рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Додаток 1

Додаток 1 - раздел Химия, Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хіміч-ного і біологічного забруднення. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС Порядок Дій Працівників Хімічно Небезпечного Об'єкта В Разі ...

Порядок
дій працівників хімічно небезпечного об'єкта в разі
виникнення аварії з виливом (викидом) небезпечних хімічних
речовин на ньому

Під час виникнення аварії з небезпечними хімічними речовинами на ХНО робітники, які безпосередньо здійснюють технічну експлуатацію апаратів та обладнання, де використовуються НХР (далі - робітник), сповіщають про виникнення аварії з НХР чергового диспетчера та чергову зміну ВОХР або особу, яка виконує зазначені обов'язки (далі - черговий диспетчер) ХНО, по прямим телефоном, установленим безпосередньо на робочому місці. На робочому місці робітника повинна бути схема виклику чергових аварійних змін. Після закінчення оповіщення робітник виконує свої обов'язки відповідно до порядку, викладеному в робочій інструкції та плані локалізації і ліквідації аварій.

Черговий диспетчер ХНО, отримавши повідомлення про аварію з НХР, повинен негайно сповістити персонал ХНО, оперативному черговому спеціально уповноваженого територіального органа виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (далі - оперативний черговий), міський (районний) відділ внутрішніх справ, а також спеціальні (аварійно-рятувальні) служби, що залучаються до проведення робіт в умовах аварії з НХР, та керівників (чергових диспетчерів) підприємств, установ і організацій, які потрапляють у зону можливого хімічного забруднення.

Оповіщення на ХНО організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999р. N 192 ( 192-99-п ) "Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях".

Порядок дій оперативних чергових визначається інструкціями та планами реагування на надзвичайні ситуації.

Для виконання завдань під час виникнення аварії з НХР на робочому місці чергового диспетчера ХНО мають бути розроблені такі документи та технічні засоби:

Інструкція черговому диспетчеру ХНО про порядок дій у разі виникнення аварії з НХР (розробляється керівником ХНО з урахуванням особливостей об'єкта і затверджується начальником спеціально уповноваженого територіального органа виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, на території якого знаходиться ХНО;

- табло чергового диспетчера ХНО (малюнок 1 відсутній);

- текст звернення до персоналу об'єкта та осіб, яких сповіщає черговий диспетчер;

- засоби індивідуального захисту.

На території хімічно небезпечного об'єкта має бути встановлений покажчик напрямку вітру, який можна побачити з робочого місця чергового диспетчера. Підприємства, які зберігають НХР в ємкостях з одиничним максимальним об'ємом більше 30 тонн, повинні мати метеостанцію або прилад для автоматичного визначення напрямку і швидкості вітру.

Для звернення уваги персоналу ХНО та населення навколо об'єкта в разі виникнення аварії з ХНР на території ХНО встановлюється сирна, яку в цьому разі вмикає черговий диспетчер ХНО.

Порядок виявлення (індикації) НХР та визначення меж зон хімічного забруднення здійснюється згідно з планом локалізації та ліквідації аварій, який розробляється відповідно до Закону України від 18 січня 2001 року N2245-III ( 2245-14 )"Про об'єкти підвищеної небезпеки".

З метою прискорення оцінки обстановки, яка складається у разі виникнення аварії з НХР, на ХНО розробляється табло чергового диспетчера ХНО.

Табло чергового диспетчера ХНО (далі - табло) оформлюється на стенді розміром не менше 1,8 Х 2,0 метра.

На табло у вигляді детальної схеми наносяться:

- межі зони можливого хімічного забруднення з розбивкою за
секторами (див. зразок табло);

- усі технологічні будинки ХНО, де працюють люди;

- місця зберігання НХР з указівкою кількості ємкостей на цих місцях та об'ємом кожної ємкості;

- підприємства, установи та організації, які розташовані в зоні можливого хімічного забруднення на всю глибину цієї зони.

Якщо на одному табло неможливе детальне розташування території ХНО і території, яка опиняється у ЗМХЗ, то робиться окремо табло для ХНО і окремо для цієї території.

На табло може бути розміщено будь-яку додаткову інформацію, яка дає змогу скоротити термін прийняття рішення черговим диспетчером.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хіміч-ного і біологічного забруднення. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС

Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни.. Харківський державний університет харчування та торгівлі..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Додаток 1

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
з дисципліни «Цивільний захист» до практичної роботи на тему: «Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку НС» для студентів усіх спеціальностей   Харків 2012

Терміни і визначення
Методика застосовується тільки для НХР, які зберігаються у газоподібному або рідкому стані і які в момент викиду, виливу переходять у газоподібний стан і створюють первинну або/і вторинну хмару НХР

Довгострокове (оперативне) прогнозування
Довгострокове прогнозування здійснюється заздалегідь для визначення можливих масштабів забруднення, сил і засобів, які залучатимуться для ліквідації наслідків аварії, складення планів роботи та інш

Аварійне прогнозування
Аварійне прогнозування здійснюється під час виникнення аварії за даними розвідки для визначення можливих наслідків аварії і порядку дій в зоні можливого забруднення. 3.2.1. Для аварійного

Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря
Таблиця 8 Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км   Кіль-

Додаток 2
Табло чергового диспетчера ХНО Можливі глибини розповсюдження хмари   аміак Кількість Т

Приклади розрахунків
  Приклад 1. Для складання планів реагування і захисту населення необхідно провести довгострокове (оперативне) прогнозування для нижче визначених умов.

Порядок нанесення даних на карту
З місця аварії проводимо лінію в напрямку дії вітру (азимут 260 +180). Якщо більше ніж 360, то віднімаємо 360: В напрямку 800 з місця аварії (малюнок 1). В масштабі мапи місцево

Стисла характеристика деяких НХР Хлор
Ступінь токсичності 2 1. Основні властивості: зеленувато-жовтий газ з характерним запахом, важчий за повітря, малорозчинний у воді, при викиді в атмосферу димить. Накопичується у

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги