рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Стадії (ланки) механізму злочинного поведінки

Стадії (ланки) механізму злочинного поведінки - раздел Государство, Співвідношення соціального й біологічного в особі злочинця Прикриминологическом Аналізі Причин Скоєння Злочину Важливо Враховувати Роль ...

Прикриминологическом аналізі причин скоєння злочину важливо враховувати роль соціально-психологічного механізму поведінки особистості. Під таким механізмом розуміється послідовність і продуманість варіантів поведінки, у тому числі вибирається найкращий. Взаємодія психологічних компонентів поведінки показано малюнку 2. Цей процес відбувається надзвичайно складний, адже воно зачіпає всю сукупність якостей і особливості особистості, які виявляються у взаємодії із зовнішнього середовищем.

Центральним ланкою в причинної ланцюжку поведінки є мотив. Як першооснови формування мотиву виступають потреби. Саме через призму потреб сприймається зовнішня ситуація, не бажаючи потреби є продуктом зв'язку людини із зовнішнього середовищем. Принаймні того як потреби усвідомлює, вони стають інтересом. Стійкий інтерес своєю чергою стає прагненням. Потреби, інтереси, прагнення ваккумулированном вигляді становлять основу мотиву. Він здобуває відповідну емоційне забарвлення у різних чуттєвих проявах (радість, засмучення, роздратування тощо.).

Малюнок 2 - Механізм скоєння злочину

Вибір шляхи й кошти задоволення мотиву здійснюється лише стосовно конкретної життєвої ситуації. Вона надає можливість суб'єкту здійснити мотиваційний вибір, що виявляється формуванні конкретної мети. Остання виглядає як образ майбутнього результату дій особи, його мисленне передбачення. Мета обирається внаслідок взаємодії по меншою мірою трьох чинників: мотиву, життєвої установки особи і образу конкретної історичної ситуації, у якій відбувається подія.

Подальше взаємодія різних психологічних процесів поступово вже призводить до формування конкретних намірів і школярів поведінкових рішень, планів реалізації злочинного поведінки. План конкретизує і деталізувають мету і, зокрема, включає ставлення до засобах її досягнення, місце й час скоєння злочини і інших важливих з погляду досягнення злочинного результату умовах.Осмисливание плану передбачає складне взаємодія всіх психічних властивостей людини (пам'яті, здібностей, емоцій, сприйняття й ін.). Важливу роль у своїй грає минулий досвід, що дозволяє певною мірою передбачити результати власних діянь П.Лазаренка та їх наслідки [2,с.123].

Істотним елементом механізму поведінки є воля. Під нею розуміється свідоме регулювання людиною своїх діянь П.Лазаренка та вчинків, потребують подолання внутрішніх та зовнішніх труднощів. Вольовий акт характеризується кількістю енергії,затрачиваемой виконання цілеспрямованого дії чи утримання від цього. Без нього всьо зазначені елементи механізму поведінки можуть спрацювати, і злочин нічого очікувати скоєно. Вольова властивості особистості виявляється у її цілеспрямованості, рішучості, наполегливості, витримці, самостійності ін.

Завершується причинний ланцюжок реалізацій прийнятого рішення про злочину за конкретному злочинному діянні.

Важливо зазначити, що всі зазначені ланки причинної ланцюжка містять великі можливості профілактичного характеру. Передусім це стосується належному моральному формуванню особистості, виробленню в неї соціально виправданих потреб та інтересів, надання позитивного на конкретну особу про те, щоб сформувати в нього вміння регулювати свої дії соціально корисному напрямку і узгоджуватимуть власні стоять особисті інтереси з громадськими. У вирішенні цього завдання важлива роль належить правоохоронних органів [4,с.231].

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Співвідношення соціального й біологічного в особі злочинця

Предметом кримінологічного вивчення, що допоможе відповісти на питання про причини злочинної поведінки. інтерес кримінології до психічних аномалій зумовлюється тим, що велика кількість осіб з тих, хто вчиняє злочини, мають такі аномалії.

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Стадії (ланки) механізму злочинного поведінки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття, види та особливості причин конкретного злочину. Умови несприятливого формування особистості
У сучасній кримінології поняття причин конкретних злочинів не має однозначного трактування. Ними деякі автори називають: 1) антигромадські погляди певного кола осіб; 2) зовнішні обс

Ситуація вчинення злочину та її кримінологічне значення
Антисуспільні властивості особи, які склалися під впливом негативних умов її формування, ведуть до вчинення злочинів за наявності певних обставин, що сприяють такому наслідкові і створюють ситуацію

Поняття і загальну характеристику механізму індивідуального поведінки
Однією зі складових частин загального причинного комплексу злочинності є причини умови індивідуального злочинного поведінки. Вивчення що існує між ними взаємозв'язку є важливим кримінологічної завд

Механізм злочинної поведінки
Механізм злочинної поведінки – це звязок та взаємодія зовнішніх факторів обєктивної дійсності та внутрішніх психічних процесів і станів особи, що детермінують рішення вчинити злочин, зкеровують та

Складова механізму злочинної поведінки
Складовою механізму злочинної поведінки є мотивація вчинення злочину, що відбиває для кожного індивіда його потреби й інтереси, які реалізуються в конкретизованому мотиві вчинення злочину. Мотиваці

Класифікація мотивів злочину
Множинність мотивів злочину - це наслідок розвитку складових компонентів їхньої структури, а також самих мотивів. Якщо у первісному суспільстві й траплялися вчинки, які б у наш час визнавалися злоч

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги