рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Дослід 2. Визначення густини та в’язкості рідини

Дослід 2. Визначення густини та в’язкості рідини - раздел Журналистика и СМИ, ЛАБОРАТОРНИЙ ЖУРНАЛ з дисципліни “Гідравліка, гідро- та пнемопривод” Опис Обладнання І Виконання Дос...

Опис обладнання і виконання дослідів

Вимір густини рідини найпростіше провадити за допомогою ареометрів. Ареометр являє собою скляний поплавець, який заповнений сталевими кульками. У верхній, вузькій, частині знаходиться шкала. Занурюючи ареометр у досліджувану рідину, ми відмічаємо на рівні рідини значення відносної густини. Виконати заміри густини рідини при різних температурах, для чого треба помістити циліндр з рідиною, в яку занурений ареометр, в термостат. Температура води в термостаті встановлюється і регулюється за допомогою терморегулятора. Студент повинний розібратись у роботі цього пристрою за допомогою інструкції до приладу.

Для визначення кінематичного коефіцієнту в’язкості використовуємо капілярний віскозиметр (рис.3.2). Віскозиметр входить у склад установки, куди крім віскозиметра входить ванна з водою, дно якої підігрівається електричною плиткою. Віскозиметр закріплений на штативі.

 

Рис. 3.2. Схема лабораторної установки:

1 – віскозиметр ВЗР-2 (рос. – ВПЖ-2); 2 – ванна з водою; 3 – електрична плитка; 4 – штатив;

5 – груша; 6 – термометр.

 

Для виміру температури води використовують термометр. Рідина, яка досліджується, заливається у віскозиметр, який разом з термометром поміщають у ванну з водою. При фіксованому значенні стабілізованої температури води в ванні і закритому верхньому отворі лівого коліна за допомогою груші підіймають рівень рідини в правому коліні віскозиметру трохи віще відмітки М1. Потім, відпустивши грушу і припинивши її стиск, за допомогою секундоміру заміряють час t (с) переміщення меніску рідини від відмітки М1 до відмітки М2. Дослід виконують не менш 3-4 разів при одному й тому ж значенні температури. В розрахунки беруться середні значення t. Коефіцієнти в’язкості розраховуються за формулою:

n = сt, м2/с (3.5)

 

де коефіцієнт пропорційності с наводиться в паспорті віскозиметру і для даного приладу дорівнює 0,08×10-4 м22.

Результати замірів густин, часу витікання рідини, а також розрахунки кінематичного і динамічного коефіцієнтів у залежності від температури звести в табл. 3.2. Побудувати залежності n=f(t) i m=f(t).

 

Таблиця 3.2

Температура, t, оС Густина, r, кг/м3 Час витікання рідини, t, с n, м2 m, Па×с
         
         
         
         
         

Контрольні питання

 

1. Як визначається режим руху рідини в трубі?

2. У чому полягає відмінність структур потоку при ламінарному і турбулентному режимах руху рідини в трубах?

3. Якою кривою описується розподіл швидкостей у перерізі трубопроводу при ламінарному режиму руху рідини?

4. Що таке “середня швидкість”?

5. Який зв’язок між динамічним і кінематичним коефіцієнтами в’язкості?

6. Як впливає температура на густину і в’язкість рідин та газів?


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЛАБОРАТОРНИЙ ЖУРНАЛ з дисципліни “Гідравліка, гідро- та пнемопривод”

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... Кафедра Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Дослід 2. Визначення густини та в’язкості рідини

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тема: ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ
  Мета роботи: Навчитися вимірювати тиск і проводити повірку вимірювальних приладів.   Теоретичні передумови до виконання роб

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМИ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ РІДИНИ
  Мета роботи: Дослідження зміни форми вільної поверхні рідини, яка знаходиться у циліндричній обертовій судині.   Теоретичні

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУХУ РІДИНИ І ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ФІЗІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДИНИ
  Мета роботи: Дослідження режимів руху рідини по прямому трубопроводу, визначення основних характеристик руху - витрати і швидкості, розрахунок критерію Рейно

Порядок виконання роботи
  1. Ємності 2 і 3 заповнюють водою і підфарбованою рідиною. Потім краном 6 установлюють певну витрату води. Цю витрату визначають як відношення об’єму води, що в

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ ОПОРІВ
Мета роботи: Ознайомлення з видами гідравлічних опорів, визначення величин, що їх характеризують, та дослідження впливу на них режимів руху.

Опис установки
Установка складається з вентилятору, подача якого регулюється за допомогою ЛАТРу, і набору опорів (рис. 4.1). Витрата повітря вимірюється ротаметром, втрати напор

Загальні дані
а) Характеристика повітря   Тиск, Па Температура, оС Густина, кг/м3  

Результати вимірів та розрахунків
  № Вид опору Витрата повітря, м3/с wсер, м/с Re l

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ГІДРОДИНАМІЧНОГО НАПОРУ
  Мета роботи: Дослідження зміни складових гідродинамічного напору по довжині трубопроводу.   Теоретичні передумови до викона

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСІВ
  Мета роботи: Пізнання принципів перетворення механічної енергії в питому енергію рідини в лопатевих гідромашинах.   Порядок

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄМНИХ НАСОСІВ
  Мета роботи: Пізнання принципу дії роторних гідромашин і особливостей їхньої конструкції. Порядок виконання роботи

Контрольні питання
  1. Яке призначення роторних гідромашин? 2. Назвіть область застосування роторних гідромашин. 3. Яке призначення основних елементів роторних гідромашин? 4.

При n=33…40 хв-1 і Н=60 м
  Подача Q, м3/год Діаметр циліндра D, мм Хід поршня S, мм Діаметр всмоктувальни

Технічні характеристики деяких роторних насосів
  Тип Типорозмір Робочий об’єм, см3 Тиск, МПа Частота обертання, хв.-1

Технічні характеристики насосів К і КМ
  Марка насосу Діаметр робочого колеса D2, мм Номінальна подача Q, Напір насосу Н,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги