рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ

ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ - раздел Демография, Лекція № 1 ВСТУП. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ. Лекція №2 СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. Чорна Металургія – Одна З Ведучих Галузей Промисловості, Що Нараховує Більш 3...

Чорна металургія – одна з ведучих галузей промисловості, що нараховує більш 300 підприємств. Вона містить у собі підприємства по видобутку руди, виробництву чорних металів, труб і металовиробів, електроферосплавів, вогнетривів, вторинної обробки чорних металів.

Сталепродукція України відповідає міжнародним стандартам, а окремі її види пройшли міжнародну сертифікацію. Ця галузь має досить високий експортний потенціал. В даний час галузь експортує порядку 90% зробленої продукції. Саме від експорту металургійної продукції в Україну надходить 40% валютного виторгу.

Найпоширеніша форма організації виробництва в чорній металургії – комбінати. Особливо ефективно отут комбінування металургійної переробки з коксуванням вугілля. Найбільша кількість коксу випускають металургійні комбінати з повним циклом виробництва. Крім підприємств повного циклу маються такі, котрі спеціалізуються на виплавці чавуна і стали, чи тільки сталі і прокату. Підприємства, що не мають чавунного виробництва, належать до пере­дільної металургії. Мається і так називана «мала металургія» – організована на великих машинобудівних підприємствах і спеціалізується на виплавці сталі і прокату.

При розміщенні металургії повного циклу визначальними факторами є сировина і паливо. Для виплавки 1 т чавуна необхідно 1,2–1,5 т коксівного вугілля, 1,5 т залізної руди, близько 0,5 т флюсових вапняків і 30 м3 води.

Сировинна база.На території України знаходяться найбільші залізорудні родовища світового значення. В Україні відомі більш 80 родовищ.

На Криворізький басейн залізної руди припадають основні запаси (70%) і велика частина видобутку (більше 80%). Промислові запаси залізних руд складають 16 млрд. т. Тут є багаті і бідні руди. Багаті руди можна без збагачення використовувати в металургії. Зміст заліза в багатих рудах у середньому складає 57,6%. Промислові запаси багатих руд складають більш 43% усіх розвіданих запасів багатих руд. Видобуток їх складає більш 40% усього видобутку. Сьогодні експлуатується більш 90% запасів багатих руд і більш 50% бідних. Сучасна розробка багатих залізних руд не забезпечує потреби української металургії. Тому ведеться розробка бідних руд – залозистих кварцитів. Ці руди легко збагачуються. Процес збагачення здійснюється на п'ятьох гірничо-збагачувальних комбінатах: Південному, Новокриворізькому, Центральному, Північному і Інгулецькому. Найбільший серед них Південний ГОК.

Велике значення для промисловості має Бєлозерський залізорудний район (Північно-Бєлозерське, Південно-Бєлозерське і Переверзевське родовища). Ця група родовищ розташована за 75 км на південь від Запорожжя. Майже 60% запасів – багаті руди, що містять більш 60% заліза і не вимагають збагачення. Освоєння родовищ ведуть запорізькі залізорудні комбінати №1 і №2.

Другий по розмірах – Керченський залізорудний район. Промислові запаси – перевищують 1 млрд. т. Переважають бурі залізняки. Розробку родовищ руд здійснює Камиш-Бурунський залізорудний комбінат. Умови видобутку дуже сприятливі (відкритим способом), тому собівар­тість концентрату й агломерату дуже низька. Однак через низький зміст заліза концентрат (менш 45%) і агломерат (близько 46%) використовують у металургійному виробництві тільки в суміші з криворізькою рудою. Основний споживач руди – заводи Маріуполя.

Запаси Кременчуцького залізорудного району складають 4,5 млрд. т. Тут працює Дніпров­ський гірничо-збагачувальний комбінат.

За обсягами використання марганцеві руди займають друге місце серед руд чорних металів. Основна їхня частина (95–97%) надходить у чорну і кольорову металургію. Невелика частина марганцевих руд використовується в хімічній промисловості, керамічному і склоробному вироб­ництвах. Їхні запаси складають близько 2 млрд. т. В Україні крім основного Нікопольського басейну, що включає Нікопольський, Великотокмакський та Інгуло-Дніпровський марганцеві райони, відомі ще Побузький, Донецький і Карпатський. Розвідано й експлуатуються тільки ро­довища Нікопольського району. Рудні шари залягають на глибині 15–120 м. Їхня потужність – у середньому 2 м. Основні запаси складають високоякісні руди, що містять у середньому 27% марганцю. Рівень розвіданності й освоєння Нікопольського басейну високий. Тут розробляється 9 родовищ, працює 7 шахт і 8 кар'єрів.

Україна цілком забезпечує себе власною залізною рудою, коксом, марганцем. Загальні запаси залізних руд усіх категорій складають 27,4 млрд. т. Видобуток постійно росте.

Коксохімічне виробництво.Сконцентровано в металургійних центрах Донбасу (Макіївка, Маріуполь, Горлівка, Стаханів) і Наддніпрянщини (Дніпродзержинськ, Запорожжя, Кривий Ріг, Дніпропетровськ). Більше половини коксу виробляють коксохімічні комбінати Донбасу, де діють 13 з 18 коксохімічних підприємств. Кокс використовують як технічне паливо для виплавки чавуна.

Виробництво чавуна, сталі, прокату. Виробничі потужності підприємств чорної мета­лур­гії складають: по виробництву чавуна – 52 млн. т, готового прокату – 41,5 млн. т. По цьому показнику Україна займає п'яте місце у світі після Японії, США, Китаю, Росії.

Виробництво чавуна, сталі, прокату (млн. т)

 
Чавун 44,9 23,0 29,5 36,1
Сталь 52,6 27,4 28,6 28,9
Прокат чорних металів 45,5 23,1 22,5 26,4

Найбільшими виробниками сталевого прокату є "Криворіжсталь", "Запоріжсталь", "Азовсталь", Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, Алчевський, Дніпровський, Макіївський металургійні комбінати, Донецький і Єнакіївський металургійні заводи.

Лідерами за обсягами виробництва є комбінати "Криворіжсталь", "Азовсталь" і завод ім. Ілліча. Ця трійка майже скрізь тримає мінімум половину українського ринку, а по деяких позиціях – практично весь. Останнім часом значно збільшилася частка ринку "Запоріжсталі".

Доменне виробництво.Мається 48 доменних печей, з яких експлуатується 32. Виробничі потужності – 39,5 млн. т чавуна в рік. Найбільші виробники: Mittal Steel-Кривої Ріг (6,1 млн. т), Маріу­польський металургійний комбінат ім. Ілліча (4,2 млн. т), Азовсталь (4,1 млн. т), Запоріжсталь (3,1 млн. т), Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського (2,2 млн. т), Алчевський металургійний комбінат (2,1 млн. т).

Сталеплавильне виробництво.Функціонує 41 мартенівська піч з 54, 14 конверторів з 19. Близько 49% виготовленої сталі зроблено мартенівським способом, 47% – киснево-конверторним і 4% – електросталеплавильним. У зв'язку з подорожчанням палива, у першу чергу природного газу, що ведуть підприємства галузі заявили про повний перехід з мартенівського на конверторний спосіб у 2006–2010 роках.

Прокатне виробництво. На металургійних підприємствах експлуатуються 11 блюмінгів і сля­бінгів, 6 заготівельних станів, 1 трубозаготівельний, 3 рейкобалкових, 5 крупносортових, 12 середньосортових, 9 дрібносортових, 1 дрібносортнопроволочний, 3 дротових станів.

Виробництво феросплавів. Феросплавна промисловість необхідна для виробництва якіс­них сталей і сплавів, що використовуються в машинобудуванні, авіації, хімічної й ін. галузях промисловості. Значимість галузі визначається тим, що якості найбільш коштовних видів сталей задаються введенням у їхній склад феросплавів. Колишній СРСР займав перше місце у світі з виробництва базових феросплавів. Після його розпаду основними виробниками стали Україна, Росія й Казахстан.

В останні кілька років, незважаючи на продовження постачань значної частки продукції українським і російським заводам, українські виробники феросплавів змушені були шукати альтернативні експортні ринки збуту. Тим більше, що в умовах неплатежів і взаємозаліків для феросплавних заводів експорт залишається єдиним джерелом надходження "живих" грошей.

Основними виробниками феросплавів в Україні є:

· Нікопольський завод феросплавів;

· Запорізький завод феросплавів;

· Стаханівський завод феросплавів;

· Константинівський металургійний завод;

· Краматорський металургійний завод.

Підприємства-конкуренти українських феросплавних заводів можна умовно розділити на два типи:

1) на власних марганцевих джерелах (Бразильська і Південно-Африканська група) сировини.

2) використовують дешеву електроенергію (Скандинавська й Іспанська групи).

У підприємств першого типу перевагою є наявність власної сировини, недоліком – віддаленість від основних споживачів. У підприємств другого типу переваги – дешева електроенергія (близько 40% собівартості), близькість споживачів, недолік – додаткові витрати на транспортування марганцевої сировини.

Українські виробники феросплавів не випробують проблем з постачаннями сировини і не будуть їх випробувати в найближчому майбутньому – по його розвіданих запасах Україна займає 2-і місце у світі. Зате серйозну небезпеку для феросплавних заводів представляє постійний ріст тарифів на електроенергію. При виробництві феромарганцю вартість електроенергії складає 35–38% собівартості, при виробництві силикомарганца – близько 60%.

Трубна промисловість. Виробництвом труб в Україні займаються 8 спеціалізованих підприємств: Харцизький, Макіївський, Нікопольський, Новомосковський, Нижньодніпровський і Луганський трубні заводи, трубопрокатний завод ім. К. Лібнехта і Дослідницький завод Державного трубного інституту. Крім того, технологічні лінії по виробництву труб маються на ряді металургійних підприємств, зокрема на Дніпропетровськом металургійному заводі ім. Комінтерну.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Лекція № 1 ВСТУП. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ. Лекція №2 СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ.

Спеціальність Географія... Курс... Викладач Безуглий В В...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МОДУЛЬ 1.
Суспільно-географічна характеристика території України   Лекція № 1 ВСТУП. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ Адміністративн

СТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОБЛАСТІ
Історико-географічні області (землі) – це складові частини української національної території. У минулому смороду виконували визначені суспільні функції – були державним

ЧИСЕЛЬНІСТЬ І ДЕМОГРАФІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
З 1991 р. загальна чисельність населення України зменшилася на 5,2 млн. осі (або на 10%). 1990 р. 51 838 тис. осіб 1993 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ
Відповідно до перепису населення 2001 р. на території України проживають представники близько 130 національностей і народностей. Українці. Це титульна нація України. Відно

РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ
В Україні діє більше 90 конфесій, плинів і релігійних напрямків. Загальна чисельність релігійних громад у всіх конфесіях збільшилася з 10,8 тис. у 1991 р. до 23,5 тис. у 2005 р. В Україні

ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ. ФОРМИ РОЗСЕЛЕННЯ
Густота населення. Україна відноситься до держав з високою щільністю населення – 77 осіб/км2 у 2007 р. (86 осіб/км2 у 1990 р.). Великі значення показ

ТРУДОВІ РЕСУРСИ. БЕЗРОБІТТЯ
Трудові ресурси – це працездатне населення (чоловіка від 16 до 59 років, жінки – від 16 до 54 років), а також працюючі пенсіонери і підлітки. До складу трудових ресурсів не вхо

Лекція № 3
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК Й ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ Економічні показники. Головний універсальний показник характеристики економічного розвитку країни – ВВП. Показники ВВ

Лекція № 4
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ.У структурі промисловості України на частку паливної промисловості припадає 15% вартості основних фондів

ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Вугільна промисловість є основою галузі і представлена видобутком кам'яного і бурого вугілля. Районами видобутку кам'яного вугілля є українська частина Донбасу і Львівсько-Воли

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Електроенергетика є базовою галуззю розвитку економіки. Розміщення електроенергетики залежить від наявності паливно-енергетичних ресурсів і споживачів енергії. Нині близько 1/3 електроенергії вироб

Лекція № 5
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС Металургія України – базова галузь національного господарства України, забезпечує більше 25% промислового виробництва країни, дає близько 40 % валютних надходжень в

Виробництво труб
Сталеві труби: млн. м

КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
Кольорова металургія включає видобуток, збагачення, металургійну переробку кольорових руд, дорогоцінних і рідких металів, у тому числі виробництво сплавів, прокату кольорових металів, переробка вто

ОСНОВНІ МЕТАЛУРГІЙНІ БАЗИ УКРАЇНИ
До основних металургійних баз України належать: · у Донецькій області: – Приазов'я (більш 1/3 українського виробництва агломерату, чавуна, сталі, прокату, більше 12% коксу,

Лекція № 6
МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС   Машинобудівний комплекс України охоплює близько 20 спеціалізованих галузей. На нього припадає близько 40% від усього промислово-виробничого потенціа

ВАЖКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Галузь включає виробництво металургійного, гірничошахтного, підйомно-транспортного й енергетичного устаткування. Характерні низька трудоємність, висока металоємність, низька транспортабельність про

ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Загальне машинобудування поєднує транспортне (без автомобільного) і сільськогос­по­дарське (без тракторного), виробництво промислового технологічного і будівельного устаткування (без легкої і харчо

СУДНОБУДУВАННЯ
У СРСР галузь давала близько 40% загальносоюзного виробництва суден. Нині в галузі працює близько 100 тис. працівників. Суднобудівний комплекс складається з 8 суднобудівних, 5 машинобудівних, 11 пр

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
У розвитку цієї важливої для України галузі спостерігається кризова ситуація, обумовлена руйнуванням колишніх економічних зв'язків. У минулому потреби в комплектуючих на 70% задовольнялися за рахун

ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ і ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
Орієнтовано на райони і центри з розвитим машинобудуванням з науково-дослідною і конструкторською базою. Виробництво верстатів зосереджене в Києві, Харкові, Дніпропет­ровську, Одесі, Запорожжі, Льв

АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ
Автомобілебудування в Україні, як і у всім колишньому СРСР, ніколи не було розвинуте на належному рівні. У першу чергу це стосується якості й асортименту продукції. До автомобілебудівного

ЛІТАКОБУДУВАННЯ
За рівнем розвитку літакобудування Україна належить до найбільш розвитих країн світу. Подібну промисловість мають 5–6 країн світу, що застосовують так називані високі технології. Літакобуд

КОСМІЧНИЙ КОМПЛЕКС
Україна входить до сімки великих космічних держав світу. Вона відома світовому ринку випуском запускаючих ракетоносіїв і супутників. В часи СРСР Україна щорічно робила близько 100 бойових стратегіч

ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
Україна була і залишається відомим виробником військової техніки і зброї. На момент розпаду СРСР у ВПК України було задіяно 3 594 підприємства з 3 млн. зайнятих. Основу галузі складали 344 організа

ВИРОБНИЦТВО ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
Виробництво побутової техніки за останнім часом в Україні значно зменшилося. Виробництво продукції побутової техніки (тис. шт.) Продукція

РАДІОЕЛЕКТРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ
До 1991 р. в Україні практично не робили технічні засоби зв'язку. У результаті конверсії ВПК налагодив виробництво більшості видів продукції. Зокрема, на Дніпропетровськом машинобудівному заводі ст

Лекція № 7
ХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС Хімізація господарства України виявляється в широкому використанні мінеральних добрив у різних галузях і сферах господарства, у впровадженні хімічних технологій у промисл

ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Хімічна промисловість відноситься до найбільш матеріалоємних галузей. Використовує вона також велика кількість допоміжних матеріалів. Україна має розвинуту сировинну базу для розвитку хімі

ОСНОВНА ХІМІЯ
Виробляє соду, сірчану кислоту і мінеральні добрива. Виробництво кальцинованої соди.Галузь матеріалоємна: для виробництва 1 т кальци­нованої соди витрачається 1,5 т

ХІМІЯ ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ
Основа галузі – нафтопереробна промисловість (Одеса, Херсон, Бердянськ, Кременчук, Лисичанськ, Запоріжжя, Вінниця, Дрогобич, Борислав, Надвірна, Львів). Гумова промисловість робить тисячі

ПОЛІМЕРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Її розміщення залежить від достатньої кількості углеводородного сировини, палива, електроенергії, води, а деяких галузей – від трудових ресурсів. Пластмаси роблять на нафтохімічних комбінатах, азот

ХІМІЯ ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ
Галузь характеризується високою матеріало-, енерго- й водоємністю. Розрізняють хімічні волокна штучні, котрі виготовляють з целюлози і синтетичні (сировина – синтетичні смоли). Найбільші п

ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
У галузі працює 87 підприємств і організацій, що умовно можна розділити на 5 груп: – підприємства медичної промисловості, до складу якої входить хіміко-фармацевтична промисловість;

Лекція № 8
БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС Будівельний комплекс складається з таких основних блоків: виробництво будівельних мате­ріа­лів, власне будівництво, будівельне машинобудування, проектно-конструкторськ

БУДІВНИЦТВО
За призначенням будівництво поділяють на промислове (заводи, фабрики), гідротехнічне (ГЕС, водоймища, канали), енергетичне (електростанції, електромережі), транспортне (автомобільні, залізничні, ае

Основні показники будівництва
  Кількість будівельних підприємств

Виробництво цементу
Продукція Цемент, млн. т 21,6 22,7 7,5 13,7

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
Основна продукція галузі – залізобетонні конструкції для промислового, цивільного, гідротехнічного, дорожнього та ін. видів будівництва (виробництво стінових матеріалів, блоків для фундаментів буди

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНОЇ ЦЕГЛИ
Це одне із найстарших виробництв в Україні. Його підгалузями є виробництва глиняної і силікатної цегли. Сировина для них знаходиться повсюдно, тому їхнє розміщення орієнтоване на споживача, тому що

ПРОМИСЛОВІСТЬ НЕРУДНИХ МАТЕРІАЛІВ
Галузь в Україні існує давно. Безпосередньо в будівництві використовують природний стіновий (туф, вапняк) і будівельний камінь (тверді осадові, магматичні і метаморфічні породи). Родовища

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ
Галузь займається випуском плитки фасадної керамічний, для підлоги, лицювальної глазурованої, санітарно-будівельної кислотопрочну кераміку, каналізаційні і дренажні труби. Будівельну керам

Виробництво будівельної кераміки
Продукція Керамічна плитка для підлоги, млн м2 11,3 11,2

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНОГО ФАЯНСУ І ПОРЦЕЛЯНИ
Будівельний фаянс і порцеляну роблять у Славуті (Хмельницька обл.) на комбінаті “Будфаянс”, електроізоляційні вироби для електричної промисловості – у Первомайську (Житомирська обл.), електроізоляц

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ СПОВІСТИ І ГІПСУ
Сировиною для виробництва сповісти є крейда, вапняки, мармур і інші карбонатні породи. Заводи розміщені в районах видобутку сировини, а готову продукцію вивозять іноді на значні відстані. Основними

ВИРОБНИЦТВО СКЛА
В Україні функціонують 6 заводів листового і технічного скла. Найбільші з них – Лисичан­ський “Пролетар”, Костянтинівський склоробний і завод “Автоскло”, а також Запорізький склоробний. Стекло виро

ЛЕКЦІЯ № 9
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС Агропромисловий комплекс (АПК) – це сукупність ланок національного господарства (галузей, підгалузей, виробничих підприємств, організацій), діяльність яких тісно п

АГРОКЛІМАТИЧНІ УМОВИ І РЕСУРСИ АПК
Для формування АПК України дуже важливе значення мають природно-географічні фактори, особливо для розміщення і спеціалізації сільського господарства. Під впливом природних умов формується територіа

ОСНОВНІ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА
Частка рослинницьких галузей у вартості всієї продукції сільського господарства складає 57,7%. Найбільш сприятливі умови для розвитку рослинництва – у степовій і лісостеповій зонах. Посівні площі У

Збір зерна
Продукція Зерно, млн. т 38,9 51,0 38,8 29,3

Збір технічних культур
Продукція Цукровий буряк, млн. т 38,3 44,2 14,4 17

ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА
На розміщення тваринництва впливають природні умови, ресурси кормовирорбництва і насамперед природні кормові угіддя. Переважно розміщення і спеціалізація тваринництва обумовлені потребами населення

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Основна частина продукції, що виробляється в сільському господарстві, надходить для переробки на підприємства смакохарчової (близько 45%), м'ясної і молочної промисловості (більш 30%). Най

Виробництво молочної продукції
Показники Середній надій від 1 корови, кг Споживан

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Легка промисловість забезпечує населення тканинами, одягом, взуттям і ін., а інші галузі промисловості – кордом, технічними тканинами й ін. У галузі функціонує 1972 виробничих об'єднань, у

ЛЕКЦІЯ № 10
ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС І ЗВ'ЯЗОК   В Україні розвиті усі види транспорту. На 10 тис. км2 території припадає 372 км залізничних колій, 78 км внутрішньоводних, 1933 к

Залізничний транспорт
Є домінуючим в Україні. На нього припадає велика частина вантажообігу і перевезень пасажирів. Першу залізничну колію в Україні побудували в 1861 р. (Львів-Перемишль), другу – у 1865 р. (Одеса-Балта

Трубопровідний транспорт
Цей вид транспорту є найбільш економічним і ефективним для транспортування рідкого палива, пального і технологічного газу, хімічних продуктів. Його розвиток обумовлений розвитком в Україні нафтової

Сутність, роль і місце у суспільному розвитку України
Розвиток суспільного виробництва підпорядковується головній меті — найбільш повному задоволенню постійно зростаючих потреб всіх членів суспільства. Чим вищими є темпи соціально-економічного розвитк

Галузь побутового обслуговування
Вона займає одне з провідних місць в обслуговуванні населення, що обумовлюється його функціональною роллю у відтворювальному процесі. Розвиток і удосконалення побутового обслуговування населення за

Комплекс торгівлі і громадського харчування
Вінзадовольняє перш за все особисті потреби населення. Роздрібний товарооборот визначається обсягом продажу споживчих товарів населенню через роздрібну торгову мережу громадського

Проблеми і перспективи розвитку соціального комплексу України
Подальший розвиток соціального комплексу України повинен забезпечити підвищення життєвого рівня населення, всебічний розвиток людини та зростання продуктивності праці. Разом з тим

Сутність економічного району та об`эктивний характер його формування
Основою формування економічних районів є тери­торіальний поділ праці, що зумовлює виробничу спеці­алізацію окремих територій і розвиток міжрайонної коо­перації. Об'єктивними умовами виділення і роз

Мережа економічних районів України
Економічне районування України на державній організаційній основі, по суті, розпочалося з 1921 р. комісією Держплану Росії під керівництвом І. Г. Олександрова. Перша спроба виділення еконо

Вроінтеграційні приоритети України
В сучасних умовах економічного розвитку України зовнішньоекономічні відносини — одна з найважливіших сфер її діяльності. Створення і розвиток цих відносин з усіма країнами світу, і особливо з найбі

Країни СНД і Балтії
Пріоритетним завданням для України є забезпечення взаємовигідних і стабільних економічних зв’язків з країнами СНД, які утворили Економічний союз, та з країнами Балтії. Через створення умов для ефек

Країни Європейського Союзу
Розвиток відносин з ЄС у довгостроковій перспективі, з огляду на геополітичний, геоекономічний і історичний європейський статус України, має залишатися одним з пріоритетів зовнішнь

Країни Центральної Європи
Структуру економіки України та країн цього регіону (Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія, Румунія, СРЮ, Хорватія, Македонія, Словенія, Албанія) сформовано відповідно до вимог колишньої РЕВ

Країни Близького та Середнього Сходу
Активізація економічних стосунків з Ліваном, Кувейтом, Туреччиною, Єгиптом, Сирією, Саудівською Аравією, Об’єднаними Арабськими Еміратами та іншими країнами регіону має велике значення з точки зору

Ндія, Китай
Індія та Китай є одним із головних суб’єктів міжнародної торгівлі для України. Але подальше збільшення масштабів торгових операцій повинно доповнюватися розвитком виробничої кооперації з ефективним

В’єтнам, Індонезія та нові індустріальні країни Азії
В’єтнам, Індонезія та країни Південно-Східної Азії — потенційні партнери для нашої економіки у XXI столітті. Вони можуть стати значними ринками для торгівлі машинно-технічною продукцією, для наданн

Нші країни
Серед інших країн світу Україна співпрацюватиме і розширюватиме економічні зв’язки з країнами Північної (Єгипет, Марокко, Туніс та ін.) і Західної Африки (зокрема, Гвінейською Республікою), з іншим

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги