рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Право власності на землю

Право власності на землю - раздел Право, Земельне право Стислий Зміст Теми. Конституційні Засади Права Власності На ...

Стислий зміст теми. Конституційні засади права власності на землю в Україні. Поняття права власності на землю. Зміст права власності на землю. Особливості права володіння землею. Особливості права користування землею. Особливості права розпорядження. Земля як об’єкт права власності. Суб’єкти права власності на землю. Права та обов’язки власників земельних ділянок.

Форми права власності на землю в Україні. Право приватної власності на землю. Право державної власності на землю. Право комунальної власності на землю. Право колективної власності на землю. Особливості права спільної власності на землю. Право спільної часткової власності на землю. Право спільної сумісної власності на землю. Підстави та порядок виникнення права власності на землю. Підстави та порядок припинення права власності на землю. Обіг земельних ділянок.

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця зумовлені тим, що законодавче визнання поряд із державною приватної і комунальної власності на землю створили правове поле та умови для реформування земельних відносин. Удосконалення форм власності на землю – один з основних напрямів провадження земельної реформи в сучасних умовах. Право власності на землю набувається й реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до законів, що регулюють земельні відносини. Знання з цієї теми необхідні для подальшої діяльності фахівців-юристів у сфері правового забезпечення діяльності землекористувачів та землевласників.

Ключові поняття:форми власності на землю, зміст права власності, суб’єкт права власності, об’єкт права власності, державна власність, комунальна власність, приватна власність, спільна власність, виникнення права власності, припинення права власності, цивільний обіг, ринковий обіг, обмеження права власності.

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

знати:

теоретичні положення щодо поняття та змісту права власності на землю, суб’єктно-обєктного складу права власності на землю,

положення законодавства з приводу набуття та припинення права власності на земельні ділянки,

обмежень права власності на земельні ділянки.

вміти:

самостійно орієнтуватися в земельному та цивільному законодавстві щодо права власності на землю,

застосовувати норми земельного законодавства в конкретних життєвих ситуаціях,

самостійно працювати з нормативно-правовими актами.

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:Державний акт на землю, договір купівлі-продажу земельної ділянки.

 

Тема 5. Право землекористування та його види

Стислий зміст теми.Поняття та характерні особливості права землекористування. Класифікація правових титулів землекористування. Зміст та загальна характеристика права постійного землекористування. Суб’єкти та об’єкти права постійного землекористування. Права та обов’язки землекористувачів.

Особливості права орендного землекористування. Характеристика договору оренди землі. Суборенда землі. Використання земель на умовах концесії.

Правове регулювання загального землекористування.

Підстави виникнення та припинення права землекористування.

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця зумовлена тим, що земельна реформа поклала початок перерозподілу земель у країні. Землі, які раніше перебували виключно у державній власності, і надавалися лише у користування, тепер передаються у комунальну та приватну власність. Цей факт значно змінив та звузив сферу застосування права землекористування. Але воно не втратило свого значення і в умовах сьогодення. Право землекористування відіграє важливу роль як передбачений законом спосіб вилучення та використання корисних властивостей землі. Знання з цієї теми необхідні для подальшої діяльності фахівців-юристів у сфері правового забезпечення діяльності землекористувачів та землевласників.

Ключові поняття: зміст права користування, постійне користування, оренда земель, договір оренди, суборенда, концесія, суперфіцій, емфітевзис, виникнення права користування, припинення права користування.

 

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

знати:

теоретичні положення щодо поняття та змісту права користування на землю,

суб’єктно-об’єктного складу права користування на землю,

положення законодавства з приводу набуття та припинення права користування на земельні ділянки.

вміти:

самостійно орієнтуватися в земельному та цивільному законодавстві щодо права користування на землю,

застосовувати норми земельного законодавства в конкретних життєвих ситуаціях,

самостійно працювати з нормативно-правовими актами.

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, договір оренди земельної ділянки, договір про встановлення емфітевзису.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Земельне право

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.. ННІ права та безпеки.. Кафедра трудового та аграрного права..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Право власності на землю

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Дніпропетровськ – 2012
  Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми навчання, напряму підготовки 6.030401 «Прав

Земельні правовідносини
Стислий зміст теми.Поняття земельних правовідносин в Україні. Види земельних правовідносин в Україні. Особливості земельних правовідносин в Україні. Суб’єкти земельних пра

Джерела земельного права
Стислий зміст теми.Правове забезпечення земельної реформи. Загальна характеристика земельного законодавства на су­часному етапі розвитку. Поняття та особливості джерел зем

Обмеження і обтяження прав на землю
Стислий зміст теми.Поняття обмежень прав на землю. Поняття обтяжень прав на землю. Загальна характеристика обмежень прав на землю. Класифікація обмежень прав на землю. Загальна хар

Гарантії прав на землю
Стислий зміст теми.Поняття гарантій прав на землю. Нормативно-правові гарантії прав на землю. Процесуально-правові гарантії прав на землю. Способи захисту прав на землі та їх реалі

Управління у галузі використання та охорони земель
Стислий зміст теми.Поняття та зміст управління в галузі використання та охорони земель. Система органів управління в галузі використання та охорони земель. Функції управлі

Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства
Стислий зміст теми.Загальна характеристика юридичної відповідальності в земельному праві України. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення. Правові підстави юриди

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення
Стислий зміст теми.Поняття земель сільськогосподарського призначення. Склад земель сільськогосподарського призначення. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського пр

Правовий режим земель населених пунктів
Стислий зміст теми.Поняття земель населених пунктів. Склад земель населених пунктів. Особливості правового режиму земель у межах населених пунктів. Поняття і склад земель житлової

Правове регулювання використання та охорони земель лісогосподарського призначення
Стислий зміст теми. Поняття земель лісогосподарського призначення. Співвідношення понять «лісова ділянка» та «земельні ділянки лісогосподарського призначення. Склад земель лісогосп

Правове регулювання використання та охорони земель водного фонду
Стислий зміст теми.Поняття земель водного фонду. Склад земель водного фонду. Особливості правового режиму земель, зайнятих водними об’єктами. Правовий режим прибережних захисних см

Правовий режим земель природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення
Стислий зміст теми.Поняття земель природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення. Склад земель природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення.

Правовий режим земель оздоровчого та рекреаційного призначення
Стислий зміст теми.Поняття земель оздоровчого призначення. Склад земель оздоровчого призначення. Особливості правового режиму земель оздоровчого призначення. Порядок оголошення міс

Правовий режим земель історико-культурного призначення
Стислий зміст теми.Поняття земель історико-культурного призначення. Склад земель історико-культурного призначення. Особливості правового режиму земель історико-культурного призначе

Правове регулювання використання та охорони земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Стислий зміст теми.Поняття земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Загальні риси правового режиму земель промисловості, транспорту, зв

Семінарське заняття – 2 години
План: 1. Поняття та зміст управління в галузі використання та охорони земель 2. Система органів управління в галузі використання та охорони земель 3. Пла

Семінарське заняття – 2 години
План: 1. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. 2. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. 3. Суб’єк

Семінарське заняття – 2 години
План: 1. Поняття та склад земель населених пунктів. 2. Особливості правового режиму земель у межах населених пунктів. 3. Особливості права власності на з

Семінарське заняття – 2 години
План: 1. Поняття та склад земель лісогосподарського призначення. 2. Особливості правового режиму земель лісогосподарського призначення 3. Право власності

Семінарське заняття – 2 години
План: 1. Поняття та склад земель природно-заповідного фонду. 2. Особливості правового режиму земель природно-заповідного фонду. 3. Порядок оголошення тер

Семінарське заняття – 2 години
План: 1. Поняття та склад земель історико-культурного призначення. 2. Особливості правового режиму земель історико-культурного призначення. 3. Право влас

Семінарське заняття – 2 години
План: 1. Поняття земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 2. Загальні риси правового режиму земель промисловості, тра

Джерела земельного права
Питання для самостійного вивчення: 1. Проблеми і шляхи вдосконалення земельного законодавства. 2. Конституція і закони – основа земельного права. 3. Хара

Гарантії права власності на землю
1. Питання для самостійного вивчення: 2. Захист прав на землю в адміністративному порядку. 3. Гарантії права власності на земельну ділянку 4.Спеціальні с

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсової роботи, прак

Теоретична частина
1. Поняття земельного права. 2. Предмет земельного права. 3. Методи регулювання земельно-правових відносин. 4. Принципи земельного права. 5. Поняття та особливос

Практична частина
1. Сільська рада прийняла рішення, яким було вилучено для будівництва торгівельного центру земельні ділянки у власника К. (ділянка для ведення особистого селянського господарства) та землекористува

Інтернет-ресурси
  1. http://iportal.rada.gov.ua/ - Офіційний портал Верховної Ради України 2. http://www.president.gov.ua/ - Офіційне представництво Президента України 3. http://www

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги