рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Гравітаційне поле Землі

Гравітаційне поле Землі - раздел Астрономия, Місяць — супутник землі. Місяць найближче до Землі природне тіло. Його радіус становить 1738 км Всім Тілам На Поверхні Землі Сила Тяжіння Надає При Їх Вільному Падінні Приск...

Всім тілам на поверхні Землі сила тяжіння надає при їх вільному падінні прискорення (g), що = 981 см/с2. Ще Ньютон зробив висновок, що сила тяжіння тотожна із силою взаємного тяжіння, яка діє між всіма тілами Всесвіту. Всі тіла притягуються одне до одного із силою прямо пропорційною добутку мас цих тіл і обернено пропорційною квадрату віддалі між ними: , де F —сила, m1m2 —маси, G – гравітаційна стала, що = 6,67×10-11М3с2кг.

На кожне тіло, що знаходиться на поверхні Землі, діє притягання С, рівнодійна якої спрямована в центр мас Землі, але оскільки це тіло разом із Землею обертається навколо її осі відцентрова сила P = rw2, де r – радіус паралелі точки М, w – кутова швидкість обертання Землі спрямована перпендикулярно до осі обертання.

Складова цих двох сил є сила тяжіння F. Отже, сила тяжіння – це рівнодійна сил притягання і відцентрової. Під впливом сили тяжіння всі маси Землі зазнають прискорення сили тяжіння. Відцентрова сила максимальна на екваторі і нульова на полюсах. Сила тяжіння на екваторі мінімальна, а на полюсах максимальна. Внаслідок цього відбувається деформація рівневої поверхні, її опускання біля полюсів і підняття біля екватора, а перетікання мас, що відбувається разом з цим, посилюють цей ефект, збільшуючи силу тяжіння біля полюсів і зменшуючи її біля екватора. Загальна дія цих факторів змінює силу тяжіння від полюса до екватора на величину ; за одиницю прискорення q приймають таке прискорення, яке розвиває маса 1 кг під дією сили і 1 дину (одиниця називається гал в честь Галілея). Повне прискорення дорівнює 981 гал/см/с2. Тепер використовується така одиниця напруги поля сили тяжіння, що розвивається масою в один кг при прискоренні в 1 м/с2. Вона називається ньютоном (Н) і входить в міжнародну систему одиниць SI. Повна зміна сили тяжіння від екватора до полюса складає 5,2 гала (983,2-978,0=5,2). Отже гиря, що важитиме на полюсі 1 кгс на екваторі важитиме всього 994,8 гс. З висотою сила тяжіння зменшується, а з глибиною зростає на кожні 100 м на 22,5 мгал. Але навіть в одній і тій же точці q непостійна – вона змінюється періодично, то збільшуючись то зменшуючись. Це залежить від сил притягання Місяця і Сонця. Максимальні зміни сили тяжіння досягають від притягання Місяця 0,1645 мгал і Сонця 0,07576 мгал. Максимальний сумарний ефект складає 0,24 мгал коли світило знаходиться в зеніті, над даною точкою виникає приплив (сила тяжіння зменшується). Найбільші підняття рівневої поверхні під дією Місяця досягають 35,6 см, найбільші опускання – 17,8 см. Під дією Сонця найбільші підняття становлять 16,4 см, найбільші опускання – 8,2 см. Під час положення Землі, Сонця і Місяця на одній лінії амплітуда переміщень рівневої поверхні може сягнути 78 см. Таким чином, Земля безперервно пульсує. Тому відбуваються океанські припливи.

Гравітаційне поле Землі вимірюють гравіметрами та звичайними маятниками.

Тяжінням визначається форма більшості небесних тіл, зокрема сферичність зір і планет. Гравітаційні сили багато в чому визначають властивості небесних тіл.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Місяць — супутник землі. Місяць найближче до Землі природне тіло. Його радіус становить 1738 км

Місяць найближче до Землі природне тіло Його радіус становить км середня віддаль від Землі км Маса Місяця у рази менша від маси.. Маров М Я пише що найбільшими деталями місячної поверхні є моря і великі.. Встановлено що вік порід на материках млрд років і він є віком Місяця взагалі Породи морів молодші..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Гравітаційне поле Землі

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Сучасні уявлення про походження і еволюцію Сонячної системи
Питання походження Землі і Сонячної системи хвилювало вчених ще з глибокої давнини, однак перші наукові спроби пояснення проблеми відносяться лише до ХVІІІ ст. Відомий радянський вчений, полярник О

Розміри Землі, склад і внутрішня будова
Ньютон довів, що Земля не куля, а сфероїд обертання (двовісний еліпсоїд). Причина відхилення від кулястої форми – дія відцентрової сили яка

Осьове обертання Землі та його наслідки
Земля обертається навколо своєї осі за період 23 год. 56 хв. 4,09 с. Обертання Землі навколо осі проявляється в багатьох явищах на її поверхні: зміні дня і ночі, добовій ритміці в географічній обол

Доба і час
Вимір часу заснований на спостереженнях добового обертання небесної сфери і річного руху Сонця, тобто на обертанні Землі навколо осі та навколо Сонця. Обертання Землі навколо осі відбуваєт

Обертання Землі навколо Сонця. Пори року
Шлях, по якому Земля рухається навколо Сонця, називається орбітою. Орбіта має форму близьку до еліпса, в одному з фокусів якого знаходиться Сонце (рис.8). Тому віддаль між Землею і Сонцем протя­гом

Рівнодення і сонцестояння. Тропіки і полярні кола
1. На північному полюсі додатне схилення Сонця триває з 21.03 по 23.09, а від'ємне з – 23.09 по 21.03. Тобто, там приблизно півроку Сонце не заходить і півроку не сходить. В день літнього сонцестоя

Магнітне поле Землі
Земля – великий магніт, що зміщений приблизно на 400 км від центра в бік Тихого океану і нахилений від осі обертання на 11030' Магнітне поле Землі (рис. 9) уявляється

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги