рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Кесте - Бұйымның сипаттамасы

Кесте - Бұйымның сипаттамасы - раздел Высокие технологии, рылыстық керамика технологиясы   №   ...

 

  Қабырғалық кірпіш Беттік кірпіш
Саз түрі    
Массаны дайындау әдісі    
Қалыптау әдісі    
Өлшемдері, мм    
Бұйымның құрылымы    
Сусіңіргіштігі ,%    
Қысу кезіндегі беріктігі, МПа    
Аязға төзімділігі, цикл.    
Орташа тығыздығы, г/см3    
Ерекшеленетін сапасы    

 

3. Қабырғалық толықденелі кірпіштің өндіріс схемасын құрыңдар.

4. Беттік кірпіш өндірісі үшін схемадағы өзгерісті атаңыз.

5. Құрылыс материалдарының физика-механикалық қасиеттерін өрнектейтін

шамаларды жазыңдар: а) нағыз және орташа тығыздығы; б) тығыздық, кеуектілік; в) салмақ және көлем бойынша су сіңіргіштігі; г) күш; д) механикалық кернеу және беріктік; е) жылуөткізгіштік коэффициенті; ж) меншікті жылусыйымдылығы; з) газөткізгіштік коэффициенті; и) динамикалық қатайту (упрочнения) коэффициенті; к) слой половинного ослабления; л) конструктивті сапа коэффициенті; м) салмақ және көлем бойынша сырылуы (истираемость); н) дыбысты жұту коэффициенті.

6. Құрғақ кірпіштіңқысу кезіндегі беріктігіRқұр =200кГ/см2- (20МПа) сумен қаныққаннан соң Rқұр =120кГ/см2. Суға қаныққан кірпіштің көлемдік сусіңіргіштігі 20 % құраған, ал ашық кеуектілігі 28 %. Алынған кірпіштің аязға төзімділігі мен оны фундамент қабырғасы үшін қолдануға болар болматындығын анықтаңдар.

7.Сынақ кезінде келесі нәтижелер алынған болса: қысу кезіндегі беріктік шегі 180кГ/см2; жеке үлгілердің қысу кезіндегі минималды (кіші) беріктік шегі 130кг/см2; майысу кезіндегі беріктік шегі 30кГ/см2 ; жеке үлгінің минималды майысу беріктік шегі – 23кГ/см2 ; сыртқы көрінісі бойынша ақаулары бар кірпіштің МемСт бойынша жіберілетін талабынан асатыны – 8 %, кірпіштің маркасын анықтаңдар.

8. Егер пресс поршенінің ауданы 40см2, кірпішті қиратудан алдын манометрдің көрсеткіші 10ати , кірпіштің ені – 122мм, қалыңдығы -66мм, біліктер ара қашықтығы 20см болса, кірпіштің майысу беріктік шегін анықтаңдар.

 

Бақылау сұрақтары:

1. Керамикалық қабырға материалдарының түрлері.

2. Керамикалық кірпіш өндірісіндегі массаны дайындау әдістері.

3. Қалыптау әдістері.

4. Кірпіштің маркасы деген не?.

5. Сусіңіргіштігі мен аязға төзімділігі бойынша кірпішке қойылатын талаптар.

6. Кірпіш өндірісіне арналған шикізатқа қойылатын талаптар.

7. Кірпіштің сыртқы түріне қойылатын талаптар.

8. Беттік кірпішке қойылатын талаптар.

9. Глазурь деген не?

10. Ангоб деген не?

11. Керамикалық қабырға материалдарының қолдану аясы.

 

Ұсынылатын әдебиеттер.

1. Қаныбеков Ж.К. Керамикалық құрылыс материалдар технологиясы.

Оқу құралы, Шымкент, 2004

2. Г.С.Бурлаков «Основы технологии керамики и искусственных

пористых заполнителей» Изд. «Высшая школа», Москва,1972г, 424с.

3. Волкова Ф.Н. Общая технология керамических изделий. –

М.:Стройиздат, 1989

4.Золотарский А.З., Шейнман А.Ш. Производство керамического кирпича.

М.:Высшая школа, 1989

5. Наназишвили И.Х. Строительные материалы, изделия и конструкции. Справочник. –М.:Высшая школа, 2004

6. Сайбулатов С.Ж. Производство керамического кирпича. М.Стройиздат, 1989

7. Сайбулатов С.С. Полусухое прессование керамического кирпича на основе суглинка. Алматы, КазГАСА, 2000.

8. Августиник А.И. Керамика. Л.:Стройиздат, 1975. 591 с.

9. Книгина Г.И., Вершинина Э.Н. Лабораторные работы по технологии строительной керамики и легких пористых заполнителей. М. Высшая школа, 1987.

10. Кошляк Л.Л., Калиновский В.В. Производство изделий строительной керамики. М.:Высшая школа, 1985

11. Павлов В.Ф. Физико-химические основы обжига изделий строительной керамики. М.:Стройиздат, 1977

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

рылыстық керамика технологиясы

Алшабекова Э Н А ылбекова А У... рылысты керамика технологиясы п ні бойынша практикалы саба тар а арнал ан...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Кесте - Бұйымның сипаттамасы

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Шымкент, 2010
ББК 662.949   Құрастырғандар: Қалшабекова Э.Н., Ақылбекова А.У. «Құрылыстық керамика технологиясы» пәні бойы

Кіріспе
  Керамика өндірісі халық шаруашылығының ең маңызды саласы. Керамика қазіргі күнге шейін өзектілігін жоғалтпаu

Жұмыс 2 сағатқа есептелген
Сабақтың мақсаты:керамикалық материалдар шикізатының химиялық құрамын білу, құрамының шикізат пен бұйым &

Кесте - Саздың химиялық құрамы
Сазды шикізат-тың реті SiO2 Al2O3 Fe2O3 ТiO2

Жұмыс 2 сағатқа есептелген
Жұмыстың мақсаты: түрлі зат үлгілерінің рентгенограммасын пайдалана отырып, сазды шикізаттың минералогияық құрамын аны&#

Кесте- рфа нәтижелері
№ d, А0, кристалды тордың параметрі I, қарқындылығы зат  

Сабақ 2 сағатқа есептелген
Сабақтың мақсаты:Саздың негізгі қасиеттері мен анықтау әдістерін және олардыңкерамикалық материалдарды өндіру к

Кесте –Керамикалық материалдар массаларының құрамы
  Материал түрі Мөлшері, % Ішкі әрлеу плиткасы Санитарлық фаянс Қ

Кесте- Саздың негізгі кен орындары
  Кен орны SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3

Сабақ 2 сағатқа есептелген
Сабақтың мақсаты: бұйым түрі мен шикізаттың қасиеттері ескерілетін керамикалық массаны қалыптау әдісін дұрыс та

Кесте- Керамикалық бұйымдарды қалыптау әдістері
  Бұйым түрі Қалыптау әдістері пластикалық Жартылай құрғақ

Талдау және технологиялық таңдау
Сабақ 2 сағатқа есептелген.   Сабақтың мақсаты:Құрылыс керамикалық бұйымдыр &

Саз дайындаудағы шликерлі әдіс
Шликерлі әдісте шикізатты іріге бөлшектеу дезинтеграторлы білікте, жоңғыш, білікті тісті ұсақтағыш; майда ұнтақтау және сазды босату

Жұмыс 2 сағатқа есептелген
Сабақтың мақсаты: құрылыс керамикасы бұйымдарын қалыптайтын механикалық қондырғыларды дұрыс таңдауды

Сабақ 1 сағатқа есептелген
  Сабақтың мақсаты: құрылыстық керамика бұйымдар өндірісінде жабдықтар санын есептеу әдістерін меңге

Сабақ 2 сағатқа есептелген
Сабақтың мақсаты: керамикалық материалдар өндірісінде өндіріс қалдықтарын оңтайлы пайдалану мақсатында олардың

Кесте -Кейбір қалдықтардың орташаланған химиялық құрамы
  Массалық үлес, % 5і02 АІА Ғе203+ҒеС

Сабақ 3 сағатқа есептелген
Сабақтың мақсаты: Керамикалық қабырғалық материалдар технологиясының ерекшелігін меңгеру және оның сапасын ба&#

Сабақ 2 сағатқа есептелген
Сабақтың мақсаты: әр түрлі қасбетттік керамикалық плиткалардың технологиялық ерекшеліктерін білу және сапасын баu

Кесте- Бұйымның сипаттамасы
  № Атауы Ірі өлшемдегі плиткалар Кілемді плиткалар 1. Саз түрі

Стандартқа сәйкестігін бағалау
Сабақ 1 сағатқа есептелген.   Сабақтың мақсаты: еденге арналған керамикалық плиткаларды&#

Кесте -Бұйымның сипаттамасы
  № Атауы Едендік плиткалар 1. Саз түрі   2.

Сабақ 1 сағатқа есептелген
Сабақ мақсаты: керамикалық жабын материалдардың қасиеттерін талдау және олардың мемлекеттік талаптарға сәйкестігін бағ

Кесте- Бұйымның сипаттамасы
  № Атауы Керамикалық черепица 1. Саз түрі  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги