рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Токсична характеристика бензинового двигуна

Токсична характеристика бензинового двигуна - раздел Спорт, Промислово-транспортна екологія   Токсична Характеристика Двигуна Це – Графічна Залежність Конц...

 

Токсична характеристика двигуна це – графічна залежність концентрацій ШР від складу паливоповітряної суміші, який характеризує коефіцієнт надміру повітря.

Визначають цю характеристику за постійних частоти обертання колінчастого вала, кута відкриття дросельної заслінки та кута випередження запалювання. Приклад токсичної характеристики бензинового двигуна показано на рис. 1 додатку Б.

Аналіз характеристики показує, що із збагаченням суміші (відносно того, з якого почали вимірювання) концентрація неперервно зростає.

Вміст у ВГ вуглеводнів спочатку, через малу швидкість згорання збіднених сумішей і повну відсутність згорання в окремих циліндрах внаслідок нерівномірного розподілу паливоповітряної суміші, дещо високий. Далі він зменшується, при цьому мінімальна концентрація , відповідає регулюванням двигуна на економічний склад суміші α = 1,05...1,15.

При подальшому збагаченні суміші α < 1,05 концентрації вуглеводнів у ВГ зростають. Концентрація оксидів азоту при незначному збагаченні суміші зростає, що зумовлено термічною теорією утворення оксидів азоту – зростанням максимальної температури циклу та наявністю вільного кисню. При подальшому збагаченні паливоповітряної концентрації оксидів азоту – знижуються внаслідок зменшення наявності вільного кисню в циліндрах двигуна.

Вміст при незначному збагаченні суміші зростає, що є результатом зменшення розбавлення їх надмірним повітрям, а при подальшому збагаченні знижується в результаті неповного згорання палива за нестачі кисню.

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Для першого вимірювання карбюратор регулюють на найбільш збіднений склад суміші, за якого ще можлива стійка робота двигуна. Вимірюють крутний момент Мк, час, за який двигун споживає вибрані дози палива τп і повітря τпов, тиск оливи рм та температури: відпрацьованих газів, рідини в системі охолодження tвод та оливи в системі мащення tм, а також концентрації у відпрацьованих газах двигуна основних шкідливих компонентів: токсичних – , , та вуглекислого газу .

Перехід від однієї точки характеристики до іншої здійснюють, змінюючи витрату палива крізь жиклер карбюратора спеціальною регулювальною голкою, яка змінює прохідний переріз жиклера або зміною тиску в поплавцевій камері.

Збагачення суміші спричиняє зростання частоти обертання. Поновлюють задану частоту обертання зміною навантаження гальмового стенда.

Другий вимір проводять після зміни регулювань карбюратора в сторону збільшення витрати палива, під час зміни положення регулювальної голки на ? оберту. Після досягнення усталеного режиму роботи двигуна вимірюють ті ж величини, що і в першому досліді. Третє і наступні вимірювання виконують подібно першим двом, змінюючи кожного разу регулювання карбюратора.

Після заповнення протоколу випробувань (табл. А1) та розрахунку величин Ne, Gп, Gпов, ge і α будують залежності , , , , Gп, Gпов, ge від складу суміші α.

Аналізуючи токсичну характеристику бензинового двигуна, необхідно визначити економічний режим роботи двигуна – найменше значення питомої витрати палива (gemіn) Ддя цього режиму визначити значення питомої витрати палива, годинні витрати палива і повітря, коефіцієнта надміру повітря і концентрацію у відпрацьованих газах шкідливих речовин , , , і , і занести їх у табличку.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що називають токсичною характеристикою двигуна?

2. Які умови необхідно забезпечити під час визначення токсичної характеристики двигуна?

3. Охарактеризуйте зміну основних шкідливих речовин від складу паливоповітряної суміші.

4. Яким чином здійснюється зміна складу паливоповітряної суміші під час здійснення вимірювань?

5. Порядок визначення токсичної характеристики двигуна.

Лабораторна робота № 2

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Промислово-транспортна екологія

Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму.. Автомобільний транспорт..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Токсична характеристика бензинового двигуна

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Вимірювані і похідні величини
Випробування двигуна щодо визначення його екологічних показників полягають у прямому вимірюванні низки параметрів (крутного моменту, витрати палива та повітря, частоти обертання колінчастого валу,

Методика і техніка проведення випробувань
  Випробовування двигунів проводять на спеціальних установках. Установка для випробувань автомобільних і тракторних двигунів складається з гальмового стенда, який забезпечує поглинанн

Двз та шумового випромінювання
  На сьогодні є газоаналізуюча апаратура та прилади, якими можна виміряти практично усі відомі компоненти відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ). Проте, в першу чер

Токсична характеристика дизеля
  В дизелях здійснюють якісне регулювання потужності – тобто зміна складу суміші спричиняє зміну навантаження. Зважаючи на це, токсичну характеристику дизеля часто представляють у виг

Режимів роботи двигуна на шумове випромінювання
  Характеристика шуму ДВЗ це графічна залежність рівня звукового тиску або рівня інтенсивності звуку від навантаження чи частоти обертання колінчастого вала двигуна. Визначення впливу

На мінімальну токсичність
  Під час роботи автомобільних двигунів у навколишнє середовище викидається ряд шкідливих речовин. Особливо відчутно забруднення атмосферного повітря двигунами транспортних машин різн

Контроль димності відпрацьованих газів дизелів
  Специфіка сумішоутворення в дизелях така, що паливо подається в камеру згоряння в кінці такту стиснення в розпорошеному вигляді за допомогою форсунки. Середній діаметр краплин палив

З відпрацьованими газами ДВЗ
  Концентрації компонентів, що входять у ВГ змінюються в широких межах і залежать від типу двигуна, виду споживаного палива, режимів його роботи, складу паливоповітряної суміші і т.і.

Список літератури
  1. Гутаревич Ю.Ф., Зеркалов Д.В. та ін. Екологія та автомобільний транспорт: Навчальний посібник 2-ге вид., перероблене та доповнене. – К.: Арістей, 2008. – 296 с. 2. Звоно

Структура протоколів випробувань двигунів і автомобілів
  Таблиця А1 Протокол випробувань токсичних характеристик двигунів   Протокол №____ __________________________________________________________

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги