рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Давнього Риму, раннього Середньовіччя

Давнього Риму, раннього Середньовіччя - раздел Строительство, Основи зеленого будівництва в містах В Європі Перші Сади З’Явилися В Древній Греції (Х-Хііі Ст. Д...

В Європі перші сади з’явилися в Древній Греції (Х-ХІІІ ст. до н.е.).

Слід зазначити, що на садово-паркове мистецтво Греції великий вплив зробила Азія. Спочатку сади мали тільки утилітарний характер, тобто складалися з городу, плодового саду і виноградника. Трохи пізніше в садах з’явилися алеї.

Мистецтво античної Греції впливало на подальший розвиток світового мистецтва і архітектури понад дві тисячі років. Така життєва сила грецького мистецтва зобов 'язана поєднанню у видатних архітектурних творах всіх необхідних якостей: утилітарності, міцності, краси та виразності художнього образу. Антична Греція дала світові чимало нових типів громадських споруд: театрів, одейонів, іподромів, стадіонів, палестр, гімназій, портиків, прийоми композиції яких не загубили свого значення для сучасної архітектури. Наступні покоління зобов 'язані Давній Греції народженням та розвитком нового типу саду: громадського міського і спеціального при гімназіях. Основа композиції грецьких садів регулярна зі всебічним урахуванням достоїнств і вад місцевості та підбором красивого природного оточення. Майстерність "вписування " ансамблю в ландшафт ілюструє афінський Акрополь - класичний приклад розташування величного комплексу на рельєфі з розкриттям у різних ракурсах складових частин ансамблю. В Давній Греції зародилися науки про рослини і природознавство. Характерними особливостями садово-паркового будівництва Давньої Греції є: використання гірської місцевості для влаштування терас, води для штучних басейнів, фонтанів, малих архітектурних форм і скульптури; народжене грецькою міфологією обожнювання квітів та їх велика кількість в парках; використання портиків і колонад як гармонійний перехід від інтер 'єру до екстер 'єру. Нове в садах Греції – більш вільна композиція, декоративність, велич прикрас, виті сходи. (рис.6.)

Опис садів Римської імперії зустрічається в давньоримського письменника Горація (65-8 рр. до н.е.). В римській архітектурі сконцентрувалися такі риси, як грандіозність і монументальність у поєднанні з раціональною конструкцією та плануванням, відповідність образу споруди її призначенню.

Садове будівництво Давнього Риму розвивалося за трьома напрямками: сади-атріуми перистильних житлових будинків, заміські вілли та міські громадські сади. Римські вілли можна поділити на два види: сільські, або господарські вілли рустика, та міські, або розважальні вілли урбана. Досить поширилися також вілли фруктуарії, де головним елементом були фруктові сади. Будівничі садів розробили композицію, що підкреслювала основну вісь центральної споруди з урахуванням навколишніх ландшафтів. У Давньому Римі виникли специфічні прийоми садово-паркового мистецтва, обумовлені характерними особливостями рельєфу, природи і клімату Італії: застосування меліорації і гідротехнічних споруд, терасування схилів для розбивки парку і розміщення будинків, використання квіткового партеру і скульптури. Подальшого розвитку набули творчі дослідження з архітектури, розпочаті ще в Давній Греції ("Десять книг про архітектуру" Вітрувія), було організовано навчання архітекторів.(рис. 7-12.)

Сад складався в основному з плодових і декоративних рослин. Сад при римських віллах звичайно поділявся на три головні частини: декоративний сад, город, плодовий сад. Декоративний сад, у свою чергу, складався також з трьох частин: прогулянкової, проїзної і парку.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи зеленого будівництва в містах

І змістовий модуль основи зеленого будівництва в містах.. тема вступ значення курсу та його особливості.. тема історичний огляд садово паркового мистецтва..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Давнього Риму, раннього Середньовіччя

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Значення курсу та його особливості
  Навколишнє середовище дуже впливає на організм людини. Поліпшення його є однією з актуальних проблем сучасної науки і практики. У системі заходів щодо поліпшення навколишнього серед

Садово-паркове мистецтво Давнього Світу
Єгипет – одна з перших країн, де виникло мистецтво створення садів і парків. У Давньому Єгипті влаштовували терасні сади, поряд із садами розводили виноградники. Найбільш

Сади епохи Відродження
Тип садів Італії епохи Відродженняодержав назву Медицейського за ім’ям родини Медичі, в якій були найбагатші банкіри й великі землевласники. До цього типу відносилися сади, що влаш

Садово-паркове мистецтво Франції, Англії, Німеччини
Садова архітектура Німеччини, Англії, Франції, Росії багато в чому зазнала італійський вплив. Садово-паркове мистецтво Франції асоціюється з ім’ям ландшафтного архітектора XVII ст.

Російське та Українське садово-паркове мистецтво
Садово-паркове мистецтво на Русі зароджувалося понад чотири тисячі років тому (яблуневий сад Києво-Печерського монастиря, 1051 р. та ін.). У цих садах в основному вирощували плодові дерева, розводи

Архітектурно-художня роль зелених насаджень
Рослини, що застосовуються в декоративному садівництві, мають різні декоративні особливості: красиві квіти, з яскравим фарбуванням, листя різної форми (різного фарбування в різний період року), пло

Санітарно-гігієнічна роль зелених насаджень
Характер мікроклімату озелененої території залежить від розмірів площі під зеленими насадженнями, ступеня затінення території, віку й порід рослин, стану околиці та інших умов. Знаючи ступінь і хар

Визначення ландшафту і пейзажу
Ландшафт – це місцевість, обмежена природними рубежами і взаємозв’язана в єдиний однорідний комплекс природних, антропогенних і естетичних показників, що характеризуються за умовам

Елементи, компоненти ландшафту
Існує п’ять компонентів ландшафту: земна кора, повітря, вода, рослинність, тваринний світ. Під елементами ландшафту розуміють характерні для даного ландшафту складові, які беруть у

Класифікація садово-паркового ландшафту
При класифікації садово-паркового ландшафту за основу слід брати склад і структуру рослин, геоморфологічну структуру території, участь людини в його влаштуванні. З урахуванням цього садово-паркові

Визначення ландшафтної архітектури
Ландшафтна архітектура – це галузь архітектури, складний вид мистецтва, що займається організацією навколишнього середовища; обов’язковий елемент містобудування, що включає вирішен

Принципи ландшафтної архітектури
Логічність і простота рішень Планувальне рішення територій, що озеленяються, повинно бути логічним і простим, добре пов’язаним з рельєфом місцевості, розташовуваною на ній ро

Деревинно-чагарникових рослин
У розпорядженні фахівців є багатий вибір листяних і хвойних порід дерев та чагарників, що пристосовувані до різноманітних умов і розрізняються за висотою, формою, щільністю крони, характером облист

Композиційні елементи зелених насаджень
Зелені насадження складаються з таких видів: 1. Гаї– однопородні за складом і віком насадження на площі від 0,25 до 0,5 га. У паркові гаї висаджують по 10

Основні принципи квіткового оформлення
Основними принципами, що забезпечують високий художній рівень квіткового оформлення, є: єдність композиції, пропорційність, масштабність, контрастність, ритмічність, декоративність. Квітко

Принципи формування системи зелених насаджень
Фахівці виділяють три періоди формування системи озеленення, які принципово розділяються підходом до вирішення цього завдання. Перший з них почався з появою міст, а закінчився в ХІХ

Класифікація зелених насаджень
Великі міста відрізняються складною функціональною структурою озеленених територій. Зелені насадження класифікують за територіальною (міські (селищні), заміські (позаселищні), насадження в

Зелені насадження загального користування
Парки Парк – це велика територія (від 10 га), на якій існуючі природні умови (насадження, водойми, рельєф) реконструйовані із застосуванням різних прийомів ландшафт

Зелені насадження обмеженого користування
Насадження при адміністративних і громадських будинках – це озеленені ділянки, що є місцем короткочасного відпочинку і чекання, а також важливим елементом архітектурного ріш

Насадження спеціального призначення
Захисні зони при промислових підприємствах – посадки на території між підприємством і житловою забудовою, що зменшує несприятливий вплив данного виробництва на прилягаючі райони на

Малі архітектурні форми
Малі архітектурні форми садово-паркової архітектури – це елементи благоустрою території парків та інших об’єктів озеленення. Їх об’єднує єдиний стиль, вони служать для комфортного

Природні й штучні водойми
Водойми в сполученні з зеленими насадженнями – один з найважливіших елементів благоустрою міської території. При планувальному вирішенні міст, розташованих на берегах великих водойм, прагн

Декоративні водойми
У парках, садах, на території міста влаштовують декоративні водойми (басейни, фонтани, каскади, канали та ін.). Вони мають невелику глибину, тому при їхньому створенні приділяється увага оформленню

Водні парки
Основними видами озеленення в містах є парки різних видів (в тому числі лісо-, луго- и гідропарки). Водне середовище може бути використовуване людиною з метою лікування, для занять водними видами с

Створення і догляд за квітниками
В умовах міста слід приділяти увагу первинній підготовці території і створенню повноцінного поживного шару ґрунту, якщо є потреба в необхідності заміни місцевого ґрунту, який забруднений будівельни

Процес проектування об’єктів озеленення
Склад проектних матеріалів Проектування здійснюється в декілька етапів і стадій, на яких розробляють питання проекту планування і забудови, благоустрою і озеленення.

Перелік рекомендованих джерел
1. Белкин А. Н. Городской ландшафт. - М. Высшая школа, 1987. - 112 с. 2. Вергунов А. Н. Архитектурное проектирование садов и парков. - М.: Стройиздат, 1980. - 250 с. 3. В

Партеру та фонтанів
Рисунок 27 - Версаль. Вигляд на палац     Рисунок 28 - Парк Софіївка в Умані. Україна. Приклад пейзажного планування.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги