рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ - раздел Электротехника, Розрахунок електричних навантажень в мережі напругою 0,38 кВ. Визначення потужності та кількості трансформаторів знижувальних підстанцій   Розрахункові Навантаження Окремих Споживачів Електричної Енер...

 

Розрахункові навантаження окремих споживачів електричної енергії задаються денним або вечірнім , кВт, максимумами, або визначаються за максимальною потужністю на вводі до споживача:

 

, , (1.1)

 

де – коефіцієнти денного та вечірнього максимуму (коефіцієнт участі у максимумі);

– максимальна потужність на вводі до споживача, кВт.

 

Коефіцієнти денного та вечірнього максимумів приймаються наступним чином: для виробничих споживачів – для побутових споживачів без електроплит – для побутових споживачів із електроплитами – для змішаного навантаження – .

Для групи житлових будинків навантаження вечірнього максимуму , кВт, визначається за виразом:

 

, (1.2)

 

де – кількість споживачів у групі, шт;

– коефіцієнт одночасності [3с.38; 4с.38; 5с.118; 7с.119; 9с.145];

– максимальне (розрахункове) навантаження на вводі в житловий будинок, [3с.37; 4с.37; 5с.115; 6с. 99; 7с.118; 9с.140], кВт.

 

 

Тоді навантаження денного максимуму Рд, кВт, для групи житлових будинків дорівнює:

 

(1.3)

 

Розрахунок електричних навантажень на окремих ділянках лінії залежить від характеру та розміру навантаження споживачів. Якщо навантаження в мережі 0,38 кВ однорідні (однаковий характер навантаження) та сумірні (не відрізняються більш ніж в чотири рази), то навантаження окремої ділянки лінії визначають шляхом підсумовування розрахункових навантажень на вводах до споживачів з урахуванням коефіцієнта одночасності, окремо для денного та вечірнього максимумів:

 

, , (1.4)

 

де – коефіцієнт одночасності;

– навантаження денного і вечірнього максимумів i-го
споживача, кВт.

 

Коефіцієнт одночасності вибираємо із таблиць [3с.38; 4с.38; 5с.118; 6с.102; 7с.119; 9с.145] в залежності від кількості споживачів і характеру навантаження мережі.

Якщо навантаження споживачів відрізняються більш ніж в чотири рази (несумірні), то вони підсумовуються за допомогою надбавок. При цьому до більшого із навантажень прибавляють надбавку від меншого:

 

, , (1.5)

 

де – більше з навантажень, кВт;

– надбавка від меншого навантаження [3с.39; 4с.38; 5с.116; 7с.120; 9с.147], кВт.

 

Додавання різнорідних навантажень (навантажень побутових, комунальних та виробничих споживачів) виконується також за допомогою надбавок (1.5).

Розрахунок навантажень виконують поступово для усіх ділянок лінії напругою 0,38 кВ, в напрямку – з кінця лінії до підстанції.

Коефіцієнт потужності споживачів визначається із літературних джерел [3 с.39; 4 с.39; 5 с.118; 7 с.121; 9 с.141], а для групи споживачів він визначається як середньозважене значення:

 

. (1.6)

 

де – навантаження (денне або вечірнє) i-го споживача, кВт;

cosj i – коефіцієнт потужності (денний або вечірній) i-го споживача.

 

Якщо в зоні електропостачання знаходяться сезонні споживачі, то при визначенні розрахункового навантаження вони повинні бути враховані з відповідним коефіцієнтом сезонності [3-9].

Потужність зовнішнього освітлення населеного пункту:

 

, (1.7)

 

де L – загальна довжина вулиць у населеному пункті, м;

N – кількість виробничих та комунальних приміщень, шт.;

– нормативне навантаження зовнішнього освітлення, відповідно на один погонний метр вулиці та на одне виробниче приміщення [3с.38; 4с.37; 5с.115; 6с. 100; 7с.118; 9с.144], кВт.

 

Повна розрахункова потужність на ділянці лінії , кВА, визначається через коефіцієнт потужності навантаження:

 

; . (1.8)

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Розрахунок електричних навантажень в мережі напругою 0,38 кВ. Визначення потужності та кількості трансформаторів знижувальних підстанцій

Міністерство аграрної політики України.. Таврійський державний агротехнологічний університет..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
    до практичних занять з дисципліни   ОСНОВИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА     для сту

З М І С Т
Заняття 1 Розрахунок електричних навантажень в мережі напругою 0,38 кВ ……………………………………………………….   Заняття 2 Визн

ЗАДАЧА 1.1
П’ятнадцять житлових будинків в населеному пункті нової забудови без газифікації зібрані в три групи по п’ять будинків. Навантаження (Рд/Рв, кВт), коефіцієнти по

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Визначення розрахункової потужності одно-, або двотрансформаторних підстанцій 6…10/0,4 кВ виконується шляхом підсумовування розрахункових активних потужностей на головних ділянках ліній 0,38 кВ, що

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Навантаження на ділянках мережі 6…35 кВ розраховують для вибору потужності районної трансформаторної підстанції (РТП), для вибору перерізу проводів, для вибору обладнання мережі та для розрахунку п

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Електричний струм, що проходить по обмотках трансформаторів, проводах повітряних ліній та струмоведучих жилах кабельних ліній викликає втрати потужності та енергії, що проявляється у їх нагріванні.

ЗАДАЧА 4.1
Визначити річні втрати електричної енергії у системі електропостачання , кВт×год (рисунок 4.1), яка складається з 2-х трансформаторів

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Сільські електричні мережі напругою 0,38…10 кВ рекомендується розраховувати за економічним інтервалом потужності (за мінімумом приведених витрат). Економічний інтервал потужності для даного переріз

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
При протіканні по проводу електричного струму він нагрівається до температури, при якій кількість теплоти, яку одержує провід, дорівнює кількості теплоти, яка віддається його поверхнею у навколишнє

Вибір плавких запобіжників та перерізу проводів і кабелів за допустимим нагріванням.
Плавкі запобіжники вибирають за наступними параметрами [3 с.87-89; 4 с.87-90; 5 с.29-38; 6 с.29; 8 с.33-42; 9 с.272-280; 10 с.14-36]: 1. Тип запобіжника. 2. За номінальною напруго

Вибір перерізу проводів та кабелів, які захищаються автоматичними вимикачами, за допустимим нагріванням.
Автоматичний вимикач вибирають за наступними параметрами [3 с.87-89; 4 с.87-90; 5 с.29-38; 6 с.32; 8 с.33-42; 9 с.272-280; 10 с.14-36]: 1. Тип автомата. 2. За номінальною напругою

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Допустимі температури нагрівання проводів. 2. Допустимі температури нагрівання кабелів з паперовою ізоляцією. 3. Умови вибору плавких запобіжників для захисту одиночного с

ЗАДАЧА 6.1
В майстерні встановлені електродвигуни та освітлювальні установки. За технологією можливе перенавантаження двигуна М1. Лінія ТП-РЩІ (рисунок 6.1) прокладена кабелем з паперовою ізоляцією в каналі п

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Пусковий струм електродвигунів з короткозамкненим ротором у 4...7,5 разів більший від їх номінального струму. Тому втрата напруги в мережі при пуску електродвигуна в кілька разів більша від втрати

І ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Найефективніше споживачі електричної енергії працюють при номінальній напрузі. Проте забезпечити споживачів номінальною напругою практично не можливо. Всякий провідник має певний опір, тому проходж

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Що таке спад напруги? 2. Що таке втрата напруги? 3. Що таке коливання напруги? 4. Що таке відхилення напруги? 5. Як впливають елементи електричної мережі на в

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам: ГОСТ 2.105-95. – [введен в Украине с 1997–07–01]. – Минск.: Межгосударственный совет по стандартизации, метр

Додаток А
Таблиця А.1 – Економічні інтервали навантаження силових трансформаторів ТП 10/0,4 кВ   Вид навантаження Номінальна потужність

Додаток В
Таблиця В.1 – Інтервали економічних навантажень для основних та додаткових перерізів проводів ПЛ 0,38 кВ (для усіх матеріалів опор)   Інтервал потуж

Продовження додатку В
Продовження таблиці В.1 ОЖЕЛЕДЬ 15 мм

Продовження додатку В
  Таблиця В.2 – Інтервали економічних навантажень для основних та додаткових перерізів проводів ПЛ 10 кВ     Інтервал по

Додаток Е
Таблиця Е.1 – Питомі втрати напруги в ПЛ - 0,38кВ,% / (кВА×км)   Характер виконання лінії 1 фаз

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги