рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тернопіль

Тернопіль - раздел Строительство, До практичних занять з дисципліни Архітектура будівель і споруд спецкурс Методичні вказівки Методичні Вказівки До Практичних Занять З Дисципліни “Архітектура Будівель І ...

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Архітектура будівель і споруд (спецкурс)” для студентів бакалаврату 6.060101 “Будівництво” / В.Б. Гладьо, – Тернопіль, ТНТУ, 2011. – 36 с.

 

 

Автор: В.Б. Гладьо

 

 

Рецензент: Ю.І. Пиндус

 

Розглянуто й схвалено на засіданні кафедри будівельної механіки, протокол № від 2011 року.

 

Схвалено й рекомендовано до друку методичним семінаром механіко-технологічного факультету Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, протокол № від 2011 року.

 

Складено з урахуванням матеріалів літературних джерел, перелічених у списку.

 

 


 

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ.…………………………………………..............……. 4

1.1. Склад і зміст розрахункової частини.………………...................…… 4

1.2. Склад і зміст графічної частини.…………………...................……… 4

1.3. Вимоги до оформлення.……………………………..................……… 5

2. ІНДИВІДУАЛЬНІ ВАРІАНТИ.……………………………................……… 5

3. НОРМАТИВНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РГЗ ……...............……… 11

4. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ.……………………………………...............…….. 16

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА…………………................……….. 16

6. ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ РГЗ.…………………………..............………… 17

Індивідуальний варіант РГЗ………………………...................………….. 17

1. Об’ємно-планувальне рішення будівлі ………………...........................…... 18

1.1. Загальна характеристика………………………………..................…. 18

1.2. Розрахунок пропускної здатності вхідного вузла……...................… 19

1.3. Розрахунок геометричних параметрів глядацької зали….................. 19

1.4. Розрахунок необхідного об’єму глядацької зали …...................…… 22

1.5. Розрахунок необхідної площі клубної частини.…....................…….. 23

2. Архітектурно-конструктивне рішення будівлі……….............................….. 24

2.1. Загальна характеристика ……………………....................…………... 24

2.2. Застосовані архітектурні конструкції …....................……………….. 25

3. Техніко-економічні показники об’ємно-планувального рішення будівлі... 26

Використана література…………………………..........................................….. 27

Креслення …………………………………….........................………………..... 28

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До практичних занять з дисципліни Архітектура будівель і споруд спецкурс Методичні вказівки

Тернопільський національний технічний університет.. Імені Івана Пулюя.. Кафедра будівельної механіки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тернопіль

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні вимоги
  Метою розрахунково-графічного завдання (РГЗ) є закріплення студентами знань зі змістового модуля «Громадські будівлі і споруди» дисципліни «Архітектура будівель і споруд (спецкурс)»

Індивідуальні варіанти
  Індивідуальні варіанти на виконання РГЗ відповідають порядковому номеру студента в обліковому складі журналу академічної групи. Індивідуальні варіанти (табл. 2.1) містять в

Нормативні вказівки до виконання РГЗ
  Площу глядацької зали (в тому числі балкони, ложі і яруси) визначають в межах огороджувальних конструкцій: клубів і театрів – до передньої границі естради (сцени, авансцени чи бар’є

Приклад виконання РГЗ
  ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВАРІАНТ РГЗ Варіант № 33   а) Об'ємно-планувальна схема

Загальна характеристика
Функціональний процес запроектованого культурно-видовищного закладу характеризується такими складовими: - перегляд кінофільмів (є кінопроекційна з допоміжними приміщеннями, екран, з

Розрахунок геометричних параметрів глядацької зали
  Розміри в плані розраховуємо, виходячи з умов забезпечення фізико-технічних параметрів демонстрації фільмів, планувальних нормалей розміщення глядачів і утворення проходів, та з ура

Розрахунок необхідної площі клубної частини
  Для розрахунку необхідної площі обох частин будівлі – глядацького і клубного комплексів керуємося питомими планувальними нормалями (на 1-го глядача глядацької зали, на одного відвід

Загальна характеристика
  Архітектурно-конструктивне рішення відповідає об'ємно-планувальному, засноване на модульній координаційній сітці згідно з МКРС, що дозволяє скоротити номенклатуру будівельних констр

Застосовані архітектурні конструкції
  Фундаменти у безкаркасній двоповерховій частині будівлі стрічкові монолітні бутобетонні; прив'язка до координаційних осей відповідна до прив'язці несучих стін; у двоповерховій части

Застосовані архітектурні конструкції
  Фундаменти у безкаркасній двоповерховій частині будівлі стрічкові монолітні бутобетонні; прив'язка до координаційних осей відповідна до прив'язці несучих стін; у двоповерховій части

Використана література
1. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений / [Адамович В.В, Бархин Б.Г., Варежкин В.А. и др.]; под. общ. ред. И.Е. Рожина, А.И. Урбаха. – [2-е изд.] – М.: Стройиздат, 1984.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги