рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Характеристика основного обладнання

Характеристика основного обладнання - раздел Промышленность, Звіт з переддипломної практики на дп немирівському спиртзаводі Обладнання Та Апаратура, Які Встановленні В Відділенні Брагоректифікації, Від...

Обладнання та апаратура, які встановленні в відділенні брагоректифікації, відповідають вимогам ГОСТ12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности." таГОСТ 12.2.124-90 "Оборудование производственное. Общие требования."

Список обладнання

Таблиця №1 – обладнання БРУ

№ п.п Назва Кількість Основні параметри
Бражна колона Діаметр-1600мм Кількість тарілок-27
Епюраційна колона Діаметр-1000мм Кількість тарілок-42
Ректифікаційна колона № 1 Діаметр -1600мм Кількість тарілок-82 шт
Ректифікаційна колона №2 Діаметр- 800мм Кількістьтарілок-76шт
Конденсатор колони Площа-10 м2
Дефлегматор колони Площа -40 м 2(2шт) Площа -63 м 2(3шт)
Сепаратор бражки Площа-10м2
Ємкість для спирту Ємність -4180 дал Ємність -ЗООдал
Ємкість для ГФ Ємність -400 дал
Ємкість для сивушного масла Ємність - 80 дал
Насос для перекачування спирту МА 1431/4 Потужність 11,4 кВт
Насос для перекачування ГФ ВАО 64 Потужність 13,0 кВт
Насос для перекачування сивушного масла АО 52/4 Потужність 7,5 кВт

Питомі витрати газу, електроенергії та води на 1 дал. спирту:

Газу – 5,5 м3, електроенергії – 1,7-1,8 кВт; (1 м3 газу = 68 коп., 1 кВт = 30 коп.)

Ставкової води – 0,31 м3 по 0,11 коп. за 1 м3

Артезіанської - 0,166 м3 по 0,16 коп. за 1 м3


Техніка безпеки

Вимоги техніки безпеки при експлуатації брагоректифікаційних установок визначаються тим, що пара спирту і супровідних домішок, які в тій або іншій кількості містяться в повітрі шкідливі для обслуговуючого персоналу і в певному співвідношенні утворюють з повітрям вибухонебезпечну суміш. Спирт та його домішки являють собою велику небезпеку в пожежному відношенні через їх займистість.

1. Будівництво приміщення брагоректифікаційного цеху, а також розміщення устаткування необхідно здійснювати при строгому дотриманні існуючих норм та правил пожежної безпеки для будівель, що належать до категорії А. Приміщення повинно бути забезпечене всім необхідним інвентарем для гасіння пожежі.

2. Освітленість приміщення при штучному світлі повинна бути не менше 30 лк. У цеху обов'язково установлюється аварійне електроосвітлення. Вся електропроводка виконується з особливою пильністю і повинна бути в повній справності.

3. Колони установлюються на фундаментах. Окремі елементи установки (дефлегматори, конденсатори, холодильники) розміщуються так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для огляду і обслуговування. Біля робочого місця апаратника повинні бути протигази і маски.

4. У процесі експлуатації брагоректифікаційних установок забороняється працювати з витоками спирту в сальниках, трубопроводах, фланцевих з'єднаннях та інших елементах установки, а також застосовувати відкритий вогонь, проводити ковальські та слюсарні роботи з ударами сталі об сталь або металу об бетон і каміння, здійснювати роботи з нагрітими металевими предметами, з устаткуванням, яке може дати електричну іскру.

5. У ректифікаційному цеху забороняється палити, підвищувати наднормальний тиск у колонах понад 0,5 ат., чистити апаратуру під час її роботи, сушити на арматурі та паропроводах легкозаймисті матеріали, закривати вихідні двері цеху на замок або за допомогою будь-якого іншого запірного пристрою.

6. Перед ремонтом установки або окремих її елементів необхідно повністю стягнути спирт з апаратури, промити й пропарити водяною парою колони, дефлегматори, холодильники. Для освітлення всередині апаратури при ремонті дозволяється застосовувати лише низьковольтні переносні лампи (12-14в).


10. Приймання, зберігання і відпускання спиртопродуктів

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Звіт з переддипломної практики на дп немирівському спиртзаводі

Національний університет.. харчових технологій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Характеристика основного обладнання

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Коротка історична довідка про розвиток заводу
В 1872 році поміщик Строганов побудував Немирівську ґуральню. В роки побудови це було напівкустарне підприємство з добовою потужністю 100-150 дал. спирту із картопляної сировини. Всі операції викон

Очистка зернової сировини
Очистка зерна від механічних та мінеральних домішок проводиться з метою покращення його якості та полегшення процесу його переробки. В зерні, яке надходить на розварювання, не повинно бути металеви

Подрібнення зернової сировини
Після очистки зерно поступає на молоткові дробарки для подрібнення. Подрібнення зерна - важлива стадія його підготовки до переробки, оскільки якість і рівномірність помелу обумовлюють температурний

Приготування замісу
Подрібнена фракція із дробарок самопливом поступає в дисмембратор, де змішується з водою. Подачу води в дисмембратор регулюють так, щоб концентрація замісу була в межах 14-17% сухих речовин, в зале

Гідроферментативна обробка
Заміс із чанка замісу через проміжну ємкість подається плунжерним насосом на спіральний теплообмінник (рекуператор), де нагрівається із 40-45°С до 62-65°С за рахунок маси, яка поступає з гідроферме

Характеристика основного обладнання
Обладнання та апаратура, які встановлені у відділенні підробки зерна, відповідають вимогам ГОСТ 12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности" та ГОСТ 12.2.124

Показники якості замісу та сусла
Вимоги до сусла, що використовується для оцукрювання та зброджування   № п.п. Назва Одиниця вимірювання Номін

Санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги безпеки до підпроцесу та технологічного обладнання
В зв'язку з тим, що виробництво спирту з крохмалевмісної сировини базується на. біохімічних процесах, які здійснюються мікроорганізмами, для ефективної реалізації технології першорядне значення має

Характеристика основного обладнання
Обладнання та апаратура, які встановлені у дріжджевому відділенні, відповідають вимогам ГОСТ12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности." та ГОСТ 12.2.124-90

Характеристика основного обладнання
Обладнання та апаратура, які встановлені у бродильному відділенні, відповідають вимо­гам ГОСТ 12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности." та ГОСТ 12.2.124-

Характеристика основного обладнання
Обладнання та апаратура, які встановленні в спиртосховищі заводу відповідає вимогам ГОСТ 12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности" та ГОСТ 12.2.124-90 &qu

Санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги безпеки до організації процесу
1.Вимоги техніки безпеки при зберіганні і транспортуванні визначаються тим, що пара спирту і супровідних домішок, яка в тій або іншій кількості міститься в повітрі, шкідлива для обслуговуючого перс

Характеристика основного обладнання
Список обладнання Обладнання, яке встановлене у відділенні виробництва рідкого СО2 № п.п. Назва Кількість

Характеристика відходів, стічних вод і викидів
Основні напрямки діяльності Немирівського спиртового заводу – виготовлення етилового спирту із зер

Охорона та захист повітряного середовища
Інтенсивність споживання палива, токсичної сировини в енергетиці, промисловості та транспорті , а також в інших галузях еаономіки призводить до постійного збільшення викидів шкідливих речовин, що з

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги