рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Умови виконання роботи

Умови виконання роботи - раздел Компьютеры, Командний рядок. Робота з файлами. Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами. Командний рядок. Робота з командами SET, IF GOTO. Windows XP. Створення файлу відповідей 3.1. Студент Повинен Знати Команди Файлової Системи; Повинен Знати Теоретичну...

3.1. Студент повинен знати команди файлової системи; повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи.

3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері.

3.3. Необхідне програмне й матеріально-технічне забезпечення:

· робоче місце із установленою операційною системою сімейства Windows.

3. Стислі теоретичні відомості

Командна оболонка – це окремий програмний продукт, який забезпечує прямий зв'язок між користувачем і операційною системою. Текстовий інтерфейс користувача командного рядка надає середовище, в якому виконуються додатки і службові програми з текстовим інтерфейсом. У командній оболонці програми виконуються і результат виконання відображається на екрані у виді, схожому з інтерпретатором Command.com MS-DOS. Командна оболонка Windows XP використовує інтерпретатор команд Cmd.exe, який завантажує додатки і направляє потік даних між додатками для перекладу введеної команди в зрозумілий системі вид.

Команда MD створює каталог.

MD [диск: ]шлях або MKDIR [диск: ]шлях

Команда MD створює при необхідності всі проміжні каталоги в шляху при включенні розширеної обробки команд.

Команда CD виводить ім'я або змінює поточний каталог.

CD [/D] [диск:][шлях]

CD [/..]

CHDIR [/D] [диск:][шлях]

CHDIR [/..]

.. означає перехід в батьківський каталог.

Команда CD диск: відображає ім'я поточного каталогу вказаного диску.

Команда CD без параметрів відображає ім’я поточного диску і каталогу.

Параметр /D використовується для одночасної зміни поточного диску і каталогу.

Ім'я поточного каталогу в рядку виклику перетворюється до того ж регістру символів, що й для існуючих імен на диску. Наприклад, команда C:TEMP зробить поточним каталог C:Temp, якщо він існує.

Команда не розглядає проміжки як розділювачі, що дозволяє переходити в підкаталог ім'я якого містить проміжки не заключаючи все ім'я каталогу в лапки. Наприклад, cd "winntprofilesusernameprogramsstart menu" призводить до того ж результату, що

cd winntprofilesusernameprogramsstart menu

Команда TREE відтворює графічне представлення структури тек або шляху.

TREE [диск:] [/F] [/A]

/F – вивід імен файлів в кожній теці.

/A – використовувати символи ASCII замість символів національних алфавітів.

Команда RD видаляє каталог.

RMDIR [/S] [/Q] [диск:]шлях

RD [/S] [/Q] [диск:]шлях

/S – видалення дерева каталогів, не тільки вказаного, але й всіх файлів і підкаталогів, які містяться в ньому.

/Q – відключення запиту підтвердження при видалені дерева тек за допомогою ключа /S.

Команда MORE здійснює послідовний вивід даних частинами розміром в один екран.

Команда COPY здійснює копіювання одного або декілька файлів в інше місце.

COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/A | /B] джерело [/A | /B] [+ джерело [/A | /B] [+ джерело [/A | /B] [+ …]] [результат [/A | /B]

джерело – імена одного або декількох файлів, які копіюються.

/A – файл є текстовим файлом ASCII.

/B – файл є двійковим файлом.

/V – перевірка правильності копіювання файлів.

/N – використання, якщо можливо, коротких імен при копіюванні.

/Y – пригнічення запиту підтвердження на перезапис існуючого кінцевого файлу.

/-Y – обов’язковий запит підтвердження на перезапис існуючого кінцевого файлу.

/Z – копіювання мережевих файлів з відновленням.

Команда FOR виконує вказану команду для кожного файлу набору.

FOR %змінна IN (набір) DO команда [параметри]

%змінна – параметр, який підставляється;

(набір) – набір, який складається з одного або декількох файлів;

команда – команда, яку необхідно виконати для кожного файлу;

параметри – параметри і ключі до вказаної команди.

Команда MOVE переміщує файли і перейменовує файли та теки.

Наприклад: переміщення одного або декількох файлів

MOVE [/Y | /-Y] [диск:][шлях]ім'я_файлу_1[,…] призначення

Переіменування теки: MOVE [/Y | /-Y] [диск:][шлях]ім'я_теки нове_ім'я_теки

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Командний рядок. Робота з файлами. Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами. Командний рядок. Робота з командами SET, IF GOTO. Windows XP. Створення файлу відповідей

Лабораторна робота Командний рядок Робота з файлами Лабораторна робота Командний рядок Робота з пакетними... ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Умови виконання роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Порядок виконання роботи
5.1. На диску D (або іншому робочому диску) створюємо теку з іменем ud_PIB за допомогою команди MD, де PIB – це перші літери прізвища, імені, по-батькові студента. Потім переходимо до створеної тек

Робота з файлами
Для створення файлів використовуємо команду echo. Команда реалізується як: echo Текст в файл > імя файлу.розширення де Текст в файл – текст, який буде розміщено в

Команда FOR
Виконати наступні дії за допомогою команди for. D:ud_ PIB> FOR %c IN (*.cpp *.pas) DO copy %c D:ud_ PIBud_PIB_3ud_PIB_32*.* D:ud_ PIB>copy f7.cpp D:ud_ PIBud_PIB_3ud_

Умови виконання роботи
3.4. Студент повинен знати команди файлової системи; повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.5. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ют

Порядок виконання роботи
Створюємо bat-файл з іменем Lab2_1.bat і Lab2_2.bat за допомогою текстового редактора Notepad. Дані виконувані файли повинні виконати всі процедури та команди, які було використано в попередній лаб

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати команди файлової системи; повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ют

Порядок виконання роботи
Створюємо bat-файл з ім'ям Lab3.bat. Завдання цього файлу в складанні двох операндів. Результат записується у лог-файл з ім'ям, який заданий у bat-файлі. Умова: якщо задані два операнди ці

Умови виконання роботи
3.4. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.5. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.6. Необхідне програмне й

Порядок виконання роботи
5.1. Створення файлу відповідей. ФВ – скрипт відповідей на серію діалогових вікон GUI (графічний інтерфейс користувача) з метою встановлення (інсталяції) Windows XP. ФВ ви

Менеджер автоматичного встановлення Windows XP
  Рис. 4.9. Менеджер автоматичного встановлення Windows XP Результатом виконання лабораторної роботи повинен бути ФВ у друкованому або рукописному варіанті.

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Створення локального ОЗК
Це можливо в якості адміністратора. Послідовність дій. 1) Пуск (Start) → Панель керування (Control panel) → Облікові записи користувачів (User accounts). 2) У вікні &q

Видалення локального ОЗК
Зробіть це на прикладі користувача User2. Ця процедура виконується адміністратором. 1) На панелі керування виділіть "ОЗК" (User accounts). 2) Виділіть User2. Wi

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Встановлення програми Microsoft Virtual PC
Послідовність дій. 1) За допомогою програми Провідник (Explorer) увійти в директорію VPC (шлях до файлів встановлення з’ясувати з викладачем). 2) Запустити файл Setup.exe.

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Встановлення додаткових компонент ВМ.
Дані компоненти розширюють можливості ВМ, збільшують продуктивність. Послідовність кроків. 1) Натисніть праву клавішу ALT, для звільнення "миші". 2) У вікні &qu

Завершення сеансу ВМ.
Для завершення роботи з ВМ необхідно за допомогою команди головного меню "Виключення" (Shut down) спочатку завершити роботу ОС. Після чого у вікні ВМ "Windows XP – MS VPC&qu

Призупинення (Pause).
Для тимчасової зупинки ВМ необхідно в його вікні "Windows XP – MS VPC" вибрати команду меню: Операція Призупинити (Action Pause) Вона рівнозначна натисканню кнопки "

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Частина 1
спеціальності 7.091501 "Комп’ютерні системи та мережі"; 7.160102 "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки"; 7.160103 "Системи з

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги