рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Світлофори

Світлофори - раздел Связь, Про затвердження Інструкції З сигналізації на залізницях України Світлофори За Призначенням Підрозділяються На: Вхідні...

Світлофори за призначенням підрозділяються на:

вхідні–дозволяють або забороняють поїзду прямувати з перегону на станцію;

вихідні– дозволяють або забороняють поїзду відправлятися зі станції на перегін;

маршрутні– дозволяють або забороняють поїзду проїжджати із одного району станції до іншого;

прохідні– дозволяють або забороняють поїзду проїжджати з однієї блок-ділянки (міжпостового перегону) на іншу;

прикриття – для огородження місць перехрещень залізничних колій на одному рівні іншими залізничними коліями, трамвайними коліями і тролейбусними лініями, розвідних мостів і ділянок, які проходять з провідником;

загороджувальні– вимагають зупинки в разі небезпеки для руху, що виникла на переїздах з черговим працівником, великих штучних спорудах і обвальних місцях, а також у разі огородження рухомого складу для огляду і ремонту вагонів на станційних коліях;

попереджувальні– попереджують про показання основного світлофору (вхідного, прохідного, загороджувального та прикриття);

повторювальні – для повідомлення про показання вихідного, маршрутного і гіркового світлофорів, коли за місцевими умовами видимість основного світлофора не забезпечується;

локомотивні – для дозволу чи заборони поїзду прямувати перегоном з однієї блок-ділянки на іншу, а також попередження про показання світлофора, до якого наближається поїзд;

маневрові –дозволяють чи забороняють проведення маневрів;

гіркові –дозволяють чи забороняють розпуск вагонів з гірки.

Один світлофор може поєднувати декілька призначень (вхідний і вихідний, вихідний і маневровий тощо).

На ділянках, де зберігаються семафори, порядок їхнього застосування визначається Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

Світлофори застосовуються лінзові (рис. 5.14) і прожекторні (рис. 5.15); вони підрозділяються на щоглові, карликові і такі, що встановлюються на містках і консолях.

Світлофори поділяються на такі, що:

нормально горять;

нормально не горять.

Світлофори повинні позначатися буквами або цифрами. На кожному перегоні прохідні світлофори автоматичного блокування нумеруються, починаючи від вхідного світлофора, при цьому світлофори непарного напрямку позначаються непарними числами (1, 3, 5...), а світлофори парного напрямку – парними (2, 4, 6...).

При обладнанні двоколійних дільниць двостороннім АБ до номера прохідного світлофора, встановленого для неправильного напрямку руху, додається римська цифра, яка означає номер колії.

Станційним світлофорам присвоюється літери “Н” або “Ч” в залежності від напрямку руху. На вихідних світлофорах додатково цифрою вказується номер колії, до якої відноситься світлофор, а на додаткових вхідних до основної літери додається літера „Д”.

У позначеннях маршрутних світлофорів до літери “Н” (“Ч”) додається літера “М”, до яких можуть додаватися цифри для позначення номеру колії.

Маневровим світлофорам привласнюється літера “М” з парним порядковим номером у парній горловині станції та з непарним – у непарній горловині.

Світлофорам прикриття привласнюються літери “НП” або “ЧП”.

Загороджувальні світлофори позначаються літерою „З” та цифрою від 1 до 4, а попереджувальні до них літерою „П”.

Загороджувальні світлофори, що використовуються для огородження рухомого складу на станційних коліях, позначаються літерами „НЗ” або „ЧЗ” та цифрами, які вказують номер колії.

Попереджувальні та повторювальні світлофори позначаються літерою „П” та літером основного світлофора.

Основні значення сигналів, що подаються світлофорами (незалежно від місця встановлення та призначення їх), такі:

один зелений вогонь– «Дозволяється рух із встановленою швидкістю»;

один жовтий мигаючий вогонь–«Дозволяється рух із встановленою швидкістю; наступний світлофор відкритий і вимагає проходження його із зменшеною швидкістю»;

один жовтий вогонь – «Дозволяється рух з готовністю зупинитися; наступний світлофор закритий»;

два жовті вогні, з них верхній – мигаючий, – «Дозволяється проходження світлофора із зменшеною швидкістю; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу; наступний світлофор відкритий»;

два жовті вогні– «Дозволяється проходження світлофора із зменшеною швидкістю та готовністю зупинитися біля наступного світлофора; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу»;

один червоний вогонь– «Стій! Забороняється проїжджати сигнал»;

один місячно-білий вогонь– «Дозволяється проводити маневри»;

один синій вогонь– «Забороняється проводити маневри».

Застосування перелічених сигналів на світлофорах різного призначення передбачається у відповідних пунктах цієї Інструкції. Порядок застосування цих сигналів в інших випадках, не передбачених цією Інструкцією, з дотриманням їхнього сигнального значення визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Про затвердження Інструкції З сигналізації на залізницях України

MIHICTEPCTBО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ ЯЗКУ УКРАЇНИ НАКАЗ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Світлофори

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

З сигналізації на залізницях України
Відповідно до статті 11 Закону України “Про залізничний транспорт” з метою уточнення системи видимих і звукових сигналів для передачі вказівок щодо руху поїздів і маневрової роботи на залізницях Ук

Терміни та визначення понять
У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: автоматична локомотивна сигналізація як самостійний засіб сигналізації та зв’язку – система, за якої рух поїзда на п

Видимі сигнали
4.1.1. Видимі сигнали виражаються кольором, формою, положенням і числом сигнальних показань. Для подання видимих сигналів служать сигнальні прилади – світлофори, диски, щити, ліхта

Вхідні світлофори
5.1.1. Вхідними світлофорами подаються сигнали: один зелений вогонь– «Дозволяється поїзду прямувати на станцію по головній колії з встановленою швидкістю;

Вихідні світлофори
5.3.1. Вихідними світлофорами на ділянках, обладнаних автоблокуванням, подаються сигнали: один зелений вогонь– «Дозволяється поїзду відправлятися зі станц

Маршрутні світлофори
5.4.1. Маршрутними світлофорами залежно від місця їх установлення подаються сигнали: один зелений вогонь– «Дозволяється рух із встановленою швидкістю; нас

Прохідні світлофори
5.5.1. Прохідними світлофорами на ділянках, обладнаних автоблокуванням з тризначною сигналізацією, подаються сигнали: один зелений вогонь– «Дозволяється р

Світлофори прикриття і загороджувальні
5.7.1. Світлофорами прикриття подаються сигнали: один зелений вогонь– «Дозволяється рух із встановленою швидкістю»; один червоний вогонь

Попереджувальні і повторювальні світлофори
5.8.1. Попереджувальними світлофорами перед вхідними, прохідними і світлофорами прикриття на ділянках, не обладнаних автоблокуванням, подаються сигнали: один зелен

Локомотивні світлофори
5.9.1. На ділянках, обладнаних автоблокуванням і автоматичною локомотивною сигналізацією, локомотивними світлофорами подаються сигнали: зелений вогонь– «Д

Постійні сигнали
6.1.1. Сигналом «Зменшення швидкості» у вигляді диску жовтого кольору (рис. 6.1) подається сигнал: «Дозволяється рух із зменшенням швидко

Тимчасові сигнали
6.2.1. До тимчасових сигналів належать: «Зупинка»– у вигляді щита прямокутної форми червоного кольору з обох боків (або червоний прапорець на жердині) вде

Огородження місць перешкод для руху поїздів і місць проведення робітна перегонах
6.3.1. Будь-яка перешкода для руху поїздів на перегоні має бути огороджена сигналами «Зупинка»незалежно від того, очікується поїзд чи ні. Місця проведення робіт на перегон

Огородження місць перешкод для руху поїздів і місць проведення робітна станціях
  6.4.1. Будь-яка перешкода для руху по станційних коліях і стрілочних переводах має бути огороджена сигналами «Зупинка» незалежно від того, очікується поїзд (маневро

Огородження поїзда при вимушеній зупинці на перегоні
  6.6.1. При вимушеній зупинці на перегоні пасажирського поїзда огородження виконує провідник останнього пасажирського вагона за вказівкою машиніста у випадках:

Ручні сигнали
  7.1. Ручними сигналами ставляться вимоги: червоним розгорнутим прапорцем вдень і червонимвогнем ручного ліхтаря вночі – «Стій! Рух заборон

Стрілочні покажчики
8.2.1. Освітлювані стрілочні покажчики поодиноких стрілок з обох боків показують: Стрілка установлена по прямій колії: вдень – білий прямокутник вузького

Покажчики колійного загородження
Покажчики колійного загородження показують: «Колія загороджена»: вдень – виднобілий круг з горизонтальною чорною смугою; вночі – молочно-білий во

Покажчики перегріву букс
На ділянках залізниць, де установлені засоби автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда, можуть застосовуватись сигнальні світлові покажчики, що розміщуються на окр

Покажчики межі блок-ділянок
  На ділянках залізниць, де застосовується автоматична локомотивна сигналізація як самостійний засіб сигналізації та зв’язку, на межах блок-ділянок установлюються сигнальні знаки із

Постійні сигнальні знаки
  До основних постійних сигнальних знаків відносяться: «Газ», «Нафта», «Початок гальмування», «Кінець гальмування», «Увага! Струмоподіл», «Опусти струмоприймача», «Підніми струмоприйм

Тимчасові сигнальні знаки
До тимчасових сигнальних знаків відносяться: «Підготуйся до опускання струмоприймача», «Опусти струмоприймача», «Підніми струмоприймача», «Підготуйся підняти ножа та закрити крила», «Підніми ножа,

Сигнали, що застосовуються під час маневрової роботи
  9.1. Маневровими світлофорами подаються сигнали: один місячно-білий вогонь– «Дозволяється проводити маневри» (рис. 9.1);

Звукові сигнали
  11.1. Звукові сигнали під час руху поїздів подаються свистками локомотивів, моторвагонних поїздів і дрезин, духовими ріжками, ручними свистками.  

Сигнал «Пожежна тривога» подається групами з одного довгого і двох коротких звуків
    Сигнал подається у разі необхідності кожним працівником залізниці.  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги