рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Які підлягають документуванню

Які підлягають документуванню - раздел Экономика, Бухгалтерський облік Документ Зміст Господарської Операції ...

Документ Зміст господарської операції  
Прибутковий ордер 4 січня п.р. оприбутковано на склад № 1 отримані від підшипникового заводу підшипники - 1000 од., номенклатурний номер підшипників 2201, ціна - 15 грн. Підшипники здав на склад експедитор Іванова, прийняв зав. складом Кучеренко.
Лімітно-забірна картка Цеху № 1 на січень п.р. встановлений ліміт відпустки матеріалів зі складу № 1 для виготовлення продукції:
  а) підшипники - 700 од. ( номенклатурний номер 2201, ціна - 15 грн.);
  б) гарячі штампування - 100 кг. (номенкл .номер 2202, ціна 0,10 грн.);
  в) шини - 2000 од. (номенкл. номер 2203, ціна - 10 грн.)
  Відпустка матеріалів здійснювалася:
  5.01 - підшипники 500 од;
  6.01 - гарячі штампування 80 кг;
  10.01 - шини 2000 од;
  15.01 - гарячі штампування 50 кг;
  16.01 - підшипники 200 од
  Одержав майстер цеху Власов, картка підписана начальником відділу постачання Бабаковим, зав. складом Кучеренко
Вимога   5 січня п.р. відпущена зі складу № 1 для загальновиробничих потреб фарба - 20 кг. Номенклатурний номер 3107, ціна - 25 грн. Подав вимогу на фарбу нач. Відділу постачання Бабаков, фарбу прийняв Горенко, видав зав. складом Кучеренко
Прибутковий касовий ордер 10 січня п.р. касиром Стебловою по чеку № 0231507 отримано з поточного рахунку 1000 грн на виплату заробітної плати працівникам. Ордер підписаний касиром і головним бухгалтером Корнєєвою
Видатковий касовий ордер 10 січня п.р. касиром Стебловою виплачена з каси по відомості № 17 заробітна плата працівникам - 1000 грн. Ордер підписаний директором заводу Калініним, гол. бухгалтером Корнєєвою
Платіжне доручення 10 січня п.р. перераховано з поточного рахунку підприємства № 0708206 у Московському районі Промстройбанку м. Харкова різним підприємствам і організаціям, які обслуговуються зазначеним банком:
  1) підшипниковому заводу, розрахунковий рахунок № 2600005304 за отримані підшипники - 15000 грн;
  2) на поточний рахунок № 2600087526 райфінвідділу податки, утримані з заробітної плати - 11530,0 грн;
  3) пенсійному фонду на розрахунковий рахунок № 2600025668 - відрахування на соціальне страхування – 28300,0 грн.
  Платіжне доручення підписане директором заводу і гол. бухгалтером
Платіжне доручення Перераховано з поточного рахунку 11.01.п.р. ТОВ «Послуги» плату за оренду автомобіля за 6 місяців (січень - червень) - 500 грн.
  Реквізити одержувача: Харків, розрахунковий рахунок 0728237 у Московському відділенні Укрсоцбанку, МФО 351428. Доручення підписане керівниками і гол. бухгалтером
Бухгалтерська довідка Нараховано амортизацію основних засобів (вантажних автомобілів прямолінійним методом) за січень п.р. Первісна вартість 10000 грн. Термін експлуатації – 10 років. Суму потрібно включити у витрати виробництва
Бухгалтерська довідка Зроблено нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату (10000 грн.)
Бухгалтерська довідка По рахунку списано на витрати виробництва загальновиробничі витрати за січень. Суму визначити
Бухгалтерська довідка Списано фактичну собівартість устаткування - 2000 грн, відвантаженого покупцям
Приймально-здавальна накладна 25.01.п.р. цехом № 1 здано на склад № 1 придбане устаткування - 5 од (номенкл. номер 9256, ціна - 2000 грн.) Продукцію прийняв зав. складом, здав майстер цеху - Кедрову. Контроль якості здійснював працівник ВТК Петров

 


Бланки для заповнення

 

Типова форма № КО-2

 

___________________________ Затверджена

підприємство, організація наказом Мінстату України

від 15.02.96 р. № 51

Ідентифікаційний код

ЄДРПОУ     Код за УКУД  

 

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

Номер документа Дата складання Кореспондуючий рахунок, субрахунок Код аналітичного обліку Сума Код цільового призначення
           

 

Видано ________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Підстава: _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________ грн.

(прописом)

Додаток: ________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

Керівник Головний бухгалтер

 

Одержав: _________________________________________________________________________________________

(прописом)

«___» ______________ 20____ р. Підпис

 

За _______________________________________________________________________________________________

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Видав касир __________________________

 

 


 

Типова форма № КО-1

 

 

___________________________ Затверджена

підприємство, організація наказом Мінстату України

від 15.02.96 р. № 51

 

Ідентифікаційний код

ЄДРПОУ     Код за УКУД  

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Бухгалтерський облік

Залізничного транспорту.. Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи студентів..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Які підлягають документуванню

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Бухгалтерський баланс на 1 червня п.р
Актив Сума, тис. грн. Пасив Сума, тис. грн.   Основні засоби 5000,0

Господарські операції за Ш квартал п.р
Зміст господарської операції   Сума, грн.     Кореспонденція рахунків   Дт  

Рахунки бухгалтерського обліку
  РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.  

Шахова оборотна відомість
Код рахунку Кредит рахунку Дебет рахунку           &n

Баланс підприємства на 1.01. п. р
Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.   Основні засоби 85000,0 Статутний

Рахунки бухгалтерського обліку
  РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.  

Матеріалів
№ з/п Показатель Вартість матеріалів за обліковими цінами ТЗВ Фактична собівартість матеріалів

Журнал реєстрації господарських операцій
  Первинний документ та зміст господарської операції     Сума, грн.     Кореспонденція рахунків

Завдання №5
Необхідно: 1. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, записати в них початкове сальдо. 2. Скласти Журнал хронологічної реєстрації господарських операцій, вказа

Журнал реєстрації господарських операцій
  Первинний документ та зміст господарської операції     Сума, грн.     Кореспонденція рахунків

Рахунки бухгалтерського обліку
    РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.

Визначення та відображення фінансового результату
Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків Дт Кт

За жовтень ц.р
№ оп.   Первинний документ та зміст господарської операції   Кореспонденція рахунків Сума, грн.    

Рахунки бухгалтерського обліку
  РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.  

Баланс ПП “Каскад” на 01.11. п. р
Статті активу   Сума, грн.   Статті пасиву   Сума, грн.    

Продукції
Показник Сума, грн. Доход від реалізації готової продукції  

За січень п.р
№ з/п Первинний документ та зміст господарської операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків Дт

Рахунки бухгалтерського обліку
    РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.

Баланс АТ “Форум “ на 01.02.п.р
Статті активу   Сума. грн.   Статті пасиву   Сума, грн.     &n

За березень ц.р
№ з/п Первинний документ та зміст господарської операції Сума, грн. Проводка Дт Кт

Рахунки бухгалтерського обліку
РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.   Дебет

Баланс ВАТ “Тайфун” на 01.04.п.р
Статті активу Сума грн. Статті пасиву Сума грн.      

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
Шифр рахунку Ознаки класифікації Відносно балансу За економічним змістом За призначенням та структурою

На відрядження або під звіт ДЕБЕТ
№__________ від

Перевитрата
Додаток____________ документів ____________________________20_____р. ____

Таблиця 7.2
Документ Посадова особа Прибутковий касовий ордер   Акт на списання обладнання з цеху

На відрядження або під звіт ДЕБЕТ
№__________ від

Перевитрата
Додаток____________ документів ____________________________20_____р. ____

На відрядження або під звіт ДЕБЕТ
№__________ від

Перевитрата
Додаток____________ документів ____________________________20_____р. ____

Завдання №2
На підставі наведених даних необхідно визначити собівартість придбаних матеріалів, скласти калькуляцію. Розрахунок навести у таблиці.   Дані для виконання:

Касова книга
Каса на 03.01.п.р.   Номер документа Від кого отримано і кому видано Кореспондуючий рахунок Прихід, грн.

Журнал-ордер № 1
за січень п.р. по кредиту рахунку "Каса"   Дата З кредиту рахунку "Каса" у дебет рахунків  

Відомість № 1
за січень п.р. по дебету рахунку "Каса" Сальдо на початок місяця по Головній книзі _________________грн.   Дата

Головна книга
  Рахунок 301 “Каса” найменування   Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту Сальдо

Реєстраційний журнал
за січень п.р.   Номер меморіального ордера Дата складання ордера Сума, грн.   &

Головна книга
Рахунок № 301 “Каса”   Дата Номер меморіального ордеру Кредит рахунків Разом Дата

Оборотна відомість
по синтетичних рахунках за січень п.р.   Код рахунків Найменування рахунків Сальдо на 1.01 Обороти за січень

Баланс підприємства “Надія” на 1.04. п.р
Статті активу Сума, тис.грн. Статті пасиву Сума, тис.грн.   Основні засоби (10) у т.ч.: - ав

Рахунки бухгалтерського обліку
  РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.  

Оборотно-сальдова відомість
Шифр рахунку Назва рахунку Сальдо на початок Обороти Сальдо на кінець Д К

Баланс підприємства “Надія” на 1.07. п.р
Статті активу Сума, грн. Статті пасиву Сума, грн.      

Завдання для самостійної роботи
Завдання №1 Необхідно: Заповнити статті Звіту про фінансові результати, в яких суми не проставлені. Завдання виконати на бланку.

За І квартал п.р
І. Фінансові результати Стаття Код рядку За звітний період За минулий період

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги