рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Шифр МКХ-10: О80

Шифр МКХ-10: О80 - раздел Электроника, Клінічний протокол з акушерської допомоги «Нормальні пологи» Нормальні Пологи – Це Одноплідні Пологи Зі Спонтанним Початк...

Нормальні пологи – це одноплідні пологи зі спонтанним початком та прогресуванням пологової діяльності у терміні вагітності 37-42 тижні у потиличному передлежанні плода, перебіг яких відбувався без ускладнень протягом усього періоду пологів, при задовільному стані матері та новонародженого після пологів.

Якщо пологи у вагітних високої групи ризику (з патологією вагітності або соматичною патологією) мають нормальний перебіг, необхідно використовувати рекомендації даного клінічного протоколу, щодо ведення пологів у цієї групи жінок, за умови закінчення пологів без ускладнень - такі пологи вважаються нормальними.

Не є підставою для виключення з нормальних пологів:

o наявність передчасного розриву плодових оболонок;

o проведення амніотомії без наступної індукції пологів;

o розрив промежини 1 ступеню.

На сучасному етапі організації акушерської допомоги в Україні оптимальним є проведення нормальних пологів в умовах акушерського стаціонару з забезпеченням права роділлі залучення близьких до підтримки її при пологах.

Основною метою надання допомоги під час пологів є забезпечення безпечності для жінки та дитини при мінімальному втручанні в фізіологічний процес шляхом:

o ретельного моніторингу стану матері, плода та прогресування пологів;

o створення умов для надання невідкладної допомоги роділлі/породіллі та новонародженому;

o проведення заходів, що спрямовані на попередження інфекційних та гнійно-запальних ускладнень;

o впровадження та суворе дотримання принципів „теплового ланцюжка”.

 

Принципи ведення нормальних пологів:

– визначення плану ведення пологів та обов’язкове поінформоване узгодження його з жінкою/сім’єю

– заохочення емоційної підтримки роділлі під час пологів (організація партнерських пологів);

– моніторинг стану матері, плода та прогресування пологів;

– використання партограми для прийняття рішення щодо перебігу пологів, а також необхідності та об’єму втручань;

– широке використання немедикаментозних засобів для знеболення пологів;

– заохочення жінки до вільного пересування під час пологів та забезпечення можливості вільного вибору положення для народження дитини;

– оцінка стану дитини при народженні, забезпечення контакту „шкіра-до-шкіри” між матір’ю та новонародженим, прикладання до грудей матері за появи пошукового та смоктального рефлексу;

– профілактика післяпологової кровотечі, що зумовлена атонією матки, шляхом використання методики активного ведення третього періоду пологів.

 

Діагностика та підтвердження пологів:

o у вагітної після 37 тижня з`являється переймоподібні болі внизу живота та крижах з появою слизово-кров’яних або водянистих (у разі відходження навколоплідних вод) виділень із піхви;

o наявність 1 перейми протягом 10 хвилин, що продовжується 15-20 секунд;

o зміна форми та розташування шийки матки – прогресивне її укорочення та згладжування. Розкриття шийки матки – збільшення діаметру просвіту шийки матки ( вимірюється в сантиметрах) ;

o поступове опускання голівки плода до малого тазу відносно площини входу у малий таз (за даними зовнішнього акушерського дослідження) або відносно lin.interspinalis (при внутрішньому дослідженні)

 

Діагностика періодів і фаз пологів:

Симптоми і ознаки Період Фаза  
Шийка не розкрита   Хибні пологи /відсутність пологової діяльності/      
Шийка розкрита менше, ніж на 3 см Перший Латентна    
Шийка розкрита на 3-9 см. Швидкість розкриття шийки матки не менше (або більше) – 1 см/год. Початок опускання голівки плода Перший   Активна    
Повне розкриття шийки матки (10 см). Голівка плода у порожнині тазу. Немає позивів до потуг Другий Рання  
Повне розкриття шийки (10 см). Передлегла частина плода досягає дна тазу. Роділля починає тужитись Другий     Пізня (потужна)    
Третій період пологів починається з моменту народження дитини і закінчується вигнанням посліду Третій    

 

 

Послідовність дій у разі нормального перебігу пологів:

Під час госпіталізації роділлі в акушерський стаціонар у приймально-оглядовому відділенні черговий лікар акушер-гінеколог:

- ретельно ознайомлюється з обмінною картою жінки щодо перебігу даної вагітності. Звертає увагу на дані загального, інфекційного та акушерсько-гінекологічного анамнезу, клініко-лабораторні обстеження та дані гравідограми;

- з’ясовує скарги;

- для оцінки стану роділлі здійснює обстеження: загальний огляд, вимірює температуру тіла, пульс, артеріальний тиск, частоту дихання, обстеження внутрішніх органів;

- здійснює вимірювання висоти стояння дна матки, окружності живота та розмірів тазу. Визначає термін вагітності та очікувану масу плода;

- запитує про відчуття рухів плода самою роділлею та проводять аускультацію серцебиття плода;

- проводить зовнішнє та внутрішнє акушерське дослідження: визначає положення, вид та позицію плода, характер пологової діяльності, розкриття шийки матки та період пологів, знаходження голівки плода відносно площин малого тазу;

- встановлює акушерський діагноз, визначає план ведення пологів та узгоджує його з жінкою, що народжує.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Клінічний протокол з акушерської допомоги «Нормальні пологи»

наказом Міністерства... охорони здоров я України... від Клінічний протокол з акушерської допомоги...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Шифр МКХ-10: О80

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Результати спостереження за прогресом пологів, станом матері та плода заносяться лікарем акушер-гінекологом допартограми (додаток 1).
Правильне заповнення та інтерпретація партограми сприяє ранньому виявленню відхилень перебігу пологів, відхилень у стані матері чи плода та допомагає своєчасно прийняти обґрунтоване рішення

Розкриття шийки матки у латентній фазі
Латентна фаза триває до 8 годин. Нормальне прогресування пологів у латентній фазі першого періоду характеризується поступовим згладжуванням та розкриттям шийки матки зі швидкістю, яка забезпечує пе

Просування голівки плода
Просування голівки плода визначають шляхом зовнішнього та внутрішнього акушерського дослідження. Результати заносять до партограми. Просування голівки плода може не спостерігатись, поки ши

Знеболювання пологів за погодженням жінки
Допомога роділлі подолати біль під час пологів є завданням медичних працівників та присутнього партнера. Зменшення больового відчуття може бути досягнуто застосуванням простих немедикаментозних мет

Епізіотомію та епізіорафію проводять під знеболюванням
  Після народження голівки необхідно дати можливість плечикам розвернутись самостійно, при цьому перевірити чи немає обвивання пуповини навкруг шиї. В разі тугого обвиття, пуповину не

Ведення III періоду пологів
  Існують дві тактики ведення третього періоду пологів - активна та очікувальна.   Активне ведення третього періоду пологів

Оцінка стану новонародженого та послідовність дій при здійсненні медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною.
Після закінчення пульсації пуповини, але не пізніше 1 хв. після народження дитини, акушерка, замінивши стерильні рукавички, перетискає та перетинає пуповину за умови задовільного стану дитини (за р

Правильно одягнути та загорнути дитину [А].
Туге сповивання шкідливе для новонародженого, тому що зменшує ефективність підтримання тепла дитиною, обмежує рухи дитини, обмежує дихальні рухи. У зв'язку з цим дитину необхідно одягнути

Післяпологовий догляд
Основні принципи післяпологового догляду.   1. Забезпечення доброго самопочуття матері та дитини: · Оцінка стану матері, вимірювання та реєстрація температури, артер

Пацієнтки на активне ведення третього періоду пологів
Весь процес пологів складається з трьох періодів: І-й період розкриття шийки матки ІІ-й період народження дитини ІІІ-й період народження дитячого місця (посліду); він ще

Використання партограми
Партограма - це графічне відображення результатів динамічного спостереження під час пологів за процесом розкриття шийки матки та просування голівки плода, пологовою діяльністю, станом матер

Використання партограми є обов’язковим на всіх рівнях надання акушерської допомоги та виключає одночасні записи в історії пологів.
Правила використання партограми · Партограма використовується під час першого періоду пологів. · Ведення партограми слід розпочати за ная

Частота серцевих скорочень
Вертикальна вісь графи відображає частоту серцевих скорочень плода за хвилину. Більш темні горизонтальні лінії, що відповідають 110 та 170 уд./хв. нагадують про межі нормальної ЧСС плоду. Кожна клі

Конфігурація голівки плода
Кожна клітина графи відповідає проміжку часу в 30 хв. Ступінь конфігурації голівки плоду оцінюють та записують під час кожного внутрішнього акушерського дослідження. Запис здійсню

Розкриття шийки матки
Вертикальна вісь графи відображає розкриття шийки матки в сантиметрах від 0 до 10. Горизонтальна вісь – шкала часу. Графа розподілена на латентну та активну фази. Латентна

Особливості нанесення розкриття шийки матки
  · Якщо жінка надходить до пологової палати у латентній фазі першого періоду пологів, розкриття шийки матки(Х)наносять на вертикальну вісь графи у місці, що

Інтерпретація
  · Якщо графік розкриття шийки матки знаходиться зліва від Лінії уваги це свідчить про те, що темп розкриття шийки матки більше 1 см/год. Такий перебіг першого періоду пологі

Опускання голівки плода
Опускання голівки плода може бути визначено за допомогою абдомінальної пальпації та внутрішнього акушерського дослідження. На партограмі відмічається опускання голівки, визначене шляхом аб

Перейми за 10 хвилин
Кожен квадрат по вертикалі відповідає 1 переймі за 10 хвилин. По горизонталі кожен квадрат відповідає 30 хвилинам. Кількість та тривалість перейм підраховують протягом 10 хвилин.

Пульс та артеріальний тиск
Вертикальна вісь графи одночасно відображаєартеріальний тиск та частоту пульсу. Артеріальний тиск та частоту пульсу визначають та відмічають на партограмі кожні 2 години. Артеріал

Невиношування вагітності
· ранній спонтанний аборт – спонтанне (самовільне) переривання вагітності до 11 тижнів + 6 днів; · пізній спонтанний аборт з 12 до 21 тижня + 6 днів; · передчасні пологи з 22 повн

Бімануальне піхвове дослідження
1. Матка легко збудлива, її тонус підвищений. 2. Розміри матки відповідають терміну вагітності.     УЗД:загальні ознаки:

Таблиця 3 - Терапія загрозливого аборту
Лікувальний захід Ефективність ( доказові дані ) Ліжковий режим та утримання від статевого життя За даними різ

Таблиця 4 - Моніторинг ефективності лікування
Метод Режим проведення Спостереження за динамікою змін клінічних симптомів   Двічі на добу та більше в разі необхі

Медикаментозний метод евакуації вмісту порожнини матки
· може бути використаний за бажанням жінок, які намагаються уникнути хірургічного втручання та загальної анестезії; · ефективність методу до 96% в залежності від деяких факторів, а саме: з

Протипоказання
Абсолютні: · наднирникова недостатність, · тривала терапія глюкокортикоїдами, · гемоглобінопатії або антикоагулянтна терапія, · анемія (Hb <

Реабілітація репродуктивної функції після мимовільного аборту
1. Незважаючи на те, що один мимовільний аборт не вважається фактором ризику звичного невиношування, за наявності у матері ознаку станів, які могли виступати причиною переривання вагітності (ознаки

Обсяг обстеження при звичному невиношуванні вагітності
№ п/п Характер обстеження До настання вагітності Під час вагітності Вивчення анамнезу (менстру

Не доведена необхідність рутинного проведення гістеросальпінгографії для діагностики порушень анатомічної будови репродуктивних органів.
§ Антифосфоліпідний синдром є причиною звичного невиношування вагітності в близько 20% випадків. У жінок зі звичним невиношуванням вагітності та антифосфоліпідним синдромом комбінована терапія (асп

Їх не можна призначати одночасно!
  Не виявлено статистичної достовірної різниці в способі призначення прогестерону ( в/м, пероральне, інтравагінально).   Не доведено переваги будь-якої схеми та

Шифр МКХ-10: О60
Передчасні пологи – це пологи зі спонтанним початком, прогресуванням пологової діяльності та народженням плода масою більш 500г у терміні вагітності з 22 тижнів до 37 тижнів [A].

Діагностика періодів і фаз пологів.
Симптоми і ознаки Період Фаза Шийка не розкрита   Хибні пологи /відсутність пологової діяльності/

Послідовність дій при веденні передчасних пологів
Під час госпіталізації вагітної (роділлі) в акушерський стаціонар черговий лікар акушер-гінеколог у приймально-оглядовому відділенні: - ретельно ознайомлюється з об

Призначення клізми та гоління лобка роділлі не проводиться [А].
Спостереження та допомога роділлі під час І періоду пологів: З метою динамічного та наглядного спостереження за перебігом пологів, станом матері та плода та з метою своєча

Ведення ІІІ періоду пологів
Існують дві тактики ведення третього періоду пологів - активна та очікувальна   Активне ведення третього періоду пологів

Не використовують ергометрин жінкам з гіпертензією
Жінка має бути поінформована про можливі побічні ефекти цих препаратів.   У разі відсутності утеротоников не слід використовувати методику активного ведення третього періоду

Масаж матки
  Після народження посліду негайно проводять масаж матки через передню черевну стінку жінки, доки вона не стане щільною В подальшому пальпують матку кожні 15 хв. протягом пер

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги