рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Осьове обертання Землі та його наслідки

Осьове обертання Землі та його наслідки - раздел Астрономия, Місяць — супутник землі. Місяць найближче до Землі природне тіло. Його радіус становить 1738 км Земля Обертається Навколо Своєї Осі За Період 23 Год. 56 Хв. 4,09 С. Обертанн...

Земля обертається навколо своєї осі за період 23 год. 56 хв. 4,09 с. Обертання Землі навколо осі проявляється в багатьох явищах на її поверхні: зміні дня і ночі, добовій ритміці в географічній оболонці, припливах та відпливах та ін.

Наочним посібником осьового обертання Землі є маятник Фуко. За одну зоряну добу маятник здійснить повний оберт відносно поверхні Землі з кутовою швидкістю w = 150 за зоряну годину. На південному полюсі маятник зробить за 24 зоряні години теж один повний оберт, але проти годинникової стрілки. Лише на екваторі маятник Фуко неефективний. В будь-якому іншому місці з більшою від 0 широтою кут видимого повороту площини коливань маятника відносно повер­хні Землі пропорційний географічній широті wj=150×sinj. Не менш наочним є відхилення падаючих тіл на схід. У теоретичній механіці для розрахунків величини відхилення тіл на схід (x) є формула , де h – висота падіння тіла в м; j – географічна широта. Добре спостерігається осьове обертання Землі із супутників.

Внаслідок того, що Земля не має точної симетричної форми і не є однорідною, то її період обертання не залишається незмінним. На екваторіальні виступи Землі діють сили притягання Місяця і Сонця. Через це вісь обертання Землі здійснює складні рухи в просторі. Насамперед вона повільно описує навколо осі екліптики конус, залишаючись весь час нахиленою до площини орбіти під кутом 66033'. Цей рух земної осі називається прецесійним, період його біля 26000 років. Крім того, вісь обертання Землі здійснює різні дрібні коливання поблизу свого середнього положення, що називається нутацією земної осі. Нутаційні коливання виникають тому, що прецесійні сили Сонця і Місяця безперервно змінюють свою величину і напрями – вони = 0, коли Сонце і Місяць знаходяться в площині екватора Землі і досягають максимуму, коли вони найбільше віддалені від нього. Головне нутаційне коливання земної осі має період 18,6 років, що дорівнює періоду обертання місячних вузлів.

Відмічено, що широти пунктів на Землі не залишаються незмінни­ми, а періодично змінюються, відхиляючись від середнього значення на 0,3''. Якщо широта в одному місці збільшується то на протилеж­ному меридіані вона зменшується на таку ж приблизно величину. Ці коливання широт пояснюються тим, що Земля зміщується відносно осі обертання. Внаслідок цього полюси Землі, описуючи на поверхні складну криву, не виходять з квадрата зі сторонами в 30 метрів. При цьому рух відбувається проти годинникової стрілки.

Період обертання Землі навколо осі є проміжок часу, протягом якого Земля здійснює повний оберт відносно якогось незмінного напряму. Встановлено, що кутова швидкість Землі не постійна, тобто обертання Землі нерівномірне. Внаслідок цього середня доба виявляється величиною непостійною. Під впливом притягання Місяця і в меншій степені Сонця в твердому тілі Землі відбуваються земні припливи. Завдяки обертанню Землі припливні хвилі підіймаються і опускаються з амплітудою в декілька десятків сантиметрів (максимально до 43 см), рухаються по її поверхні. Як наслідок кожна точка поверхні двічі на добу підіймається і опускається. Деякі дослідники вважають у цьому можливу причину утворення загальної тріщинуватості порід.

Вісь обертання – це уявна пряма, навколо якої Земля обер­тається і яка проходить через цент маси Землі. Вона пере­тинає поверхню Землі в двох точках – північному географічному полюсі і південному. Велике коло на поверхні Землі, площина якого перпендикулярна до осі обертання, називається зем­ним екватором. Вона ділить поверхню Землі на дві півкулі. Малі ко­ла, площини яких паралельні до площини екватора називають гео­графічними паралелями. Паралель, що знаходиться на віддалі 23027' на північ від екватора, називається північним тропіком, а па­ралель, що знаходиться на віддалі 23027' на південь від екватора, називається південним тропіком, паралелі, що знаходяться на 66033' пн.ш. та 66033' пд.ш. – відповідно північним і південним по­лярним колом. Найкоротша пряма, що з'єднує обидва полюси, нази­вається географічним меридіаном. Нульовий меридіан – Грінвіцький.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Місяць — супутник землі. Місяць найближче до Землі природне тіло. Його радіус становить 1738 км

Місяць найближче до Землі природне тіло Його радіус становить км середня віддаль від Землі км Маса Місяця у рази менша від маси.. Маров М Я пише що найбільшими деталями місячної поверхні є моря і великі.. Встановлено що вік порід на материках млрд років і він є віком Місяця взагалі Породи морів молодші..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Осьове обертання Землі та його наслідки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Сучасні уявлення про походження і еволюцію Сонячної системи
Питання походження Землі і Сонячної системи хвилювало вчених ще з глибокої давнини, однак перші наукові спроби пояснення проблеми відносяться лише до ХVІІІ ст. Відомий радянський вчений, полярник О

Розміри Землі, склад і внутрішня будова
Ньютон довів, що Земля не куля, а сфероїд обертання (двовісний еліпсоїд). Причина відхилення від кулястої форми – дія відцентрової сили яка

Гравітаційне поле Землі
Всім тілам на поверхні Землі сила тяжіння надає при їх вільному падінні прискорення (g), що = 981 см/с2. Ще Ньютон зробив висновок, що сила тяжіння тотожна із силою взаємного тяжіння, як

Доба і час
Вимір часу заснований на спостереженнях добового обертання небесної сфери і річного руху Сонця, тобто на обертанні Землі навколо осі та навколо Сонця. Обертання Землі навколо осі відбуваєт

Обертання Землі навколо Сонця. Пори року
Шлях, по якому Земля рухається навколо Сонця, називається орбітою. Орбіта має форму близьку до еліпса, в одному з фокусів якого знаходиться Сонце (рис.8). Тому віддаль між Землею і Сонцем протя­гом

Рівнодення і сонцестояння. Тропіки і полярні кола
1. На північному полюсі додатне схилення Сонця триває з 21.03 по 23.09, а від'ємне з – 23.09 по 21.03. Тобто, там приблизно півроку Сонце не заходить і півроку не сходить. В день літнього сонцестоя

Магнітне поле Землі
Земля – великий магніт, що зміщений приблизно на 400 км від центра в бік Тихого океану і нахилений від осі обертання на 11030' Магнітне поле Землі (рис. 9) уявляється

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги