рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Конструювання деталей для друкованого монтажу

Конструювання деталей для друкованого монтажу - раздел Высокие технологии, Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання   Складальні Операції При Виготовленні Приладів Особливо В Елек...

 

Складальні операції при виготовленні приладів особливо в електро- і радіопромисловості, в приладобудуванні є найбільш трудомісткими (до 50% від загального обсягу робіт). Процес складання електротехнічних, радіотехнічних та вимірювальних приладів у даний час механізує­ться й автоматизується на основі застосування так зва­ного друкованого монтажу.

Найпростішим елементом друкованого монтажу є друкований провідник - нанесена на ізоляційну основу ділянка матеріалу, що проводить електричний струм. Характерною особливістю друкованого провідника є те, що його товщина значно менша від ширини.

 
 

Система друкованих провідників утворює друкований монтаж. Ізоляційна основа з нанесеним на нього друкованим монтажем називається друкованою платою. При друкованому монтажі всі з'єднувальні провідники і деякі з елементів схеми виготовляються заздалегідь методом друкування на платі перед ус­тановкою на ній всіх інших вузлів виробу (рис.7.1).

Значну частину універсальних електровимірювальних приладів, реле, магазинів опорів і електронних аналогових та цифрових вимірю­вальних приладів виготовляють методами друкованого монтажу. Метод друкованого монтажу застосовується не тільки для виготовлення з'єднувальних монтажних провід­ників схеми, але і для виготовлення окремих вузлів: опорів, у тому числі і точних манганиновых шунтів, дроселів, котушок індуктивності, конденсаторів, елементів комутації і т.д.

Відомо кілька основних методів виготовлення друкованих плат, з них найбільш поширені такі:

· метод електролітичного осадження на платах, пресованих із прес-порошку,

· хімічний метод, при якому виконується травлення плат на фольгованому, тобто попередньо покритому прошарком мідної фольги, ізоляційному матеріалі.

·

 
 

електрохімічний метод, який виконується в два етапи. Спочатку методом хімічного осаджування створюється тонкий шар металу товщиною 1…2 мкм. В подальшому гальванічним способом товщина шару металу збільшується до потрібної величини.

· комбінований метод, суть якого складається в сполученні хімічного та електрохімічного методів. Металізовані отвори утворюють електрохімічним методом, а металічні провідники отримують хімічним травленням.

Перший метод більш економічний, тому що прес-порошок у багато разів дешевше фольгованого матеріалу. Крім цього, при виготовленні плат із прес-порошку всі необхідні канавки (рис.6.2), в яких в подальшому будуть «металізувати» монтажні проводи, а також усі поглиблення й отвори, необхідні для подальшого кріплення навісних вузлів, виготовляються при пресуванні плат. Проводи схеми, нанесені друкованим монтажем, завдяки доброму тепло­відводу витримують підвищені щільності струму (до 20...60 А/мм2). Перетинання з'єд­нувальних проводів при друкованому монтажі розташовують у різних площинах (рис.7.3).

Друковані плати бувають одношарові (ОДП), двошарові (ДДП) та багатошарові (БДП). У першому випадку система провідників розміщена на одному боці ізоляційної основи. Цей вид монтажу вживався раніше в маловідповідальних виробах, наприклад, у побутових електронних приладах. Останнім часом він використовується менше.

В двошарових платах система провідників наноситься на обидві сторони ізоляцій­ної основи. Завдяки цьому підвищується щільність установки компонентів РЕА, зменшується число провідників, потрібне для реалізації електричної схеми.

Подальше підвищення ефективності друкованого монтажу, поліпшення його електричних параметрів досягається при застосуванні багатошарових друкованих плат.

Процес створення друкованої плати складається з двох основних операцій:

1. створення світлочутливого зображення провідників на заготовці друкованої плати; 2. створення провідників методом травлення.

На рис.7.4 показано реалізацію дроселя і конденсатора, виготовлених друкованим монтажем. Феритове осердя друкованого дросселя і титанатовий діелектрик друкованого конденсатора заздалегідь заформовані в плату, а обмотка дроселя й обкладки конденсато­ра «надруковані». Застосовуються і друковані перемикачі, у котрих не тільки монтажні з'єднувальні проводи, але і ламелі виконані друкованим мон­тажем. Для зменшення зносу ламелей контактний тиск вибирають невеликим. Висока якість контакту забезпечується покриттям його сріблом.

 

 

 
 

 
 

Для забезпечення можливості механізації й автоматизації складання, усі навісні вузли при односторонньому монтажі розташовуються горизонтально над тією стороною плати, яка вільна від друкованого монтажу . При електролітичному засобі нанесення друкованого монтажу форма отворів для кріплення вузлів у платі повинна забезпечувати надійне покриття металом внутрішніх поверхонь отворів і механічної надійності з'єднання. Отвори в цьому випадку роблять східчастими або у виді подвійної лійки (рис.7.5).

 

 

Перед зануренням у припій друкований монтаж фарбується захисною фарбою: занурення провадиться друкованим монтажем униз. Навісні деталі розташовуються на деякій відстані від плати для запобігання ушкодження від перегріву при пайці і для поліпшення умов охолодження. Іноді навісні деталі розташовуються вертикально між двома платами.

Стандартні вузли з двома виводами кріпляться протяганням круглих або стрічкових виво­дів через отвори в платі униз на всю її товщину. З нижньої сторони плати виводи загинаються, що підвищує механічну надій­ність з'єднання (рис.7.6). Діаметр круглих виводів беруть рівним 0,8 мм, а розмір стрічкових виводів - 2,5х0,4 мм. При такому мо­нтажі утруднений ремонт в експлуатаційних умовах. Тому більш складні вузли іноді встановлюють на проміжних панелях із наскрізними виводами, що впаюються в друковану схему, або застосовують підпайку до проміжних стрижнів, впаяних до друкованої плати.

7.3. Матеріали для виготовлення друкованих плат

Основні типи матеріалів для виробництва друкованих плат приведені в таблиці 7.1.

 

Таблиця 7.1. - Фольговані матеріали

для виготовлення друкованих плат

 

Найменування Тип матеріалу Вид друкованої плати Метод виготовлення
Фольгований гетинакс ГФ-1-35, Ф-2-35, ГФ-1-50, ГФ-2-50 ОДП Хімічний
Фольгований склотекстоліт СФ-1-35, СФ-2-35, СФ-1-50,   Комбінований
  Склотекстоліт   СТЭФ-1-2лк ДПП Комбінований

7.4. Переваги та недоліки друкованого монтажу

Друкований монтаж має такі переваги:

а) можливість механізації складальних і перевірочних робіт;

б) значна механічна міцність монтажу;

в) підвищена вібростійкість;

г) усунення помилок у монтажі;

д) висока щільність монтажу та зменшення габаритів апаратури;

е) високий ступінь ідентичності блоків при складанні.

До числа недоліків друкованого монтажу відносять:

а) труднощі ремонту і заміни окремих деталей і вузлів;

б) паяння деталей при друкованому монтажі важко автоматизувати, тому що паяння пов'язане з небажаним нагрівом усього блока, деталей і вузлів; при цьому виникає небезпека пошкодження ізоляції провідників та радіокомпонентів;

в) паяння повязане з використанням дефіцитних кольорових низькоплавких металів;

г) при паянні виділяються токсичні речовини, що можуть негативно вплинути на здоров'я монтажника при тривалій його роботі.

 

7.5. Контрольні питання

 

1. Що таке друкований електромонтаж? Друкований провідник? Друкована плата?

2. Назовіть основні методи виготовлення друкованих плат.

3. Як розрізняються друковані плати по числу шарів друкованого монтажу?

4. Які елементи окрім провідників реалізують методом друкованого монтажу?

5. Які матеріали використовуються для виготовлення друкованих плат?

6. Перелічить переваги друкованого монтажу.

7. Які недоліки має друкований монтаж?

8. Навіщо в друкованих платах застосовується металізація отворів?

9. Які існують способи підвищення міцності паяння радіоелементів?

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання

Київський національний університет... технологій та дизайну... Кафедра метрології стандартизації та сертифікації...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Конструювання деталей для друкованого монтажу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПРАКТИКУМ
  з курсу "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювання"   для студентів спеціальності

ПЕРЕДМОВА
Навчальна дисципліна "Система технологій" - одна із основних дисциплін, яка дає студентам спеціальності "Менеджмент у виробничій сфері" знання з основ організації виробництва, п

Мета роботи
  Мета даної роботи полягає в практичному ознайомленні студентів з основними конструктивними елементами електронного обладнання та засобів вимірювання (ОЗВ). 1.2. Кон

Принципи та методи конструювання ОЗВ
Для найбільш повного задоволення всіх вимог при конструюванні деталей та приладів потрібно приймати до уваги такі положення: 1. Враховувати майбутній обсяг виробництва - від кількості запл

Мета роботи
  Мета даної роботи полягає в практичному ознайомленні студентів з основними конструктивними елементами корпусів ОЗВ. 2.2. Основні функції корпусу ОЗВ

Порядок виконання роботи
1. Перед початком роботи слід ознайомитись з техні­чною літературою з питань конструювання корпусів ОЗВ. 2. Зарисувати вирішення вказаних конструктивних задач у робочих зошитах, потім наве

Мета роботи
  Мета роботи полягає в практичному ознайомленні студентів з особливостями конструкції та технології виготовлення металевих корпусів ОЗВ.

Опис обладнання для виконання роботи
В роботі студенти знайомляться з побудовою металевого корпусу приладу масового виробництва - корпусом персонального комп'ютера (рис.3.1). Корпус складається з таких основних частин: чотирьох стінок

Порядок виконання роботи
1. Перед початком роботи слід ознайомитись технічною літературою з питань вибору матеріалів та покриттів для конструктивних елементів корпусів ОЗВ. 2. Ознайомитись з основними складовими ч

Мета роботи
  Мета роботи полягає в практичному ознайомленні з прикладами застосування пластмасових матеріалів для виготовлення деталей та елементів конструкції обладнання та засобів вимірювання.

Конструювання деталей з пластмаси
При конструюванні виробів з пластмаси бажано не застосовувати механічну обробку, так як ріжучий інструмент при обробці деталей з пластмаси дуже швидко тупиться, а механічно оброблена поверхня пласт

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись з технічною літературою з питань вибору пластмасових матеріалів для виготовлення конструктивних елементів приладів. 2. Ознайомити

Мета роботи
Мета роботи полягає в практичному ознайомленні з основними конструктивними елементами електромеханічного вимірювального механізму ОЗВ. 5.2. Основні положення Не з

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись з технічною літературою з питань констру­ювання електромеханічних вимірювальних механізмів. Звернути увагу на практичне вирішення в виро­б

Штампування та гнуття
  Формоутворення деталі є однією з найпоширеніших операцій у виробництві, зокре­ма у виробництві обладнання та засобів вимірювання. Для надання заготовці необхідної форми застосовують

Опис обладнання для виконання роботи
В цій роботі студенти знайомляться зі зразками деталей та вузлів, при виготовленні яких широко застосовані оперції різки, гнуття та штампування. В роботі використовується обладнання: 1. Ко

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись технічною літературою з питань технології формоутворення деталей методами різки, штампування та гнуття. Звернути увагу на практичне виріше

Мета роботи
  Мета роботи полягає в практичному освоєнні студентами технології з'єднан­ня деталей та електричних провідників засобів вимірювань способом паяння. 8.2. Загальні від

Порядок виконання роботи
  1. Перед початком роботи слід ознайомитись технічною літературою з питань паяння радіоелектронної апаратури та вимірювальної техніки. 2. Одержати у лаборанта друковану плат

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги