рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вибір елементів пускового (гальмівного) реостата для двигунів змішаного збудження

Вибір елементів пускового (гальмівного) реостата для двигунів змішаного збудження - раздел Спорт, Методичні вказівки з дисципліни «Системи керування енергоспоживанням тягових електроприводів» для студентів спеціальності 7. 050702 «Електричний транспорт»   Для Вибору Елементів Пускового (Гальмівного) Реостата Необхід...

 

Для вибору елементів пускового (гальмівного) реостата необхідно знати ефективний струм кожної секції, що визначається за формулою

 

, (12.1)

 

де Nц - число циклів пусків і гальмувань за годину. Для трамвая і тролейбуса приймається Nц = 100...120, для вагонів метрополітену Nц = 40...60.

Для визначення åIсер2 ×Dt використовують дані попередніх розрахунків і складають таблицю. Середній струм на позиції Iсер визначаємо за пусковою або гальмівною діаграмою і вносимо до таблиці для секцій, що задіяні на даній позиції. Час протікання струму через секцію визначаємо за пусковою або гальмівною діаграмою за формулою

 

, (12.2)

 

де DVi - приріст швидкості на ділянці і, км/г

 

, (12.3)

 

ai - прискорення на i ділянці, м/с2

 

, (12.4)

 

де Fi - сила тяги на i ділянці, яка визначається на підставі залежності F(I), Н.

Дані розрахунку заносимо в таблицю.

 

Таблиця 12.1 – Дані для розрахунку ефективних струмів

Позиція ...
∆V, км/год          
a,м/с2          
F, кH          

 

Використовуючи дані табл. 11.1 визначаємо ефективні струми для секцій реостата.

 

Таблиця 12.2 – Визначення ефективних струмів для секцій реостата.

Секція Р1-Р2 Р2-Р3 Р3-Р4 Р4-Р5 ..
Iеф,A          

 

 

Таблиця 12.3 – Дані для теплового розрахунку

Режим Позиція Dt, c Секція
Р1-Р2 Р2-Р3 Р3-Р4 ...
Iсер, А Iсер2×Dt Iсер, А Iсер2×Dt Iсер, А Iсер2×Dt    
Пуск Dt1                
Dt2                
  Dt3                
... ... å(Iсер2 ×Dt)П å(Iсер2 ×Dt)П å(Iсер2 ×Dt)П å(Iсер2 ×Dt)П
Гальмування Dt1                
Dt2                
Dt3                
... ... å(Iсер2 ×Dt)Г å(Iсер2 ×Dt)Г å(Iсер2 ×Dt)Г å(Iсер2 ×Dt)Г
å Iсер2×Dt   å(Iсер2 ×Dt)П + +å(Iсер2 ×Dt)Г å(Iсер2 ×Dt)П + +å(Iсер2 ×Dt)Г å(Iсер2 ×Dt)П + +å(Iсер2 ×Dt)Г å(Iсер2 ×Dt)П + +å(Iсеер2 ×Dt)Г
                       

 

Знаючи значення ефективних струмів, виконуємо вибір елементів реостатів за умовою Iеф≤I. Технічні характеристики резисторів наведені в Додатку 11.

Елементи повинні обиратися одного розміру кріплення. Крім того, треба щоб номенклатура елементів була мінімальна. При необхідності припускається застосування відпаювань від елементів, але їх кількість має бути мінімальна. У цьому випадку необхідно вказати на якому витку спіралі резистора робиться відпаювання.

Після визначення кількості елементів виконуєть компонування ящиків опорів. При вибору варіанта компонування пускових і гальмівних реостатів віддається перевага варіанту з мінімальною вагою і розмірами. Найбільш навантажені секції необхідно влаштовувати в нижньому ряду.

 

Таблиця 12.4 – Вибір реостатів

Позначення елемента Секції Опір, Ом Кількість витків I, A
         

 

Керуючись величиною опорів резисторів, струмів Iі Iеф викреслюємо ланцюг опорів:

 

Рис.12.1 - Перший етап компонування ящику опорів

 

 

Приймається дворядковий розподіл елементів. Елементи розташовують таким чином, щоб виводи від резисторів до клемної рейки мали мінімальну довжину. Забороняється прохід виводів через усю довжину ящика. Кінці з’єднань елементів повинні розташуватися на однієї лицевій стороні.

 

 
 

 


Рис.12.2 - Компонування резисторів у реостатному ящику

 

В одному ящику не повинно бути більше 16 резисторів, при більшій їх кількості проектують два ящика.

Вибрані резистори перевіряють на нагрів при маневровій роботі в депо після приходу рухомого складу з лінії. При цьому передбачається, що рух відбувається тільки на першій маневровій позиції із середньою швидкістю 5 км/год за час 5 хвилин.

Ефективний струм на першій маневровій позиції визначається як

 

, (12.5)

 

де I1 - струм на першій позиції при V1=1,4 м/с;

- основний питомий опір руху при V1=1,4 м/с;

- сила тяги при струмі I1, Н;

GT - вага тари, кН.

 

Встановлений перегрів при маневровій роботі розраховуємо за формулою:

, (12.6)

 

де – тривало-припустимий струм кожного елемента (див. Додаток 11), А;

τmax – припустимий перегрів, який відповідає тривалому струму τmax=350C.

 

Перегрів елементів при маневровій роботі розраховуємо за формулою

 

, (12.7)

 

де Iеф - ефективний струм кожного елемента (обирається з табл. 12.3), А

Перегрів елементів у кінці маневрової роботи розраховуємо за формулою

 

, (12.8)

 

де tm=5 хв – час маневрової роботи;

T – постійна нагріву резисторів, для реостатів з природним охолодженням T=3...6 хв.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки з дисципліни «Системи керування енергоспоживанням тягових електроприводів» для студентів спеціальності 7. 050702 «Електричний транспорт»

Кафедра систем промислового електроспоживання та електричного транспорту.. методичні вказівки з дисципліни.. зміст..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вибір елементів пускового (гальмівного) реостата для двигунів змішаного збудження

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
до виконання курсової роботи з дисципліни «Системи керування енергоспоживанням тягових електроприводів» для студентів спеціальності 7.050702 «Електричний транспорт»  

Розрахунок пускових струмів
  Завданням розрахунку є визначення опорів пускових реостатів за позиціями регулювання ТЕД , складання схеми реостатів і знаходження опору резисторів. Розрахунок опорів пуско

Середня пускова сила тяги для забезпечення розрахункового прискорення визначається як
  , (2.6)   За графіком сили тяги для повного поля (див. додаток 3

Розрахунок опорів ступенів пускових реостатів
  Вихідним рівнянням для розрахунку опорів за позиціями пуску Rпі для двигунів змішаного збудження є:  

Розробка схем пускових реостатів
Для рухомого складу, що має реостатний контролер, для виведення опорів з ланцюгу ТЕД необхідно застосовувати верн’єрні схеми. Розробку верн’єрної схеми починаємо визначення кількості пуско

Розрахунок реостатних характеристик
  Розрахунок виконуємо графоаналітичним методом, використовуючи електромеханічні характеристики двигуна. Швидкість рухомого складу при заданому значенні пускового реостату ро

Розрахунок коефіцієнтів апроксимації навантажувальних характеристик
Для тягових двигунів характеристика сФi= f(I) не має точного аналітичного виразу, тому за основу нелінійної математичної моделі приймаємо функцію, що легко диференціюється і забез

Розрахунок кількості ступенів ослаблення поля ТЕД
  Розрахунок мінімального коефіцієнта ослаблення поля виконуємо з урахуванням того, що максимальна межламельна напруга не повинна перевищувати 35В. ЕРС між

Розрахунок опорів ланцюга ослаблення поля ТЕД
При двигунах послідовного збудження ослаблення поля виконується підключенням паралельно серієсним обмоткам ланцюга, що містить послідовно з’єднані секції, які вмикаються контакторами (див. рис. 7.1

Вибір обмеження у режимі гальмування
При розрахунку режимів гальмування, повинні бути внесені обмеження за швидкістю, максимальною напругою та струмом якоря. Криві обмеження реостатн

Розрахунок максимальної гальмівної сили
  Розраховуємо максимальну гальмівну силу Bг max: , (10.5) &

Розрахунок підгальмування для двигунів змішаного збудження
Гальмування виконується при незмінному опорі в гальмівному контурі, тому забезпечується електродинамічне гальмування до швидкості 15 км/год. За досягненням цієї швидкості водій вводить у дію механі

Вибір елементів ланцюга ослаблення поля
Вибір опорів ланцюгів ослаблення поля виконуємо, виходячи з тривалого струму під час руху на останній позиції, при швидкості V=60 км/год. Далі визначаємоо припустимий тривалий струм, за знач

Вибір елементів гальмівного контура
Вибір елементів гальмівного контура виконуємо наступним чином: гальмівну характеристику V(I) розбиваємо в межах від 10 до 60 км/год на 10 рівних частин. Знаходимо Vср

Вибір елементів пуско-гальмівного реостата для двигунів послідовного збудження
  Вибір елементів прискорювача виконуємо за умовою забезпечення перегріву найбільш навантажених елементів не вище 350 °С. Найбільш навантаженим елементом є елемент відповідний до закі

Перевірка елементів прискорювача за критерієм пожежної безпеки
Розрахунковим режимом вважаємо гальмовий. За даними гальмівної діаграми визначаємо прирощення швидкостей Dvi м/с, та для кожного прирощення знаходиться середню швидкість vсер

Список літератури
  1. Електричне обладнання рухомого складу міського електричного транспорту”. (Регулювання тягових електричних двигунів рухомого складу в режимі тяги): Конспект лекцій для студентів с

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги