рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ - раздел Демография, Лекція № 1 ВСТУП. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ. Лекція №2 СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. Кольорова Металургія Включає Видобуток, Збагачення, Металургійну Переробку Ко...

Кольорова металургія включає видобуток, збагачення, металургійну переробку кольорових руд, дорогоцінних і рідких металів, у тому числі виробництво сплавів, прокату кольорових металів, переробка вторсировини і видобуток кольорових каменів.

Через недолік ресурсів різних руд кольорових металів кольорова металургія України розвита слабкіше, ніж чорна, і представлена окремими галузями (алюмінієвої, цинкової, магнієвої, титанової, ртутної і феронікелевої).

Розміщення підприємств кольорової металургії залежить від сировинного й енергетичного факторів. До джерел сировини тяжіють підприємства з виплавки ртуті, нікелю, рідких металів. Алюмінієве, титаномагнієве і цинкове виробництва розміщені біля джерел дешевої електроенергії.

Сировинна база. Україна не має великої сировинної бази кольорової металургії. З руд кольорових і рідких металів на території України маються:

– 10 родовищ нікелевих руд, зосереджених на Середньому Побужжі (Кіровоградська і Миколаївська обл.) і Середньому Придніпров`ї (Дніпропетровська обл.). Запаси родовищ невеликі, якість руди невисока. На Побужжі експлуатується лише Деєнюське родовище, що забезпечує сировиною Побузький феронікелевий завод. Руду видобувають у кар'єрах;

ртуть видобувають у Микитівському родовищі (Донецька обл.). Воно розробляється з 1886 р. Родовища, де можна добувати ртуть знаходяться в Інгулецько-Дніпровському районі;

– родовища алунітів – у Закарпатті. Запаси незначні;

ільменіт використовують для одержання титана і його з'єднань. Основні ресурси зосереджені у Житомирській і Дніпропетровській областях. Сприятливі гірничо-технологічні умови дозволяють розробляти їхнім кар'єрним способом;

– невеликі ресурси поліметалевих руд виявлені на Закарпатті – Берегівське й Беганьське родовища. Їхньої розробки вимагають значних капіталовкладень.

Більшість підприємств кольорової металургії працюють на привізній сировині або ж пере­роб­ляють брухт і відходи кольорових металів. Гірничодобувні підприємства галузі забезпечують власною сировиною підприємства, що роблять титан, цирконій, графіт, феронікель, ртуть, кремній і частково магній. Так, промислові запаси титанової сировини на Малишевському родовищі становлять 400 млн. м3.

Потужності підприємств галузі використовуються сьогодні в середньому усього на 50%. Але найбільше сильно скоротилося споживання вторинного алюмінію, титанової продукції, напівпровідникових матеріалів, цинку, нікелю, рафінованої міді мідного прокату. З 1995–97 р. удалося призупинити падіння виробництва за рахунок переорієнтації підприємств на більш стабільні зовнішні ринки збуту продукції.

Алюмінієва промисловість. Включає виробництво глинозему й алюмінію. Випуск цієї продукції складає близько 20% від усього виробництва кольорової металургії в Україні.

Головною сировиною для виробництва алюмінію в Україні, як і в усьому світі, служать боксити зі змістом глинозему 48–60%. Як показала детально проведена в 50-х роках XX ст. геологорозвідка, Україна не має такої високоякісної сировини. Потенційні внутрішні ресурси на алюміній є у Високопільському родовищі Дніпропетровської обл., нефелінові руди у Приазов'ї, Закарпатські алуніти, каолін і ін.). Основна частка бокситів поставляється в Україну з унікального родовища Діан-Діан у Гвінеї.

Алюмінієва промисловість України включає Миколаївський глиноземний завод, Запорізький алюмінієвий комбінат, заводи з виробництва вторинного алюмінію і Броварський завод алюмінієвих будівельних конструкцій, що входить у систему Київміськбуду.

Потужності виробництва алюмінію в Україні розраховані на 300 тис. т на рік. Миколаївський глиноземний завод і Запорізький алюмінієвий комбінат – одні з деяких підп­риємств галузі, на яких після розпаду СРСР практично не було спаду виробництва. Підприємства вторинної кольорової металургії в зв'язку зі скороченням обсягів збору алюмінієвого брухту і його постачань з Росії скоротили випуск вторинного алюмінію в середньому на 50%.

Передбачається будівництво алюмінієвого заводу в Токмакському районі Запорізької обл. Номенклатура продукції нового заводу містить (у рік): 200 тис. т алюмінію-сирцю, 140 тис. т автомобільних сплавів, 15 тис. т злитків, 10 тис. т будівельних конструкцій. Розміщені в Україні по­тужності по випуску вторинного алюмінію і сплавів на його основі в цілому можуть задо­во­ль­нити потреби в цих видах продукції.

Титаномагнієвая промисловість. Титан і його сплави завдяки винятково високим фізич­ним і функціональним властивостям, а також гарної технологічності, останнім часом стали незмінними конструкційними матеріалами в ракетно-космічній і авіаційній техніці, суднобу­дуванні і хімічній промисловості.

У 80-і роки підприємства України щорічно споживали до 15 тис. т титанової металопродукції, що поставлялася, головним чином, з Росії. Після розвалу СРСР ця продукція може надходити в Україну тільки через кордон, у зв'язку з чим її споживання знизилося і складає 1,5–2 тис. т.

В Україні розвідані і підготовлені до експлуатації родовища ільменитових руд із сумарними запасами, що перевищують світові. Загальна потужність гірничо-збагачувальних комбінатів України (Вольногірський ГГМК і Іршанський ГОК) складала близько 700 тис. т щорічно, з яких використовувалися лише 30% на виробництво металевого титану.

Найбільшим виробником металевого титану в Україні є Запорізький титаномагнієвий комбінат, введений в експлуатацію в середині 1950-х років. При проектній потужності цього підприємства в 20 тис. т, нині на внутрішній ринок поставляється не більш 500 т. Отриманий титан цілком вивозиться в Росію, де використовується для виплавки злитків.

Прокат титанових злитків на лист здійснюється на Алчевському металургійному комбінаті, потужності якого дозволяли одержувати до 2,5 тис. т листа щорічно. Крім того, Нікопольський південнотрубний завод може щорічно робити майже 1,2 тис. т труб з титана і його сплавів. Крім того, спеціалізоване виробництво, що дозволяє одержувати високоякісне титанове лиття обсягом близько 1,5 тис. т. у рік, існує на підприємствах "Мотор Січ", ЗТМК, Павлоградський механічний завод.

Внутрішній попит на титанову продукцію в Україні формують в основному підприємства хімічного машинобудування й аерокосмічної промисловості (62% і 25% відповідно). Середній рівень внутрішнього споживання – 42 тис. т., з них 15 тис. т. припадає на ВПК.

Сировиною для виробництва магнію в Україні є могутні родовища калійно-магнієвих солей Прикарпаття (Стебник, Калуш), мілководні водойми Приазов'я і Причорномор`я (Сиваш), що містять багато з'єднань магнію. У Калуші збудований магнієвий завод ПО “Оріана”, у Запоріжжі – магнієвий комбінат.

Нікелева промисловість. Попит на нікель в Україні традиційно майже цілком задово­льняється за рахунок імпорту. У той же час існуючі родовища прив'язані до виробництва напів­фабрикатів чорної металургії – феронікелю АТ "Побузький феронікелевий завод" (Кіровоградська обл.). Колись комбінат виробляв до 7 тис. т нікелю на рік. Однак у 1996 р. у результаті приватизації, що проводилася з порушеннями, підприємство занепало. Тут було розкрадене устаткування, зруйновані цехи. Нині новий інвестор підприємства – російська фірма "Никомед-лімітед" вклала у відродження виробництва 15 млн. дол., що дало реальні результати: вже зроблена перша плавка. Завод розрахований на 20–22 тис. т нікелю на рік.

Свиннцово-цинковая промисловість. Наявність потужного виробництва свинцево-вміщаючої продукції (боєприпасів, акумуляторів, хімічного устаткування) дозволяло розвивати цинкову промисловість. Єдиний виробник підгалузі – найбільше в Європі підприємство вторинної переробки цинкової сировини Констянтинівське АТ "Укрцинк" (Донецька обл.). Його потужності – 80 тис. т вторинного свинцю, 20 тис. т вторинного цинку і 23 тис. т сірчаної кислоти. Нині підприємство завантажене на 50%, близько 56% продукції експортується (переважно до Росії за рахунок сплати сировини).

Ртутна промисловість. На місцевих запасах кіноварі близько сторіччя працює АТ «Микитівський ртутний комбінат» (Донецька обл.). Його потужності рівні 600 т., видобувають – до 30–50 т. Близько 70% ртуті споживає найбільший у СНД АТ "Полтавський завод газорозрядних ламп". Функціонує також Закарпатський розвідувально-експлуатаційний ртутний комбінат.

Уранова промисловість. Щорічний внутрішній попит на двоокис урану для виробництва ТВЭЛ для АЕС становить 1800 т. Основні виробники закису-двоокису урану – Дніпродзержинське ПО "Верхньодніпровський гірничо-хімічний завод" і Жовтоводське "Вільногірське гірничо-хімічне об'єднання". Вони забезпечують виробництво 800–840 т продукції. Відзначається стрибок попиту на металевий уран для виробництва боєприпасів, снарядів до танків і іншої номенклатури Міноборони.

Рідкоземельні метали. Найпотужніша у світі рідкоземельна металургія України (лідерство по 7 товарних позиціях) традиційно орієнтується на експорт, що багаторазово перевищує внутрішній попит. Найбільші підприємства – АТ "Верхньодніпровський ГХК", "Донецький ГМК", Світловодське АТ "Чисті метали", ЗАЛК, "Дніпроспецсталь". Останнє підприємство в часи СРСР було найбільшим у світі виробником берилієвих екранів атомних боєзарядів, осмиевой транспортної оболонки і цирконієвої ізоляції активатора боєзаряду, а також іншої подібної продукції. В даний час вона поставляється в Росію для модернізації стратегічних ядерних сил.

Виробництво рідких металів:

– Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат (гафній, цирконій);

– Придніпровський хімічний завод (цирконій, гафній і велика кількість з'єднань рідких металів);

– Мужиївський золотополіметалевий комбінат (будівництво) у Закарпатській області (потужність до 60 тис. т руди золота на рік).

Внутрішній попит на рідкоземельні метали практично цілком залежить від кон'юнктури розвитку аерокосмічної індустрії. Найбільшими споживачами цих металів є АТ "Мотор-Сiч", АНТК "Антонов" і деякі підприємства Міноборони.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Лекція № 1 ВСТУП. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ. Лекція №2 СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ.

Спеціальність Географія... Курс... Викладач Безуглий В В...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МОДУЛЬ 1.
Суспільно-географічна характеристика території України   Лекція № 1 ВСТУП. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ Адміністративн

СТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОБЛАСТІ
Історико-географічні області (землі) – це складові частини української національної території. У минулому смороду виконували визначені суспільні функції – були державним

ЧИСЕЛЬНІСТЬ І ДЕМОГРАФІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
З 1991 р. загальна чисельність населення України зменшилася на 5,2 млн. осі (або на 10%). 1990 р. 51 838 тис. осіб 1993 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ
Відповідно до перепису населення 2001 р. на території України проживають представники близько 130 національностей і народностей. Українці. Це титульна нація України. Відно

РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ
В Україні діє більше 90 конфесій, плинів і релігійних напрямків. Загальна чисельність релігійних громад у всіх конфесіях збільшилася з 10,8 тис. у 1991 р. до 23,5 тис. у 2005 р. В Україні

ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ. ФОРМИ РОЗСЕЛЕННЯ
Густота населення. Україна відноситься до держав з високою щільністю населення – 77 осіб/км2 у 2007 р. (86 осіб/км2 у 1990 р.). Великі значення показ

ТРУДОВІ РЕСУРСИ. БЕЗРОБІТТЯ
Трудові ресурси – це працездатне населення (чоловіка від 16 до 59 років, жінки – від 16 до 54 років), а також працюючі пенсіонери і підлітки. До складу трудових ресурсів не вхо

Лекція № 3
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК Й ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ Економічні показники. Головний універсальний показник характеристики економічного розвитку країни – ВВП. Показники ВВ

Лекція № 4
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ.У структурі промисловості України на частку паливної промисловості припадає 15% вартості основних фондів

ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Вугільна промисловість є основою галузі і представлена видобутком кам'яного і бурого вугілля. Районами видобутку кам'яного вугілля є українська частина Донбасу і Львівсько-Воли

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Електроенергетика є базовою галуззю розвитку економіки. Розміщення електроенергетики залежить від наявності паливно-енергетичних ресурсів і споживачів енергії. Нині близько 1/3 електроенергії вироб

Лекція № 5
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС Металургія України – базова галузь національного господарства України, забезпечує більше 25% промислового виробництва країни, дає близько 40 % валютних надходжень в

ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
Чорна металургія – одна з ведучих галузей промисловості, що нараховує більш 300 підприємств. Вона містить у собі підприємства по видобутку руди, виробництву чорних металів, труб і металовиробів, ел

Виробництво труб
Сталеві труби: млн. м

ОСНОВНІ МЕТАЛУРГІЙНІ БАЗИ УКРАЇНИ
До основних металургійних баз України належать: · у Донецькій області: – Приазов'я (більш 1/3 українського виробництва агломерату, чавуна, сталі, прокату, більше 12% коксу,

Лекція № 6
МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС   Машинобудівний комплекс України охоплює близько 20 спеціалізованих галузей. На нього припадає близько 40% від усього промислово-виробничого потенціа

ВАЖКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Галузь включає виробництво металургійного, гірничошахтного, підйомно-транспортного й енергетичного устаткування. Характерні низька трудоємність, висока металоємність, низька транспортабельність про

ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Загальне машинобудування поєднує транспортне (без автомобільного) і сільськогос­по­дарське (без тракторного), виробництво промислового технологічного і будівельного устаткування (без легкої і харчо

СУДНОБУДУВАННЯ
У СРСР галузь давала близько 40% загальносоюзного виробництва суден. Нині в галузі працює близько 100 тис. працівників. Суднобудівний комплекс складається з 8 суднобудівних, 5 машинобудівних, 11 пр

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
У розвитку цієї важливої для України галузі спостерігається кризова ситуація, обумовлена руйнуванням колишніх економічних зв'язків. У минулому потреби в комплектуючих на 70% задовольнялися за рахун

ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ і ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
Орієнтовано на райони і центри з розвитим машинобудуванням з науково-дослідною і конструкторською базою. Виробництво верстатів зосереджене в Києві, Харкові, Дніпропет­ровську, Одесі, Запорожжі, Льв

АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ
Автомобілебудування в Україні, як і у всім колишньому СРСР, ніколи не було розвинуте на належному рівні. У першу чергу це стосується якості й асортименту продукції. До автомобілебудівного

ЛІТАКОБУДУВАННЯ
За рівнем розвитку літакобудування Україна належить до найбільш розвитих країн світу. Подібну промисловість мають 5–6 країн світу, що застосовують так називані високі технології. Літакобуд

КОСМІЧНИЙ КОМПЛЕКС
Україна входить до сімки великих космічних держав світу. Вона відома світовому ринку випуском запускаючих ракетоносіїв і супутників. В часи СРСР Україна щорічно робила близько 100 бойових стратегіч

ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
Україна була і залишається відомим виробником військової техніки і зброї. На момент розпаду СРСР у ВПК України було задіяно 3 594 підприємства з 3 млн. зайнятих. Основу галузі складали 344 організа

ВИРОБНИЦТВО ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
Виробництво побутової техніки за останнім часом в Україні значно зменшилося. Виробництво продукції побутової техніки (тис. шт.) Продукція

РАДІОЕЛЕКТРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ
До 1991 р. в Україні практично не робили технічні засоби зв'язку. У результаті конверсії ВПК налагодив виробництво більшості видів продукції. Зокрема, на Дніпропетровськом машинобудівному заводі ст

Лекція № 7
ХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС Хімізація господарства України виявляється в широкому використанні мінеральних добрив у різних галузях і сферах господарства, у впровадженні хімічних технологій у промисл

ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Хімічна промисловість відноситься до найбільш матеріалоємних галузей. Використовує вона також велика кількість допоміжних матеріалів. Україна має розвинуту сировинну базу для розвитку хімі

ОСНОВНА ХІМІЯ
Виробляє соду, сірчану кислоту і мінеральні добрива. Виробництво кальцинованої соди.Галузь матеріалоємна: для виробництва 1 т кальци­нованої соди витрачається 1,5 т

ХІМІЯ ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ
Основа галузі – нафтопереробна промисловість (Одеса, Херсон, Бердянськ, Кременчук, Лисичанськ, Запоріжжя, Вінниця, Дрогобич, Борислав, Надвірна, Львів). Гумова промисловість робить тисячі

ПОЛІМЕРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Її розміщення залежить від достатньої кількості углеводородного сировини, палива, електроенергії, води, а деяких галузей – від трудових ресурсів. Пластмаси роблять на нафтохімічних комбінатах, азот

ХІМІЯ ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ
Галузь характеризується високою матеріало-, енерго- й водоємністю. Розрізняють хімічні волокна штучні, котрі виготовляють з целюлози і синтетичні (сировина – синтетичні смоли). Найбільші п

ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
У галузі працює 87 підприємств і організацій, що умовно можна розділити на 5 груп: – підприємства медичної промисловості, до складу якої входить хіміко-фармацевтична промисловість;

Лекція № 8
БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС Будівельний комплекс складається з таких основних блоків: виробництво будівельних мате­ріа­лів, власне будівництво, будівельне машинобудування, проектно-конструкторськ

БУДІВНИЦТВО
За призначенням будівництво поділяють на промислове (заводи, фабрики), гідротехнічне (ГЕС, водоймища, канали), енергетичне (електростанції, електромережі), транспортне (автомобільні, залізничні, ае

Основні показники будівництва
  Кількість будівельних підприємств

Виробництво цементу
Продукція Цемент, млн. т 21,6 22,7 7,5 13,7

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
Основна продукція галузі – залізобетонні конструкції для промислового, цивільного, гідротехнічного, дорожнього та ін. видів будівництва (виробництво стінових матеріалів, блоків для фундаментів буди

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНОЇ ЦЕГЛИ
Це одне із найстарших виробництв в Україні. Його підгалузями є виробництва глиняної і силікатної цегли. Сировина для них знаходиться повсюдно, тому їхнє розміщення орієнтоване на споживача, тому що

ПРОМИСЛОВІСТЬ НЕРУДНИХ МАТЕРІАЛІВ
Галузь в Україні існує давно. Безпосередньо в будівництві використовують природний стіновий (туф, вапняк) і будівельний камінь (тверді осадові, магматичні і метаморфічні породи). Родовища

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ
Галузь займається випуском плитки фасадної керамічний, для підлоги, лицювальної глазурованої, санітарно-будівельної кислотопрочну кераміку, каналізаційні і дренажні труби. Будівельну керам

Виробництво будівельної кераміки
Продукція Керамічна плитка для підлоги, млн м2 11,3 11,2

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНОГО ФАЯНСУ І ПОРЦЕЛЯНИ
Будівельний фаянс і порцеляну роблять у Славуті (Хмельницька обл.) на комбінаті “Будфаянс”, електроізоляційні вироби для електричної промисловості – у Первомайську (Житомирська обл.), електроізоляц

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ СПОВІСТИ І ГІПСУ
Сировиною для виробництва сповісти є крейда, вапняки, мармур і інші карбонатні породи. Заводи розміщені в районах видобутку сировини, а готову продукцію вивозять іноді на значні відстані. Основними

ВИРОБНИЦТВО СКЛА
В Україні функціонують 6 заводів листового і технічного скла. Найбільші з них – Лисичан­ський “Пролетар”, Костянтинівський склоробний і завод “Автоскло”, а також Запорізький склоробний. Стекло виро

ЛЕКЦІЯ № 9
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС Агропромисловий комплекс (АПК) – це сукупність ланок національного господарства (галузей, підгалузей, виробничих підприємств, організацій), діяльність яких тісно п

АГРОКЛІМАТИЧНІ УМОВИ І РЕСУРСИ АПК
Для формування АПК України дуже важливе значення мають природно-географічні фактори, особливо для розміщення і спеціалізації сільського господарства. Під впливом природних умов формується територіа

ОСНОВНІ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА
Частка рослинницьких галузей у вартості всієї продукції сільського господарства складає 57,7%. Найбільш сприятливі умови для розвитку рослинництва – у степовій і лісостеповій зонах. Посівні площі У

Збір зерна
Продукція Зерно, млн. т 38,9 51,0 38,8 29,3

Збір технічних культур
Продукція Цукровий буряк, млн. т 38,3 44,2 14,4 17

ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА
На розміщення тваринництва впливають природні умови, ресурси кормовирорбництва і насамперед природні кормові угіддя. Переважно розміщення і спеціалізація тваринництва обумовлені потребами населення

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Основна частина продукції, що виробляється в сільському господарстві, надходить для переробки на підприємства смакохарчової (близько 45%), м'ясної і молочної промисловості (більш 30%). Най

Виробництво молочної продукції
Показники Середній надій від 1 корови, кг Споживан

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Легка промисловість забезпечує населення тканинами, одягом, взуттям і ін., а інші галузі промисловості – кордом, технічними тканинами й ін. У галузі функціонує 1972 виробничих об'єднань, у

ЛЕКЦІЯ № 10
ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС І ЗВ'ЯЗОК   В Україні розвиті усі види транспорту. На 10 тис. км2 території припадає 372 км залізничних колій, 78 км внутрішньоводних, 1933 к

Залізничний транспорт
Є домінуючим в Україні. На нього припадає велика частина вантажообігу і перевезень пасажирів. Першу залізничну колію в Україні побудували в 1861 р. (Львів-Перемишль), другу – у 1865 р. (Одеса-Балта

Трубопровідний транспорт
Цей вид транспорту є найбільш економічним і ефективним для транспортування рідкого палива, пального і технологічного газу, хімічних продуктів. Його розвиток обумовлений розвитком в Україні нафтової

Сутність, роль і місце у суспільному розвитку України
Розвиток суспільного виробництва підпорядковується головній меті — найбільш повному задоволенню постійно зростаючих потреб всіх членів суспільства. Чим вищими є темпи соціально-економічного розвитк

Галузь побутового обслуговування
Вона займає одне з провідних місць в обслуговуванні населення, що обумовлюється його функціональною роллю у відтворювальному процесі. Розвиток і удосконалення побутового обслуговування населення за

Комплекс торгівлі і громадського харчування
Вінзадовольняє перш за все особисті потреби населення. Роздрібний товарооборот визначається обсягом продажу споживчих товарів населенню через роздрібну торгову мережу громадського

Проблеми і перспективи розвитку соціального комплексу України
Подальший розвиток соціального комплексу України повинен забезпечити підвищення життєвого рівня населення, всебічний розвиток людини та зростання продуктивності праці. Разом з тим

Сутність економічного району та об`эктивний характер його формування
Основою формування економічних районів є тери­торіальний поділ праці, що зумовлює виробничу спеці­алізацію окремих територій і розвиток міжрайонної коо­перації. Об'єктивними умовами виділення і роз

Мережа економічних районів України
Економічне районування України на державній організаційній основі, по суті, розпочалося з 1921 р. комісією Держплану Росії під керівництвом І. Г. Олександрова. Перша спроба виділення еконо

Вроінтеграційні приоритети України
В сучасних умовах економічного розвитку України зовнішньоекономічні відносини — одна з найважливіших сфер її діяльності. Створення і розвиток цих відносин з усіма країнами світу, і особливо з найбі

Країни СНД і Балтії
Пріоритетним завданням для України є забезпечення взаємовигідних і стабільних економічних зв’язків з країнами СНД, які утворили Економічний союз, та з країнами Балтії. Через створення умов для ефек

Країни Європейського Союзу
Розвиток відносин з ЄС у довгостроковій перспективі, з огляду на геополітичний, геоекономічний і історичний європейський статус України, має залишатися одним з пріоритетів зовнішнь

Країни Центральної Європи
Структуру економіки України та країн цього регіону (Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія, Румунія, СРЮ, Хорватія, Македонія, Словенія, Албанія) сформовано відповідно до вимог колишньої РЕВ

Країни Близького та Середнього Сходу
Активізація економічних стосунків з Ліваном, Кувейтом, Туреччиною, Єгиптом, Сирією, Саудівською Аравією, Об’єднаними Арабськими Еміратами та іншими країнами регіону має велике значення з точки зору

Ндія, Китай
Індія та Китай є одним із головних суб’єктів міжнародної торгівлі для України. Але подальше збільшення масштабів торгових операцій повинно доповнюватися розвитком виробничої кооперації з ефективним

В’єтнам, Індонезія та нові індустріальні країни Азії
В’єтнам, Індонезія та країни Південно-Східної Азії — потенційні партнери для нашої економіки у XXI столітті. Вони можуть стати значними ринками для торгівлі машинно-технічною продукцією, для наданн

Нші країни
Серед інших країн світу Україна співпрацюватиме і розширюватиме економічні зв’язки з країнами Північної (Єгипет, Марокко, Туніс та ін.) і Західної Африки (зокрема, Гвінейською Республікою), з іншим

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги