рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Класифікація надзвичайних ситуацій

Класифікація надзвичайних ситуацій - раздел Охрана труда, Безпека життєдіяльності людини Відповідно До Статті 7 Закону України "про Захист Населення І Територій ...

Відповідно до статті 7 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру класифікують за характером походження, ступенем поширення, розміром людських втрат та матеріальних збитків.

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території України, визначають такі види надзвичайних ситуацій:

- техногенного характеру;

- природного характеру.

Залежно від обсягів, заподіяних надзвичайною ситуацією техногенного та природного характеру наслідків, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації її наслідків, визначають такі рівні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

- державний;

- регіональний;

- місцевий;

- об'єктовий.

Особливості оцінки та реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру визначають окремим законом.

Критерії класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру встановлює Кабінет Міністрів України на підставі аналізу інформації про техногенні та екологічні обставини, загрози існуючих й імовірних техногенних та природних катастроф, досвіду ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Отже в основу існуючої класифікацій покладено масштаб та глибину надзвичайних ситуацій. Повніше класифікація враховує сутність та принципи виникнення подій надзвичайних ситуацій. Це дає змогу виділити такі надзвичайні ситуації: техногенні, природні, екологічні, соціальні. Своєю чергою надзвичайні події, покладені в основу надзвичайних ситуацій можуть бути класифіковані за:

- суттю та характером подій і процесів, які становлять їхню основу;

- найважливішими ознаками прояву;

- характером вражаючих чинників чи джерел небезпеки;

- місцем виникнення чи відомчої належності;

- основними причинами виникнення;

- інтенсивністю протікання;

- масштабами ураження чи впливу та його характером.

Надзвичайні ситуації техногенного характеру поділяють на транспортні аварії і катастрофи; пожежі та вибухи; аварії з викидом отруйних, радіоактивних та біологічно небезпечних речовин; раптове завалювання будинків та споруд; аварії на енергетичних та комунальних системах і на очисних спорудах; гідродинамічні аварії.4. Безпека життєдіяльності в умовах надзичайних ситуацій


Надзвичайні ситуації природного характеру поділяють на геофізичні, метеорологічні, морські, гідрологічні, природні пожежі, інфекційні захворювання людей, тварин та рослин.

Надзвичайні ситуації екологічного характеру пов'язані зі зміною стану суші, властивостей атмосфери, зміною стану гідросфери та біосфери.

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру полягають у групових порушеннях громадського порядку, масових заворушеннях, мародерстві, масовій паніці, втечі озброєних злочинців та в озброєних нападах.

Надзвичайні ситуації комплексного характеру спричинені поєднанням різних видів НС.

4.2.1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру

Надзвичайні ситуації техногенного характеру є безпосереднім результатом діяльності людини і можуть виникати внаслідок аварій і катастроф. Серед значної кількості надзвичайних ситуацій техногенного характеру розглянемо транспортні аварії й катастрофи та деякі інші види аварій.

Аварії та катастрофи на транспорті бувають двох типів:

- аварії, які відбуваються на виробничих об'єктах, не пов'язаних безпо
середньо з рухом транспорту (депо, станції, порти);

- аварії під час руху транспорту. Визначальні ознаки транспортних аварій:

- віддаленість місця катастрофи від великих населених пунктів;

- важкодоступність під'їздів до місця катастроф;

- потреба відправки значної кількості потерпілих та загиблих;

- труднощі зі встановленням кількості пасажирів.

Аварії на промислових очисних спорудах. Небезпека цього виду аварій зумовлена великим залповим викидом отруйних, токсичних та просто шкідливих у великих кількостях речовин у навколишнє середовище.

Гідродинамічні аварії пов'язані з аваріями на гідротехнічних спорудах через руйнування підвалин, перевищення розрахункової максимальної скидної витрати, пошкодження та руйнування гідровузлів. Найважчими наслідками спричинені катастрофічні затоплення, вражаючими чинниками яких є руйнівна хвиля прориву та водний потік.

4.2.2. Надзвичайні ситуації природного характеру

Головні причини надзвичайних ситуацій визначають дією землетрусів, повені, селей та зсувів. Землетруси виникають при раптовому розриві гірських порід та вивільненні енергії, що розповсюджується у вигляді сейсмічних хвиль та зумовлює появу серії коливних рухів земної поверхні. Основні заходи захист/ від землетрусів полягають у такому:

- перебуваючи у приміщенні треба негайно зайняти безпечне місце, заховатися під стіл чи ліжко. Потрібно триматися далі від вікон, печей та важких предметів;

- не слід вибігати з будинку, оскільки уламки які падають вздовж стін є серйозною небезпекою;

- знаходячись біля висотного будинку потрібно увійти у під'їзд чи відійти на відкрите місце; щоб уникнути ударів падаючих уламків.


4. Безпека життєдіяльності в умовах надзичайних ситуацій 241

Повені - це тимчасові значні затоплення місцевості внаслідок підняття рівня води у річці, озері, водосховищі, які спричинені різними причинами. Повені відрізняються від інших стихійних лих тим, що вони прогнозовані.

Основний напрям боротьби з повінню - зменшення витрати води у річці шляхом своєчасного перерозподілу стоку.

Селевий потік - болотокам'яний чи водокам'яний потік, який мчить з великою швидкістю вниз за течією гірської ріки чи ущелини внаслідок сильних дощів, інтенсивного танення снігів, сповзання льодовиків, обвалів та зсувів. Для запобігання шкідливої дії селевих потоків споруджують греблі значної висоти.

Зсуви - це ковзне зміщення великих мас ґрунту униз по схилу, яке виникає при порушенні рівноваги. Захист від зсувів полягає у відведенні підземних вод у колектори, зменшенні стрімкості берегів, їхньому укріпленні.

4.2.3. Надзвичайні ситуації екологічного характеру

Основна причина надзвичайних ситуацій екологічного характеру - це діяльність людини. Усі надзвичайні ситуації екологічного характеру поділяють на чотири групи:

1. До першої групи належать надзвичайні ситуації, спричинені катастрофічними змінами ґрунту, надр та ландшафту.

2. Друга група надзвичайних ситуацій пов'язана зі зміною складу і особливостей атмосфери.

3. Третя група надзвичайних ситуацій зумовлена зміною стану гідросфери.

4. Четверта група надзвичайних ситуацій пов'язана зі зміною стану біосфери.
Головні передумови виникнення надзвичайних ситуацій екологічного характеру

полягають у забрудненні води, повітря та зміною клімату.

4.2.4. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру

Основою функціонування служб безпеки в будь-якій державі є забезпечення національної безпеки, а внутрішні конфлікти завжди використовують зовнішньополітичними опонентами держави у своїх цілях.

Події в Україні у кінці 2000 - на початку 2001 pp. роблять актуальною проблему сучасних форм соціально-політичних конфліктів, які є ухиляння від нав'язаних елітою, культурою правил і норм. Бунти провокують дестабілізацію бюджетних надходжень, механізм управління в країні чи регіоні. Серед способів ухиляння як форм суспільного бунту є такі:

1. порушення законодавчих норм:

- побутова злочинність;

- терористична діяльність проти бюрократичних структур;

- руйнування засобів виробництва та збуту (комп'ютерів, терміналів, окремих підприємств, офісів тощо);

- блокування громадського транспорту.

2. порушення моральних настанов.

- "втеча в мережу (Інтернет)";

- втеча від активної суспільної діяльності;

- ігнорування влади і її законів у тих чи інших ситуаціях (масових святкувань, споживання визначених культурних цінностей тощо):

- формальне виконання виробничих, службових функцій;


4. Безпека життєдіяльності в умовах надзичайних ситуацій

- ігнорування участі у виборах. 4. економічно-соціальні:

- ухилення від податків;

- неоплата житлово-комунальних послуг, проїзду в громадському транспорті;

- нищення грошових знаків;

- розбій і грабування банків, обмінних пунктів тощо.

4.2.5. Надзвичайні ситуації комплексного характеру

Аварії на небезпечних військових об'єктах, об'єктах хімічної, ядерної, військової промисловості а також спричинені використанням ядерної, нейтронної, хімічної, бактеріологічної зброї, ведення воєнних дій спричинюють комплексний характер НС. Вони завдають найбільше збитків навколишньому середовищу людини, психічному та фізичному здоров'ю, національним інтересам країни.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Безпека життєдіяльності людини

Науково методичний центр вищої освіти Міністерства освіти і науки України... Р С Яким... Безпека життєдіяльності людини...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Класифікація надзвичайних ситуацій

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Безпека життєдіяльності як галузь науково-практичної діяльності та навчальна дисципліна
Актуальність проблеми безпеки життєдіяльності полягає у тенденції до зростання кількості нещасних випадків з людиною. Унаслідок аналізу закономірностей розвитку і життя людини, та спираючись на роб

Безпека життєдіяльності як галузь науково-практичної діяльності та навчальна дисципліна
Актуальність проблеми безпеки життєдіяльності полягає у тенденції до зростання кількості нещасних випадків з людиною. Унаслідок аналізу закономірностей розвитку і життя людини, та спираючись на роб

Система життєдіяльності
Системою, яку вивчає дисципліна "Безпека життєдіяльності", є система "люди-на-життєве середовище". Розглянемо характеристики компонентів цієї системи. 1. Теоретичн

Небезпеки та їхні чинники
У всі часи людина прагнула до забезпечення своєї безпеки. Але з появою нової сфери діяльності виникає щораз більше нових небезпек: нові прилади, машини, технологічні лінії, електричний струм, атомн

Управління ризиком
1.4.1. Прогнозування ібезпека Невід'ємним елементом управління ризиком з метою забезпечення безпеки життєдіяльності є прогнозування. У безпеці

Поняття про ризик небезпеки
Ризик небезпеки - імовірність події (подій), яка (які) є небезпечна. Ризик небезпеки є критерієм реалізації небезпеки. Він визначений ймовірністю прояву небезпеки та ймовірністю присутності людини

Нженерний метод визначення ризику
Інженерний метод визначення ризику спирається на статистику, розрахунки частоти прояву небезпек, імовірнісний аналіз безпеки та на побудову "дерев" небезпек. Приклад використання статисти

Загальні психофізіологічні особливості людини
Як відомо, людський організм - це сукупність систем тілесних (соматичних) і фізіологічних (кровообігу, дихання, травлення, серцево-судинна, сенсорна, опорно-рухова, нервова тощо). Визначальну роль

Закономірності та механізми дії органів чуття
Наші відчуття дають змогу нам не тільки сприймати навколишній світ у всьому його розмаїтті та красі, але водночас інформують нас про різні види та рівні небезпек, що є особливо важливим з погляду б

Людина як одиниця органічного світу. Структурна організація організму
Одиницею вимірювання безпеки життєдіяльності є тривалість життя людини. Організм як дискретна одиниця органічного світу може існувати у природних умовах тільки завдяки здатності утворювати

Таблиця 4
___________________ Чинники зовнішнього середовища:_________________ Фізичні Хімічні Електромагнітні Повітряне серед

Гіпокінезія
Головною особливістю людини на сучасному етапі її історичного розвитку є зменшення обсягу фізичної праці на виробництві та в побуті, що призвело до зменшення рухової активності і, як наслідок, до з

Критичні ситуації
Одним з найважливіших аспектів людської життєдіяльності є критичні ситуації, які в найзагальнішому плані можуть бути визначені як ситуації потенційної можливості і неможливості, конфлікту. В критич

Таблиця 8
Типологія критичних ситуацій___________________ Онтологічне поле Тип активності Внутрішня необхідність Нормальні умови

Депресія
Під впливом кризової ситуації людина перебуває в депресивному стані. Депресія - тривалий стан, що характеризується тугою, спадом сил, дуже низькою самооцінкою, почуттям вини чи подібними сим

Педагогічні основи психічної складової життєдіяльності людини
Сучасні досягнення психологічної науки дають змогу розглядати проблеми безпеки життєдіяльності людини не тільки в плані відношення "людина-світ", але й саму людину, її екзистенцію як можл

Навколишнє середовище та його складові
Навколишнє середовище - це частина зовнішнього середовища, що оточує людину, підтримує її існування, створює умови для діяльності і суспільних відносин, безпосередньо впливає на її житт

Метеорологічні чинники
Однією з важливих умов нормальної життєдіяльності людини є забезпечення нормативних, метеорологічних умов, які визначаються сумісною дією таких чинників, як температура, відносна вологість, швидкіс

Т, Y ( Т2 Y
qB=CVVYl_2. ш -ш , (24) А /V 7: де Спр - коефіцієнт випромінювання, Вт/м2

Природні небезпеки
До природних небезпек відносять абіотичні та біотичні небезпеки. Природні небезпеки є причиною появи таких небезпечних та шкідливих чинників: підвищенні та зниження температури, каменепади, слизькі

Абіотичні небезпеки
Розрізняють такі види абіотичних небезпек: літосферні, гідросферні, атмосферні та космічні. Літосферні небезпеки - це землетруси, вулкани, зсуви, селі. Землетрус - це підзе

Техногенні небезпеки
Взаємовідносини людини і навколишнього середовища споконвіку були непростими. Але особливого загострення вони набули наприкінці XX ст., коли господарсько-перетворююча діяльність людства за масштабн

Кшє 2nfC, w
де f - частота струму, Гц; С - ємність зовнішнього шару шкіри, Ф. Ємність зовнішнього шару шкіри, своєю чергою, розраховуємо за формулою: с=5М, (44) де Е - діе

Виробничі випромінювання
Найбільш поширені електромагнетні випромінювання - це процеси утворення вільного електромагнетного поля, спричиненого роботою телевізійних та радіолокаційних станцій, високовольтних мереж електропе

Онізуюче випромінювання
3.4.4.4.1. Основні поняття та визначення іонізуючого випромінювання Іонізуюче - це випромінювання, під впливом якого з нейтральних молекул та атомів утворюються іони. Іонізую

Суспільство як система і життєдіяльність людини
Зрозуміти суспільство як об'єктивний процес, пізнати закономірності його функціонування, розвитку - це головне завдання соціальної філософії. І хоч в історико-філософському ракурсі в розумінні сусп

Небезпеки, спричинені соціумом
Формування засад ринкової економіки створило в Україні принципово нову соціальну та економічну ситуацію. Нині дедалі більшого значення набуває поділ суспільства за рівнем та джерелом багатства, ная

Небезпеки в інформаційній сфері життєдіяльності людини
Сучасні реалії постіндустріального суспільства, зумовлені значним ростом інформації, відкривають ще одну сферу життєдіяльності людини - інформаційну. Сучасні засоби комунікації і обробки інформації

Основні прийоми маніпуляції
У кінці 30-х років на підставі практики обробки колективної свідомості в Нацистській Німеччині, в Інституті аналізу пропаганди (США) було виділено і систематизовано основні прийоми маніпуляції:

Небезпеки в духовній сфері життєдіяльності людини
Духовна сфера життєдіяльності людини визначає і формує інші сфери життєдіяльності суспільства та особи (побутову, службову, військову, виробничу, інформаційну, політичну та ін.). Тому розгляд небез

Принципи захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері
До головних принципів захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері відносять такі: - пріоритет прав людини; верховенство закону; єдине правове поле для усіх суб'єктів

Небезпеки у споживчій сфері
Небезпеки у споживчій сфері в основному спричинюються незадовільним станом якості послуг, товарів, споживання, користування якими спричинює шкоду життєдіяльності людини. Наприклад споживання в їжу

Комбіновані небезпеки катастрофічних процесів
3.9.1. Природно-техногенні небезпеки У наш час практично будь-який катастрофічний процес (забруднення, селі, зсуви, пилові бурі та інші явища) має комбінований

ЗЛО. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
Сучасній людській цивілізації властиві стрімкі темпи урбанізації. Вони зумовлені двома чинниками - "демографічним вибухом" другої половини XX ст. та науково-технічною революцією в усіх сф

ЗЛО. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
Сучасній людській цивілізації властиві стрімкі темпи урбанізації. Вони зумовлені двома чинниками - "демографічним вибухом" другої половини XX ст. та науково-технічною революцією в усіх сф

Нещасні випадки військового характеру
У повсякденному житті людини мають місце небезпеки, спричинені нещасними випа

Воєнні небезпеки
У сучасних умовах, внаслідок бурхливого розвитку військової індустрії, є велика кількість високоефективної зброї як звичайного, так і масового ураження. Різноманітні міждержавні політичні конфлікти

Вибухове перетворення речовини
Взалежності від хімічного складу і зовнішніх умов, в яких стається вибухове перетворення речовини, розрізняють швидке горіння, вибух і детонацію.

Таблиця 12
Розподіл енергії за уражуючйми чинниками______________ Уражуючі чинники Нейтронний боєприпас, % Ядерний боєприпас, %

Засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри людини
Звичайні засоби захисту шкіри - це предмети одягу та взуття, що можуть бути у кожної людини. Найпростішим засобом захисту шкіри є робочий одяг (спецівка) -куртка і штани, комбінезони, халати

Перша медична допомога потерпілим
Першу медичну допомогу надають санітари і санітарні інструктори, а також самі потерпілі (самодопомога) чи товариші (взаємодопомога) як правило на місці отримання ушкоджень. її надають для часового

Правові основи захисту від надзвичайних ситуацій
Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" визначає організаційні та правові основи захисту громадян України, іноземці

Основні поняття та визначення
Надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварі

Заходи, які проводять завчасно по життєзабезпеченню населення в НС
Організація життєзабезпечення населення в екстремальних умовах є комплексом заходів, спрямованих на створення і підтримання нормальних умов, життя, здоров'я і працездатності людей. Він охоплює:

Сили та засоби, які використовують для життєзабезпечення населення
Важлива роль у забезпеченні життєдіяльності заселення належить службам торгівлі і харчування ЦЗ та їхні формування. Вони створюються рішенням виконкому обласних, міських і районних Рад (держадмініс

Призначення першої долікарської допомоги та загальні принципи її надання
За даними ВООЗ, близько 30% осіб, які загинули внаслідок нещасних випадків та НС, могли б бути врятовані, якби їм своєчасно і правильно надали першу долікарську допомогу, здійснили заходи щодо ожив

Аптечка швидкої допомоги
Аптечка швидкої допомоги з набором медикаментів і засобів, обов'язково повинна бут

Надання першої допомоги при ураженні ділянок мозку, зупинці дихання та серцевої діяльності
Унаслідок різного виду травм, сильного болю, втрати крові, нестачі кисню в організмі, при замерзанні та перегріві тощо можливе ураження центру свідомості -мозку. Ураження мозку призводить до різног

Надання першої допомоги при ураженні ділянок мозку, зупинці дихання та серцевої діяльності
Унаслідок різного виду травм, сильного болю, втрати крові, нестачі кисню в організмі, при замерзанні та перегріві тощо можливе ураження центру свідомості -мозку. Ураження мозку призводить до різног

Долікарська допомога при термічних впливах та хімічних опіках
Відхилення температури навколишнього середовища від допустимих значень становить небезпеку для людини. Ця небезпека тим більша, чим більше відхилення температури середовища чи речей, з якими контак

Допомога при отруєннях
Отруєння - це група захворювань, викликаних впливом на організм отрут різного походження. При отруєнні, особливо невідомою токсичною речовиною, потріб- 5. Надання першої дол

Допомога при ураженні електричним струмом та блискавкою
Пошкодження організму, спричинені протіканням через нього електричного струму, електричною дугою або блискавкою, називаються електричною травмою.

Надання першої допомоги при утопленні
Людину, що тоне, потрібно передусім витягнути з води на берег чи палубу судна. Витягуючи потерпілого, треба бути дуже обережним, оскільки він може не контролювати свої дії і здатен, вчепившись за р

Посттравматичний синдром та його подолання
Постравматичний розлад - тривожний розлад, в якому страх і супутні синдроми виникають зразу після травматичної події і тривають менше місяця. Стресові розлади суттєво знижують загал

Загальні аспекти управління безпекою життєдіяльності
Управління безпекою життєдіяльності - це комплекс дій з підготовки, прийняття і реалізації рішень, спрямованих на забезпечення безпеки людини у сфері виробництва та побуту як за нормальних умов, та

Законодавчі основи безпеки життєдіяльності
У Декларації про державний суверенітет України, прийнятій Верховною Радою 16 липня 1990 р., окремий розділ присвячено екологічній безпещ як складовій частині безпеки життя людини. В першій

Апарат управліннябезпекою життєдіяльності
Управління безпекою життєдіяльності є складовою частиною системи державного управління загалом. Тому державне управління безпекою життєдіяльності здійснюють: - Кабінет Міністрів України;

Нагляд і контроль угалузі безпеки життєдіяльності
Державний нагляд за додержанням законодавства з БЖД охорони праці та екологічної безпеки ведуть спеціально уповноважені органи та інспекції, які не залежать у своїй діяльності від власника або упов

Головні завдання і функції системи управління безпекою життєдіяльності
Система управління безпекою життєдіяльності (СУБЖ) - це сукупність безпеки життєдіяльності та елементів управління її станом. Основні завдання СУБЖ: 1) Планування робіт, які ведуться на де

Додаток 1. Деякі коди країн в штрихових кодах EAN
  00-09 - США і Канада; 560 - Португалія; 777 - Болівія; 20-29 - резерв EAN; 569 - Ісландія;

Додаток 2. Найпоширеніші екозалежні хвороби люди ни
  Хвороби Чинники навколишнього середовища Хвороби системи кровообігу (серце, судини) Сумарний індекс заб

Додаток 4. Промислові протигази
  Марка коробки Колір коробки Небезпечні хімічні речовини, від яких захищає протигаз А Коричневий

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги