рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Режимів роботи двигуна на шумове випромінювання

Режимів роботи двигуна на шумове випромінювання - раздел Спорт, Промислово-транспортна екологія   Характеристика Шуму Двз Це Графічна Залежність Рівня Звуковог...

 

Характеристика шуму ДВЗ це графічна залежність рівня звукового тиску або рівня інтенсивності звуку від навантаження чи частоти обертання колінчастого вала двигуна. Визначення впливу навантаження і частоти обертання на величину шуму проводять на дизелі Д-240.

Під час проведення випробувань двигуна щодо шумового випромінювання вимірювання здійснюють в 3 точках на відстані 1 м від джерела шуму, як показано на рис. 10. Мікрофон зорієнтовують на двигун.

 

Рис. 10. Розташування точок вимірювання шуму

 

Приклад побудови характеристик шуму від навантаження Lmp=f(N) і частоти обертання колінчастого вала двигуна Lmp=f(n) показано на рис. 3а і рис. 3б додатку Б відповідно. Зокрема із залежностей видно, що як із збільшенням навантаження, так і із збільшенням частоти обертання дизеля, середній звуковий тиск Lmp зростає.

Допустимі рівні звуку для двигунів, виробництво яких розпочато 01.07.84 р., під час роботи двигуна з повним навантаженням на різних частотах обертання колінчастого вала, не повинно перевищувати значень наведених на рис. 11.

Рис.11. Допустимі рівні звуку двигунів різних типів:

1 – для дизелів без наддуву і з наддувом; 2 – для двигунів з іскровим запалюванням легкових автомобілів і вантажних автомобілів повною масою до 3,5 т включно; 3 – для двигунів з іскровим запалюванням вантажних автомобілів повною масою більше 3,5 т і автобусів.

Перед початком вимірювання шуму двигуна перемикачем 10 (рис. 9) встановлюють фільтр для октавної смуги 1000Гц , перемикачем 11 вибирають часову характеристику "F" (швидко) та перемикачем 12 – підключають частотну корегуючу характеристику А.

Якщо стрілка приладу перебуває на початку шкали (0...10) дБ, то спочатку перемикачем "ДЕЛИТЕЛЬ" dBI, а потім dBII, її виводять на середину шкали.

Якщо в процесі вимірювання періодично загоряється індикатор 13 "ПЕРЕГРУЗ", необхідно перемикач dBI перевести на більш високий рівень. Для визначення результатів вимірювання необхідно до показника шкали 14а, розміщеної на передній панелі приладу і позначеної світодіодом додати показники стрілкового приладу 5.

При значних коливаннях стрілки приладу необхідно перемикач 11 "РОД РАБОТЫ" перемкнути в положення "S" (повільно).

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Перша половина роботи полягає у визначенні характеристики шуму дизеля від навантаження. Виміри здійснюють за постійної частоти обертання вказаної викладачем. Перше вимірювання здійснюють під час роботи дизеля без навантаження. За результатами трьох вимірів у встановлених точках, які заносять у протокол (табл. 2 додатку А), визначають середнє арифметичне значення звукового тиску Lmp. Друге і наступні вимірювання виконують за послідовного збільшення навантаження дизеля до максимального значення при п = const. Всього кількість замірів має бути здійснена в 6...7 режимах.

За вищеописаною методикою отримують залежність Lmp середнього значення звукового тиску під час роботи дизеля за зовнішньою швидкісною характеристикою. Кількість встановлених режимів має бути не менше 6...7 з щоразовим збільшенням частоти обертання на 100…150 хв-1.

Після заповнення протоколу випробувань і визначення середнього звукового тиску будують залежності Lmp= f(N) і Lmp= f(n).

За результатами випробувань необхідно проаналізувати перебіг залежності Lmp від параметрів роботи двигуна. Максимальні значення середнього звукового тиску і відповідні їм навантаження та частоту обертання записати.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що називають характеристикою шуму двигуна?

2. Як розміщується мікрофон під час визначення шумових характеристик?

3. Прилади, які використовуються для визначення шумових характеристик двигунів. Принцип їх роботи.

4. Який порядок підготовки шумоміра до виконання вимірювань?

5. Порядок визначення характеристик шуму двигуна.

Лабораторна робота №4

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Промислово-транспортна екологія

Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму.. Автомобільний транспорт..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Режимів роботи двигуна на шумове випромінювання

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Вимірювані і похідні величини
Випробування двигуна щодо визначення його екологічних показників полягають у прямому вимірюванні низки параметрів (крутного моменту, витрати палива та повітря, частоти обертання колінчастого валу,

Методика і техніка проведення випробувань
  Випробовування двигунів проводять на спеціальних установках. Установка для випробувань автомобільних і тракторних двигунів складається з гальмового стенда, який забезпечує поглинанн

Двз та шумового випромінювання
  На сьогодні є газоаналізуюча апаратура та прилади, якими можна виміряти практично усі відомі компоненти відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ). Проте, в першу чер

Токсична характеристика бензинового двигуна
  Токсична характеристика двигуна це – графічна залежність концентрацій ШР від складу паливоповітряної суміші, який характеризує коефіцієнт надміру повітря. Визначають цю хар

Токсична характеристика дизеля
  В дизелях здійснюють якісне регулювання потужності – тобто зміна складу суміші спричиняє зміну навантаження. Зважаючи на це, токсичну характеристику дизеля часто представляють у виг

На мінімальну токсичність
  Під час роботи автомобільних двигунів у навколишнє середовище викидається ряд шкідливих речовин. Особливо відчутно забруднення атмосферного повітря двигунами транспортних машин різн

Контроль димності відпрацьованих газів дизелів
  Специфіка сумішоутворення в дизелях така, що паливо подається в камеру згоряння в кінці такту стиснення в розпорошеному вигляді за допомогою форсунки. Середній діаметр краплин палив

З відпрацьованими газами ДВЗ
  Концентрації компонентів, що входять у ВГ змінюються в широких межах і залежать від типу двигуна, виду споживаного палива, режимів його роботи, складу паливоповітряної суміші і т.і.

Список літератури
  1. Гутаревич Ю.Ф., Зеркалов Д.В. та ін. Екологія та автомобільний транспорт: Навчальний посібник 2-ге вид., перероблене та доповнене. – К.: Арістей, 2008. – 296 с. 2. Звоно

Структура протоколів випробувань двигунів і автомобілів
  Таблиця А1 Протокол випробувань токсичних характеристик двигунів   Протокол №____ __________________________________________________________

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги