рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Завдання №2

Завдання №2 - раздел Экономика, Бухгалтерський облік На Підставі Наведених Даних Необхідно Визначити Собівартість Придбаних Матері...

На підставі наведених даних необхідно визначити собівартість придбаних матеріалів, скласти калькуляцію. Розрахунок навести у таблиці.

 

Дані для виконання:

- договірна ціна постачальників за усі матеріали – 900,0 грн.;

- сплачено транспортній організації за доставку матеріалів – 80,0 грн.;

- виплачено робітникам організації за розвантаження – 70,0 грн.;

- придбано – 70 одиниць.

 

Таблиця 8.2 – Калькуляція собівартості одиниці придбаних матеріалів

№ з/п Стаття калькуляції Витрати разом Витрати одиниці виготовленої продукції
       
       
       
       
Разом витрат   Х
Собівартість одиниці придбаних матеріалів Х  

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання №1

 

Визначити собівартість одиниці виробу.

 

Дані для виконання:

- підприємство у звітному періоді придбало матеріали на суму 18000 грн.;

- у виробництві використані матеріали – 1500 грн.;

- оплата праці виробничих робітників та відрахування на соціальні заходи склали 1200 грн.;

- амортизаційні відрахування – 200 грн.;

- витрати на опалення та освітлення – 550 грн.;

- інші витрати – 150 грн.

 

Наприкінці місяця виявлено, що кількість виготовленої продукції – 50

одиниць, але в наявності є незавершене виробництво, причому деякі матеріали ще не піддавались обробці, а деякі вже в заділі. Загальна вартість незавершеного виробництва складає 600 грн.

 

Таблиця 8.3 – Калькуляція собівартості одиниці виробу

№ з/п Стаття калькуляції Витрати разом Витрати одиниці виготовленої продукції
       
       
       
       
       
       
       
Разом витрат   Х
Собівартість одиниці виробу Х  

 

Завдання №2

 

Скласти калькуляцію собівартості виготовленої продукції, заповнюючи наступну таблицю.

 

Таблиця 8.4 - Калькуляція собівартості одиниці виготовленої продукції

№ з/п Стаття калькуляції Витрати разом Витрати на одиницю готової продукції
       
       
       
       
       
       
Разом витрат    
Собівартість одиниці виробу    

 

Дані для виконання:

- випущено двигунів – 1100 одиниць;

- витрати за місяць:

· матеріали – 60995 грн.;

· комплектуючі вироби – 48110 грн.;

· ТЗВ – 759 грн.;

· Заробітна плата – 5225 грн.;

· Відрахування на соціальні заходи – 858 грн.;

· Загально виробничі витрати – 3926 грн.

 

 

ТЕМА 9 “ФОРМИ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ”

ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Завдання №1

Необхідно:

- відкрити Касову книгу і записати в ній залишок грошей у касі на 1 січня п.р;

- зареєструвати касові операції за січень місяць у Касовій книзі;

- відкрити регістри синтетичного обліку по рахунку 30 на підставі Головної книги залишок грошей у касі на 1 січня п.р.;

- відбити в журналі-ордері № 1 і відомості № 1 відповідно до Касової книги операції за січень;

- вивести залишок по рахунку «Каса» на кінець місяця.

 

Дані для виконання завдання:

1.Залишок по рахунку «Каса» на 1 січня п.р. - 300 грн.

2. Господарські операції по рахунку «Каса» за січень п.р.

 

Таблиця 9.1

№ з/п Дата Найменування документу і зміст господарської операції Сума, грн.     Варіант
     
      Приватна Загальна Приватна Загальна Приватна Загальна
3.01 Видатковий касовий ордер № 1
Видана інженеру Іванову А.В. сума перевитрати по авансовому звіту № 1 - - -
3.01 Прибутковий касовий ордер № 1
Зданий у касу інженером Петровим залишок невикористаних сум згідно авансового звіту № 2 - - -
4.01 Прибутковий касовий ордер № 2
Отримано в банку по чеку № 101111:            
- для видачі заробітної плати      
- на господарські витрати      
4.01 Видатковий касовий ордер № 2.
По платіжних відомостях № 1-3 видана заробітна плата, нарахована робітникам та службовцям - - -
5.01 Видатковий касовий ордер № 3
Видано на господарські потреби агенту Ніколаєву С.Г. - - -
5.01 Видатковий касовий ордер № 4
Видано аванс на господарські потреби комірнику Дурову О.К. - - -
5.01 Видатковий касовий ордер № 6
Видано аванс на відрядження інженеру Курнікову О.В. - - -
5.01 Видатковий касовий ордер № 7
Внесена на розрахунковий рахунок незатребувана заробітна плата - - - -
10.01 Видатковий касовий ордер № 8
Видано аванс на господарські потреби друкарці Коновій Т.О. - - -
16.01 Прибутковий касовий ордер № 9
Отримано в банку по чеку № 101115 - для виплати заробітної плати - на господарські потреби                  
16.01 Видатковий касовий ордер № 10
Видано аванс на господарські потреби зав. складом Воловому І.Д. - - -
17.01 Видатковий касовий ордер № 11
Видано аванс інженеру Фомкіну О.В. на відрядження - - -
17.01 Видатковий касовий ордер № 12
Внесена на розрахунковий рахунок незатребувана заробітна плата - - - -

 

Розв’язання задачі оформити в регістрах наступної форми:

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Бухгалтерський облік

Залізничного транспорту.. Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи студентів..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Завдання №2

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Бухгалтерський баланс на 1 червня п.р
Актив Сума, тис. грн. Пасив Сума, тис. грн.   Основні засоби 5000,0

Господарські операції за Ш квартал п.р
Зміст господарської операції   Сума, грн.     Кореспонденція рахунків   Дт  

Рахунки бухгалтерського обліку
  РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.  

Шахова оборотна відомість
Код рахунку Кредит рахунку Дебет рахунку           &n

Баланс підприємства на 1.01. п. р
Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.   Основні засоби 85000,0 Статутний

Рахунки бухгалтерського обліку
  РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.  

Матеріалів
№ з/п Показатель Вартість матеріалів за обліковими цінами ТЗВ Фактична собівартість матеріалів

Журнал реєстрації господарських операцій
  Первинний документ та зміст господарської операції     Сума, грн.     Кореспонденція рахунків

Завдання №5
Необхідно: 1. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, записати в них початкове сальдо. 2. Скласти Журнал хронологічної реєстрації господарських операцій, вказа

Журнал реєстрації господарських операцій
  Первинний документ та зміст господарської операції     Сума, грн.     Кореспонденція рахунків

Рахунки бухгалтерського обліку
    РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.

Визначення та відображення фінансового результату
Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків Дт Кт

За жовтень ц.р
№ оп.   Первинний документ та зміст господарської операції   Кореспонденція рахунків Сума, грн.    

Рахунки бухгалтерського обліку
  РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.  

Баланс ПП “Каскад” на 01.11. п. р
Статті активу   Сума, грн.   Статті пасиву   Сума, грн.    

Продукції
Показник Сума, грн. Доход від реалізації готової продукції  

За січень п.р
№ з/п Первинний документ та зміст господарської операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків Дт

Рахунки бухгалтерського обліку
    РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.

Баланс АТ “Форум “ на 01.02.п.р
Статті активу   Сума. грн.   Статті пасиву   Сума, грн.     &n

За березень ц.р
№ з/п Первинний документ та зміст господарської операції Сума, грн. Проводка Дт Кт

Рахунки бухгалтерського обліку
РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.   Дебет

Баланс ВАТ “Тайфун” на 01.04.п.р
Статті активу Сума грн. Статті пасиву Сума грн.      

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
Шифр рахунку Ознаки класифікації Відносно балансу За економічним змістом За призначенням та структурою

Які підлягають документуванню
Документ Зміст господарської операції   Прибутковий ордер 4 січня п.р. оп

На відрядження або під звіт ДЕБЕТ
№__________ від

Перевитрата
Додаток____________ документів ____________________________20_____р. ____

Таблиця 7.2
Документ Посадова особа Прибутковий касовий ордер   Акт на списання обладнання з цеху

На відрядження або під звіт ДЕБЕТ
№__________ від

Перевитрата
Додаток____________ документів ____________________________20_____р. ____

На відрядження або під звіт ДЕБЕТ
№__________ від

Перевитрата
Додаток____________ документів ____________________________20_____р. ____

Касова книга
Каса на 03.01.п.р.   Номер документа Від кого отримано і кому видано Кореспондуючий рахунок Прихід, грн.

Журнал-ордер № 1
за січень п.р. по кредиту рахунку "Каса"   Дата З кредиту рахунку "Каса" у дебет рахунків  

Відомість № 1
за січень п.р. по дебету рахунку "Каса" Сальдо на початок місяця по Головній книзі _________________грн.   Дата

Головна книга
  Рахунок 301 “Каса” найменування   Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту Сальдо

Реєстраційний журнал
за січень п.р.   Номер меморіального ордера Дата складання ордера Сума, грн.   &

Головна книга
Рахунок № 301 “Каса”   Дата Номер меморіального ордеру Кредит рахунків Разом Дата

Оборотна відомість
по синтетичних рахунках за січень п.р.   Код рахунків Найменування рахунків Сальдо на 1.01 Обороти за січень

Баланс підприємства “Надія” на 1.04. п.р
Статті активу Сума, тис.грн. Статті пасиву Сума, тис.грн.   Основні засоби (10) у т.ч.: - ав

Рахунки бухгалтерського обліку
  РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.  

Оборотно-сальдова відомість
Шифр рахунку Назва рахунку Сальдо на початок Обороти Сальдо на кінець Д К

Баланс підприємства “Надія” на 1.07. п.р
Статті активу Сума, грн. Статті пасиву Сума, грн.      

Завдання для самостійної роботи
Завдання №1 Необхідно: Заповнити статті Звіту про фінансові результати, в яких суми не проставлені. Завдання виконати на бланку.

За І квартал п.р
І. Фінансові результати Стаття Код рядку За звітний період За минулий період

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги