рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУХУ РІДИНИ І ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ФІЗІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДИНИ

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУХУ РІДИНИ І ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ФІЗІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДИНИ - раздел Журналистика и СМИ, Лабораторний журнал з дисципліни “Гідравліка, гідрота пнемопривод”   Мета Роботи: Дослідження Режимів Руху...

 

Мета роботи: Дослідження режимів руху рідини по прямому трубопроводу, визначення основних характеристик руху - витрати і швидкості, розрахунок критерію Рейнольдса, визначення густини, кінематичного і динамічного коефіцієнтів в’язкості і вивчення впливу температури на ці величини.

Теоретичні передумови до виконання роботи

Виділяють три режими руху рідини: ламінарний, перехідний і турбулентний. Наочне уявлення про характер режимів руху і їхніх ознак можна одержати, якщо провести дослідження цих режимів на установці, яка схематично зображена на рис.3.1. Якщо струминка підфарбованої рідини не змішується з основною масою рідини, то режим руху вважається ламінарним, в іншому випадку – турбулентним.

Кількісно режим руху характеризується величиною критерію Рейнольдса (Re), який визначається за формулою:

, або (3.1)

де w - швидкість руху рідини, м/с;

r - густина рідини, кг/м3;

de - еквівалентний діаметр перерізу труби, м;

m - динамічний коефіцієнт в’язкості рідини або газу, Па×с;

n - кінематичний коефіцієнт в’язкості, м2/с.

Для визначення швидкості руху рідини необхідно знати витрату рідини (м3/с), яку визначають за допомогою мірного циліндру і часу, за який в мірний циліндр натече вода.

(3.2)

В результаті досліджень установлено, що режим руху буде стійко ламінарним, коли число Рейнольдса в даних умовах менше за 2300. Коли число Рейнольдса перевищує 10000, то режим стійко турбулентний. Проміжні значення Re відповідають перехідному режимові.

Характер руху істотно впливає на втрати енергії при русі, які в свою чергу залежать від коефіцієнту тертя l.

При ламінарному русі коефіцієнт тертя може бути підрахований за формулою:

l = (3.3)

де А – коефіцієнт, який залежить від перерізу каналу (для круглого перерізу дорівнює 64);

при турбулентному русі:

а) для гідравлічно гладких труб (скляні, мідні, свинцеві)

l = (3.4)

б) для гідравлічно шорстких труб (стальні, чавунні) коефіцієнт тертя підраховують або за формулою

(3.5)

або за графічною залежністю l від Re i величини de/e, де е – абсолютна шорсткість труби (довідкові дані, залежить від матеріалу труби і його стану).

Аналіз наведених залежностей показує, що характер руху рідин та газів, втрати енергії при русі, коефіцієнт тертя залежать від таких фізичних характеристик рідини, як її густина та в’язкість. Ці величини залежать від зовнішніх умов – температури та тиску. Вплив температури на густину та в’язкість рідини досліджується в даній роботі.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Лабораторний журнал з дисципліни “Гідравліка, гідрота пнемопривод”

Херсонський національний технічний університет.. Кафедра Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУХУ РІДИНИ І ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ФІЗІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДИНИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тема: ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ
  Мета роботи: Навчитися вимірювати тиск і проводити повірку вимірювальних приладів.   Теоретичні передумови до виконання роб

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМИ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ РІДИНИ
  Мета роботи: Дослідження зміни форми вільної поверхні рідини, яка знаходиться у циліндричній обертовій судині.   Теоретичні

Порядок виконання роботи
  1. Ємності 2 і 3 заповнюють водою і підфарбованою рідиною. Потім краном 6 установлюють певну витрату води. Цю витрату визначають як відношення об’єму води, що в

Дослід 2. Визначення густини та в’язкості рідини
Опис обладнання і виконання дослідів Вимір густини рідини найпростіше провадити за допомогою а

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ ОПОРІВ
Мета роботи: Ознайомлення з видами гідравлічних опорів, визначення величин, що їх характеризують, та дослідження впливу на них режимів руху.

Опис установки
Установка складається з вентилятору, подача якого регулюється за допомогою ЛАТРу, і набору опорів (рис. 4.1). Витрата повітря вимірюється ротаметром, втрати напор

Загальні дані
а) Характеристика повітря   Тиск, Па Температура, оС Густина, кг/м3  

Результати вимірів та розрахунків
  № Вид опору Витрата повітря, м3/с wсер, м/с Re l

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ГІДРОДИНАМІЧНОГО НАПОРУ
  Мета роботи: Дослідження зміни складових гідродинамічного напору по довжині трубопроводу.   Теоретичні передумови до викона

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСІВ
  Мета роботи: Пізнання принципів перетворення механічної енергії в питому енергію рідини в лопатевих гідромашинах.   Порядок

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄМНИХ НАСОСІВ
  Мета роботи: Пізнання принципу дії роторних гідромашин і особливостей їхньої конструкції. Порядок виконання роботи

Контрольні питання
  1. Яке призначення роторних гідромашин? 2. Назвіть область застосування роторних гідромашин. 3. Яке призначення основних елементів роторних гідромашин? 4.

При n=33…40 хв-1 і Н=60 м
  Подача Q, м3/год Діаметр циліндра D, мм Хід поршня S, мм Діаметр всмоктувальни

Технічні характеристики деяких роторних насосів
  Тип Типорозмір Робочий об’єм, см3 Тиск, МПа Частота обертання, хв.-1

Технічні характеристики насосів К і КМ
  Марка насосу Діаметр робочого колеса D2, мм Номінальна подача Q, Напір насосу Н,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги