рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ГІДРОДИНАМІЧНОГО НАПОРУ

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ГІДРОДИНАМІЧНОГО НАПОРУ - раздел Журналистика и СМИ, Лабораторний журнал з дисципліни “Гідравліка, гідрота пнемопривод”   Мета Роботи: Дослідження Зміни Складо...

 

Мета роботи: Дослідження зміни складових гідродинамічного напору по довжині трубопроводу.

 

Теоретичні передумови до виконання роботи

При русі реальної рідини внаслідок в'язкості виникає опори руху, на подолання яких витрачається частина механічної енергії рідини. Втрати енергії виражають через втрати напору hтер. Тоді рівняння Бернуллі для двох перерізів потоку рідини, що відстоять один від одного на визначеній відстані, запишеться так:

(5.1)

У цьому випадку напірна лінія буде знижатися по напрямку руху потоку рідини в будь-якому його перерізі на величину втрат напору.

Рівняння (5.1) дає можливість дослідити зміну складових гідродинамічного напору, а також експериментально визначити швидкості руху потоку рідини в будь-якому його перерізі.

 

Опис установки, обсяг та методика дослідження

Установка для дослідження потоку реальної рідини наведена на рис.5.1: вона складається з трубопроводу 1, вимірювальної трубки 2, трубок Піто 3 і п’єзометричних трубок 4. Регулювання витрати рідини проводиться вентилем (на малюнку не показаний), розташованим на вході зрівняльної ємності. Усі трубки зібрані на вертикальній пластині, на поверхні якої нанесені горизонтальні лінії, розташовані одна від одної на відстані одного сантиметру. Там же зліва знаходиться металева лінійка, за допомогою якої вимірюються рівні. По висоті рівню в трубці 2, відрахованій на металевій лінійці за допомогою градуйованого графіку, визначається витрата рідини.

 

Рис. 5.1. Схема лабораторної установки.

В обсяг дослідження входить визначення швидкостей рідини в перерізах І-І, II-II, і III -III за допомогою трубок 3 і 4 для трьох значень витрати рідини Q1, Q2 і Q3 та порівняння їхніх значень з розрахунковими; при тих самих витратах визначення втрат напору на ділянці трубопроводу між перерізами І-І і III-III; побудова напірних і п’єзометричних ліній при значеннях витрат Q1, Q2 і Q3 .

Порядок проведення досліджень такий. За допомогою регулювального вентиля по черзі встановлюються витрати рідини Q1, Q2 і Q3 таким чином, щоб рівні рідини в трубках Піто піднялися відповідно на одну третину, дві третини та всю висоту трубок. При сталому русі рідини в трубопроводах проводяться підрахунки висот рівнів в усіх трубках при відповідних витратах Q1, Q2 і Q3 . Підрахунки здійснюють за допомогою горизонтальних ліній пластини. Усі заміри заносяться в табл. 5.1 і 5.2. Туди ж записують результати розрахунків.

Розрахункові співвідношення:

для визначення швидкостей в перерізі І-І, II-II і III-III

 

Ui = (2gDhi)0,5, (5.2)

 

де Dhi = hвi - hпi;

hвi і hпi - відповідно висоти рівнів в трубках Піто і п’єзометричних, встановлених в перетинах І-І, II-II і III-III (і=1, 2, 3);

для визначення розрахункових швидкостей у тих самих перерізах

(5.3)

де di – діаметри перерізів потоку рідини (d1 = d3 = 25∙10-3 м і d2 =10∙10-3 м);

для визначення втрат напору на дослідній ділянці трубопроводу

 

hтрj = h1j - h3j, (5.4)

 

де h1j , h3j – відповідно висоти рівнів в трубках Піто, розташованих в перерізах І-І і III-III при витратах Qj (j =1, 2, 3).

Таблиця 5.1.

τ, с V, м3 Q, м3 Перерізи
І-І ІІ-ІІ ІІІ-ІІІ
Δh1 U1 Δh2 U2 Δh3 U3
           
           
           

 

Таблиця 5.2.

τ, с V, м3 Q, м3 Перерізи
І-І ІІ-ІІ ІІІ-ІІІ
d1 U1 d2 U2 d3 U3
           
           
           

 

Завдання до самостійної роботи

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Лабораторний журнал з дисципліни “Гідравліка, гідрота пнемопривод”

Херсонський національний технічний університет.. Кафедра Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ГІДРОДИНАМІЧНОГО НАПОРУ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тема: ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ
  Мета роботи: Навчитися вимірювати тиск і проводити повірку вимірювальних приладів.   Теоретичні передумови до виконання роб

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМИ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ РІДИНИ
  Мета роботи: Дослідження зміни форми вільної поверхні рідини, яка знаходиться у циліндричній обертовій судині.   Теоретичні

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУХУ РІДИНИ І ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ФІЗІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДИНИ
  Мета роботи: Дослідження режимів руху рідини по прямому трубопроводу, визначення основних характеристик руху - витрати і швидкості, розрахунок критерію Рейно

Порядок виконання роботи
  1. Ємності 2 і 3 заповнюють водою і підфарбованою рідиною. Потім краном 6 установлюють певну витрату води. Цю витрату визначають як відношення об’єму води, що в

Дослід 2. Визначення густини та в’язкості рідини
Опис обладнання і виконання дослідів Вимір густини рідини найпростіше провадити за допомогою а

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ ОПОРІВ
Мета роботи: Ознайомлення з видами гідравлічних опорів, визначення величин, що їх характеризують, та дослідження впливу на них режимів руху.

Опис установки
Установка складається з вентилятору, подача якого регулюється за допомогою ЛАТРу, і набору опорів (рис. 4.1). Витрата повітря вимірюється ротаметром, втрати напор

Загальні дані
а) Характеристика повітря   Тиск, Па Температура, оС Густина, кг/м3  

Результати вимірів та розрахунків
  № Вид опору Витрата повітря, м3/с wсер, м/с Re l

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСІВ
  Мета роботи: Пізнання принципів перетворення механічної енергії в питому енергію рідини в лопатевих гідромашинах.   Порядок

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄМНИХ НАСОСІВ
  Мета роботи: Пізнання принципу дії роторних гідромашин і особливостей їхньої конструкції. Порядок виконання роботи

Контрольні питання
  1. Яке призначення роторних гідромашин? 2. Назвіть область застосування роторних гідромашин. 3. Яке призначення основних елементів роторних гідромашин? 4.

При n=33…40 хв-1 і Н=60 м
  Подача Q, м3/год Діаметр циліндра D, мм Хід поршня S, мм Діаметр всмоктувальни

Технічні характеристики деяких роторних насосів
  Тип Типорозмір Робочий об’єм, см3 Тиск, МПа Частота обертання, хв.-1

Технічні характеристики насосів К і КМ
  Марка насосу Діаметр робочого колеса D2, мм Номінальна подача Q, Напір насосу Н,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги