рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Штампування та гнуття

Штампування та гнуття - раздел Высокие технологии, Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання   Формоутворення Деталі Є Однією З Найпоширеніших Операцій У Ви...

 

Формоутворення деталі є однією з найпоширеніших операцій у виробництві, зокре­ма у виробництві обладнання та засобів вимірювання. Для надання заготовці необхідної форми застосовують різні технологічні операції. Якщо йдеться про деталі, що виготовляються з заготовок листової форми, то поширеними операціями формоутворення є різання, штампування та гнуття. Останні дві операції узагальнено називаються обробкою тиском. Вони базуються на використанні такої властивості матеріалу заготовки як пластичність.

Різання матеріалу полягає в локалізованій двосторонній дії на заготовку з боку гостро заточеного інструменту, виготовленого з більш твердого матеріалу, ніж матеріал деталі (рис. 6.1). Інструмент в даному випадку називається ножицями. Вони бувають прямими, або круглими, як показано на рис.6.1,б та на рис. 6.2. Завдяки тому, що зусилля в ножицях сконцентровано у вузькому місці, різання матеріалу має локальний ефект. Це дозволяє зменшити зусилля різання.

Різання використовується в заготівельних цехах для початкової обробки заготовок деталей.

 
 

 

 

Штампуванням називається технологічний процес одержання плоских або об'ємних деталей з плоских заготовок за допомогою штампів та пресів. В цій технології ключовим інструментом є спеціальний інструмент - штамп. Він складається з двох деталей пуансона та матриці (рис.6.3). Матриця має отвір, форма якого збігається з формою потрібного отвору в деталі. Пуансон є штоком, що давить на деталь і при певному зусиллі продавлює (прорізає) отвір у деталі. Форма зовнішньої поверхні пуансона також подібна до бажаної форми отвору. Розміри пуансона дещо менші за розміри отвору в матриці. Край пуансона та матриці гострий та твердий. Саме біля цих країв відбувається найбільше навантаження матеріалу, що оброблюється. Коли зусилля в матеріалі перевищують межу міцності матеріалу, він розщіплюється на дві частини: так утворюється отвір в деталі. Важливо, що при штампуванні форма отвору може бути довільною.

Гнуття (рис.6.4) виконують на кривошипних та ексцентрикових штампах, фрикційных пресах; на спеціальних ручних і механізованих пристроях для гнуття і на спеціальних верстатах.

Механічні властивості матеріалу в зоні гибки змінюються, матеріал наклепується. Між розтягнутими і стиснутими волокнами (шарами) металу знаходиться нейтральний шар 00 (рис. 6.4), що, зазнаючи вигин, не змінює початкової довжини. Матеріал,що знаходиться по один бік від цього шару, стискується, а по інший бік - розтягується.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання

Київський національний університет... технологій та дизайну... Кафедра метрології стандартизації та сертифікації...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Штампування та гнуття

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПЕРЕДМОВА
Навчальна дисципліна "Система технологій" - одна із основних дисциплін, яка дає студентам спеціальності "Менеджмент у виробничій сфері" знання з основ організації виробництва, п

Мета роботи
  Мета даної роботи полягає в практичному ознайомленні студентів з основними конструктивними елементами електронного обладнання та засобів вимірювання (ОЗВ). 1.2. Кон

Принципи та методи конструювання ОЗВ
Для найбільш повного задоволення всіх вимог при конструюванні деталей та приладів потрібно приймати до уваги такі положення: 1. Враховувати майбутній обсяг виробництва - від кількості запл

Мета роботи
  Мета даної роботи полягає в практичному ознайомленні студентів з основними конструктивними елементами корпусів ОЗВ. 2.2. Основні функції корпусу ОЗВ

Порядок виконання роботи
1. Перед початком роботи слід ознайомитись з техні­чною літературою з питань конструювання корпусів ОЗВ. 2. Зарисувати вирішення вказаних конструктивних задач у робочих зошитах, потім наве

Мета роботи
  Мета роботи полягає в практичному ознайомленні студентів з особливостями конструкції та технології виготовлення металевих корпусів ОЗВ.

Опис обладнання для виконання роботи
В роботі студенти знайомляться з побудовою металевого корпусу приладу масового виробництва - корпусом персонального комп'ютера (рис.3.1). Корпус складається з таких основних частин: чотирьох стінок

Порядок виконання роботи
1. Перед початком роботи слід ознайомитись технічною літературою з питань вибору матеріалів та покриттів для конструктивних елементів корпусів ОЗВ. 2. Ознайомитись з основними складовими ч

Мета роботи
  Мета роботи полягає в практичному ознайомленні з прикладами застосування пластмасових матеріалів для виготовлення деталей та елементів конструкції обладнання та засобів вимірювання.

Конструювання деталей з пластмаси
При конструюванні виробів з пластмаси бажано не застосовувати механічну обробку, так як ріжучий інструмент при обробці деталей з пластмаси дуже швидко тупиться, а механічно оброблена поверхня пласт

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись з технічною літературою з питань вибору пластмасових матеріалів для виготовлення конструктивних елементів приладів. 2. Ознайомити

Мета роботи
Мета роботи полягає в практичному ознайомленні з основними конструктивними елементами електромеханічного вимірювального механізму ОЗВ. 5.2. Основні положення Не з

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись з технічною літературою з питань констру­ювання електромеханічних вимірювальних механізмів. Звернути увагу на практичне вирішення в виро­б

Опис обладнання для виконання роботи
В цій роботі студенти знайомляться зі зразками деталей та вузлів, при виготовленні яких широко застосовані оперції різки, гнуття та штампування. В роботі використовується обладнання: 1. Ко

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись технічною літературою з питань технології формоутворення деталей методами різки, штампування та гнуття. Звернути увагу на практичне виріше

Конструювання деталей для друкованого монтажу
  Складальні операції при виготовленні приладів особливо в електро- і радіопромисловості, в приладобудуванні є найбільш трудомісткими (до 50% від загального обсягу робіт). Процес скла

Мета роботи
  Мета роботи полягає в практичному освоєнні студентами технології з'єднан­ня деталей та електричних провідників засобів вимірювань способом паяння. 8.2. Загальні від

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись технічною літературою з питань паяння радіоелектронної апаратури та вимірювальної техніки. 2. Одержати у лаборанта друковану плат

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги