рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Прикривання суперника і виходи на вільні позиції

Прикривання суперника і виходи на вільні позиції - раздел Спорт, Тактика футболу   Передача М'яча Наступному Номеру. Гра Триває...

 

Передача м'яча наступному номеру. Гра триває близько 30 хвилин і проводиться на половині футбольного поля. Грають дві команди по 6 - 7 чоловік у кожній. Правила гри: гравці передають м'яч один од­ному, намагаючись виграти очко. Команди грають в футболках різно­го кольору з номерами 1,2,3,4 і т.д. Гравець з номером 1 передає м'яч тільки гравцеві своєї команди з номером 2, а той лише гравцеві з но­мером 3, і так до останнього номера. Тільки тоді команді нараховує­ться очко. Суперник може перехопити, відібрати, оволодіти м'ячем, якщо той покинув межі поля або коли гравець, який володіє м'ячем, порушить правила гри.

Три проти одного. У квадраті розміром 10 х 10 м грають чотири грав­ці. Тривалість гри 20 хвилин. Три гравці передають один одному м'яч, а суперник намагається перехопити його. Якщо м'яч покинув межі квадрата або суперник його перехопив, гравці міняються місцями. Ус­кладнити гру можна за рахунок зменшення розмірів квадрата, обме­ження кількості доторків до м'яча одним гравцем або грати , врахову­ючи лише один доторк.

Чотири проти двох. Гра проводиться в квадраті, що має розмір 25 х 25 м. Грають у складі - 4x2. Тривалість гри 30 хвилин. Чоти­ри гравці передають один одному м'яч, роблячи виходи на вільні по­зиції. Двоє захисників намагаються перехопити м'яч. Гравці міняються місцями після виходу м'яча за межі поля або коли м'яч пере­хоплений захисником. Захисники міняються місцями по черзі. Мож­на ускладнити гру, зменшивши розміри поля, кількість доторків до м'яча тощо. Аналогічно проводиться і гра "два проти одного", "три проти двох", "чотири проти трьох" тощо.

Три проти трьох з нейтральним. Розмір поля для гри - 30 х 30 м. Три гравця передають один одному м'яч, користуючись виходом на віль­ний простір поля і намагаючись зберегти м'яч під своїм контролем як найдовше. Нейтральний гравець допомагає команді, яка володіє м'ячем, створювати чисельну перевагу над суперником. Захисники намагаються перехопити м'яч. Гравці міняються місцями тільки у ви­падку, якщо м'яч вдалося перехопити, він вийшов за межі поля або один із гравців порушив правила гри.

Прийом м'яча в кінцевій зоні поля з відходом від суперника. Дві ко­манди (4 х 4, 5 х 5, 6 х 6) грають на полі, що має розмір 25 х 50 м. Паралельно до лінії воріт лініями позначаються зони 8 - 10м шири­ною, у яких грати забороняється. Кожна команда намагається прово­дити атаки так, щоб неприкритий гравець здобув м'яч у зоні суперни­ка, за що його команді нараховується очко. Тривалість гри зумовлю­ється до її початку.

Умови гри:

1. Грати в один доторк до м'яча.

2. Грати в два доторка до м’яча.

3. М'яч не подавати, а вводити в зону.

4. До передачі м'яча заходити в зону забороняється.

Гра на одні ворота за чисельної переваги команди, що атакує. Метою такої гри є навчання атакуючим діям. Гра проводиться на одній поло­вині поля у складі гравців: 3x1,4x2, 5x3, 3x2, 4x3, 5x4. Завдан­ня нападаючих - забити м'яч у ворота. Перемагає команда, яка в зу­мовлений час проведе в ворота суперника більше м'ячів. Тривалість гри 30 хвилин. Нападаючим за кожний удар по воротах ногою або го­ловою нараховується одне очко, за влучення м'ячем у ворота – два очка, за забитий м'яч - три очки. Захисники одержують очко за ко­жен відібраний м'яч, за оволодіння м'ячем і два очка за перехід лінії центра поля веденням м'яча.

Атаки на одні ворота з рівними чисельними складами команд. Дві ко­манди по 4 - 6 чоловік у кожній грають на одні ворота. Перша ко­манда захищає ворота, а друга атакує. Нападаючі одержують 10 спроб для атаки, після чого команди міняються завданнями. Перемагає та, яка за час, відведений на гру, забила у ворота більше м'ячів. Атаки за­вершуються, коли забито гол, м'ячем оволодів воротар або суперник, м'яч покинув межі поля.

Цю гру можна проводити і так: атакує команда, яка володіє м'ячем, а су­перник намагається перешкодити забити гол, відібрати м'яч і перейти в ата­ку. Тривалість гри 10 - 15 хвилин. Перемагає команда, яка в зумовлений час забила більше голів.

Атаки з обмеженням часу. На одні ворота грають дві команди по 5 - 6 чоловік у кожній. Команда атакує і захищається протягом 5 хвилин. Команді, яка атакує, зараховуються всі влучні удари по воротах.

Гра у футбол “пішки”. На малому полі грають дві команди по 5 - 7 чо­ловік у кожній. Ворота малі.

Гравці пересуваються по полю тільки пішки. За перехід на біг команда позбавляється м'яча. Перед воротами визначається воротарський майдан­чик, а гол зараховується тільки тоді, коли удар м'ячем завдано з-за його меж. Метою гри є удосконалення різноманітних передач м'яча.

Гра в трьох зонах. Гра триває 60 хвилин і проводиться на футбольно­му полі, де на відстані 25 м від обох воріт малюється ще по одній по­перечній лінії, що утворюють три зони. Одна команда атакує, а дру­га захищає власні ворота. П'ять гравців розташовуються в середній частині поля, де й слід обігравати суперника. Наступних трьох грав­ців обіграють поблизу воріт з метою створення умов, щоб завдати удару м'ячем. Правила гри: три захисники команди розташовуються на полі перед воротами, а п'ять нападаючих в середній частині поля. Нападаючим тієї самої команди відходити назад, на допомогу захис­никам, не можна. В свою чергу, трійці захисників заборонено перетинати 25-метрову лінію поля. Положення "поза грою" тут не діє.

Гра трьома командами проводиться на одній половині футбольного поля. Ворота - як для гри в гандбол або таких самих розмірів. По­ле лінією поділено на дві половини. У грі беруть участь три коман­ди по З - 5 гравців у кожній. Тривалість гри 60 хвилин.

Правила гри: команда А володіє м'ячем і атакує ворота суперника до­ти, доки не виграє очко або не втратить м'яч. Тільки тоді м'яч переходить до команди Б. Третя команда В розташовується за воротами. Після втра­ти м'яча або здобуття очка команда Б переходить в атаку проти команди В, яка займає на полі місце команди А, яка звільняє місце після втрати м'яча. Тим часом команда В займає позиції в захисті та очікує слушного часу, щоб вступити в боротьбу за м'яч. Гравці команди, що захищається, перетинати середню лінію поля не можуть. Останній гравець з кожної ко­манди, що захищає ворота, може ловити м'яч як воротар і подавати його рукою.

Удар по воротах гравцем з визначеним номером. Поле для гри має розмір 40 х 20 м з гандбольними воротами. В грі беруть участь дві команди по 3 - 5 гравців під номерами у кожній. Забивати м'яч у во­рота можна тільки після кількох передач. Правила гри: гравці однієї з команд передають м'яч гравцеві під номером 1, поки той не заб'є гол. Наступний гравець 2 робить те саме, тощо. М'яч переходить до суперника, коли вийде за межі поля, на кутовий, коли м'яч перехоп­лено або порушено правила гри. Останній гравець перед воротами може ловити м'яч руками. Діє правило положення "поза грою".

Гра з передачею м'яча на вільний простір. Гра проводиться на футбольному полі. Команди складаються з 4 - 6 гравців та воротарів. Тривалість гри 30 хвилин.

Правила гри: обидві команди грають на одні ворота. Команда, що розпо­чала гру, намагається зберегти контроль над м'ячем якнайдовше (1 хвилина - одне очко). За сигналом тренера гравець здійснює передачу на вільний простір, на яку виходить партнер і забиває гол. Переможець визначається за сумою набраних очок та кількості забитих у ворота м'ячів. Переходити че­рез лінію середини поля гравцям дозволяється тільки після подачі м'яча на вільний простір. Суперник може відібрати м'яч лише в боротьбі або після виходу за межі поля, за бічну лінію поля. Після атаки гра поновлюється з місця втрати м'яча.

Гра на двоє воріт з ударом. Поле для гри складається з розмірів здвоєного штрафного майданчика. Ворота: одні звичайні, а інші - відзначені прапорцями. Команди (6 х 6) мають двох воротарів. Три­валість гри 30 хвилин.

Правила гри: захисники жодної з команд не можуть переходити цен­тральної лінії ігрового поля, однак, в окремих випадках, підключатися до атак дозволяється. Нападаючі діють тільки на половині поля суперника, тоді на одній половині поля гра ведеться в складі гравців 3x3. Правилом положення "поза грою" у цьому випадку не керуються. Якщо гравець увійшов до забороненої зони, виконується вільний удар з лінії штрафного майданчика.

Гра на двоє воріт у складі гравців 3x2. Гра проводиться на футболь­ному полі на двоє воріт. Тривалість гри не більше 30 хвилин.

Зміст гри: на кожній половині поля грають три нападаючі проти двох захисників. У кожній команді на воротах стоїть воротар. Нападаючі нама­гаються розіграти між собою м'яч так, щоб забити гол. Захисники їм в цьому перешкоджають, а оволодівши м'ячем, негайно передають своїм на­падаючим.

Правила гри: гравцям не дозволяється переходити лінію середини поля. Після забитого гола, виходу м'яча за межі поля м'яч передається супернику.

Гру можна проводити і в складі гравців 4 х 3, 5 х 4 без воротарів на одній половині поля на двоє малих воріт тощо.

Половина поля "поза грою". Гра проводиться на половині поля з во­ротами. Грають дві команди по 4 - 6 чоловік у кожній. На воро­тах - воротар. Тривалість гри до 60 хвилин.

Одна з команд проводить атаку з-за лінії середини поля з метою забити гол, а друга - захищається і застосовує положення "поза грою".

Правила гри: після того, як захисники оволоділи м'ячем, він знову по­дається нападаючим, які проводять нову атаку. За кожний забитий гол напа­даючі одержують очко. За створення положення "поза грою" очко надається захисникам. Під час гри використовуються всі засоби оборони.

Персональний захист. У складі команд по 4 - 8 чоловік. Гра проводиться на одній половині поля на малі ворота. Тривалість гри 60 хвилин.

Зміст гри: нападаючі однієї команди грають на половині поля суперни­ка і намагаються забити гол. Захисники, прикриваючи кожен свого гравця перешкоджають проводити атаки.

Правила гри: захисник починає гру ударом м'яча в напрямку нападаю­чих через лінію середини поля. Захисники оволодівають м'ячем в боротьбі з нападаючими або після забитого гола, після виходу м'яча за межі поля від атакуючої команди або після порушень правил гри нападаючими. У грі правило положення "поза грою" не діє. Захисникам забороняється переходити лінію середини поля.

Атака і оборона. Мета цих допоміжних ігор - навчити гравців одна­ковою мірою як атакувати, так захищатися.

Позиційна гра в трьох зонах поля. Гра проводиться на футбольному полі, поділеному на три рівні частини. Грають дві команди по 9 – 11 чоловік у кожній. Тривалість гри до 30 хвилин.

Зміст гри: гравці розташовуються на визначених позиціях у відповідних зонах поля. Нападаючі перебувають під воротами суперника, гравці середи­ни поля - в центрі, захисники - поблизу своїх воріт. Гра полягає у пере­веденні м'яча із однієї зони в другу, де ведуть боротьбу за м'яч нападаючі, гравці середини поля та захисники.

Правила гри: гравцям не дозволяється перетинати лінії зон. М'яч пере­дається поступово з однієї зони в другу. Правило положення "поза грою" діє. Останній гравець може ловити м'яч руками. Гру розпочинають захисни­ки однієї з команд. Команди застосовують тактичні системи "4 + 2 + 4", "4 + 3 + З".

Завдання гри: довести м'яч до лінії воріт суперника і там стопою зупи­нити. У випадку недостатньої кількості гравців гру можна проводити на од­ній половині поля.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Тактика футболу

Тактика футболу.. Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форми.. Інституту фізичної культури та спорту..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Прикривання суперника і виходи на вільні позиції

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тактика гри у футбол
  Якість проведення навчально-тренувального процесу в футболі забезпечує безпосередньо не стільки ріст спортивної майстерності гравців, скільки виховання здорових, працездатних і мора

Історія розвитку систем, стилів гри та футбольних шкіл
У перші роки розвитку футболу (1810 - 1863) навряд можна вести мову про організований, плановий футбол, де б існувала хоч якась система гри. Техніка гри була примітивною, гравці намагалися спрямува

Стилі гри
На думку футбольних фахівців, у світі існує кілька стилів гри. Так, ска­жімо, особливостями шотландського стилю гри є застосування гравцями численних коротких передач (на 5 - 10 м). Він вимагає вис

Футбольні школи
Відповідними модифікаціями класичних систем гри є футбольні школи. Так, австрійську школу гри характеризує елегантність рухів, точність пере­дач, надійність зупинок, філігранність

Вибір тактики гри
Вибір тактики гри залежить від багатьох чинників, спричинених внутрішніми та зовнішніми умовами. Внутрішні умови: 1. Рівень технічної підготовки гравців власної к

Зовнішні умови тактики
Під час гри за сонячної погоди краще застосовувати високі передачі м'яча, що дуже заважає захисникам та воротареві. Якщо доводиться грати за вітром, слід використовувати високі передачі й подачі з

Тактика захисту
Завданням тактики гри в захисті є відбирання м'яча у суперника, уповільнення атак, завдяки тактиці захисту має бути створена така обстановка, щоб суперник грав найменш ефективно та корисно.

Тактика гри воротаря
Воротар безперервно стежить за пересуванням суперника з м'ячем і відповідно пересувається сам по лінії воріт так, щоб вибрати місце по середині ліній кута, умовно проведених від м'яча до біч­них ст

Тактика оборони під час розіграшу стандартних положень
Під час виконання вільного удару з далекої відстані (30-45 м). Захисни­ки займають позиції подалі від воріт для створення штучного положення "поза грою". Якщо вільний удар виконується з б

Тактика оборони під час розіграшу стандартних положень
Під час виконання вільного удару з далекої відстані (30-45 м). Захисни­ки займають позиції подалі від воріт для створення штучного положення "поза грою". Якщо вільний удар виконується з б

Види атак
У футболі існують атаки швидкі та позиційні. Швидка атака може бути організованою й неорганізованою. Швидка організована атака розпочинає­ться після перехоплення м'яча від суперника на власній поло

Варіанти нападу
Тактика гри з висунутим вперед центральним нападаючим застосовується тоді, коли в команді є швидкі нападаючі, які володіють точними ударами по воротах. Тут відтягнутий назад крайній нападаючий вико

Тактика нападу зі стандартних ситуацій
Стандартні ситуації виникають у випадках виходу м'яча за межі поля, а також після кожного порушення правил гри. Йдеться про початок гри з центру поля, удар м'яча від воріт, кутовий удар, штрафний і

Тактика нападу зі стандартних ситуацій
Стандартні ситуації виникають у випадках виходу м'яча за межі поля, а також після кожного порушення правил гри. Йдеться про початок гри з центру поля, удар м'яча від воріт, кутовий удар, штрафний і

Вправи з м’ячем
1. На лінії середини поля три нападаючі розташовуються обличчям до воріт. Перед ними на відстані 10 м стоять три захисники. На лінії штрафного майданчика виставлено три м’ячі. За сигналом нападаючі

Вправи для навчання груповій атаці
Команда розпочинає атаку одразу, як тільки оволодіє м’ячем, а закінчує, коли він втрачений. В основі атакуючої гри взаємодія всіх гравців команди, що проявляється в ігрових комбінаціях, індивідуаль

Допоміжні ігри для розвитку периферійного зору та швидкості реакції
Гра двома м'ячами. Проводиться на одній половині поля без воріт. У грі беруть участь дві команди по 5 - 7 чоловік у кожній. Тривалість гри 30 хвилин. Правила гри: щоб здоб

Список використаних джерел
1. Васильчук А. Г. Гуртки з футболу в школі: навч. посіб./Федерація футболу України, Буковинська держ. фінансова академія. – Чернівці: Технодрук, 2009. – 232 с. 2. Вихров К. Л. Компаньйон

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги