рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка - раздел Искусство, ДЖЕРЕЛА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Програма З Музичного Мистецтва Для 5-8 Класів Загальноосвітніх Навчальних Зак...

Програма з музичного мистецтва для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної освіти та грунтується на положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа).

 

Програма враховує національні музично-педагогічні трациції та сучасні тенденції розвитку музичної культури в Україні та за її межами.

 

Програма грунтується на принципах:

* єдності національного та загальнолюдського аспектів змісту музичної освіти, що забеспечує орієнтацію навчального матеріалу на цінності української національної музичної культури та світову музичну класику;

 

* взаємодії компонентів соціального досвіду людини - емоційно- ціннісного ставлення, музичних знань, умінь і компетенцій, творчості, спілкування;

 

* непреривності й наступності завдань і змісту музичної освіти у початкової та основний школі;

 

* варіативності - націленості змісту програми на творчість учителя, його професійну компетентність, здатність самостійно застосовувати орієнтовний музичний матеріал і в разі необхідності змінювати його в межах запропонованої структури;

 

* поліхудожності,що реалізуєтьсч через встановлення об’єктивно існуючих зв'язків між музикою та іншими видами мистецтв.

 

Метоюзагальної музичної освіти в основній школі є особистісний розвиток учня і збагачення його емоційно-естетичного досвіду під час сприймання та інтерпретації творів музичного мистецтва і музично-практичної діяльності, а також формування ціннісних орієнтацій, потреби в творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні.

 

Загальна метаконкретизується в основних завданнях, які спрямовані на формування освітніх компетенцій:

 

* формування культури почуттів,збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток якостей творчої особистості (загальнокультурна компетенція);

 

* опанування вокально-хоровим вмінням та навичками - здатністю керуватися набутими музичними знаннями та вміннями у процесі самостійної діяльності та самоосвіти (предметна компетенція та компетенція особистісного самовдосконалення);

 

* формування здатності сприймати та інтерпретувати музичні твори, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки, судження, оцінки (комунікативна компетенція);

 

*формування уявлень про сутність, види та жанри музичного мистецтва, особливості його інтонаційно-образної мови, засвоєння музичних понять та відповідної термінології - пізнання навколишнього світу засобами музичного мистецтва

( інформаційна та навчально-пізнавальна компетенції);

 

* виховання ціннісних орієнтацій у сфері музики, музичних інтересів, смаків і потреб: розвиток загальних і музичних хдібностей, творчого потенціалу особистості (ціннісно-сенсова компетенція);

 

* розуміння учнями зв'язків музики з іншими видами мистецтва, з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини (загальнопредметна та загальнокультурна компетенції).

 

 

Програма реалізує домінантну змістову лінію «Музичне мистецтво» Державного стандарту і включає такі основні змістові блоки:

 

 

1) зудожньо-естетичне сприймання музики українських і зарубіжних композиторів у широкому діапазоні її видів, жанрів і форм (народної та професійної; хорової, симфонічної, вокальної, інструментальної, вокально-інтрументальної тощо) та інтерпретація інтонаційно-образного змісту прослуханних творів у процесі колективних обговорень і дискусій;

 

 

2) набуття вокально-хорових навичок у процесі виконання пісень (народних і композиторських, класичних та сучасних); спів із супроводом та без нього;

 

 

3) елементи гри на музичних інструментах (ритмічний супровід до пісень тощо);

 

 

4) елементи імпровізації ( вокальної, інструментальної, ритмічної, пластичної); застосування музики як засобу комунікації та творчого самовираження особистості;

 

 

5) практичне засвоєння основних музичних понять та необхідної музичної термінології,усвідомлення особливостей музичної мови, специфіки вираження художньої інформації в музиці;

 

 

6) опанування музики у зв’язках із іншими видами мистецтва для глибшого розуміння специфіки її образної мови та загальних закономірностей художнього відображення дійсності та внутрішнього світу людини у мистецтві.

 

Структурними особливостями програми є розподіл змісту на теми розділів і семестрів.

 

Передбачено впровадження монотематичних уроків, присвячених творчості окремого видатного композитора або відомого твору.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ДЖЕРЕЛА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Авт О Ростовський... Олександр Ростовський доктор пед наук професор декан факультету культури та мистецтва Ніжинського державного...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Пояснювальна записка

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Класи. К.: «Початкова школа». -2006. -432с.
1 КЛАС « МУЗИКА НАВКОЛО НАС » Зміст навчального матеріалу Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Характеристика структури навчальної програми
Програма має тематичну побудову, що дає змогу об’єднати різні види музичної діяльності учнів ( сприйманнямузики, виконання, засвоєння необхідних музичних понять і термінів, елементарне музикування,

Тематична структура програми
КЛАС Кількість годин 1 клас « МУЗИКА НАВКОЛО НАС» 35(з них 4-резервний час) Тема 1 Тема 2 Сві

Програма 3-го класу підводить учнів до
усвідомлення пісенності, танцювальності й маршовості як найважливіших властивостей музики, що вирастають з пісні, танцю й маршу і роблять музику близькою, доступною й зрозумілою людям; дає

Особливості організації навчально-виховного процесу.
основні ідеї програми, її тематична побудова й змістова наповненість визначили особливовсті організації музично-освітньої діяльності учнів. Формування музичної культури учнів - основа урок

Тематична структура програми
тематика кількість годин 5 клас Музика та інші види мистецтва 35 ( з них 4 г од - резервний час)

КЛАС «МУЗИКА ТА МИСТЕЦТВО СЛОВА».
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Тема 1 Музика і мистецтво слова (16год) Розкриття ш

КОМПОЗИТОРАМИ
    К Л А С ТЕМА ОР/ В А Р КОМПОЗИТОР. ТВІР №1 «Музика і мистецтв

ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ
  1 клас « МУЗИКА ЄДНАЄ СВІТ » тема1 « Світ почуттів у музиці » ( 16 г од) композипісняелодія пісня

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги