рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Укриття населення в захисних спорудах та інженерний захист населення і територій при надзвичайних ситуаціях

Укриття населення в захисних спорудах та інженерний захист населення і територій при надзвичайних ситуаціях - Конспект, раздел Философия, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області Навчальні Питання : 1. Укриття У Захисних Спорудах....

Навчальні питання :

1. Укриття у захисних спорудах.

2. Інженерний захист територій.

3. Інженерно-технічні заходи ЦЗ.

ЛІТЕРАТУРА

1. ЗУ №2974-ХІІ від 03. 02.93 р "Про Цивільну оборону". 2. ЗУ № 1809 - ІІІ від 08.07. 2000 г. "Про захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру“ 3. ЗУ № 1859-IV від 24.06. 2004 г. "Про правові засади ЦЗ". 4. Державні будівельні норми (ДБН) В 2.2.5-97. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони (ЗСЦО). 5. ДБН А 3.1 -9-2000. Прийняття в експлуатацію ЗСЦО та їх утримання. 6. Інструкція щодо утримання, експлуатації та використання ЗСЦО у мирний час. Наказ МНС № 653 від 9.10.06р. 7. Розпорядження КМУ “Основні завдання цивільного захисту України на 2009 рік”. 8. Державні будівельні норми В.1.2.-4-2006. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) ( ІТЗ ЦЗ (ЦО)). 2006р. 9. Державні будівельні норми Б.1.1-5-2007. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) в містобудівній документації. 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.10.03 N 1695 "Про затвердження Порядку віднесення міст до відповідних груп з ЦО" . 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.03 N 2038 "Про затвердження Порядку віднесення об'єктів національної економіки до відповідних категорій з ЦО" . 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.03 № 2038 "Про затвердження Порядку віднесення об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони ".  
Мета:

Розроблення та своєчасне здійснення заходів з підготовки об’єктів до сталого функціонування у воєнний час, захисту працівників найбільш чисельної зміни об’єкта, а також проведення рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт.  
Принципи:

- задоволення потреб збройних сил у ході війни; - оперативне переведення об'єктів на роботу у режимі воєнного часу; - забезпечення життєдіяльності населення у воєнний час; - захист населення і територій від засобів ураження; - оперативна відбудова важливих об'єктів.
Критерії:

економічна та оборонна значущість об'єктів.
Показники:

- загальна чисельність працівників (потреба у захисних спорудах); - виробнича потужність (економічна значущість).

Категорії об’єктів з ЦО:

- особливої важливості;

- об'єкти загальнодержавного економічного і оборонного значення;

- першої - об'єкти міжгалузевого та міжрегіонального значення;

- другої - об'єкти галузевого та регіонального значення.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області

Навчально методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області.. курси підвищення кваліфікації керівних кадрів.. опорний конспект лекцій до навчального модуля..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Укриття населення в захисних спорудах та інженерний захист населення і територій при надзвичайних ситуаціях

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Організація збору інформації та обмін нею у сфері ЦЗ, забезпечення своєчасного оповіщення та інформування про загрозу і виникнення НС
Тема заняття: Організація інформування та оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації. Навчальні питання : 1. Нормативно-правова

Та оповіщення в надзвичайних ситуаціях"
Це Положення визначає порядок: - оповіщення керівного складу центральних і місцевих органів виконавчої влади та відповідних органів ЦО; - забезпечення зв'язку для цен

Телевізійний зв’язок
    Основні завдання і вимоги щодо систем інформування та оповіщення:  

Третє питання

Навчальні питання
1.Мережа спостереження та лабораторного контролю. Мета, завдання: - передача органам управління цивільного захисту (ЦЗ) і населенню сигналів оповіщення про загрозу надзвичайних си

Контроль за якістю продуктів харчування
Основні принципи державної політики щодо забезпечення якості та безпеки продуктів харчування та харчової сировини: - пріоритетність збереження та зміцнення здоров’я людини, визнання його п

Контроль за якістю питної води
Нормування змісту шкідливих домішок у воді є основою забезпечення здоров’я населення. Склад води для споживчого використання повинен відповідати вимогам ДСТУ «Вода питна»: сухий залишок не повинен

Перелік
Закладів, які здійснюють спостереження та лабораторний контроль на території Луганської області у повсякденній діяльності: 1. Обласна санітарно-епідеміологічна станція – головна – 1

Стаття 10. Укриття в захисних спорудах (ЗС)
Укриттю в ЗС, у разі необхідності, підлягає населення відповідно до його належності до груп (працююча зміна, населення яке проживає в небезпечних зонах). Створення фонду ЗС: - ком

Сховища
За призначенням у сховищах передбачаються основні і допоміжні приміщення. До основних приміщень відносяться : - приміщення для осіб, що укриваються; - пункти управління;

Створення та використання фонду ЗСЦЗ (ЦО) у мирний час
ЗСЦЗ (ЦО) – інженерні споруди, які призначені для захисту (укриття) населення від засобів масового ураження в особливий період та від дії факторів ураження НС у мирний час. Сховища

Органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адміністрації підприємств та організацій щодо створення та використання ФЗС
КМУ – визначає державну політику щодо створення та використання ФЗС, щорічно затверджує перелік ЗС, які необхіднобудувати за державні кошти, категорії населення які підлягають укриттю у ЗС.

Створення ФЗС
Потреба у ФЗС визначається: - на ОГД, не залежно від форми власності та відомчої належності, - виходячи з необхідності укриття найбільшої працюючої зміни, а в закладах охорони здоров’я – д

Норми стійкості інструмента і обладнання до небезпечних і хімічно активним речовинам
З урахуванням коефіцієнту забезпечення захисту при пере­більшені ГДК в 100 раз встановлені наступні вимоги до стій­кості: • концентрація хлору 0,2 г/м3; • концентрація

Загальні питання з евакуації
Евакуація -комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів (місць), зон можли-вого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечн

Розосередження
Робітники та службовці підприємств, які продовжують у воєнний час виробничу діяльність у містах і небезпечних районах, після вивезення і розміщення в позаміській зоні, позмінне виїжджають у міста і

Евакуаційні органи
Для планування, підготовки та проведення евакуації, приймання і розміщення населення (працівників) за рішенням керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря

Організаційна структура ЕК району
   

Планування, організація проведення і забезпечення евакуаційних заходів
У плані евакуації населення (працівників) зазначаються: - висновки з оцінки обстановки; - порядок оповіщення населення (працівників) про початок евакуації; - кількість на

Організація в Україні екстреної медичної допомоги
Вітчизняний і міжнародний досвід свідчить, що може скластися ситуація, за якої виникає потреба у наданні невідкладної медичної допомоги значній кількості постраждалих у короткий проміжок часу.

Способи і засоби обеззаражування території і споруд
Заражені радіоактивними і хімічними речовинами і бакте­ріальними засобами місцевість і споруди на протязі довгого терміну будуть служити джерелами ураження людей, заражен­ня техніки і транспорту.

Способи і засоби обеззаражування засобів захисту, одягу і взуття
Дезактивація одягу, взуття і індивідуальних засобів за­хисту проводиться вибиванням і витрушуванням, миттям або протиранням (прогумованих і кожних виробів) водяними роз­чинами миюч

Захист сільськогосподарської продукції
Для захисту сільськогосподарської продукції і фуражу ви­користовують герметичні складські приміщення, різну тару та матеріали для укриття. В герметичных складах штабеля з запа­сами сільськогосподар

Сутність, завдання і принципи управління заходами і діями сил ЦЗ
Сутність управління ЦЗ полягає в постійній організуючій діяльності органів управління, служб ЦЗ, спрямованої на: - всебічну підготовку і своєчасне здійснення заходів щодо захисту населення

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги