатимуть 200 мл водню, зібраного над водою при 220С і тиску 100 кПа, якщо тиск насиченої пари води дорівнює 2,6 кПа?

Відповідь: 178 мл.

 

41. Знайти масу 280 л водню (умови нормальні).

Відповідь: 25 г.

 

42. Який об’єм за нормальних умов займатиме хлористий водень масою 14,6 г?

 

Відповідь: 8,95 л.

 

43. Яка маса 200 л хлору при 00С і 760 мм.рт.ст.?

 

Відповідь: 663,93 г.

 

44. Визначити масу 1,8 л сірководню за нормальних умов.

 

Відповідь: 2,73 г.

 

45. Визначити, який об’єм займатимуть 5,25 г азоту за нормальних умов.

 

Відповідь: 4,2 л.

 

46. Який об’єм вуглекислого газу (н.у.) утвориться при згорянні 1 м3 метану?

 

Відповідь: 1000 л.

47. Який об’єм вуглекислого газу (н.у.) утвориться при згорянні 200 л етану?

 

Відповідь: 400 л.

 

48. Скільки молекул міститься в 1 мл будь-якого газу при 00С і 760 мм.рт.ст.?

 

Відповідь: 2,7·1019.

 

49. Маса 1 л газу за нормальних умов дорівнює 1,25 г. Визначити: а) молярну масу газу; б) масу молекули газу.

Відповідь: а) 28 г/моль

б) 4,6·10 -23 г.

 

50. Знайти в грамах масу молекули .

Відповідь: 1,06·10-22 г.

 

51. В якій масі азоту міститься 1024 молекул?

Відповідь: 46,5 г.

 

52. В якому об’ємі хлору (н.у.) міститься 1020 молекул?

 

Відповідь: 3,72 мл.

 

53. Яку кількість молекул містить у собі 0,01 моль кисню? Яка маса молекули кисню?

Відповідь: 6,02·1021;

5,3·10-23 г.

 

54. Маса 5,6 л газу (н.у.) дорівнює 8,5 г. Визначити: а) молярну масу газу;

б) масу молекули газу.

Відповідь: а) 34 г/моль;

б) 5,6·10-23г.

55. У 5 л якого газу, кисню чи водню (н.у.), міститься більша кількість молекул?

 

56. Скільки молекул міститься в 1 л (н.у.) аміаку? Яка маса молекули аміаку?

Відповідь: 2,68·1022;

2,82·10-23г.

57. Скільки молекул міститься в 4 л (н.у.) діоксиду вуглецю? Яка маса молекули ?

Відповідь: 1,07·1023;

7,3·10-23 г.

58. Яку кількість молекул містить в собі 0,1 моль водню? Яка маса молекули водню?

Відповідь: 6,02·1022;

3,3·10-24 г.

 

59. Маса 11,2 л газу (н.у.) дорівнює 8 г. Визначити: а) молярну масу газу; б) масу молекули газу.

Відповідь: а) 16 г/моль;

б) 2,65·10-23 г.

 

60. Який об’єм (н.у.) займатиме метан масою 160 г?

 

Відповідь: 224 л.

 

61. Визначити молярну масу газу, якщо 1,56 л його при температурі 270С та тиску 1,037·105 Па важить 2,86 г.

Відповідь: 44 г/моль.

 

62. Маса 1 дм3 повітря при 101,325 кПа та 200С дорівнює 1,205г. Визначити середню молярну масу повітря.

Відповідь: 29 г/моль.

 

63. Обчислити масу 25 дм3 водню при температурі 150С та тиску 810,4 кПа.

 

Відповідь: 16,92 г.

 

64. Об’єм гумової камери автомобільної шини становить 0,025 м3, тиск у ній 5,0665·105 Па. Визначити масу повітря, що знаходиться в камері, при 200С, якщо середня молярна маса повітря 29 г/моль.

Відповідь: 150,78 г.

 

65. Визначити масу парів толуолу в приміщенні об’ємом 30 м3 при 250С, якщо тиск парів толуолу за даної температури становить 2972 Па.

 

Відповідь: 3,3 кг.

 

66. Визначити об’єм, який займатиме масою 5,5 г при температурі 110С та тиску 770 мм рт.ст.

Відповідь: 2,875 л.

67. Визначити об’єм, який займатиме 0,1 г хлору при температурі 470С та тиску 0,2 атм.

Відповідь: 185 мл.

 

68. Оксид вуглецю (1V) перебуває в посудині, місткість якої 20 л, при температурі 220С і тиску 500 кПа. Визначити масу оксиду вуглецю.

 

Відповідь: 179,4 г.

 

69. Газ масою 30,3 г при температурі 180С заповнив посудину об’ємом 15 л. Тиск газу всередині становить 122 кПа. Визначити молярну масу газу.

 

Відповідь: 40 г/моль.

70. Визначити густину за воднем газоподібної речовини, 1 г якої при температурі 270С та тиску 770 мм рт.ст. займає об’єм760 мл.

 

Відповідь: 16.

 

71. Який об’єм при 210С та 765 мм рт.ст.займатиме водень, що необхідний для перетворення 8,3 г у металічний нікель?

Відповідь: 3,6 л

 

72. Знайти об’єм 3 г парів води при температурі 1030С та тиску 760 мм рт.ст.

 

Відповідь: 5,2 л.

 

73. Визначити масу азоту, що знаходиться у балоні ємністю 50 л під тиском 205 атм при температурі 270С.

Відповідь: 11,67 кг.

 

74. У закритому балоні знаходиться 200 г кисню під тиском 3,5 атм при температурі 70С. Визначити масу у цьому ж балоні при тій самій температурі під тиском 2,8 атм.

Відповідь: 220 г.

 

75. Яка кількість кальцію вступила в реакцію з водою, якщо об’єм водню, що виділився в результаті реакції, при 250С та 745 мм рт. ст. становить 480мл?

 

Відповідь: 0,77 г.

 

76. Балон ємністю 10 л вміщує при 270С 1 моль кисню. Визначити тиск кисню в балоні.

Відповідь: 2,46 атм.

77. Стальний балон для зберігання 50 л кисню розрахований на тиск до 1 МПа та температуру до 500С. Яку масу кисню можна помістити в цей балон?

 

Відповідь: 596 г.

 

78. Яка маса гелію, необхідна для заповнення оболонки аеростату, що має об’єм 4000 м3, при температурі 300С та тиску 120 кПа?

 

Відповідь: 1520 т.

79. Під яким тиском буде знаходитись водень, що утворився з 200 кг води при повному її розкладі, якщо помістити його у газгольдер ємністю 5 м3 при температурі -300С?

Відповідь: 4,5 МПа.

 

80. Скільки водню можна одержати з метану, що знаходиться в балоні ємністю 15 л при температурі 1700С та тиску 10 кПа?

Відповідь: 0,16 г.

 

81. Яка маса карбонату кальцію потрібна для одержання 22,4 кг оксиду кальцію?

Відповідь: 40,00 кг

 

82. При взаємодії сірки та заліза утворюється 285 г сульфіду заліза (II). Розрахувати, яку масу сірки було витрачено?

Відповідь: 103,64 г.

 

83. Яку масу міді можна одержати: а) з 20 г оксиду міді (I); б) з 10 г оксиду міді (II)?

Відповідь: а)17,76 г; б) 8 г.

 

84. Яку масу кухонної солі NaCl можна одержати з 750 г карбонату натрію?

 

Відповідь: 827,83 г.

 

85. Яка маса осаду утворюється, якщо до розчину, що містить 16,40 г нітрату кальцію додати розчин, що містить 12,72 г карбонату натрію?

 

Відповідь: 10 г.

 

86. Яка маса природного вапняку з вмістом карбонату кальцію 95% потрібна для утворення 3 т негашеного вапна ?

Відповідь: 5,36 т.

 

87. Скільки грамів сірчаної кислоти може прореагувати з 14,4 г магнію? Який об ’єм (н.у.) водню при цьому утворюється?

Відповідь: 5,88 г;

13,44 дм3.

 

88. Титан у промисловості одержують магнійтермічним методом:

 

 

Скільки грамів магнію потрібно взяти, щоб із хлориду титану (IV) одержати 19,2 кг титану?

Відповідь: 19,2 кг.

 

89. Яка маса оксиду міді (II) потрібна для одержання 645 г міді?

 

Відповідь: 807,5 г.

90. Який об’єм ацетилену (н.у.) можна одержати з 3 кг карбіду кальцію ?

Відповідь: 1050 л.

 

91. Яка маса брому потрібна для одержання броміду алюмінію масою 93,7 г?

 

Відповідь: 84,21 г.

 

92. У колбу з водою помістити 93 г кальцію. Який об’єм (н.у.) водню утворюється?

Відповідь: 52,08 л.

 

93. Яка маса оксиду калію потрібна для утворення 165,5 г гідроксиду калію?

 

Відповідь: 138,95 г.

 

94. Внаслідок випалювання магнезиту утворюється оксид магнію. Яка маса потрібна для одержання 985 г ?

Відповідь: 206,85 г.

 

95. Внаслідок нагрівання концентрованої сірчаної кислоти з хлоридом натрію утворюється хлороводнева кислота. Яка маса потрібна для одержання 178,3 г хлороводневої кислоти?

Відповідь: 285,77 г.

 

96. При нагріванні кальцію в повітрі утворюється оксид кальцію. Яка маса кальцію потрібна для одержання 276,5 г СаО?

Відповідь: 197,5 г.

97. Внаслідок взаємодії цинку з сірчаною кислотою утворюється водень. Яка маса цинку потрібна для одержання 247,5 л водню?

 

Відповідь: 722,61 л.

 

98. При випалюванні мінералу кальциту утворюється оксид кальцію. Яка маса кальциту потрібна для одержання 436 г оксиду кальцію?

 

Відповідь: 778,57 г.

 

99. Для добування олова олов’яну руду відновлюють вугіллям. Яка маса руди потрібна для одержання 537,5 г олова?

Відповідь: 682,4 г.

 

100. Оксид заліза (II) одержують термічним розкладом карбонату заліза. Яка маса потрібна для утворення 274 г оксиду заліза?

 

Відповідь: 441,44 г.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Практикум з хімії

Харківський державний технічний університет.. Будівництва та архітектури.. Р А Яковлєва Т І Курова В І Григор Єва Н І Мальцева Р І Назарова Т М Обіженко Ю В Попов Л С Сухорукова Л П Снагощенко..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів     Харків 2006 УДК 54(075)

СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ ХІМІЇ
  7.1. Хімічні елементи і матеріали, які використовують у будівництві.   7.1.1. Метали підгрупи берилію та їхні сполуки.   Магній та його

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Моль - кількість речовини, яка містить 6,02·1023 структурних одиниць (молекул, атомів, іонів, електронів і т.і.). Молярна м

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
  Приклад 1.З 4 г металу утворилось 6,632 г оксиду. Знайти молярну масу еквівалента металу. Розв’язання.У 6,632 г о

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  Термохімія     - розділ хімії, який вивчає теплові ефекти хімічних реакцій і фазових перетворень. Термох

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  101. Визначити кількість теплоти, що виділиться при згорянні 10 м3 (н.у.) метану, якщо термохімічне рівняння має вигляд:  

Відповідь: 27822,2 кДж/кг
  169. Визначити теплотворну здатність сірки на підставі термохімічного рівняння .   Відповідь

Відповідь: 25,12 кДж.
  174. Визначити теплотворну здатність оксиду вуглецю (II), якщо його теплота згоряння кДж/моль. Відповідь: 12634,4 к

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
    Ентропія S - міра невпорядкованості системи, функція стану системи.

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
  При виконанні завдань цього розділу див. табл. 4.   Приклад 1.Як зміниться ентропія при перетвореннях: а) води в пару;

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  181. Не виконуючи розрахунків, встановити знак наступних процесів:

Відповідь: -3284,03 кДж
221. Користуючись значеннями стандартних теплот утворення та абсолютних стандартних ентропій, обчислити реакції, що відбувається за рівняння

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Хімічна кінетика - розділ хімії, в якому вивчається швидкість перебігу хімічних реакцій, залежність швидкості від різних факторів і механізми хімічних процесі

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.Написати вирази швидкостей прямої та зворотної реакцій . Відповідь.

Швидкість реакції зросла у
  разів.   Приклад 3.Визначити в скільки разів збільшиться швидкість реакції з підв

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  261. Як зміниться швидкість реакції ,   яка відбувається в газовій фазі, якщо: а) з

Відповідь: 2,6.
  289. На скільки градусів потрібно підвищити температуру, щоб швидкість реакції зросла у 27 разів? Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 3.   Від

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Розчини     - гомогенні термодинамічно стійкі системи, які складаються з розчинених речовин, розчинника і продуктів їхньої взаємодії. Склад розч

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.На нейтралізацію 50 мл розчину кислоти витратили 25 мл 0,5 н розчину лугу. Чому дорівнює нормальність кислоти? Розв’язання. Виходячи

Рішення.
а) Виходячи з того, що маса 282 мл води дорівнює 282 г, маса розчину буде дорівнювати 18+ 282=300 (г). Процентну концентрацію розраховуємо за формулою:

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  341. Знайти масу нітрату натрію, необхідну для приготування 300 мл 0,2 М розчину. Відповідь: 5,1 г.   342. Визначити моляльну концентрацію 20%

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
Другий закон Рауля - підвищення температури кипіння та зниження температури замерзання розчину відносно чистого розчинника пропорційні моляльній концентрації

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
Приклад 1.250 мл розчину містять 2,3 г розчиненої речовини; осмотичний тиск розчину при температурі 270С дорівнює 2,46 атм. Визначити молярну масу речовини.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
361. Визначити процентну концентрацію водного розчину глюкози , виходячи з того, що цей розчин кипить при 100,250С. Ебуліоскопіч

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Електроліти - речовини, які в розчинах та розплавах розпадаються на іони, внаслідок чого їхні розчини та розплави проводять електричний струм.

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.Визначити ступінь дисоціації вугільної кислоти за першим ступенем у 0,1 М розчині, якщо константа дисоціації для цього ступеня дорівнює 4,5·10 -7.

У результаті гідролізу в розчині виникає надлишок іонів , які зумовлюють лужне середовище ().
б) Карбонат натрію – сіль, утворена слабкою багатоосновною кислотою та сильною однокислотною основою

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  381. Визначити ступінь дисоціації сірководневої кислоти в 0,1 М розчині, якщо константа дисоціації для цього ступеня дисоціації дорівнює 1,1·10 -7.  

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
Приклад 1.Скласти електронну і електронографічну формули скандію. Розв’язання.Електронна формула атома – це умовне зображення розподілу електро

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
461. Написати електронні формули атомів елементів з порядковими номерами 9 і 28.   462. Написати електронні формули атомів фосфору та ванадію.   463. Я

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
Приклад 1. На основі електронної формули елемента з порядковим номером 23 визначити, в якому періоді, групі та підгрупі він знаходиться та його основні хімічні властивості.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Хімічний зв’язок - сукупність взаємодій атомів, що призводять до утворення стійких систем (молекул, комплексів, кристалів та інш.). Ен

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
  Приклад 1.Користуючись даними таблиці 6 визначити види хімічних зв’язків у молекулах .

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
501. Користуючись значеннями ВЕН, проаналізувати, як змінюється характер хімічного зв’язку в гідридах лужних металів від літію до цезію.   502. Користуючись значеннями

ОКИCНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ Окисно-відновні реакції -реакції, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення еле

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
521. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  Електрохімічні процеси - процеси, при яких відбуваються перетворення хімічної енергії в електричну і навпаки. Рівняння

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
541. Розрахувати ЕРС гальванічного елемента, скласти рівняння електродних процесів і окисно-відновної реакції та схему елемента за наступних умов: [Pb2+] = [Mg

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.Які продукти утворюються під час корозії цинку, який знаходиться в контакті з кадмієм в нейтральному та кислому середовищах? Написати рівняння реакцій утворення цих пр

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
561. Які процеси відбуваються під час електрохімічної корозії, якщо сплав заліза з алюмінієм помістити: а) у кисле середовище; б) у нейтральне середовище?   562. Як відбуваєт

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Електроліз - сукупність окисно-відновних процесів, які відбуваються під дією постійного електричного струму на електродах, занурених у розчин або розплав елек

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
  Приклад 1.Скласти рівняння катодного і анодного процесів, які відбуваються при електролізі водного розчину хлориду міді (II) з графітовими електродами.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
581. Електроліз розчину проводили при силі струму 5А протягом 3 годин. Скласти електронні рівняння процесів, які відбуваються на електродах

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
601. Які хімічні властивості характерні для металів? Чим вони зумовлюються?   602. Як змінюються металічні властивості елементів за періодами і групами періодичної системи Д.

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.Визначити твердість води, якщо у 500 л її міститься 810 г . Розв’язання. Оскі

Приклад 3 Визначити масу фосфату натрію, необхідну для пом’якшення 1м3 води з загальною твердістю 8 ммоль е/л.
Розв’язання.Згідно з законом еквівалентів розчинені у воді солі твердості взаємодіють з в еквівалентних кількостях, то

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
661. Визначити загальну твердість води, якщо в 100 л її міститься 40,5 г гідрокарбонату кальцію. Відповідь: 5 ммоль е/л.   662. Знайти скільки грамів

Відповідь: 8 ммоль е/л
  685. До 100 л твердої води додали 12,95 г гідроксиду кальцію. На скільки зменшилася карбонатна твердість? Відповідь: на 3,5 ммоль е/л.   686. Які мет

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  701. Дати визначення неорганічних в’яжучих речовин, класифікацію їх за умовами твердіння. Навести приклади.   702. У чому проявляється гідрофільність неоргані

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Органічні сполуки - сполуки вуглецю за винятком оксидів вугільної кислоти та її солей, карбідів, ціанідів та деяких інших речовин, що мають більше спільних вл

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
721. У чому виявляється своєрідність органічних сполук порівняно з неорганічними? Чим вона обумовлюється? 722. Основні положення теорії будови органічних сполук О.М.Бутлерова. В чому причи

В НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ
Працюючи в хімічній лабораторії треба постійно пам’ятати про техніку безпеки. Слід враховувати деякі загальні вказівки: 1. Не можна брати речовини руками та куштувати їх на смак. Для визна

Деякі основи та їхні залишки
  Основа Залишок основи Формула Назва Формула Назва

Деякі кислоти та їхні залишки
  Кислота Кислотний залишок Формула Назва Формула Назва

Загальні вказівки
  При виконанні даної роботи необхідно знати, що хімічним еквівалентом (Е) називається реальна або умовна частинка речовини, що може заміщувати, приєднувати, вивільняти або буд

Оформлення результатів роботи
  Записати в журнал результати досліду: - маса мармуру, , г; - об’єм соляної кислоти залитий у колбу Вюрца,

Загальні вказівки
  Під теплотою гідратації солі слід розуміти тепловий ефект реакції утворення кристалогідрату з безводної солі, віднесений до одного молю речовини. Оскільки в хімії часто від

Порядок виконання роботи
  Дослід проводиться у спрощеному калориметрі (рис. 3). У внутрішню посудину налити 25 мл дистильованої води. Опустити у воду термометр і заміряти температуру з точністю до 0,10

Загальні вказівки
  При виконанні даної роботи необхідно знати, що швидкість хімічної реакції визначається зміною концентрацій речовин, які вступають в реакцію або утворюються в результаті реакції, за

Порядок виконання роботи
  Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин вивчають на прикладі взаємодії тіосульфату натрію з сірчаною кислотою:  

Оформлення результатів роботи
  Результати спостережень записати в таблицю:   Номер пробір-ки Об’єм

Загальні вказівки
  Слід мати на увазі, що хімічна рівновага можлива лише для оборотних реакцій. Стан системи, за якого швидкості прямої та зворотної реакцій стають однаковими, називається хімі

Загальні вказівки
  Склад розчину виражається концентрацією або часткою розчиненої речовини. Молярна концентрація (СМ) визначається відношенням кількості речовини до об’єму р

Дослід 1. Приготування 0,1 н розчину з більш концентрованого розчину.
Спочатку треба розрахувати об’єм (мл) вихідного розчину кислоти, потрібний для приготування 100 мл 0,1 н розчину: 1 л 0,1 н розчину

Дослід 2. Встановлення концентрації (титру) приготовленого розчину.
Для перевірки концентрації приготовленого розчину соляної кислоти користуються методом титрування, який полягає в тому, що до певного, точно виміряного об’єму кислоти поступово додають з бюретки ро

Оформлення результатів роботи
  Дослід 1. Занести в графу “розрахунки” дані, які необхідні для приготування 100 мл 0,1 н розчину . Дослід 2. Резул

Загальні вказівки
  При виконанні лабораторної роботи студенти повинні знати, що електроліти – це речовини, які розпадаються в розчинах або розплавах на позитивно заряджені іони (катіони) і негативно з

Дослід 1. Хімічна рівновага в розчинах електролітів.
1. Налити в дві пробірки по 5 мл дистильованої води і додати в кожну з них по 2 краплі метилоранжу. Одну з пробірок залишити як контрольну. Для порівняння кольору в другу пробірку додати одну крапл

Методичні вказівки
  Гідроліз є реакцією обмінної взаємодії іонів розчиненої солі з водою, в результаті якої утворюються малодисоційовані сполуки (молекули слабких кислот або основ, аніони кислих або ка

Оформлення результатів роботи
  Дослід 1.За зміною кольору лакмусу зробити висновок про реакцію середовища в розчині кожної солі. Одержані результати записати в таблицю:

Загальні вказівки
  Електрометричне визначення рН розчинів засноване на вимірюванні електрорушійної сили (ЕРС) гальванічного ланцюга, який складається з двох електродів: скляного (індикаторного)

Загальні вказівки
  Адсорбція – зміна концентрації речовини поблизу поверхні поділу фаз (поглинання на поверхні). Речовини, на поверхні яких відбувається поглинання, називаються адсорбентами, речовини,

Оформлення результатів роботи
  Дослід 1. Дані досліду занести в таблицю:   Номер вихідного розчину Концентрація вихідного розчину

Загальні вказівки
  При виконанні роботи треба знати, що до дисперсних систем належать гетерогенні системи з сильно розвиненою поверхнею поділу фаз. Залежно від розміру часточок дисперсної фази дисперс

Питання для самоперевірки
  1. Які системи називаються дисперсними? З чого вони складаються? 2. Чим відрізняються поняття істинний розчин і колоїдний розчин? 3. У чому проявляється кінетична

Загальні вказівки
  Гальванічний елемент – це прилад, що служить для перетворення хімічної енергії окисно-відновної реакції на електричну, причому електрони переходять від відновника до окисника не без

Питання для самоперевірки
  1. Обчислити потенціал цинкового електрода, зануреного в 0,01 М розчин сульфату цинку; потенціал водневого електрода, зануреного в чисту воду при 25 0С і тиску 1 атм.

Загальні вказівки
  Необхідно чітко уявляти, що суть електролізу пов’язана з окисно-відновними процесами, що відбуваються на електродах при проходженні електричного струму через розплав або розчин елек

Загальні вказівки
  Характерною властивістю металів є їхня здатність лише віддавати електрони й утворювати позитивно заряджені іони. Отже, метали можуть бути тільки відновниками. Як відновники метали в

Дослід 1. Дія кислот на алюміній.
1. Взаємодія алюмінію з соляною та сірчаною кислотами різної концентрації. У три пробірки покласти по шматочку алюмінію і додати 5-10 крапель: у першу – 2 н розчину соляної кислоти, в друг

Дослід 2. Взаємодія алюмінію з лугом.
Маленький шматочок алюмінію помістити в пробірку і додати до нього 5-10 крапель 2 н розчину лугу. Чи розчиняється алюміній у розчині лугу? Звернути увагу на механізм розчинення. У чистій в

Загальні вказівки.
  Комплексні сполуки - це сполуки, здатні утворювати в твердому стані кристалічні решітки, у вузлах яких розміщуються комплексні іони, здатні існувати також у розчині. Компле

Дослід 1. Утворення сполуки з комплексним катіоном.
У пробірку з розчином сульфату нікелю (П) додати розчин їдкого натру . Відфільтрувати осад і додати до нього по краплях 25% розчин аміаку д

Загальні вказівки
  Необхідно чітко уявляти, що корозія металів є гетерогенним процесом, в якому хімічні та електрохімічні процеси відбуваються на межі поділу двох фаз – метал і зовнішнє середовище, пр

Дослід 2. Електрохімічна корозія оцинкованого і лудженого заліза.
1. Попередні випробування на іон . У результаті електрохімічної корозії заліза в розчин переходять іони

Загальні вказівки
  Починаючи виконувати роботу, необхідно знати, що однією з найважливіших характеристик природних вод є їхня твердість, яка обумовлена вмістом у них іонів

Загальні вказівки
  Треба знати, що діоксид вуглецю, звичайно, присутній в усіх природних водах у двох формах: вільний діоксид вуглецю розчинений у воді і зв’язаний (діоксид вуглецю, який входить до ск

Оформлення результатів роботи
  Дослід 1. Результати, одержані при титруванні, записати в таблицю:     Номер проби Об’єм

Загальні вказівки
  Одним з показників якості вапна є вміст у ньому і . Як відомо, бу

Загальні вказівки
Оксид кремнію (IV) є кислотним. Йому відповідають кремнієві кислоти загальної формули

Дослід 1. Одержання золю і гелю кремнієвої кислоти.
Налити в пробірку 2-4 мл 10-процентного розчину , додати 1-2 краплі фенолфталеїну і обережно прилити при розмішуванні скляною паличкою розч

Питання для самоперевірки
  1. У вигляді яких речовин зустрічається кремній у природі? 2. Написати рівняння реакцій взаємодії діоксиду кремнію з гідроксидом натрію, карбонатом натрію.

ДЛЯ ПРИСКОРЕНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.092101 “ПРОМИСЛОВЕ І ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО”   Номер варіанта Номера завдань

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І.МЕНДЕЛЄЄВА
ПЕРІОД I II III IV V VI

РАСТВОРИМОСТЬ СОЛЕЙ, КИСЛОТ И ОСНОВАНИЙ В ВОДЕ
КАТИОН

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги