рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Витоки вітчизняної системи реферування: історія створення та діяльності ВІНІТІ, ВНДІ та інших інформаційних центрів

Витоки вітчизняної системи реферування: історія створення та діяльності ВІНІТІ, ВНДІ та інших інформаційних центрів - Реферат, раздел Философия, Виникнення та основні етапи розвитку реферування: Світова практика Серед Найвідоміших Рж, Які Виходили В Срср І Досі Користуються Великим Попито...

Серед найвідоміших РЖ, які виходили в СРСР і досі користуються великим попитом, у тому числі серед українських дослідників, слід назвати, насамперед, видання ВІНІТІ.

Створення ВІНІТІ в 1950-х роках відображало суспільну потребу науки в певній організаційній структурі інформаційного забезпечення вчених і фахівців. Великі обсяги вітчизняної наукової літератури, безперервне кількісне зростання іноземних наукових і технічних видань, обмеженість міжнародних контактів, мовні та інші бар'єри на шляху до світових джерел наукової інформації, — все це зумовлювало потребу наукового співтовариства в комфортніших умовах інформування.

Виникла необхідність у створенні інформаційної служби з функціями акумулювання наукової інформації, яка зберігається в світових документальних джерелах, і вичерпного та своєчасного інформування фахівців про наукову літературу, що виходить у країні та поза її межами, за допомогою інформаційних засобів.

1952 р. було утворено ВІНІТІ — багатопрофільний за напрямами інформаційної діяльності дослідницький та науково-видавничий центр, орієнтований на широке охоплення вітчизняних і закордонних опублікованих наукових документів. Інститут спрямував свої зусилля на вирішення принципових завдань — керування процесами формування вхідного потоку світової наукової літератури, реферування опублікованих документів за широким тематичним спектром природничих і технічних наук й забезпечення доступу до цього масиву вченим та організаціям за допомогою системи інформаційних засобів. 1953 р. виходять перші випуски РЖ, який став основним виданням ВІНІТІ.

Сьогодні ВІНІТІ — провідна інформаційна установа Росії. Він відомий не тільки як центр реферування, а й як науково-теоретичний, методичний, координаційний центр, місце підготовки наукових та інформаційних кадрів. Найважливіше завдання цієї інформаційної інституції — централізована, одноразова аналітико-синтетична обробка значної частини вітчизняної та світової літератури. У ВІНІТІ щорічно обробляється близько 13 тис. зарубіжних журналів 85 країн світу, виданих 38 мовами. З метою підготовки інформаційних видань цей заклад отримує безкоштовно 70 % друкованих у світі документів з точних, природничих і технічних наук. РЖ ВІНІТІ щорічно вміщують понад 1 млн. рефератів з різних питань науки і техніки та деяких міжгалузевих проблем. Штатна кількість співробітників Інституту досягала (за окремі роки) 2 тис. чоловік (1995 р. — 1200 чол.). До науково-аналітичної роботи залучалося близько 20 тис. позаштатних співробітників. Серед них було 146 членів та членів-кореспондентів АН СРСР, 1360 докторів наук та понад 6900 кандидатів наук [138, с. 2].

Саме це зумовило високий рівень підготовки РЖ. Реферативні видання ВІНІТІ досягли світового визнання. Їх цінність визначається повнотою відображення світової літератури, тематичним охопленням, якістю розкриття змісту першоджерел, глибиною багатоаспектного пошуку (шляхом деталізації науково розробленої класифікаційної схеми та створення різноманітних допоміжних покажчиків), структурою видання, можливостями подолання інформаційних бар'єрів і широтою використання.

З часом галузева та тематична структура РЖ ВІНІТІ розширилася порівняно з першими роками роботи, коли РЖ виходили декількома серіями (фізико-математична, хімічна, біологічна, геолого-географічна). Диференціація наукових знань і підвищення обсягів РЖ потребували збільшення кількості випусків. Для забезпечення доступності РЖ для індивідуальних передплатників і зручності користування журналом Інститут поряд зі зведеними томами почав видавати випуски, присвячені вужчим питанням, які складають розділи зведених томів, окремих серій журнала. Нині ВІНІТІ випускає 24 зведених томи, що включають 210 випусків та 40 окремих випусків. Усього видається 250 випусків РЖ з різних питань науки і техніки та деяких міжгалузевих проблем [26]. З 1995 р. ринок інформаційної продукції ВІНІТІ пропонує користувачам, крім РЖ у традиційному друкованому вигляді, — Електронний РЖ на дискетах і мікрофішах, а також бази даних на машинних носіях (поточні надходження й у ретроспективі) та в телекомунікаційному режимі.

Серед інших інформаційних установ верхнього рівня ДСНТІ, насамперед, слід відзначити діяльність Всесоюзного науково-технічного інформаційного центру з питань збирання, накопичення та обробки інформації щодо НДДКР. Основною інформаційною продукцією Центру були випуски бібліографічних "Бюллетеней регистрации НИР и ОКР" (21 серія, від 6 до 18 номерів за рік) та "Сборников рефератов НИР и ОКР" (27 серій), до яких входили відомості про неопубліковані наукові документи.

Науково-технічні реферативні збірники випускалися й іншими всесоюзними центрами інформації. У 1990-ті роки ВНДІ патентної інформації та техніко-економічних досліджень видав 140 випусків реферативного збірника "Изобретения стран мира". Інформаційні видання ВНДІ науково-технічної інформації, класифікації та кодування були присвячені питанням стандартизації, підвищення якості, надійності продукції, класифікації, кодування, термінології [27, с. 24].

ДПНТБ СРСР з метою інформування про зарубіжні періодичні видання та книги, що надійшли до інформаційних і бібліотечних установ країни, випускалися поточні бібліографічні покажчики "Общесоюзный сводный каталог зарубежных книг. Естественные науки. Техника. Сельское хозяйство. Медицина" та "Общесоюзный сводный каталог зарубежных периодических изданий. Естественные науки. Техника. Сельское хозяйство. Медицина".

Міністерством охорони здоров'я СРСР 1956 р. було започатковано випуск "Реферативного журнала иностранной медицинской литературы" (за матеріалами закордонних галузевих журналів), а 1957 р. спільно з Всесоюзним науково-дослідним інститутом медичної та медико-технічної інформації — "Медицинского реферативного журнала".

Всесоюзною Академією сільськогосподарських наук з 1969 р. видавався "РЖ. Сельское хозяйство", який з 1975 р. виходив щомісячно у вигляді 30 галузевих серій. Користувачі інформації відповідно до інформаційних потреб і виробничої спеціалізації підприємств замовляли реферативні видання та мали змогу одержувати будь-який комплект рефератів від великої за обсягом серії "Земледелие. Агрохимия. Почвоведение" до значно вужчих тематичних блоків "Паразитарные болезни животных", "Инфекционные болезни животных", "Кролиководство и звероводство".

Поряд із випуском РЖ виходило ще кілька інформаційних джерел реферативного характеру, в тому числі дуже важливих для виробників — "Рекомендаций научно-технического совета Министерства сельского хозяйства СССР по внедрению достижений науки и передового опыта в сельскохозяйственное производство" та "Описания изобретений и рационализаторских предложений, рекомендуемых Министерством сельского хозяйства СССР для внедрения в производство".

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Виникнення та основні етапи розвитку реферування: Світова практика

Матеріал для розв язання тестів виникнення та основні етапи розвитку реферування кожна нова.. історія існування реферату як інформаційного документа налічує понад три.. центральне положення реферату в системі наукової комунікації не похитнулося й після широкого впровадження в..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Витоки вітчизняної системи реферування: історія створення та діяльності ВІНІТІ, ВНДІ та інших інформаційних центрів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Виникнення та основні етапи розвитку реферування: світова практика
Протягом останніх трьох століть у світі склалася усталена система наукової комунікації, що базується, головним чином, на використанні наукової літератури. У науці комунікації відіграють особливу ро

Виникнення та основні етапи розвитку реферування: період СРСР
Виникнення основних спеціалізованих РЖ у СРСР припадає на 30-40-ві рр. ХХ ст., але ще 1921 року для проведення інформаційно-бібліографічної діяльності було утворено Бюро іноземної науки та техніки

Витоки вітчизняної системи реферування: основні характеристики Державної системи науково-технічної інформації
Інформаційне обслуговування української науки до останнього десятиріччя ХХ ст. здійснювали органи Державної системи науково-технічної інформації (ДСНТІ) СРСР, яка охоплювала всі га

Витоки вітчизняної системи реферування: види реферативних видань галузевих центрів інформації
Реферативні видання галузевих центрів інформації було представлено кількома видами: науково-технічними реферативними збірниками (РЗ), експрес-інформацією, рефератами на картах, а з питань будівницт

Витоки вітчизняної системи реферування: історія створення та діяльності Інституту наукової інформації з суспільних наук
Складовою частиною ДСНТІ була інформаційна система з суспільних наук, головним центром якої був Інститут наукової інформації з суспільних наук (ІНІСН), що координував інформаційну

Витоки вітчизняної системи реферування: галузеві інформаційні органи
Галузеві інформаційні органи функціонували у сфері вищої освіти, культури та мистецтва, права та інших галузях. Регіональні органи — це інформаційні центри (відділи, сектори), які входили до складу

Терміносистема науково-інформаційної діяльності
Інформаційна діяльність є невід'ємною частиною всіх сфер суспільного життя. Вона має певні цілі та завдання, для реалізації яких існують конкретні засоби, що сприяють отриманню необхідних результат

Терміносистема науково-інформаційної діяльності:історія і теорія реферату як інформаційного документа
Історія існування реферату як інформаційного документа налічує понад три століття. РЖ були однією з найперших форм інформаційних видань і протягом останнього сторіччя набули значного поширення сере

Терміносистема науково-інформаційної діяльності: інформативні та індикативні реферати
Факт поділу рефератів на інформативні та індикативні був визнаний міжнародною конференцією з наукового реферування (Париж, 1949 р.). Інформаційний реферат, за її визначенням, містить аргументи й на

Терміносистема науково-інформаційної діяльності: теорія та класифікація анотацій
Крім рефератів, важливим засобом наукової комунікації є анотації, що також часто використовуються в ІПС. "Анотація — це стисла характеристика твору друку (їх сукупності або ча

Терміносистема науково-інформаційної діяльності: реферативна інформація та реферування
У літературі зустрічаються різні визначення поняття "реферативна інформація". Термінологічний словник визначає її як вторинну інформацію, подану в формі рефератів та анот

Терміносистема науково-інформаційної діяльності: реферативні видання
Один з найпоширеніших видів інформаційної діяльності підготовка інформаційних видань.Інформаційним є таке видання, яке вміщує систематизовані відомості щодо опублікованих і неопублікованих праць у

Терміносистема науково-інформаційної діяльності: оглядово-аналітична діяльність.
У структурі інформаційної діяльності вагоме значення належитьоглядово-аналітичній діяльності.Мета цього напряму — інформаційне забезпечення управлінських рішень і створення системи

Терміносистема науково-інформаційної діяльності: інформаційні видання
Огляд — це синтезований текст, в якому подано зведену характеристику певного питання чи проблеми, що базується на використанні інформації, отриманої з ряду першоджерел за певний проміжок часу. Осно

Українські реферативні видання 90-х рр. ХХ ст.
Розпад СРСР та створення на його території 15 незалежних держав, в тому числі України, призвели до необхідності становлення в кожній із них національної системи НТІ. Це диктувалося потребами забезп

Тестові завдання
№ 1 У XIX ст. основною одиницею професійної наукової комунікації стає -стаття -бібліографічний покажчик -реферат -анотація   № 2

Виникнення та основні етапи розвитку реферування
Протягом останніх трьох століть у світі склалася усталена система наукової комунікації, що базується, головним чином, на використанні наукової літератури. У науці комунікації відіграють особливу ро

Терміносистема науково-інформаційної діяльності
Інформаційна діяльність є невід'ємною частиною всіх сфер суспільного життя. Вона має певні цілі та завдання, для реалізації яких існують конкретні засоби, що сприяють отриманню необхідних результат

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги