рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розробка алгоритму розпізнавання багатоголосних музичних сигналів

Розробка алгоритму розпізнавання багатоголосних музичних сигналів - раздел Связь, Обробка і відновлення музичних сигналів Розробка Алгоритму Сегментації Вибір Підходу...

Розробка алгоритму сегментації

Вибір підходу до сегментації визначається, насамперед, вибором елемента розпізнавання (при розпізнаванні злитої мови елементом розпізнавання може бути і фонема і склад і ціле слово). Задача алгоритму сегментації – визначення границь елементів розпізнавання, і при необхідності їх розділення. У випадку, якщо елементи розпізнавання перекриваються у часовій області, необхідне визначення границь у частотній області.

Основна складність сегментації багатоголосних музичних сигналів визначається тим, що звукові об’єкти перекриваються і в часовій і в частотній областях. Найскладніше виконання в унісон – кілька інструментів одночасно виконують однакову мелодію.

Після виконання задачі сегментації утворюється ритмічна структура мелодії, яка розпізнається. Ритмічна структура мелодії не менш важлива ніж її висотна структура. В цьому полягає одна з різниць між розпізнавання музичного і мовного сигналів.

Сучасні алгоритми сегментації музичних сигналів будуються на використанні паралельного спектрального аналізатора. Створення систем розпізнавання музичних сигналів ведеться в межах більш загальної задачі – комп’ютеризованого аналізу звукових сцен (CASA – Computational Auditory Scene Analysis), до задач якого відноситься просторова локалізація і ідентифікація джерел звуку. Для сегментації звуку використовується набір фільтрів або сонограми (часова залежність коефіцієнтів дискретного перетворення Фур’є), яка використовується для візуалізації результатів спектрального аналізу звукових фрагментів великої тривалості. Останній підхід використовується рідко. Частіше використовується підхід, що базується на моделі сприйняття гучності людським вухом. Послідовність процесів опрацювання і аналізу сигналу наведена на рис.8.

Всі вхідні сигнали повинні бути приведені до одного визначеного значення відносної гучності. Тому перед опрацюванням сигнал нормується і поступає на набір смугових фільтрів. Частотний діапазон від 40 Гц до 18 КГц ділиться на смуги так, щоб ширина кожної з них була приблизно рівною ширині критичної смуги слухової системи. Для перекриття діапазону достатньо 21 фільтру.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Обробка і відновлення музичних сигналів

Питання.. задачі і етапи реставрації музичних сигналів.. основні етапи процесу розпізнавання..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розробка алгоритму розпізнавання багатоголосних музичних сигналів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Задачі і етапи реставрації музичних сигналів
Розвиток сучасних засобів опрацювання звукових сигналів передбачає їх зберігання в цифровому виді. Для зберігання інформації старих фонограм сигнали перетворюють в цифрову форму з використанням вис

Визначення властивостей музичних сигналів, що підлягають розпізнаванню
Визначення основних ознак звукових образів. 1. Енергетичні параметри: - розмах сигналу; - потужність сигналу; - відносна середня потужність.

Вимоги до системи розпізнавання музичних сигналів
Система розпізнавання входить до складу системи опрацювання музичних сигналів. 1. Система забезпечує сегментацію, визначення частот основних тонів і амплітуд обертонів. При побудові засобі

Представлення даних в системах розпізнавання музичних сигналів
Входом системи розпізнавання є звуковий сигнал, вихід – структурована інформація про довжини і основні тони виявлених звукових об’єктів. Першою спостережуваною ознакою звукового сигналу є його ампл

Формати представлення музики і звуку
Формати представлення музики і звуку дають можливість подати на вхід системи стандартні музичні об’єкти і провести дослідження її ефективності. Найпошириніше використовуються два формати: Microsoft

Розробка процесора реставрації музичних сигналів
Структурна схема процесора реставрації музичних сигналів наведена на рис.4. Для сучасних систем характерно, що фільтрація проводиться з використання відомостей про шум, а не відомостей про

Розробка алгоритму визначення основних тонів звукових об’єктів, що перекриваються у часі
Процедура прийняття рішення про „висоту тону ноти за значенням частоти звукового об’єкта” є простою задачею, на відміну від задачі „отримання значення ознаки”, яка є джерелом помилок і за якою прий

Розробка алгоритму опрацювання сигналу на основі розпізнавання
Згідно з концепцією відновлення музичних сигналів в процесі опрацювання сигналу необхідно провести фільтрацію (подавлення шумових компонентів) і синтез втрачених компонентів звукових об’єктів. Прин

Розробка функціональної схеми системи опрацювання музичних сигналів
На основі аналізу параметрів існуючих систем і розроблених алгоритмів можна зробити такі висновки: 1. Розроблені алгоритми сегментації і розпізнавання музичного сигналу формують повний наб

Дослідження структури звукових об’єктів
Структура звукового об’єкта і тембр. Дослідження необхідне для розробки алгоритму розпізнавання музичних сигналів і для формування вимог до розроблюваної системи опрацювання сигнал

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги