рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тема: ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ

Тема: ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ - раздел Журналистика и СМИ, ЛАБОРАТОРНИЙ ЖУРНАЛ з дисципліни “Гідравліка, гідро- та пнемопривод”   Мета Роботи: Навчитися Вимірювати Тис...

 

Мета роботи: Навчитися вимірювати тиск і проводити повірку вимірювальних приладів.

 

Теоретичні передумови до виконання роботи

 

Тиском називають силу, що діє рівномірно на площину. Для вимірювання тиску використовується одиниця вимірювання Па (Паскаль – Н/м2).

При вимірюванні розрізняють: атмосферний, надлишковий. вакууметричний і абсолютний тиск.

У даній роботі вимірюється надлишковий тиск Р, який виражає перевищення тиску середовища над атмосферним тиском. Надлишковий тиск вимірюється манометрами, дія яких базується на врівноваженні діючого зусилля з боку вимірювального середовища за допомогою стовпа рідини або за рахунок пружної деформації різних чутливих елементів (трубчатих пружин, мембран, сильфонів).

Найбільш широке використання для вимірювання надлишкового тиску здобули деформаційні манометри з трубчасто-пружинними чутливими елементами, що мають простоту та надійність конструкції, наочність показань та невеликі розміри, а також великий діапазон вимірювань, можливість автоматичного запису та дистанційної передачі показань.

 

Опис установки, обсяг та методика дослідження

 

Вимірювання надлишкового тиску з одночасною повіркою манометра проводиться на установці (рис.1.1.), яка являє собою вантажопоршневий манометр типу МП-60.

 

 

Рис. 1.1. Схема лабораторної установки.

 

Прилад складається з колонки 1, що приєднана до корпусу 2 гвинтового гідравлічного пресу. Порожнина колонки та пресу заповнена трансформаторним маслом. В канал колонки встановлений сталевий поршень 3 (плунжер), який несе на верхньому кінці тарілку 4 для каліброваних вантажів 5. Паралельно з колонкою до пресу приєднана система штуцерів 6 і 7 , яка служить для установки одного або двох манометрів 8, що перевіряють. Відключення від пресу колонки і манометрів проводиться голчатими вентилями 9-11. Поршень манометра має площу 5∙10-5 м2. Разом з тарілкою (без вантажів) він виробляє тиск, який дорівнює 0,1 МПа. У комплект приладу входять калібрувальні вантажі, які дозволяють отримувати тиски через 0,05; 0,1 і 0,5 МПа.

У розширеній частині пресу сидить гвинтовий шток 12 с манжетним поршнем 13, що переміщається маховиком 14. Для заповнення приладу маслом служить лійка 15 з вентилем 16, яка встановлена на корпусі пресу. Випуск масла проводиться через вентиль 17.

Для встановлення поршня в строго вертикальне положення корпус приладу постачений гвинтовими ніжками і рівнем (на рис.1.1. не показані).

Для вимірювання тиску і перевірки манометр встановлюють в штуцер 6 або 7, регулюючи маховиком 14 гвинтового пресу так, щоб поршень 3 був занурений в колонку приблизно на 2/3 його довжини, кладуть послідовно на тарілку 4 вантажі, що відповідають відміткам шкали, які перевіряють. Для усунення впливу тертя рукою надають поршню з вантажами обертальний рух з частотою 30-50 об/хв. і записують показання манометру, який перевіряють.

Для перевірки манометрів на більш високе кінцеве значення шкали додатково використовується зразковий трубчато-пружний манометр, що встановлюється в один із штуцерів пресу. При тисках, близьких до граничних для вантажопоршневого манометра, відключають колонку вентилем 10 і подальше підвищення тиску проводять обертанням маховика 14 гвинтового пресу, порівнюючи через певні інтервали показники манометру, що перевіряється, і зразкового.

Перевірка проводиться приблизно в п’яти градуйованих відмітках шкали приладу, що перевіряється, через однакові проміжки, спочатку при збільшенні (вперед), а потім при зниженні тиску (назад) для тих саме градуйованих відміток шкали. По досягненні кінцевої відмітки шкали манометр, що перевіряється, витримують під цим тиском на протязі 5 хвилин з метою визначення пружної післядії чутливого елементу (трубчастої пружини) при наступному зниженні тиску. У кожній відмітці, що перевіряється, після підрахунку показників проводиться повторний підрахунок після легкого постукування пальцем по корпусу манометру. Стрибкоподібне переміщення вказівної стрілки при струсі приладу вказує на наявність зазорів і надмірного тертя в передаточному механізмі.

В обсяг дослідження входять: вимірювання тиску, проведення перевірки манометра в п’яти градуйованих відмітках шкали, визначення похибок манометру, встановлення придатності манометру для експлуатації.

Результати вимірювання тиску, перевірки манометру і розрахунку похибок заносяться в табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

 

№ пп Відмітки, які перевіряються, р, МПа Показання манометру, МПа D, МПа b, % bпр, % В, МПа Впр, %
вперед Р1 назад Р2
0,1              
0,2              
0,3              
0,4              
0,5              

 

Розрахункові співвідношення:

- для визначення абсолютної похибки манометру (знаки мінус або плюс зазначають при записуванні в таблицю)

 

D = р1 - р або D = р2 - р;

 

- для визначення відносної похибки манометру

 

 

- для визначення зведеної похибки

де N = Nк - Nп – діапазон шкали;

Nк і Nп – початкове і кінцеве значення шкали;

- для визначення варіації показань манометру

В = /р1 – р2/;

- для визначення зведеної варіації показань манометру

Для встановлення придатності манометру проводять порівняння максимальних значень зведених похибок і варіації показань з класом точності манометру, зазначеного на шкалі приладу: якщо вони менші за нього, то прилад вважається придатним до експлуатації.

Завдання до самостійної роботи

 

1.1. Вивчити пристрій та принцип дії манометрів надлишкового тиску і вакуумметру.

1.2. Вивчити види тиску.

1.3. Ознайомитися з похибками і класами точності вимірювальних приладів.

Контрольні питання

 

1. Які розрізняють види тиску при його вимірюванні?

2. Що називається абсолютним тиском, манометричним тиском і вакуумом та якими приладами відповідно вони вимірюються?

3. Яка найбільш можлива величина вакууму?

4. У чому полягає різниця між напором і тиском?

5. Чим відрізняються епюри тиску у випадку манометричного тиску та у випадку вакууму?

6. Що таке клас точності приладу?

 

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЛАБОРАТОРНИЙ ЖУРНАЛ з дисципліни “Гідравліка, гідро- та пнемопривод”

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... Кафедра Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тема: ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМИ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ РІДИНИ
  Мета роботи: Дослідження зміни форми вільної поверхні рідини, яка знаходиться у циліндричній обертовій судині.   Теоретичні

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУХУ РІДИНИ І ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ФІЗІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДИНИ
  Мета роботи: Дослідження режимів руху рідини по прямому трубопроводу, визначення основних характеристик руху - витрати і швидкості, розрахунок критерію Рейно

Порядок виконання роботи
  1. Ємності 2 і 3 заповнюють водою і підфарбованою рідиною. Потім краном 6 установлюють певну витрату води. Цю витрату визначають як відношення об’єму води, що в

Дослід 2. Визначення густини та в’язкості рідини
Опис обладнання і виконання дослідів Вимір густини рідини найпростіше провадити за допомогою а

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ ОПОРІВ
Мета роботи: Ознайомлення з видами гідравлічних опорів, визначення величин, що їх характеризують, та дослідження впливу на них режимів руху.

Опис установки
Установка складається з вентилятору, подача якого регулюється за допомогою ЛАТРу, і набору опорів (рис. 4.1). Витрата повітря вимірюється ротаметром, втрати напор

Загальні дані
а) Характеристика повітря   Тиск, Па Температура, оС Густина, кг/м3  

Результати вимірів та розрахунків
  № Вид опору Витрата повітря, м3/с wсер, м/с Re l

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ГІДРОДИНАМІЧНОГО НАПОРУ
  Мета роботи: Дослідження зміни складових гідродинамічного напору по довжині трубопроводу.   Теоретичні передумови до викона

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСІВ
  Мета роботи: Пізнання принципів перетворення механічної енергії в питому енергію рідини в лопатевих гідромашинах.   Порядок

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄМНИХ НАСОСІВ
  Мета роботи: Пізнання принципу дії роторних гідромашин і особливостей їхньої конструкції. Порядок виконання роботи

Контрольні питання
  1. Яке призначення роторних гідромашин? 2. Назвіть область застосування роторних гідромашин. 3. Яке призначення основних елементів роторних гідромашин? 4.

При n=33…40 хв-1 і Н=60 м
  Подача Q, м3/год Діаметр циліндра D, мм Хід поршня S, мм Діаметр всмоктувальни

Технічні характеристики деяких роторних насосів
  Тип Типорозмір Робочий об’єм, см3 Тиск, МПа Частота обертання, хв.-1

Технічні характеристики насосів К і КМ
  Марка насосу Діаметр робочого колеса D2, мм Номінальна подача Q, Напір насосу Н,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги