рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Перевитрата

Перевитрата - раздел Экономика, Бухгалтерський облік ...

Додаток____________ документів ____________________________20_____р. __________________

(підпис)

Залишок внесений у сумі__________ грн. за касовим ордером №_________ від ______________20___р.

Перевитрата видана

_________________200___р. Підпис_________________________ Перелік документів наведено на звороті

При несвоєчасно повернення суми надміру сплачених коштів пізніше граничного терміну (до закінчення третього банківського дня, наступного

за днем, в якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно – правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звіт), але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного терміну.

 

Сума штрафу__________________________________ (грн.) = несвоєчасно повернута сума__________________ (грн.) х 15:100.

 

При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний термін повернення:

 

Сума податку __________________________________ (грн.) = не повернута сума ______________________ (грн.) х ставка оподаткування

(пункт 7.1 статті 7 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб) : 100

 

Сума штрафу__________________________________ (грн.) = не повернута сума ___________________________(грн.) х 15 : 100

 

Підпис особи, що склала розрахунок____________________ Дата складання розрахунку __________________________20_____р.

 

З розрахунком ознайомлений: підпис ________________________________________________________ Дата___________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Дата Порядковий номер документу Кому, за що і на підставі якого документа заплачено Сума, грн. Дебет
рахунок карт
           
           
           
           
           
           

 

Підпис підзвітної особи______________________________________________________ Дата ______________________________

 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Завдання №1

 

Визначити зміст помилкових записів, спосіб їх виправлення і зробити відповідні записи.

1. При перевірці товарного звіту комірника Іванової встановлено, що по зазначеній накладній № 085623 на надходження продуктів сума продуктів, що надійшли, не 456 грн, а 460 грн.

2. При записі господарських операцій у журнал-ордер по субрахунку 284 «Тара під товарами» помилково зазначена вартість тари, що надійшла, 350 грн. Фактична вартість тари по даному документу склала 380 грн. Визначити порядок виправлення помилки якщо:

а) підсумки в журналі-ордері не підраховані;

б) підсумки підраховані, але не записані в Головну книгу;

в) підсумки журналу-ордера внесені в Головну книгу.

3. У журналі-ордері по рахунку 31 «Поточний рахунок» зроблена бухгалтерська проводка:

Дт 31/ Кт 36 на суму 100 грн.

При перевірці виявилося, що на розрахунковий рахунок надходили платежі не від покупців, а від дебіторів.

 

 

ТЕМА 8 “ОЦІНКА ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ В СИСТЕМІ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ”

 

ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

 

Завдання №1

 

Необхідно:

- скласти калькуляцію собівартості виготовленої продукції, заповнивши таблицю наведеної форми.

 

Дані для виконання:

випущено двигунів – 1100 од.;

витрати за місяць склали:

 

- матеріали – 60995 грн.;

- комплектуючі вироби – 48110 грн.;

- транспортно-заготівельні витрати – 759 грн.;

- заробітна плата – 5225 грн.;

- відрахування на соціальні заходи – 858 грн.;

- загальновиробничі витрати – 13629 грн.

-

Таблиця 8.1 – Калькуляція собівартості одиниці виготовленої продукції

№ з/п Стаття калькуляції Витрати разом Витрати одиниці виготовленої продукції
       
       
       
       
       
       
Разом витрат   Х
Собівартість одиниці виготовленої продукції Х  

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Бухгалтерський облік

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ... РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Перевитрата

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Таблиця 5.1 - Бухгалтерський баланс на 1 червня п.р.
Актив Сума, тис. грн. Пасив Сума, тис. грн.   Основні засоби 5000,0

Таблиця 5.3 - Господарські операції за Ш квартал п.р.
Зміст господарської операції   Сума, грн.     Кореспонденція рахунків   Дт  

Рахунки бухгалтерського обліку
  РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.  

Шахова оборотна відомість
Код рахунку Кредит рахунку Дебет рахунку           &n

Таблиця 5.4 - Баланс підприємства на 1.01. п. р.
Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.   Основні засоби 85000,0 Статутний

Рахунки бухгалтерського обліку
  РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.  

Матеріалів
№ з/п Показатель Вартість матеріалів за обліковими цінами ТЗВ Фактична собівартість матеріалів

Таблиця 5.8 – Журнал реєстрації господарських операцій
  Первинний документ та зміст господарської операції     Сума, грн.     Кореспонденція рахунків

Завдання №5
Необхідно: 1. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, записати в них початкове сальдо. 2. Скласти Журнал хронологічної реєстрації господарських операцій, вказа

Таблиця 5.10 – Журнал реєстрації господарських операцій
  Первинний документ та зміст господарської операції     Сума, грн.     Кореспонденція рахунків

Рахунки бухгалтерського обліку
    РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.

Таблиця 5.11 – Визначення та відображення фінансового результату
Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків Дт Кт

За жовтень ц.р.
№ оп.   Первинний документ та зміст господарської операції   Кореспонденція рахунків Сума, грн.    

Рахунки бухгалтерського обліку
  РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.  

Таблиця 5.14 - Баланс ПП “Каскад” на 01.11. п. р.
Статті активу   Сума, грн.   Статті пасиву   Сума, грн.    

Продукції
Показник Сума, грн. Доход від реалізації готової продукції  

За січень п.р.
№ з/п Первинний документ та зміст господарської операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків Дт

Рахунки бухгалтерського обліку
    РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.

Таблиця 5.18 - Баланс АТ “Форум “ на 01.02.п.р.
Статті активу   Сума. грн.   Статті пасиву   Сума, грн.     &n

За березень ц.р.
№ з/п Первинний документ та зміст господарської операції Сума, грн. Проводка Дт Кт

Рахунки бухгалтерського обліку
РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.   Дебет

Таблиця 5.21 - Баланс ВАТ “Тайфун” на 01.04.п.р.
Статті активу Сума грн. Статті пасиву Сума грн.      

Таблиця 6.2 - Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
Шифр рахунку Ознаки класифікації Відносно балансу За економічним змістом За призначенням та структурою

Які підлягають документуванню
Документ Зміст господарської операції   Прибутковий ордер 4 січня п.р. оп

На відрядження або під звіт ДЕБЕТ
№__________ від

Перевитрата
Додаток____________ документів ____________________________20_____р. ____

Таблиця 7.2
Документ Посадова особа Прибутковий касовий ордер   Акт на списання обладнання з цеху

На відрядження або під звіт ДЕБЕТ
№__________ від

Перевитрата
Додаток____________ документів ____________________________20_____р. ____

На відрядження або під звіт ДЕБЕТ
№__________ від

Завдання №2
На підставі наведених даних необхідно визначити собівартість придбаних матеріалів, скласти калькуляцію. Розрахунок навести у таблиці.   Дані для виконання:

Касова книга
Каса на 03.01.п.р.   Номер документа Від кого отримано і кому видано Кореспондуючий рахунок Прихід, грн.

Журнал-ордер № 1
за січень п.р. по кредиту рахунку "Каса"   Дата З кредиту рахунку "Каса" у дебет рахунків  

Відомість № 1
за січень п.р. по дебету рахунку "Каса" Сальдо на початок місяця по Головній книзі _________________грн.   Дата

Головна книга
  Рахунок 301 “Каса” найменування   Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту Сальдо

Реєстраційний журнал
за січень п.р.   Номер меморіального ордера Дата складання ордера Сума, грн.   &

Головна книга
Рахунок № 301 “Каса”   Дата Номер меморіального ордеру Кредит рахунків Разом Дата

Оборотна відомість
по синтетичних рахунках за січень п.р.   Код рахунків Найменування рахунків Сальдо на 1.01 Обороти за січень

Таблиця 9.2 – Баланс підприємства “Надія” на 1.04. п.р.
Статті активу Сума, тис.грн. Статті пасиву Сума, тис.грн.   Основні засоби (10) у т.ч.: - ав

Рахунки бухгалтерського обліку
  РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.  

Оборотно-сальдова відомість
Шифр рахунку Назва рахунку Сальдо на початок Обороти Сальдо на кінець Д К

Таблиця 9.4 – Баланс підприємства “Надія” на 1.07. п.р.
Статті активу Сума, грн. Статті пасиву Сума, грн.      

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Завдання №1 Необхідно: Заповнити статті Звіту про фінансові результати, в яких суми не проставлені. Завдання виконати на бланку.

За І квартал п.р.
І. Фінансові результати Стаття Код рядку За звітний період За минулий період

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги