рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Умови виконання роботи

Умови виконання роботи - раздел Компьютеры, Командний рядок. Робота з файлами. Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами. Командний рядок. Робота з командами set, if goto. Windows xp. Створення файлу відповідей 3.1. Студент Повинен Знати Теоретичну Частину, Необхідну Для Роботи. ...

3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи.

3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері.

3.3. Необхідне програмне й матеріально-технічне забезпечення:

· робоче місце із установленою операційною системою Windows XP.

4. Стислі теоретичні відомості та хід виконання роботи

При створенні ВМ його апаратна конфігурація встановлюється за умовчанням в залежності від вибраної ОС. В подальшому апаратні компоненти (параметри) можуть бути змінено, підключено нове обладнання або вилучено непотрібне.

Послідовність кроків.

В робочому вікні ВМ "Virtual PC Console" (рис. 10.1) натиснути кнопку "Конфігурація" (Settings). Можна також у вікні ВМ "Win XP – MS VPC 2004" вибрати команду "Правка – Конфігурація" ("Edit – Settings"). Але в цьому випадку параметри ВМ недоступні для редагування.

З’явиться діалогове вікно "Конфігурація Win XP" (Settings for Win XP) (рис. 2), яке складається з двох панелей. На лівій панелі перераховуються компоненти (settings) ВМ та їх поточні значення (Current value), а на правій панелі – елементи керування для налагодження вибраного компонента.

Розглянемо основні компоненти.

Ім’я файлу (File Name) ВМхарактеризує його апаратну або програмну конфігурацію.

Ім’я файлу можна змінити. Для цього в однойменному полі вводу на правій панелі (рис. 10.2) вказати нове ім’я.

 

     
Рис. 10.1. Робоче вікно ВМ   Рис. 10.2. Діалогове вікно конфігурації ВМ

Не бажано перейменовувати цей файл засобами ОС, наприклад, у програмі Провідник (Win Explorer), тому що ВМ не зможе його виявити.

Оперативна пам'ять (Memory).Цей параметр визначає ємність ОП, яка доступна ВМ (рис. 10.3). В правій панелі поточне значення ємності ОП можна змінити за допомогою повзункового регулятора або вказати числове значення в полі вводу RAM. ВМ неможливо виділити ємність ОП більшу ніж вона є у комп’ютері-сервері.

Жорсткий диск (Hard disk).Файл віртуального жорсткого диску необхідно зв’язати з даною ВМ (рис. 10.4).

     
Рис. 10.3. Конфігурація ОП   Рис. 10.4. Конфігурація жорсткого диску

Для цього необхідно встановити перемикач "Файл віртуального жорсткого диску" (Virtual hard disk file) (рис. 10.4). Потім натиснути "Огляд" (Browse) і вибрати файл, повне ім’я якого відобразиться полі вводу.

Якщо натиснути кнопку "Майстер віртуального диску" (virtual disk wizard), то можна створити новий віртуальний диск або відредагувати параметри існуючого. Перший жорсткий диск (Hard disk 1) завжди є завантажувальним.

Відміна змін на дисках.В процесі використання ВМ усі зміни, що зроблені на віртуальних жорстких дисках можна зберегти в спеціальному файлі. Для цього необхідно встановити прапорець "Включити режим відміни змін на жорстких дисках" (Enable undo disks) (рис. 10.5). Після завершення сесії необхідно вибрати: зберегти ці зміни на віртуальному диску, зберегти їх тільки до наступного сеансу або вилучити.

Включення цього режиму вимагає додаткового простору на тому фізичному диску, на якому знаходиться файл .vmc ВМ.

Пристрій CD/DVD (CD/DVD drive).У більшості гостьових ОС пристрій CD/DVD підключається до вторинного IDE-контролеру. Якщо виникають проблеми встановлення або конфігурування гостевої ОС, прапорець "Підключити до вторинного IDE-контролеру CD/DVD-ROM (Attach CD or DVD drive to secondary IDE controller) (рис. 10.6) необхідно скинути. Пристрій буде підключений до первинного IDE-контролеру.

     
Рис. 10.5. Відміна змін на жорстких дисках   Рис. 10.6. Конфігурування CD/DVD

Дисплей. Повноекранний та віконний режими.Програму MS VPC можна налагодити так, щоб ВМ запускалась у повноекранному режимі. Для цього необхідно встановити прапорець "Завжди запускати ВМ у повноекранному режимі" (Always start this virtual machine in full-screen mode) рис. 10.7.

Відкривається список "Параметри вікна ВМ" (Virtual machine window resizing options), який дозволяє вказати границі змін розміру вікна:

· дозволити будь-який розмір екрану (allow any screen resolution) – розмір вікна ВМ без обмежень;

· використати тільки стандартні екрани (only standard screen resolutions) – розміри вікна стандартні (640х480, 800х600, і т.д.);

· використати екранні дозволи гостевої ОС (use guest operation system screen resolution) – попереджує можливість зміни розміру вікна ВМ.

Встановлення прапорців:

· замаскувати рядок меню ВМ (hide virtual machine menu bar);

· замаскувати рядок стану ВМ (hide virtual machine status bar)

дозволяє замаскувати у вікні ВМ рядок меню і рядок стану.

ВМ може працювати у віконному та повно екранному режимах.

Для переключення в режим повного екрану необхідно у вікні ВМ "Win XP – MS VPC" вибрати команду "Операція Повно екранний режим" (Action Full-screen mode) або натиснути комбінацію клавіш: права клавіша ALT+ENTER.

Завершення сеансу роботи ВМ (Close).Завершення сеансу роботи ВМ можна з відповідним повідомленням і без нього за допомогою перемикачів (рис. 10.8).

     
Рис. 10.7. Налагодження повноекранного режиму   Рис. 10.8. Діалогове вікно завершення сеансу роботи ВМ

 

Завершення сеансу з повідомленням. Для цього необхідно встановити перемикач "При завершенні сеансу видати повідомлення із наступними параметрами" (Show message with this options at close).

В повідомленні визначаються варіанти завершення сеансу роботи ВМ командою "Операція Завершити сеанс" (Action Close):

· зберегти стан (Save state);

· завершити роботу ОС й вимкнути (Shut down);

· вимкнути (Turn off).

Завершення сеансу без повідомлення.

Для цього встановити перемикач "Автоматично завершити сеанс без повідомлення" (Automatically close without a message and). Після чого у списку, що відкривається вибрати один із способів завершення: save state; shut down; turn off; turn off and delete changes.

Контрольні питання

 1. Визначення ресурсів ВМ.
 2. Порядок зміни конфігурації.
 3. Які пристрої можна змінювати?
 4. Який максимальний розмір основної пам'яті, що можна виділити для ВМ?
 5. Яким чином зберігаються зміни, зроблені на віртуальних жорстких дисках?
 6. В яких екранних режимах може працювати ВМ? Яким чином здійснюється перемикання?

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Командний рядок. Робота з файлами. Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами. Командний рядок. Робота з командами set, if goto. Windows xp. Створення файлу відповідей

Лабораторна робота командний рядок робота з файлами лабораторна робота командний рядок робота з пакетними.. загальні методичні вказівки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Умови виконання роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати команди файлової системи; повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ют

Порядок виконання роботи
5.1. На диску D (або іншому робочому диску) створюємо теку з іменем ud_PIB за допомогою команди MD, де PIB – це перші літери прізвища, імені, по-батькові студента. Потім переходимо до створеної тек

Робота з файлами
Для створення файлів використовуємо команду echo. Команда реалізується як: echo Текст в файл > імя файлу.розширення де Текст в файл – текст, який буде розміщено в

Команда FOR
Виконати наступні дії за допомогою команди for. D:ud_ PIB> FOR %c IN (*.cpp *.pas) DO copy %c D:ud_ PIBud_PIB_3ud_PIB_32*.* D:ud_ PIB>copy f7.cpp D:ud_ PIBud_PIB_3ud_

Умови виконання роботи
3.4. Студент повинен знати команди файлової системи; повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.5. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ют

Порядок виконання роботи
Створюємо bat-файл з іменем Lab2_1.bat і Lab2_2.bat за допомогою текстового редактора Notepad. Дані виконувані файли повинні виконати всі процедури та команди, які було використано в попередній лаб

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати команди файлової системи; повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ют

Порядок виконання роботи
Створюємо bat-файл з ім'ям Lab3.bat. Завдання цього файлу в складанні двох операндів. Результат записується у лог-файл з ім'ям, який заданий у bat-файлі. Умова: якщо задані два операнди ці

Умови виконання роботи
3.4. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.5. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.6. Необхідне програмне й

Порядок виконання роботи
5.1. Створення файлу відповідей. ФВ – скрипт відповідей на серію діалогових вікон GUI (графічний інтерфейс користувача) з метою встановлення (інсталяції) Windows XP. ФВ ви

Менеджер автоматичного встановлення Windows XP
  Рис. 4.9. Менеджер автоматичного встановлення Windows XP Результатом виконання лабораторної роботи повинен бути ФВ у друкованому або рукописному варіанті.

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Створення локального ОЗК
Це можливо в якості адміністратора. Послідовність дій. 1) Пуск (Start) → Панель керування (Control panel) → Облікові записи користувачів (User accounts). 2) У вікні &q

Видалення локального ОЗК
Зробіть це на прикладі користувача User2. Ця процедура виконується адміністратором. 1) На панелі керування виділіть "ОЗК" (User accounts). 2) Виділіть User2. Wi

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Встановлення програми Microsoft Virtual PC
Послідовність дій. 1) За допомогою програми Провідник (Explorer) увійти в директорію VPC (шлях до файлів встановлення з’ясувати з викладачем). 2) Запустити файл Setup.exe.

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Встановлення додаткових компонент ВМ.
Дані компоненти розширюють можливості ВМ, збільшують продуктивність. Послідовність кроків. 1) Натисніть праву клавішу ALT, для звільнення "миші". 2) У вікні &qu

Завершення сеансу ВМ.
Для завершення роботи з ВМ необхідно за допомогою команди головного меню "Виключення" (Shut down) спочатку завершити роботу ОС. Після чого у вікні ВМ "Windows XP – MS VPC&qu

Призупинення (Pause).
Для тимчасової зупинки ВМ необхідно в його вікні "Windows XP – MS VPC" вибрати команду меню: Операція Призупинити (Action Pause) Вона рівнозначна натисканню кнопки "

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Умови виконання роботи
3.1. Студент повинен знати теоретичну частину, необхідну для роботи. 3.2. Студент повинен бути ознайомлений з технікою безпеки при роботі на комп'ютері. 3.3. Необхідне програмне й

Частина 1
спеціальності 7.091501 "Комп’ютерні системи та мережі"; 7.160102 "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки"; 7.160103 "Системи з

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • Популярное
 • Облако тегов
 • Здесь
 • Временно
 • Пусто
Теги