рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Таблиця 5

Таблиця 5 - Конспект, раздел Экономика, Конспект лекцій з дисципліни бухгалтерський облік в бюджетних установах ...

За дебетом субрахунків 331та 332відображається сума виставлених акреди­тивів, отриманих талонів (смарт-карт), путівок та інших грошових документів у національній або іноземній валюті, при цьому кредитуються субрахунки рахун­ків ЗО, 31, 32, 36, 51, 60, 62, 63, 67. За кредитом відображаються використані акре­дитиви або суми повернутих коштів за невикористаними акредитивами, видані талони, путівки та інші грошові документи, при цьому дебетуються субрахунки рахунків ЗО, 31, 32, 36, 51, 60, 62, 63, 67, 80, 81

За дебетом субрахунків 333та 334відображаються грошові кошти в дорозі, при цьому кредитуються субрахунки рахунків 68, 70, 71. За кредитом, після за­рахування грошових сум на відповідні рахунки на підставі виправдних докумен­тів, відображається списання грошових коштів в дорозі, при цьому дебетуються субрахунки рахунків 31, 32.

Приймання у касу і видавання з каси грошових документів оформляється відповідно прибутковими і видатковими касовими ордерами, на яких ставить­ся штамп „фондовий" або робиться такий же надпис від руки червоним кольо­ром. Облік цих операцій ведеться окремо від обліку грошових коштів. Реєстрація прибуткових і видаткових фондових ордерів ведеться в Журналі реєстрації при­буткових і видаткових касових документів на окремих аркушах.

Аналітичний облік операцій з іншими коштами ведеться у довільній формі за кожним грошовим документом і кожною сумою в дорозі. Записи проводяться в міру здійснення операції, але не пізніше наступного дня. Записи здійснюються за видами коштів та кодами бюджетної класифікації.

Заборгованість підзвітних осіб за бланками трудових книжок списується при здаванні підзвітною особою в касу за прибутковим касовим ордером сум, отрима­них за ці бланки при оформленні останніх на роботу в установу і виписування їм трудової книжки. Облік бланків трудових книжок ведеться у прибутково-видатко­вій книзі обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них (ф. № 449).

Облік пального, отриманого по талонах і списаного за шляховими листами, ведеться в книзі кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей (ф. № 296-6, 296) чи на картках такої ж назви ф. 296-а.

Наприкінці місяця записи за операціями з грошовими документами та грошовими коштами в дорозі групуються у меморіальному ордері форми № 274 'бюджет). Записи здійснюються на підставі виписок органів Державного казна­чейства (установ банків), звітів матеріально відповідальних осіб, реєстрів аналі­тичного обліку, інших документів. Дані меморіальних ордерів переносяться до книги „Журнал-головна".

На субрахунках № 333, 334 обліковуються кошти, які перераховані на пото­чні або реєстраційні рахунки в останні дні місяця і будуть зараховані в наступ­ному місяці.

Кореспонденцію рахунків з обліку інших коштів відображено у таблиці 6

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни бухгалтерський облік в бюджетних установах

Запорізький національний технічний університет.. конспект лекцій з дисципліни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Таблиця 5

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Предметом бухгалтерського обліку є майно (капітал), джерела формування майна (капіталу) та господарські процеси установи
Бухгалтерський облік забезпечує інформаційне відображення обігу капі­талу в установі, контролює його раціональне використання, розподіл суспільно необхідного продукту для задоволення потреб конкрет

План рахунків бюджетних установ
Наказом ГУДКУ № 114 затверджений план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і порядок ведення бухобліку (далі - План рахунків № 114). При цьому інструкції 5 , що використовув

Форми бухгалтерського обліку
Нині в Україні фактично застосовуються такі основні облікові форми: 1) меморіально-ордерна (за класичною меморіально-ордерною формою та формою «Журнал-Головна»); 2) журнально-орде

Облік розрахунків зі страхування
1. Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться в тих самих класах рахунків, що й облік гривневих операцій. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті бюджетним

Таблиця 3
Депозитні суми— кошти, що не належать бюджетній установі, надходять у тимчасове розпорядження і

Таблиця 4
Поряд з грошовими коштами на рахунках в банку, органах Державного ка­значейства і в касі бюджетні установи і цент

Таблиця 6
Отримуючи путівки працівники, як правило, вносять в касу певний

Таблиця 8
№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків         Дебе

Облік розрахунків зі стипендіатами
1. В бюджетних установах фінансування виплат по заробітній платі здійснюється за окремою статтею, яка відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України” є захищеною. Це оз

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги