рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок опорів ланцюга ослаблення поля ТЕД

Розрахунок опорів ланцюга ослаблення поля ТЕД - раздел Спорт, Методичні вказівки з дисципліни «Системи керування енергоспоживанням тягових електроприводів» для студентів спеціальності 7. 050702 «Електричний транспорт» При Двигунах Послідовного Збудження Ослаблення Поля Виконується Підключенням ...

При двигунах послідовного збудження ослаблення поля виконується підключенням паралельно серієсним обмоткам ланцюга, що містить послідовно з’єднані секції, які вмикаються контакторами (див. рис. 7.1).

 

 
 


Рис. 7.1 - Схема ослаблення поля серієсного двигуна

Якщо двигуни з’єднані в групи – шунтуються пари послідовно з’єднаних серієсним обмоток. При двосторонньому обертанні контролера замість контактора РК(ОП) передбачається індивідуальний контактор КШ.

Опори ланцюга, що шунтують серієсну обмотку, по позиціях ослаблення поля розраховуємо за формулою:

 

, (7.9)

 

де Rа - опір серієсної обмотки, Ом;

m - кількість паралельних гілок серієсної обмотки;

ai – коефіцієнт паралельних гілок серієсної обмотки (згідно з розрахунками).

Значення опорів для шунтування серієсної обмотки знаходимо за допомогою виразу

(7.10)

 

При цьому слід мати на увазі, що опір останньої секції містить у собі опір обмотки індуктивного шунта.

 

У двигунах змішаного збудження з перевагою н.с. серієсної обмотки (наприклад, ДК-210А, ДК-138А) перша ступень ослаблення поля починається з відключення шунтової обмотки.

Друга і наступні позиції ослаблення поля створюються шунтуванням серієсної обмотки. Опори шунтуючих ланцюгів розраховують за формулою (7.8), в якої ai заміняється . Тобто

 

. (7.11)

 

Опори секцій визначають аналогічно двигунам послідовного збудження.

Ланцюг шунтової обмотки рекомендується виконувати наступним чином (див. рис. 7.2):

 
 

 

 


Рис 7.2 - Схема включення шунтової обмотки

 

Резистор Rрр необхідний для зменшення перенапруги при вимиканні контактора Ш1: Rрр =4·Rш.

R - призначено для полегшення умов дугогасіння при відключенні

контактора Ш1: R≥1500 Ом (щоб можна було знехтувати н.с.

паралельної обмотки при розмиканні контактора Ш1);

Rд1 і Rд2 - необхідні для регулювання намагнічуючої сили при русі на повному

полі і режимі гальмування. Вони вибираються при умові, що при

номінальному струмі по шунтовій обмотці протікатиме Iном: Rд1=Rд2

(значення опорів визначають, виходячи із значення струму

паралельної обмотки при повному полі й при підгальмуванні).
8. РОЗРАХУНОК ШВИДКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ОСЛАБЛЕНОМУ ПОЛІ

Розрахунок виконуємо з урахуванням коефіцієнтів апроксимації навантажувальної характеристики і вибраної кількості ступенів ослаблення поля за допомогою формули

, (8.1)

 

де j – індекс позиції ослаблення поля

Rдвактивний опір ТЕД в режимі ослаблення поля:

. (8.2)

Магнітний потік головних полюсів розраховуємо за допомогою виразу (6.1). Необхідні для розрахунку значення н.с. головних полюсів визначаємо за позиціями ослаблення поля залежно від системи збудження.

Для ТЕД послідовного збудження:

 

, (8.3)

 

Для ТЕД змішаного збудження з перевагою паралельної обмотки:

 

, (8.4)

 

Для ТЕД змішаного збудження з перевагою послідовної обмотки на першій позиції ослаблення поля:

 

, (8.5)

 

Для другої і наступних позицій:

 

. (8.6)

 

 

Розрахунок виконуємо за допомогою табл. 8.1

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки з дисципліни «Системи керування енергоспоживанням тягових електроприводів» для студентів спеціальності 7. 050702 «Електричний транспорт»

Кафедра систем промислового електроспоживання та електричного транспорту.. методичні вказівки з дисципліни.. зміст..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок опорів ланцюга ослаблення поля ТЕД

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
до виконання курсової роботи з дисципліни «Системи керування енергоспоживанням тягових електроприводів» для студентів спеціальності 7.050702 «Електричний транспорт»  

Розрахунок пускових струмів
  Завданням розрахунку є визначення опорів пускових реостатів за позиціями регулювання ТЕД , складання схеми реостатів і знаходження опору резисторів. Розрахунок опорів пуско

Середня пускова сила тяги для забезпечення розрахункового прискорення визначається як
  , (2.6)   За графіком сили тяги для повного поля (див. додаток 3

Розрахунок опорів ступенів пускових реостатів
  Вихідним рівнянням для розрахунку опорів за позиціями пуску Rпі для двигунів змішаного збудження є:  

Розробка схем пускових реостатів
Для рухомого складу, що має реостатний контролер, для виведення опорів з ланцюгу ТЕД необхідно застосовувати верн’єрні схеми. Розробку верн’єрної схеми починаємо визначення кількості пуско

Розрахунок реостатних характеристик
  Розрахунок виконуємо графоаналітичним методом, використовуючи електромеханічні характеристики двигуна. Швидкість рухомого складу при заданому значенні пускового реостату ро

Розрахунок коефіцієнтів апроксимації навантажувальних характеристик
Для тягових двигунів характеристика сФi= f(I) не має точного аналітичного виразу, тому за основу нелінійної математичної моделі приймаємо функцію, що легко диференціюється і забез

Розрахунок кількості ступенів ослаблення поля ТЕД
  Розрахунок мінімального коефіцієнта ослаблення поля виконуємо з урахуванням того, що максимальна межламельна напруга не повинна перевищувати 35В. ЕРС між

Вибір обмеження у режимі гальмування
При розрахунку режимів гальмування, повинні бути внесені обмеження за швидкістю, максимальною напругою та струмом якоря. Криві обмеження реостатн

Розрахунок максимальної гальмівної сили
  Розраховуємо максимальну гальмівну силу Bг max: , (10.5) &

Розрахунок підгальмування для двигунів змішаного збудження
Гальмування виконується при незмінному опорі в гальмівному контурі, тому забезпечується електродинамічне гальмування до швидкості 15 км/год. За досягненням цієї швидкості водій вводить у дію механі

Вибір елементів пускового (гальмівного) реостата для двигунів змішаного збудження
  Для вибору елементів пускового (гальмівного) реостата необхідно знати ефективний струм кожної секції, що визначається за формулою  

Вибір елементів ланцюга ослаблення поля
Вибір опорів ланцюгів ослаблення поля виконуємо, виходячи з тривалого струму під час руху на останній позиції, при швидкості V=60 км/год. Далі визначаємоо припустимий тривалий струм, за знач

Вибір елементів гальмівного контура
Вибір елементів гальмівного контура виконуємо наступним чином: гальмівну характеристику V(I) розбиваємо в межах від 10 до 60 км/год на 10 рівних частин. Знаходимо Vср

Вибір елементів пуско-гальмівного реостата для двигунів послідовного збудження
  Вибір елементів прискорювача виконуємо за умовою забезпечення перегріву найбільш навантажених елементів не вище 350 °С. Найбільш навантаженим елементом є елемент відповідний до закі

Перевірка елементів прискорювача за критерієм пожежної безпеки
Розрахунковим режимом вважаємо гальмовий. За даними гальмівної діаграми визначаємо прирощення швидкостей Dvi м/с, та для кожного прирощення знаходиться середню швидкість vсер

Список літератури
  1. Електричне обладнання рухомого складу міського електричного транспорту”. (Регулювання тягових електричних двигунів рухомого складу в режимі тяги): Конспект лекцій для студентів с

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги