рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Лісогосподарські крани

Лісогосподарські крани - раздел Спорт, Лісозаготівля та транспорт лісу Мета Роботи: Вивчення Загальної Будови Та Технологічного Про...

Мета роботи: вивчення загальної будови та технологічного процесу роботи стаціонарних кранів ККС-10, КБ-572, визначення основних показників їх роботи.

Обладнання та матеріали: кран ККС-10 (Дзвінківське лісництво), плакати, слайди, методичні вказівки.

Група розподіляється на 2 бригади.

Порядок виконання роботи:

· законспектувати та замалювати складові частини кранів ККС-10, КБ-572;

· визначити основні показники роботи ККС-10;

· внести розрахункові дані до таблиці 1.3;

· провести аналіз продуктивності ККС-10;

· провести оцінку роботи ККС-10 та КБ-572.

Пояснення до роботи

Загальні відомості. Баштові крани (рис. 1.1) мають похилу або горизонтальну стрілу, що використовується як мостова балка, по якій переміщується візок із вантажем. Опорою крана служить башта, яка часто виготовляється з порталом, що дозволяє пропускати під краном залізничний транспорт. Кран пересувається по рейковому шляху, укладеному уздовж фронту штабелів. До баштових кранів на підприємствах та лісових складах відносяться крани КБ-572, КБ-572А, БКСМ-14ПМ-2 та ін. Привід усіх механізмів цих кранів здійснюється індивідуальними електродвигунами, які живляться від електроенергії, від зовнішньої мережі за допомогою гнучкого кабелю. Баштові крани КБ-572 і КБ-572А (рис. 1.1) складаються із порталу з баштою і головки, опорно-поворотного пристрою, стріли, противагової консолі, вантажного візка, двох вантажопідйомних лебідок, лебідки пересування вантажного візка, двох механізмів повороту крана, чотирьох ходових візків і кабіни, у якій зосереджено управління краном. Кожний приводний візок має троє коліс, два з них обертаються електродвигуном через редуктор. На портал встановлюється башта, що складається з декількох секцій, поверх неї опорно-поворотний пристрій і головка. До головки з одного боку кріпиться стріла, а з протилежної сторони - консоль для противаги. Стріла з вильотом в 30 м складається з трьох секцій, а з вильотом в 35 м - з чотирьох. Стріла і консоль для противаги підвішена на розтяжках, що складаються з окремих тяг. У робочому стані стріла займає горизонтальне положення, нижній пояс стріли має коробчатий перетин, по ньому на ходових колесах пересувається вантажний візок. На кінці стріли встановлені блоки для напряму канатів підйому вантажу і пересування візка. Підйом і опускання вантажу здійснюється барабанами двох вантажопідйомних лебідок, встановлених на консолі противаги. Барабан із приводом для переміщення вантажного візка встановлений на верхньому поясі першої секції стріли. Поворотна частина крана обертається навкруги однорядного роликового опорно-поворотного круга, із яким пов'язані планетарні шестерні механізмів повороту. На кранах встановлені обмежувачі вантажопідйомності, висоти підйому крюка, пересування вантажного візка, повороту і переміщення крана, вібрації, а також покажчики числа витків на барабанах вантажопідйомних лебідок і швидкості вітру (анемометр). Для більш стійкого положення крана на його порталі закріплені додаткові бетонні блоки, що дозволяють зменшити вагу противаги. Обидва крани мають однакове управління і відрізняються один від одного лише деякими конструктивними відмінностями у вузлах кріплення порталу, башти і рами опорно-поворотного пристрою.

Крани КБ-572 і КБ-572А мають стрілу завдовжки 30 і 35 м, вантажопідйомність крана залежить від вильоту : при вильоті до 25 м — 10 т, а понад 25 м — 6,3 т. Найбільша висота підйому складає 13,5 м, швидкість підйому вантажу при одному вантажному барабані 0,33 м/с, при двох барабанах 0,66 м/с, швидкість повороту стріли 0,06 рад/с, швидкість переміщення вантажного візка 0,42 м/с, а самого крана 0,5 м/с. Маса крана 120 т. Схема запасовки канатів і кінематична схема привідного ходового візка крана подана на рис. 1.1 б, в.

 

Рис. 1.1 Баштовий кран КБ-572 (КБ-572А):

а — загальний вигляд, б — схема запасовки канатів для підйому вантажу і пересування вантажного візка; в — кінематична схема привідного ходового візка крана; 1 — противага; 2 — розтяжки; 3 — противагова консоль; 4 —кабіна кранівника; 5 — головка; 6 —стріла; 7 — вантажний візок; 8 — рухома обойма вантажного візка; 9 — привідний візок; 10 — портал; 11 — бетонні блоки; 12— башта; 13 — барабани вантажопідйомних лебідок; 14 — барабан тягової лебідки; 15 — направляючі блоки; 16 - вантажопідйомний канат; 17 — тяговий канат; 18 — привідні колеса візка крана; 19 — непривідні колеса; 20 — редуктор привідного візка крана; 21 — електродвигун.

Консольно-козловий кран ККС-10. (рис. 1.2 а) є модернізацією консольно-козлових кранів ККУ-7,5 і ККУ-10. Кран ККС-10 складається з несучої ферми, що опирається на дві опори, одна з яких сполучена з фермою жорстко, а інша шарнірно. Вона має три середні секції і дві консолі, зєднані між собою болтами. Проліт крана 32 м, він може бути зменшений до 25м за допомогою середньої секції ферми завдовжки 12 м. До нижнього пояса несучої ферми прикріплена двотаврова монорейка, якою пересувається вантажний візок із кабіною кранівника. Консоль однієї жорсткої опори на 2 м довше іншої, що забезпечує однаковий виліт гаку в крайніх положеннях вантажного візка на обох консолях. Опори крана портальні, і кожна з них опирається на два ходові візки, один з яких привідний. Привідні та непривідні ходові візки кожної опори сполучені між собою. Привідні ходові візки розташовуються під різними ногами портальних опор, завдяки чому поліпшуються умови пересування крана в період його розгону і зупинки. Кінематична схема привідного ходового візка крана зображена на рис. 1,2. Пачки лісоматеріалів завдовжки більше 8 м при переміщенні під опорами необхідно розвертати в повздовжньому напрямі. Механізм підйому та опускання вантажу встановлений на вантажному візку і має однобарабанну лебідку. На барабані є дві зустрічні нарізки, по яких навивається вантажопідйомний канат. На вільному кінці вантажного барабана змонтований пристрій, що контролює граничну висоту підйому вантажного гаку. Схема запасовки вантажопідйомного канату й кінематична схема механізму підйому і опускання вантажу подана на рис. 1,2, б. Вантажний візок переміщається по монорейці разом з кабіною кранівника, яка пов'язана з візком шарнірно. Вантажний візок приводиться в рух однобарабанною лебідкою, встановленою на несучій фермі під шарнірною опорою. Схема запасовки тягового каната й кінематична схема тягової лебідки зображена на рис. 1,2, в. Зміна напряму руху вантажного візка досягається реверсуванням електродвигуна. Електроенергія подається до крана по гнучкому кабелю, який намотується на кабельний барабан місткістю 100 м. Кран ККС-10 має обмежувачі висоти підйому вантажу, пересування вантажного візка і крана по рейковому шляху. Крім того, для запобігання самовільному пересування крана по рейкових шляхах при сильному вітрі на привідних ходових візках встановлені противоугонні захоплювачі.

 

Розрахункова продуктивність краніввизначається за формулою:

(1.1)

де: Т- тривалість зміни, год.;

Vср- середній об’єм переміщуваної пачки лісоматеріалу, м3;

С1- коефіцієнт використання машинного часу, -085;

С2 – коефіцієнт використання робочого часу, 0,92

t1,t2- час робочого і холостого ходу крана, год.;

t3 - тривалість захоплення, зняття вантажу по-1,5-4,5 хв, перевести в години.

Середній об’єм переміщуваної пачки лісоматеріалів розраховується за формулою;

(1.2)

де; Q-розрахункова вага візка, т;

С0- коефіцієнт зменшення розрахункової ваги, 0,85-0,95;

G- прискорення вільного падіння, м\с2;

W – щільність деревини.

Таблиця 1.1. Технічна характеристика кранів , які використовуються у лісовому господарстві.

Параметри Марка кранів
ККЛ-32 ККЛ-16 ККС-10 КБ-572
Вантажопідйомність,т 6,3
Проліт крана, м
Робочий виліт консолей, м 12,5 8,9 -
Швидкість підйому вантажу, м/с 0,22 0,224 0,225 0,33
Швидкість переміщення вантажного візка, м/с 1,0 1,19 0,6 0,42
Швидкість переміщення крана, м/с 1,0 1,1 0,62 0,5
Розрахункова довжина ходу крана, останні 2 цифри залікової книжки Перші цифри—(варіант розрахунку)

Вихідні дані зводяться в таблицю 1.2

Таблиця 1.2. Відомість розрахунку продуктивності кранів

№ п\п Кількість запасованих канатів в блоці, шт Швидкість переміщення гакової обойми, м\с Продуктивність установки, м3/год Маса вантажу, т

 

Рис. 1,2. Консольно-козловий кран ККС-10:

 

Рис 1,1 Консольний кран ККС-10. а - загальний вигляд: 1-жорстка опора; 2-несуча ферма; 3-шарнірна опора; 4-електрокабель; 5-гакова підвіска; 6-вантажний візок; 7-кабіна кранівника; 8-ходовий візок крана; 9-проміжна ферма; б-схема запасовки вантажопідйомного каната і кінематична схема лебідки підйому і опусканню вантажу; в-схема запасовки тягового каната і кінематична схема для переміщення вантажного візка; г-кінематична схема приводного ходового візка крана; 1-редуктор; 2-гальмо; 3-електродвигун; 4-обмежувач підйому вантажу; 5-барабан вантажопідйомної лебідки; 6-траверса; 7-вантажопідйомний канат; 8-барабан тягової лебідки; 9-вантажний візок; 10-тяговий канат; 11-колесо ходового візка крана.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Лісозаготівля та транспорт лісу

Національний аграрний університет.. Кафедра механізації лісового комплексу..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Лісогосподарські крани

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

КИІВ 2008
  УДК 36.022.630*.171   Детально викладено технології та механізми, які використовуються на лісозаготівельних роботах. Рекомендовано методичною комісіє

Пояснення до роботи
Загальні відомості. Лебідки типу ЛЛ-9, ТЛ-4 застосовуються під час виконання трелювальних і навантажувально-розвантажувальних робіт, вивантаження лісоматеріалів, їх штабелювання і

Канати
Мета роботи: вивчення загальної будови вантажних та тягових канатів, та проведення їх дефектації. Обладнання та матеріали: канати сталеві, плакати, слайди

Характеристика сталевих канатів та кількість обривів проволоки на кроці канату
Запас Конструкція каната міцности 6x19=115+1 о. з. 6х37=222+++ 6хЗ=222+++++++++++++222+Д.о. з.

Група розподіляється на 2 бригади.
Порядок виконання роботи: · законспектувати та зарисувати складові частини грейферного навантажувача, визначити основні показники його роботи; · внести розрахунко

Пояснення до роботи
Загальні відомості. Повздовжній одноланцюговий лісотранспортер Б-22У-1А, призначений для горизонтального транспортування круглих лісоматеріалів на складах лісозаготівельни

Група розподіляється на 2 бригади.
Порядок виконання роботи: 1. Законспектувати та зарисувати складові частини РРУ-10; 2. Визначити основні показники роботи РРУ-10; 3. Внести розрахункові

Група розподіляється на 2 бригади.
Порядок виконання роботи: · законспектувати та замалювати складові частини КГ-8А; · визначити основні показники роботи КГ-8А; · внести розрахункові дані

Список літератури.
1. Васильев Г. М. Многооперационные машины для лесоскладских работ.— М.: Лесная промышленность, 1979.— 120 с. 2. Верхов И. Ф., Шелгунов Ю. В. Технология и машины лесосечных и лесоскладских

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги