рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Обертання Землі навколо Сонця. Пори року

Обертання Землі навколо Сонця. Пори року - раздел Астрономия, Місяць — супутник землі. Місяць найближче до Землі природне тіло. Його радіус становить 1738 км Шлях, По Якому Земля Рухається Навколо Сонця, Називається Орбітою. Орбіта Має...

Шлях, по якому Земля рухається навколо Сонця, називається орбітою. Орбіта має форму близьку до еліпса, в одному з фокусів якого знаходиться Сонце (рис.8). Тому віддаль між Землею і Сонцем протя­гом року змінюється. Найближче до Сонця Земля буває 4 січня (пери­гелій). В цей час віддаль до Сонця становить 147 млн. км. Найдальше від Сонця Земля буває 6 липня на віддалі 152 млн. км (афелій).

При середній швидкості 29,76 км/с Земля проходить весь шлях (939,12 млн. км) за 365 діб 6 год. 3,6 с. Цей період називається зоряним (сидеричним) роком. В афелії швидкість руху Землі зменшується до 29,3 км/с, у перигелії зростає до 30,3 км/с.

Час між двома послідовними проходженнями Сонця через точку весняного рівнодення називається тропічним роком. Тривалість його становить 365 діб 5 год. 48 хв. 46 с.

Вісь обертання Землі під час руху її навколо Сонця залишається паралельною сама собі. Крім того, зміна схилення Сонця протягом року в межах від +23027' (момент літнього сонцестояння) до —23027' (момент зимового сонцестояння) свідчить, що вісь обертання Землі нахилена до площини орбіти під кутом 66033'. Наслідком руху Землі навколо Сонця, нахилу осі обертання до площини орбіти і постійності цього нахилу є регулярна зміна пір року на Землі, нерівномірність тривалості дня і ночі, річний цикл в географічній оболонці, зокрема в органічному світі та ін.

Коли Сонце переміщається з південної частини зоряного неба в північну і проходить через точку весняного рівнодення, то вісь обертання Землі лежить на площині круга, що розділяє освітлену і темну частину земної кулі. Тривалість дня на всій поверхні дорівнює ночі (за винятком полярних областей). Це припадає на 21 березня – день весняного рівнодення. Далі Сонце поступово переміщується в північній частині неба, де схилення його додатні і 22 червня вісь Землі з площиною круга, що розділяє освітлену і темну частину Землі складає 23027'. У цей час в середніх широтах день найдовший – день літнього сонцестояння. Схилення Сонця має найбільше значення d= 23027'. Після 22 червня схилення Сонця поступово зменшується і воно наближається до екватора. 23 вересня Сонце проходить через точку осіннього рівнодення і переходить в південну частину неба. 22 грудня вісь Землі розташовується так само, як і 22.06, але схилення стає мінімальним —23027' Тривалість дня найменша – день зимового сонцестояння.

Положення Землі та її осі обертання по відношенню до напряму сонячних променів у дні рівнодень і в дні сонцестоянь різне.

Кут між напрямом сонячних променів і нормаллю до горизонталь­ної площадки, на поверхні Землі в дні літнього сонцестояння f1 = j-e, де e – нахил екліптики до екватора. У дні рівнодень він становить f2 = j в день зимового сонцестояння f3 = j+e. Згідно фізичних законів величина променевого потоку F, що падає на площадку, пропорційна cos кута між напрямом променів і нормаллю до площадки: F=F0×cosi, де F0 – величина потоку, що падає перпендикулярно на площадку.

В день літнього сонцестояння F1 = F0 cos (j-e)

—"- зимового —"- F3 = F0 cos (j+e)

—"- рівнодень —"- F2 = F0 cos j.

Отже, протягом року площадка на поверхні Землі в залежності від широти одержить різну кількість тепла.

Потік променевої енергії, що падає на Землю, змінюється також пропорційно квадрату віддалі від Сонця, але ці зміни не відіграють істотної ролі в зміні пір року на Землі, бо орбіта Землі мало відрізняється від кола.

Ступінь витягнутості земної орбіти як і будь-якого еліпса c характеризується величиною його ексцентриситету l= < 1, де с — фокальний радіус (OF або ОF1); а – велика піввісь еліпса . Ексцентриситет земної орбіти l= (0,017).

У перигелії Земля отримує всього на 7% більше тепла ніж в афелії.

З нахилом осі обертання Землі до площини своєї орбіти пов'язаний також розподіл теплових поясів на Землі.

Коли Сонце знаходиться в точці літнього сонцестояння, то більша частина його шляху проходить над горизонтом.

Коли Сонце знаходиться в точці зимового сонцестояння, тоді більша частина його добового шляху знаходиться під горизонтом. Тривалість дня в цей день мінімальна.

Рис.8. Річний рух Землі

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Місяць — супутник землі. Місяць найближче до Землі природне тіло. Його радіус становить 1738 км

Місяць найближче до Землі природне тіло Його радіус становить км середня віддаль від Землі км Маса Місяця у рази менша від маси.. Маров М Я пише що найбільшими деталями місячної поверхні є моря і великі.. Встановлено що вік порід на материках млрд років і він є віком Місяця взагалі Породи морів молодші..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Обертання Землі навколо Сонця. Пори року

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Сучасні уявлення про походження і еволюцію Сонячної системи
Питання походження Землі і Сонячної системи хвилювало вчених ще з глибокої давнини, однак перші наукові спроби пояснення проблеми відносяться лише до ХVІІІ ст. Відомий радянський вчений, полярник О

Розміри Землі, склад і внутрішня будова
Ньютон довів, що Земля не куля, а сфероїд обертання (двовісний еліпсоїд). Причина відхилення від кулястої форми – дія відцентрової сили яка

Осьове обертання Землі та його наслідки
Земля обертається навколо своєї осі за період 23 год. 56 хв. 4,09 с. Обертання Землі навколо осі проявляється в багатьох явищах на її поверхні: зміні дня і ночі, добовій ритміці в географічній обол

Гравітаційне поле Землі
Всім тілам на поверхні Землі сила тяжіння надає при їх вільному падінні прискорення (g), що = 981 см/с2. Ще Ньютон зробив висновок, що сила тяжіння тотожна із силою взаємного тяжіння, як

Доба і час
Вимір часу заснований на спостереженнях добового обертання небесної сфери і річного руху Сонця, тобто на обертанні Землі навколо осі та навколо Сонця. Обертання Землі навколо осі відбуваєт

Рівнодення і сонцестояння. Тропіки і полярні кола
1. На північному полюсі додатне схилення Сонця триває з 21.03 по 23.09, а від'ємне з – 23.09 по 21.03. Тобто, там приблизно півроку Сонце не заходить і півроку не сходить. В день літнього сонцестоя

Магнітне поле Землі
Земля – великий магніт, що зміщений приблизно на 400 км від центра в бік Тихого океану і нахилений від осі обертання на 11030' Магнітне поле Землі (рис. 9) уявляється

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги