рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА - раздел Социология, Навчальної дисципліни АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 1. Конституція України. Прийнята На П’Ятій Сесії Верховної Ради України 28 Че...

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. – ст. 144.

4. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– № 47 (21.11.95). – ст. 349.

5. Житловий кодекс Української РСР. Затверджений Законом Української РСР від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1983. – додаток до № 28. – ст. 573.

6. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – 15 листопада.

7. Закон України від 7 лютого 1991 р. «Про власність» (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. - № 20. – ст. 249.

8. Закон України від 10 грудня 1991 р. «Про товарну біржу» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10 (10.03.92). – ст. 139.

9. Закон України від 22 грудня 1995 року «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 3 (16.01.96). – ст. 9.

10. Закон України від 22 лютого 2000 року «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» // Відомості Верховної Ради України, 2000. – № 20 (19.05.2000). – ст. 148.

11. Закон України від 10 квітня 1992 року «Про оренду державного та комунального майна» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30 (28.07.92). – ст. 416.

12. Закону України «Про оренду землі» в редакції від 2 жовтня 2003 року // Відомості Верховної Ради України, 2004. – № 10 (05.03.2004). – ст. 102.

13. Закон України «Про фінансовий лізинг» в редакції від 11 грудня 2003 року // Відомості Верховної Ради України, 2004. – 15 (09.04.2004). – ст. 231.

14. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України, 2001. - № 24. - ст.128.

15. Закон України “Про страхування” від 07.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України, 1996. – 18. – ст. 78.

16. Закон України “Про транспорт” від 10.11.1994 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994. – № 51. – ст. 446.

17. Закон України „Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України,, 1996. – № 40. – ст. 183.

18. Закон України „Про трубопровідний транспорт” від 15 травня 1996 року // Відомості Верховної Ради України, 1996. – № 29. – ст. 139.

19. Закон України „Про транспортно-експедиторську діяльність” від 1 липня 2004 року // Відомості Верховної Ради України, 2004. – № 52. – ст.562.

20. Закон України „Про автомобільний транспорт” від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 22. – ст.105.

21. Закон України „Про міський електричний транспорт” від 29 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України, 2004. – № 51. – ст.548.

22. Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 52. – ст. 377.

23. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 21. – ст. 103.

24. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 1.

25. Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду” вiд 01.12.1994 // Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 1. – ст. 1.

26. Закон України від 12 січня 2006 року «Про житловий фонд соціального призначення» // Відомості Верховної Ради України, 2006. – № 19-20 (19.05.2006). – ст. 159.

27. Закон України від 1 грудня 1998 року «Про наукову і науково-технічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 1999. – № 2-3 (21.01.99). – ст. 20.

28. Закон України від 20 травня 1999 року «Про архітектурну діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 1999. – № 31 (06.08.99). – ст. 246.

29. Закон України від 19 грудня 1995 року «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» // Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 46 (14.11.95). – ст. 345.

30. Закон України від 6 квітня 2000 року «Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів» // Відомості Верховної Ради України, 2000. – № 27 (07.07.2000). – ст. 212.

31. Закон України від 23 лютого 2006 року «Про цінні папери і фондовий ринок» // Голос України. – 2006. – № 69.

32. Закон України від 19 червня 1992 р. «Про приватизацію державного житлового фонду» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 36. – Ст. 524.

33. Закон України від 2 жовтня 1992 р. «Про заставу» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – ст.642.

34. Закон України від 5 червня 2003 р. «Про іпотеку» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 38. – ст. 313.

35. Закон України від 2 вересня 1993 р. «Про нотаріат» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 39. – ст. 383.

36. Закон України «Про захист прав споживачів» в редакції Закону від 1 грудня 2005 року // Відомості Верховної Ради України, 2006. – № 7 (17.02.2006). – ст. 84.

37. Закону України від 21 квітня 1999 р. «Про виконавче провадження» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 24. – ст. 207.

38. Закон України від 7 грудня 2000 р. «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5-6. – ст. 30.

39. Закону України “Про авторське право і суміжні права” в редакції від 11 липня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 32. – ст. 1450.

40. Закон України від 12 липня 2001 р. «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 47. – ст. 251.

41. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” в редакції від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України, 2000. – № 37 (15.09.2000).– ст. 307.

42. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.1993р. № 3688-XII (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - ст. 34.

43. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 15 грудня1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7 (15.02.94), ст. 34

44. Закон України від 2 жовтня 1992 року “Про інформацію” // Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 48 (01.12.92). – ст. 650.

45. Закон України від 25 червня 1993 р. “Про науково-технічну інформацію” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 33. – ст. 345.

46. Декрет Кабінету Міністрів “Про довірчі товариства” від 17 березня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 19. – ст. 95.

47. Постанова КМ України від 19 квітня 1999 р. № 632 «Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів» // Офіційний вісник України, 1999. – № 16 (07.05.99). – ст. 648.

48. Постанова КМ України від 6 квітня 1998 р. № 457 „Про затвердження Статуту залізниць України” // Офіційний вісник України вiд 23.04.1998 - 1998 р. – № 14. – С. 150.

49. Постанова КМ України від 7 вересня 1998 р. № 1388 «Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок» // Офіційний вісник України, 1998. – № 36 (24.09.98).-
ст. 1327.

50. Постанова КМ України від 25 серпня 1998 р. № 1340 «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним» // Офіційний вісник України, 1998.– № 34 (10.09.98) – ст. 1280.

51. Постанова КМ України від 22 вересня 2004 р. № 1243 «Про затвердження положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення» // Офіційний вісник України, 2004, № 38 (08.10.2004), ст. 2500.

52. Наказ Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 р. «Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» // Офіційний вісник України, 2004, № 10 (26.03.2004), ст. 639

53. Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України: Затв. Наказом Міністерства транспорту від 28 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 40.

54. Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні: Затв. Наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 8.

55. Порядок і умови перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом: Затв. Наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 17.

56. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів: Затв. Наказом Міністерства юстиції України від 25 серпня 1994 р. з наступним змінами та доповненнями.

57. Положення про підрядні контракти у будівництві України. Затв. Науково-технічною радою Міністерства України у справах будівництва і архітектури: Протокол від 15 грудня 1993 р. № 9. // Все про бухгалтерський облік. – 10 травня 1999р. - № 43.

58. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах: затв. Постановою правління НБУ від 12 листопада 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Т. 1. – ст. 2707.

59. Наказ Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 16 грудня 1999 року № 46 «Про затвердження Порядку надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 січня 2000 р. за № 25/4246.

60. Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 14 грудня 1994 р. № 4 «Про затвердження Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядників з субпідрядними організаціями»

61. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 27 серпня 2000 року № 174 «Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)»

62. Постанова пленуму Верховного суду України від 12 квітня 1985 р. № 2 “Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами житлового кодексу України” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України – Юрінком .- 1995 - № 1.

63. Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1996р. / Постанови Пленуму Верховного Суду України. – 2000. – Т.1. – С.112.

64. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” від 27 березня 1992 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України. – К.: Юрінком, 1995.

65. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” від 31 березня 1995 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

66. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України “Про деякі питання уступки вимоги і переводу боргу” від 14 грудня 1993 р. // Арбітражний процесуальний кодекс України. – Ужгород: “ІВА”, 1997.

67. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України “Про деякі питання вирішення спорів, пов’язаних з укладенням та виконанням договорів про сумісну діяльність” від 28 квітня 1995 р. // Арбітражний процесуальний кодекс України. – Ужгород: “ІВА”, 1997.

68. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди” від 1 квітня 1994 р. // Арбітражний процесуальний кодекс України. – Ужгород: “ІВА”, 1997.

69. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди” від 29 лютого 1996 р. // Арбітражний процесуальний кодекс України. – Ужгород: ІВА, 1997.

70. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1941.

71. Агарков М. Предмет и система советского гражданского права // Советское государство и право. – 1940. - № 8-9. – С. 52-72.

72. Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс лекций в двух томах. – Свердловск: Издательство Свердловского юридического института, 1972. – Т. 1. Основные вопросы общей теории социалистического права. – 396 с.

73. Ансон В. Договорное право. М., 1984.

74. Астановский Г.Б. Договорные отношения на эксплуатацию подъездных путей. Москва : Юрид.лит. 1984.

75. Базылев Б.Т. Ответственность в советском праве. Учебное пособие. - Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1977.

76. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. – М. : Статут, 1997.

77. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества. – М., Статут, 2000.

78. Брагинский Н.И. Договор подряда и подобные ему договоры. – М.: Статут – 1999. – 254с.

79. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права.- М., 1963.

80. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). - М.: Юрид лит-ра, 1976. - 216 с.

81. Вопросы теории и практики гражданско-правового регулирования.- Томск, 1987.

82. Галянтич М.К., Коваленко Г.І. Житлове право України: - Київ, Юрінком – 2002

83. Гонгало Б.М. Обеспечение исполнения обязательств. – М.: Спарк, 1999.

84. Граве К.А. Договорная неустойка в советском праве. - М.: Юргиз, 1950.

85. Гражданский кодекс Украины (научно-практический комментарий) / Под общей ред. Е. О. Харитонова. – Х.: ООО “Одиссей”, 1999. – 848 с.

86. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Междунар. отношения, 1993.

87. Гражданское право: учебник./ Под ред. А.Г.Калпина и А.И.Масляева.- М., 1997.

88. Гражданское право. Учебник. под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1-3. - М.: ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2001. - 632 с.

89. Гражданское право: учебник./ Под ред. Е.А.Суханова.- М., 1998.- Т.1, 2.

90. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: «Статут»., 2000. (Классика российской цивилистики).

91. Дзера О.В. Загальні положення про правочин в новому цивільному кодексі України // Юридична Україна. – 2003 . - № 7.

92. Дзера О.В. Недійсність правочину (угоди) за новим цивільним кодексом України // Юридична Україна. – 2003 . - № 10.

93. Ем В.С. Договор ренты // Законодательство.- М., 1999

94. Зобов’язальне право/ за ред.О.Дзери.-К.: Юрінком Інтер.-1998.

95. Золотарь В.А., Дятлов П.П. Советское жилищное право – Киев: Либидь –1990.

96. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории “хозяйственного права”. – М.: “Статут”, 2000. С. 422 – 423.

97. Иоффе О.С. Обязательственное право, М.: Госюриздат, 1975. – 880 с.

98. Иоффе О. С. Советское гражданское право. – Ч.1-3 – Л. : Издательство Ленинградского университета,1958-1965.

99. Иоффе О. С. Спорные вопросы учения о правоотношении // Очерки по гражданскому праву. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1957. – С. 21-64.

100. Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания. – М.: Наука - 1980. – 256с.

101. Кабалкин А.Ю. Договор бытового проката. // Российская юстиция. – 1998. - №8. – С.16-18.

102. Калмыков Ю.Х. Некоторые вопросы учения о гражданском правонарушении / Калмыков Ю.Х. Избранное: Труды. Статьи. Выступления. - М.: Статут, 1998

103. Канзафарова І.С. Договірна відповідальність юридичних осіб у комерційному обігу. Автореферат дис. ... кандидата юр. Наук. – К., 1999 р.

104. Кодифікація приватного (цивільного) права України. /За ред. проф. А.Довгерта. – К., 2000.

105. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). Изд. 3-е, испр. и доп. / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, профессор О.Н. Садиков – М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1998. С. 480 – 508.

106. Корецкий В. И. Гражданское право и гражданские правоотношения в СССР. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 128 с.

107. Коссак В.М. Правовое регулирование сроков в договорных отношениях подряда на капитальное строительство: Автореф…канд.юрид.наук. 12.00.03, КГУ, К.: 1985, 27с.

108. Красавчиков О.А. Советская наука гражданского права (понятие система, метод, состав и система). – Свердловск, 1961.

109. Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М.: Госюриздат, 1958. – 183 с.

110. Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. – К.: Наукова думка, 1993. – 160с.

111. Ласк Г. Гражданское право США. М., 1961.

112. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.Статут: 1999.

113. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. Посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С.189-200.

114. Матвеев Г.К. Основания гражданскоправовой ответственности. - М.: Юридическая литература, 1970. - 315 с.

115. Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. –М., 1968.

116. Маслов В.Ф. Право на жилище – Харьков: издательство про Харьковском университете 1986.

117. Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. І-П, М.,1997.

118. Морандьер Л.Ж.. Гражданское право Франции. -М., 1961.

119. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / За відповід.ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

120. Нерсесянц В.С. Концепция гражданской собственности // Советское государство и право. – 1989. - №10.

121. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954.

122. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М.: Госюриздат – 1950. – 416с.

123. Онопенко В.В. Актуальні проблеми кодифікації цивільного законодавства суверенної України: Авторефер. дис. канд. юрид. наук. - К., 1994.

124. Отраднова О.О. Неустойка в цивільному праві. – Дис...к.ю.н. – К., 2002.

125. Победоносцев К. Курс гражданского права. – СПб: Сунодальная типография, 1896. – Ч. I-III.

126. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.,1998.

127. Радзієвська Л. К., Пасічник С. Г. Нотаріат в Україні / За відп. ред. Л. К. Радзієвської. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 528 с.

128. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. – М., 2001.

129. Рясенцев В. Форма сделок и последствия ее несоблюдения // Сов. юстиция.- 1974.- № 21.

130. Савельев В. А. Гражданский кодекс Германии (история, система, институты). – М.: Юрист, 1994. – 96 с.

131. Садиков О. Имущественные санкции и исковая давность //Сов.юстиция.- 1973.- №7.

132. Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. – М.: Статут, 1998.

133. Синицкая М.Е. Защита интересов граждан по договору бытового подряда М., 1973, 48с.

134. Советское гражданское право/ Учебник под ред. Маслова В.Т., Пушкина А.А. в 2-х частях, Ч. 1. –К.: «Вища школа», 1977. – 477 с.

135. Тархов В.А. Курс гражданского права. Понятие гражданского права. - Саратов, 1987.

136. Теория государства и права. Учебник / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. – М.: Издательская группа ИНФРА ▪ М – НОРМА, 1997. – 570 с.

137. Теория государства и права / Под ред. К. А. Мокичева. – М.: Юридическая литература, 1971. – 632 с.

138. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М.: Юристъ, 1997. – 672 с.

139. Толстой Ю. К. Еще раз о правоотношении // Правоведение. – 1969. - № 1. – С. 32-36.

140. Толстой Ю. К. К теории правоотношения. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1959. – 87 с.

141. Толстой В.С. Исполнение обязательств. М., 1973.

142. Толстой Ю. К. Еще раз о правоотношении // Правоведение. – 1969. - № 1. – С. 32-36.

143. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юридическая литература, 1974. – 351 с.

144. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право.Цивилистика: Учеб.пособие.-К.:АСК., 2001.

145. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах/ За заг.ред. Я.М. Шевченко. – Т.1, 2. Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

146. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери та Н. С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1, 2.

147. Цивільний кодекс України: Коментар. За заг. ред. Харитонова Є.О., Калітенко О.М. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2003. – 856 с.

148. Цивільний кодекс України. Проект від 25 серпня 1996 року, прийнятий Верховною Радою в першому читанні 5 червня 1997 року // Українське право. – 1999. - № 1.- С. 31-612.

149. Шершеневич. Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995.

150. Эйдинова Э.Б. Сделки в нотариальной и судебной практике. - М. - 1981.

 

Сайти в мережі Інтернет

http://www.rada.kiev.ua/ – Верховна Рада України.

http://www.naiau.kiev.ua – Національна академія внутрішніх справ України.

http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України.

http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.

http://www.ssmsc.gov.ua – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

 

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчальної дисципліни АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ... НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ... НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

КИЇВ 2013
  Методичні матеріали обговорені та схвалені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології 07 лютого 2013 р. (протокол № 2).

Магістр
за спеціальністю 8.060100 “Правознавство” напряму підготовки «Право» кваліфікації «Магістр права» Підготовка магістрів зі спеціальності 8.060100 «Пр

Система базових знань та вмінь магістра
  Магістр повинен знати: 1. З циклу гуманітарних та соціально - економічних дисциплін:   · історію державотворення укра

ІІІ. ПРИКЛАДНИЙ, ТВОРЧИЙ
Володіння методологією дослідження теоретичних завдань та проблем організації правової служби на підприємстві, в організації, сформованість вмінь та навичок творчого користування новітніми технолог

ІІІ. ТВОРЧИЙ
3.1. Вирішення фахових завдань шляхом застосування нових методів (алгоритмів) діяльності в нових умовах. 3.2. Постійне вдосконалення організації правової роботи завдяки використанню е

АНОТАЦІЯ
Навчально – методичний комплекс навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» є специфічною частиною освітньо-професійної програми підготовки магістрів права. Змістом

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Право власності як інститут цивільного права, є предметом вивчення однойменної навчальної дисципліни – однієї з базових навчальних дисциплін цивільно-правового циклу, які викладаються в науково-нав

Київ 2012
Актуальні проблеми цивільного права України // Навчальна програма навчальної дисципліни Актуальні проблеми цивільного права України . – Навчально-науковий інститут права та психології Націонал

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми цивільного права України» присвячена висвітленню проблем пов’язаним з правом власності. Основна мета викладаннядисципліни «Актуаль

Проблеми визначення сутності цивільних правовідносин. Їхнє місце в системі правовідносин
Цивільне право є базовою галуззю права, яка регулює приватні правовідносини. У сучасних умовах значно більшого значення набуває застосування засад цивільного законодавства до врегулювання приватних

Проблеми визначення цивільно-правового статусу фізичної особи.
Розглядаючи питання правового статусу фізичних осіб, необхідно розкрити такі поняття як цивільна правосуб’єктність, що складається з цивільної правоздатності та цивільної дієздатності. Необхідно чі

Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.
Юридичні особи, як і фізичні наділені правосуб’єктністю – тобто цивільною правоздатністю і дієздатністю. На відміну від фізичних осіб у юридичніх правоздатність і дієздатність виникають одночасно з

Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.
Держава діє як суб’єкт цивільного права тоді, коли стороною у цивільних правовідносинах виступає не той чи інший відокремлений державний орган, а саме держава. Як правило це відбувається у випадках

Проблеми здійснення та захисту цивільних прав
У науковій літературі під здійсненням суб’єктивного цивільного права розуміють добровільне вчинення уповноваженою особою відповід­них дій, спрямованих на використання можливостей, закладених у суб’

Правочини і їх значення у виникненні зміні та припиненні цивільних правовідносин
В межах теми необхідно дати визначення поняття правочину як дії особи, яка спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та цивільних обов'язків. Необхідно розкрити умови дійсності пра

Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.
Ознаками особистих немайнових прав є те, що вони: належать кожній фізичній особі від народження або за законом; не мають економічного змісту; тісно пов'язані з фізичною особою. Більшість особистих

Актуальні проблеми речових прав
Право власності та інші речові права складають підгалузь цивільного права – речове право. Вказана підгалузь є невід'ємною частиною цивільного права будь-якої розвинутої держави. В чинному Цивільном

Актуальні проблеми цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин
Цінні папери — це документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, т

Актуальні проблеми права інтелектуальної власності
Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності. Суб'єктами права інтелектуальної власності є т

Актуальні проблеми зобов’язального права
Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші т

Актуальні проблеми забезпечення виконання зобов’язань
Відповідно до чинного цивільного законодавства виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, завдатком, заставою та притриманням. Усі правочини щодо забезпечення викон

Цивільний договір
Договірне право складає значну частину зобов’язального права. Воно врегульовує відносини, які виникають в результаті домовленості двох і більше сторін, щодо встановлення, зміни або припинення цивіл

Недоговірні зобов’язання
Недоговірне зобов'язанням є правовідношення, яке виникає на під­ставі правомірних односторонніх дій особи (правочинів чи юри­дичних вчинків), або неправомірних дій особи (правопорушень) наслідки за

Актуальні проблеми спадкового права
Спадкове право регулює відносини щодо переходу прав та обов'язків померлої особи (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців) у порядку універсального правонаступництва. Спадщина – це сукупні

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності
Цивільно-правова відповідальність – це санкції, що застосовуються до правопорушника через покладання на нього додаткових цивільно-правових обов’язків або позбавлення належного йому суб’єктивного ци

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
  № теми Назва теми Всього Лекції Семін Пр.зн. Інд.робота Самост.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(за вимогами кредитно-модульної системи навчання) Мета: “Актуальні проблеми цивільного права ” — це підготовка майбутнього фахівця в галузі приватного пра

Лекція: 2 год.
Розглядаючи питання правового статусу фізичних осіб, необхідно розкрити такі поняття як цивільна правосуб’єктність, що складається з цивільної правоздатності та цивільної дієздатності. Необхідно чі

Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.
Юридичні особи, як і фізичні наділені правосуб’єктністю – тобто цивільною правоздатністю і дієздатністю. На відміну від фізичних осіб у юридичніх правоздатність і дієздатність виникають одночасно з

Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.
Держава діє як суб’єкт цивільного права тоді, коли стороною у цивільних правовідносинах виступає не той чи інший відокремлений державний орган, а саме держава. Як правило це відбувається у випадках

Проблеми здійснення та захисту цивільних прав
У науковій літературі під здійсненням суб’єктивного цивільного права розуміють добровільне вчинення уповноваженою особою відповід­них дій, спрямованих на використання можливостей, закладених у суб’

Проблеми здійснення та захисту цивільних прав – 2 год.
В межах теми необхідно дати визначення поняття правочину як дії особи, яка спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та цивільних обов'язків. Необхідно розкрити умови дійсності пра

Самостійна робота. Тема 7 – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що таке правочин? Які його характеристики як юридичного факту? 2. Якою має бути правова ціль правочину? Що таке правовий резуль

Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.
Ознаками особистих немайнових прав є те, що вони: належать кожній фізичній особі від народження або за законом; не мають економічного змісту; тісно пов'язані з фізичною особою. Більшість особистих

Практичне заняття. Тема 8. – 2 год.
Задача 1.В одній з газет, що видається у м. Дніпропетровськ у 2006 році була опублікована стаття у якій її автор доводив, що керівник Дніпропетровського підпілля під час Великої Ві

Лекція. Тема 9. – 2 год.
Право власності та інші речові права складають підгалузь цивільного права – речове право. Вказана підгалузь є невід'ємною частиною цивільного права будь-якої розвинутої держави. В чинному Цивільном

Лекція. Тема 11. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності ‑ 2 год.
Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності. Суб'єктами права інтелектуальної власності є т

Самостійна робота. Тема 11. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що є об'єктами права інтелектуальної власності? 2. Хто виступає суб'єктами права інтелектуальної власності? 3. Які осо

Самостійна робота. Тема 13. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Поняття та значення способів забезпечення виконання зобов’язань. 2. Класифікація способів забезпечення виконання зобов’язань.

Актуальні проблеми недоговірних зобов’язань і спадкового права
Терміни та поняття до змістовного модулю 6: Недоговірні зобов’язання, публічна обіцянка винагороди, вчинення дій у майнових інтересах особи без її доручення, набуття, збер

Самостійна робота. Тема 17. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що таке міри захисту та міри відповідальності? 2. Які наслідки чекають на правопорушника у майновій сфері? 3. Що таке

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література:   1. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцов

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Тема 2. Проблеми визначення сутності цивільних правовідносин. Їхнє місце в системі правовідносин
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 5. Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 6. Проблеми здійснення та захисту цивільних прав.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 5. Правочини і їх значення у виникненні зміні та припиненні цивільних правовідносин
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 9. Актуальні проблеми речових прав
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 10. Актуальні проблеми цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 11. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 12. Актуальні проблеми зобов’язального права
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 14. Цивільний договір
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 16. Актуальні проблеми спадкового права
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 17. Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 4. Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС Н

Тема 8. Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС Н

Тема 15. Недоговірні зобов’язання
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС Н

Самостійна робота. Тема 13. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Поняття та значення способів забезпечення виконання зобов’язань. 2. Класифікація способів забезпечення виконання зобов’язань.

Самостійна робота. Тема 17. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що таке міри захисту та міри відповідальності? 2. Які наслідки чекають на правопорушника у майновій сфері? 3. Що таке

Методичні рекомендації щодо опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел по темі лекції.
  Важливе місце у вивченні студентами дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» відіграють лекції. Лекції слугують тим підґрунтям та інструментом, що спрямовують студен

Підсумковий контроль.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і має на меті перевірку системності, ефективності самостійної роботи та рівня підготовлен

Система поточного контролю
Поточний контроль полягає у виконанні індивідуальних завдань на семінарських та практичних заняттях, прояву у студентів здатності до колективної роботи та активності студентів на практичних

Рубіжний контроль.
Рубіжний контроль знань є показником якості вивчення окремих розділів, тем і пов'язаних з цим пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних якостей студентів. Його завдання - сигналізува

Система підсумкового контролю.
Іспит (екзамен) є формою підсумкового контролю знань з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» за семестр та підлягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі

Академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань
Оцінка ECTS За національною шкалою Визначення А (90-100) відмінно ВІДМІННО – відмінне виконан

Виберіть одну вірну відповідь
  1. Речове право є: а) абсолютним правом; б) відносним правом; в) зобов’язальним правом;   2. Об'єктами речових прав є: а)

Виберіть одну вірну відповідь
    51. Суб'єктами сервітутних правовідносин можуть бути: а) держава і територіальні громади; б) тільки фізичні особи; в) фізичні та юридичні

Чи має будь-яка зі сторін договору доручення право відмовитися від договору на підставі ЦК України?
А) так, і довіритель, і повірений; Б) так, але лише повірений; В) так, але лише довіритель; Г) ні, жодна зі сторін не має такого права на підставі закону.  

У якому випадку банк має право списати грошові кошти з рахунку клієнта?
А) за рішенням суду; Б) за розпорядженням клієнта; В) у випадках, встановлених договором між банком і клієнтом; Г) всі відповіді вірні.   4

Перелік навчального оснащення
з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»     Види оснащення Найменування

МЕТОДИЧНІ, НАОЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ, СТИМУЛЬНІ, ТА ОПОРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ
Застосування інформаційних технологій дозволяє змінити способи передачі навчального матеріалу, які традиційно здійснюються під час лекцій, за допомогою спеціально розроблених мультимедіа засобів. П

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги