рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Практичне заняття 2

Практичне заняття 2 - раздел Охрана труда, Безпека життєдіяльності Тема: Раціональне Та Здорове Харчування. ...

Тема: Раціональне та здорове харчування.

Мета: Обґрунтувати необхідність харчування відповідно до енер­гозатрат.

Завдання:

1. Зіставити фактичні добові енергозатрати організму з надходженням енергії на підставі фактичного раціону харчування та оцінити якість та безпечність харчування.

Для цього необхідно послідовно виконати такі розрахунки:

а) скласти розпорядок дня і за енергозатратами для різних видів діяльності (див. табл. 2.1) підрахувати добові енер­гозатрати. Результати подати у вигляді табл. 2.2;

б) записати фактичний добовий раціон і за калорійністю харчових продуктів (див. табл. 2.3) підрахувати добове надходження енергії. Результати подати у вигляді табл. 2.4;

в) визначити фактичне співвідношення між основними по­живними речовинами - білками, жирами та вуглеводами, яке за енергетичною цінністю повинно бути як 1:2,5:4,6 і за масою 1:1:4,9;

г) встановити, які харчові добавки за функціональним призначенням використані у спожитих продуктах харчування;

д) підрахувати можливе надходження радіонуклідів і з продуктами харчування за допустимими рівнями їх вмісту (див. табл. 2.5).

Результати подати у вигляді табл. 2.5.

2. Запропонувати збалансований раціон якісного харчуван­ня відповідно до індивідуальних енергозатрат за зразком табл. 2.4.

3. Запропонувати додаткове фізичне навантаження відповідно до індивідуальної калорійності харчового раціону.

 

Таблиця 2.1 - Розпорядок дня

№ з/п Вид діяльності Енергозатрати, ккал/год
Сон ~ 70
Особиста гігієна приймання і приготування їжі ~ 120
Відпочинок сидячи ~ 90
Домашнє прибирання ~ 270
Читання, слухання лекцій ~ 110
Робота з комп’ютером ~ 115
Бесіда стоячи ~ 110
Бесіда сидячи ~ 105
Спокійна ходьба, до 4 км/год ~ 200
Водіння автомобіля ~ 180
Різні види фізичної роботи залежно від інтенсивності від 200 до 500

 

 

Таблиця 2.2 Розпорядок дня та добові енергозатрати

№ з/п Вид діяльності Тривалість, год Енергозатрати, ккал/год Сумарні енергозатрати, ккал
Сон      
Ранковий туалет      
Сніданок      
Дорога до роботи (навчання)      
та інше      
Разом      

 

Таблиця 2.3 Склад і калорійність харчових продуктів

Продукти Склад, % Калорійність, ккал/100г
Білки і азотні речовини Жири Вуглеводи Мінеральні солі (зола)
Яловичина нежирна 20,5 2,0 - 1,2
Яловичина жирна 18,4 21,4 - 1,0
Свинина нежирна 20,1 6,6 - 1,1
Свинина жирна 14,5 37,3 - 0,07
Баранина 16,4 31,1 - 0,9
Курятина 19,8 5,1 1,1 1,1
Яйця курячі 12,5 12,1 0,7 1,1
Печінка 19,4 4,6 2,1 1,6
Мозок 9,0 9,3 - 1,1
Сало 11,0 68,4 - 4,8
Ковбаса варена 14,1 15,0 4,0 2,8
Сосиски 12,8 13,7 - 3,3
Ікра чорна 26,0 16,3 - 4,3
Короп 20,4 1,5 - 1,3
Оселедець 18,4 14,5 - 13,9
Молоко коров’яче свіже 3,4 3,7 4,9 0,7
Молоко коров’яче згущене 10,5 10,1 51,0 2,0
Вершки 3,0 22,6 4,3 0,6
Сметана 4,3 26,2 1,7 0,5
Сир твердий 25,8 31,5 2,4 6,1
Сир нежирний 14,6 0,6 1,2 1,2
Масло 1,1 86,6 0,6 1,2
Крупа манна 9,4 0,9 75,9 0,4
Крупа гречана 12,9 2,8 64,7 2,1
Рис 8,1 1,3 75,5 1,0
Хліб житній 7,8 0,7 43,7 1,6
Хліб пшеничний 6,8 0,5 57,8 0,9
Макарони 10,9 0,6 75,5 0,6
Горох зелений 25,8 3,8 53,0 2,9
Картопля свіжа 2,1 0,2 19,6 1,0
Морква 1,2 0,3 9,1 1,0
Капуста свіжа 1,8 0,2 5,0 1,2
Огірки свіжі 1,1 0,1 2,2 0,5
Салат 1,6 0,2 2,4 0,9
Помідори 0,9 0,2 4,0 0,6
Гриби свіжі 5,4 0,4 5,1 0,9
Яблука свіжі 0,4 - 12,1 0,4
Виноград свіжий 1,0 - 15,2 0,5
Ізюм 2,5 0,6 69,7 1,7
Абрикоси свіжі 1,2 - 11,0 0,6
Диня 0,8 0,1 6,4 0,5
Кавун 0,7 0,06 4,1 0,3
Олія соняш никова - 99,5 - -
Горіхи грецькі 13,8 48,2 10,7 1,4
Цукор - - 99,5 0,4
Мед натуральний - - 79,9 0,2
Шоколад 22,2 22,2 63,4 2,3
               

 

*Деякі готові продукти можуть мати склад, що відрізняється від наведе­ного, але кожний виробник обов'язково повинен вказувати їх склад, ка­лорійність та використані харчові добавки.

 

Таблиця 2.5 Фактичний середньодобовий раціон та його енергетична цінність

№ з/п Продукти Маса, г Калорійність Склад
100 г Всього Білки Жири Вуглеводи
             
             
             
             
             
             
             
  Разом            

 

Запитання для самоконтролю

1. Опишіть спільні властивості аналізаторів.

2. Опишіть психологічні особливості людини.

3. Опишіть типи тестів, які використовує психодіагностика.

4. Що таке соціалізація особистості?

5. Яка роль харчування в збереженні здоров'я?

6. Що означає раціональне харчування?

7. Що означає здорове харчування?

8. Яка роль фізичного навантаження у збереженні здоров'я?

9. Опишіть процес праці з фізіологічного та технологічного погляду.

10. Які особливості розумової праці?

11. В чому суть компромісу між станом здоров'я, ефек­тивністю праці та напруженістю систем організму лю­дини?

12. Що таке втома і перевтома?

13. Опишіть найпоширеніші шкідливі звички людини.

14. У якій залежності знаходиться інтенсивність відчуттів людини залежно від інтенсивності дії зовнішнього под­разника?

а) у лінійній залежності;

б) у квадратичній залежності;

в) у логарифмічній залежності;

г) у експонеціальній залежності.

15. Як впливає зменшення константи С у психофізичному законі Вебера - Фехнера на психофізіологічну надійність людини?

а) сприяє підвищенню психофізіологічної надійності люди­ни;

б) не сприяє підвищенню психофізіологічної надійності лю­дини;

в) не впливає на психофізіологічну надійність людини.

16. Як впливає збільшення константи у психофізіологічно­му законі Вебера- Фехнера на психофізіологічну надійність людини?

а) сприяє підвищенню психофізіологічної надійності людини;

б) не сприяє підвищенню психофізіологічної надійності лю­дини;

в) не впливає на психофізіологічну надійність людини.

17. Як впливає на рівень безпеки людини здатність до тре­нування як одна із спільних властивостей аналізаторів людини?

а) сприяє підвищенню рівня безпеки людини;

б) не сприяє підвищенню рівня безпеки людини;

в) не впливає на рівень безпеки людини;

г) має неоднозначний вплив на рівень безпеки.

18. Як впливає на рівень безпеки людини чутливість як од­на із спільних властивостей аналізаторів людини?

а) сприяє підвищенню рівня безпеки людини;

б) не сприяє підвищенню рівня безпеки людини;

в) не впливає на рівень безпеки людини;

г) має неоднозначний вплив на рівень безпеки.

19. Що дають можливість виявити проективні тести, які ви­користовує психодіагностика при вивченні пси­хофізіологічних особливостей людини?

а) розумовий потенціал особи;

б) ступінь конкретних знань особи;

г) ступінь розвитку творчих здібностей особи;

д) загальні психофізіологічні особливості людини.

20. В якому рядку подані основні (пріоритетні) потреби лю­дини?

а) потреби у самовираженні, в безпеці, потреби фізіологічні, у визнанні, потреби соціальні;

б) потреби в безпеці, у визнанні, потреби фізіологічні, соціальні, естетичні;

в) потреби у самовираженні, в безпеці, потреби фізіологічні, соціальні, потреби творчої праці;

г) потреби свободи, соціальні, потреби у визнанні, у безпеці, потреби у самовираженні.

21. Що дають можливість виявити тести досягнень, які ви­користовує психодіагностика при вивченні пси­хофізіологічних особливостей людини?

а) розумовий потенціал особи;

б) ступінь конкретних знань особи;

в) ступінь розвитку творчих здібностей особи;

г) загальні психофізіологічні особливості особи.

 

Практичне заняття 3

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Безпека життєдіяльності

Методичні вказівки безпека життєдіяльності для студентів факультету механізації сільського.. зміст структурно модульна схема з дисципліни.. структурно модульна схема..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Практичне заняття 2

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
з дисципліни “Безпека життєдіяльності ”   для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності 6.091 902 &qu

МОДУЛЬ 1
Практична робота 1 Тема: Психо - фізиологічні особливості людини та безпека життєдіяльності Контрольні запитання 1.Чи часто у Вас бувають спади і піднесення настрою?

Життєдіяльності.
Мета: Показати вплив психофізіологічних особливостей людини на її безпеку. Завдання: Оцінити окремі елементи психофізіологіч

Тема: Статистична оцінка небезпечних і шкідливих чинників для життя людини.
Мета:Усвідомити концепцію допустимого ризику та визначити небезпечні й шкідливі чинники для життя людини, що най­частіше трапляються, шляхом соціологічного опитування студен

Тема: Моделювання і прогнозування небезпечних ситуацій
Мета: Освоїти метод побудови логіко-імітаційних моделей небезпечних подій шляхом побудови дерев причин і подій. Завдання:На прикладі моделі

Тема: Моделювання і прогнозування небезпечних ситуацій
Мета: Освоїти метод побудови логіко-імітаційних моделей небезпечних подій шляхом побудови дерев причин і подій. Завдання:На прикладі моделі

Методика виконання роботи
  Особливо небезпечними за своїми наслідками є аварії на вибухонебезпечних об'єктах. До вибухонебезпечних відносять не тільки об'єкти, що виробляють або зберігають вибухові речовини,

Визначення ступеню руйнувань під час вибуху
  Ступінь руйнувань будівель, споруд, обладнання залежить від їх конструктивної міцності та величини надлишкового тиску (DР) ударної хвилі. Величина надлишкового тиску, в свою

ПРИКЛАД 1
Умова. Визначити можливу ступінь руйнування будівлі цеху зі збірного залізобетону, що знаходиться на відстані 800jw від вибухонебезпечного сховища, де зберігаються 300/и зрі

Визначення очікуваного характеру пожеж
Внаслідок вибухів на промислових об'єктах можуть виникати окремі або суцільні пожежі. Окрема пожежа виникає в окремій будівлі чи споруді. Суцільна пожежа характеризу

ПРИКЛАД 2
Умова: Визначити можливу пожежну обстановку після вибуху, якщо в районі розташування столярного цеху надлишковий тиск ударної хвилі 25кПа. Будівля цеху має в

Оцінка ступеню можливих уражень персоналу
Ударна хвиля уражає незахищених людей безпосередньо, а також непрямим шляхом. Безпосередній вплив на людей відбувається через надлишковий тиск ударної хвилі. Залежно від величини надлишкового тиску

ПРИКЛАД З
Умова:Визначити ступінь можливих ушкоджень людей, які працюють у одноповерховій будівлі цеху зі збірного залізобетону, якщо під час вибуху величина надлишкового тиску ударно

ПРИКЛАД З
Умова:Визначити ступінь можливих ушкоджень людей, які працюють у одноповерховій будівлі цеху зі збірного залізобетону, якщо під час вибуху величина надлишкового тиску ударно

ПРИКЛАД З
Умова:Визначити ступінь можливих ушкоджень людей, які працюють у одноповерховій будівлі цеху зі збірного залізобетону, якщо під час вибуху величина надлишкового тиску ударно

Категорії пожежної небезпеки виробництв
    Категорія Приклади виробництв А Цехи обробки металевого натрію і калію, водневі станції, склади бало

Додаток 4
Ступені вогнестійкості будівель Ступінь Елементи будівель   Несучі стіни П

Варіанти вихідних даних для виконання завдання
  № варі­анту Зід стань до місця вибуху, L, м Маса вибухової эечовини пропану), Q, тонн Будівля цеху (1...2-Х повер­хова)

Тема: Оцінка хімічної обстановки
Мета: надати студентам практику з розв'язання типових задач з оцінки хімічної обстановки, формулюванні висновків та визначенні заходів захисту людей в умовах виникнення хімі

Визначення розмірів та площі зони хімічного забруднення
  Зона хімічного забруднення, що створюється на місцевості, може бути прогнозована у вигляді рівнобічного трикутника (мал. 1)  

Визначення часу уражаючої дії СДОР
Час уражаючої дії СДОР tур(тривалість забруднення місцевості) визначається часом випаровування СДОР з поверхні розливу t вип.:  

Хімічного ураження
Осередком хімічного ураження називають об'єкт або населений пункт, які потрапили в зону хімічного забруднення. Під час забруднення об'єкту чи населеного пункту люди можуть знаходитись як в

Тема: Оцінка радіаційної обстановки в надзвичайних умовах
Мета:Надання студентам практики у розв'язанні типових задач з оцінки радіаційної обстановки, формуванні висновків та визначенні заходів, які необхідно вжити для захисту люде

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА
на тему: Оцінка радіаційної обстановки Група_________ прізвище та ім'я студента, № Варіанту____ Зміст 1. Умова, вихідні д

ЗАДАЧА 1. Визначення можливих доз радіації під час перебування в зоні радіоактивного забруднення
Розв'язання цієї задачі дозволяє оцінити ступінь небезпеки перебування людей на забрудненій місцевості та своєчасно здійснити заходи щодо їх захисту. Вихідні дані

ЗАДАЧА 1. Визначення можливих доз радіації під час перебування в зоні радіоактивного забруднення
Розв'язання цієї задачі дозволяє оцінити ступінь небезпеки перебування людей на забрудненій місцевості та своєчасно здійснити заходи щодо їх захисту. Вихідні дані

ЗАДАЧА 2. Визначення допустимої тривалості перебування людей у зоні РЗ при установленій граничній дозі радіації
Посилаючи людей на забруднену місцевість, насамперед треба визначити, скільки часу люди можуть там перебувати. Вихідні дані: Рі — рівень радіації н

ЗАДАЧА 3. Визначення можливих втрат людей під час перебування на радіаційно забрудненій місцевості
Можливі втрати людей розраховують, виходячи з отриманої дози радіації та часу, упродовж якого ця доза отримана. Якщо люди раніш вже отримали якусь дозу радіації, то треба врахувати ще і залишкову д

Коефіцієнти перерахунку рівня радіації
на будь-який час / після аварії на АЕС (для реактора типу ВВЕР) t, год. Кt t ,zод. К

Та тривалості перебування tp людей в зонах радіоактивного зараження
[Час роботи, tp, І2год 8год бгод 5год 4год Згод 2год 1год 0,5 год 0,2 год  

Варіанти вихідних даних для завдань оцінки радіаційної обстановки
№ варі­анту Рівень ра­діації на 6:15, Р«м Р/год Відносний час почат­ку роботи взоніРЗ, (п годин

Тема: Перша медична допомога
Теоретичні відомості При нещасних випадках виникають не тільки місцеві пошкодження але і загальні порушення діяльності всього організму (знепретомлення, колапс і тр

Тема: Оцінка захисних споруд
Мета:заняття є надання студентам практики з оцінки надійності захисту людей в захисних спорудах під час аварій на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах та визначенні за

Методика виконання роботи
  Укриття в захисних спорудах є одним з найбільш ефективних способів захисту людей в умовах надзвичайних ситуацій. Захисні споруди, що знаходяться на об'єкті можуть забезпечи

Оцінка місткості захисних споруд
Для захисних споруд існують норми приміщень по площі та по об'єму, тому оцінку треба робити окремо. Кількість місць за площею (МП) визначають так:

Оцінка системи повітропостачання
У сховищах можуть бути реалізовані такі режими повітропостачання: 1. Режим І — чистої вентиляції (вмикається при радіаційному забрудненні); 2. Режим II - фільтровентиляції (вмикає

Оцінка системи водопостачання
Водопостачання сховища забезпечують від зовнішньої водопровідної мережі. Крім того, в сховищі створюють аварійний запас води з розрахунку 3 л води на добу на кожну людину. Визначають, на с

Загальні висновки
1. Чи забезпечують існуючі захисні споруди надійний захист виробничого персоналу. 2. Які вимоги надійного захисту не виконуються. 3. Рекомендації, що спрямовані на підвищ

Вихідні дані
1. Кількість людей в працюючій зміні — 420 чол. 2. Характеристики сховища: а) площа приміщень для тих, що укриваються, - 178 м2. б) площа допоміжних при

Оцінюємо можливості системи повітропостачання.
Відповідно до вихідних даних, система повітропостачання повинна забезпечити усі три режими роботи. В режимі І повітрям можуть бути забезпечені (формула 9.3):

Оцінюємо систему водопостачання.
Визначаємо, скільки людей може бути забезпечено наявним аварійним запасом води. За формулою (9.6) маємо:

Загальні висновки.
1. Сховище не забезпечує надійного захисту виробничого персоналу під час можливої аварії, оскільки в режимі І не витримуються норми повітропостачання. 2. Для підвищення надійності захисту

Практична робота 10
Тема: Засоби ідивідуального захисту Теоретичні відомості Засіб Індивідуального захисту (3І3) — це засіб захисту, що надягає

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги