рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні вказівки до самостійної роботи

Методичні вказівки до самостійної роботи - Курсовой Проект, раздел Образование, До самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни Проектування пристроїв систем технічного   1.1 Основні Відомості Про Дисципліну “Проектування Пр...

 

1.1 Основні відомості про дисципліну “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації”

 

Нормативні дані дисципліни “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації”, що належить до професійно-орієнтованого циклу навчання, наведені в табл. 1.1. Вивчення дисципліни заплановано у весняному семестрі четвертого курсу у груп, що навчаються за напрямом 6.170102 Системи технічного захисту інформації (СТЗІ) та у осінньому семестрі п‘ятого курсу в групах за спеціальністю 7.050901 Радіотехніка (РТ).

 

Таблиця 1.1 – Нормативні дані дисципліни “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації”

Напрямок Форма навчання Семестр Кількість залікових кредитів (ECTS) Розподіл годин Курсовий проект, годин Форма контролю
Всьго ЛК ПЗ ЛБ СР
СТЗІ Денна 4.5 Мод. іспит
РТ Денна Мод. іспит

 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації” є уяснення студентами базових відомостей про структуру та принципи побудови систем технічного захисту інформації, оволодіння методами проектування основних функціональних вузлів цих систем.

За результатом вивчення дисципліни студенти повинні знати: сучасні принципи побудови систем технічного захисту інформації; пристрої та нову елементну базу, з яких складаються ці системи; методи розрахунку та принципи дії найбільш поширених функціональних радіотехнічних вузлів з яких формуються системи захисту. Студенти також повинні вміти: самостійно виконувати розрахунок різноманітних радіотехнічних пристроїв, що складають новітні системи технічного захисту інформації; використовувати обчислювальну техніку та сучасні програмні засоби для моделювання, оптимізації та настроювання цих пристроїв.

Для успішного засвоєння дисципліни “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації” студенти повинні впевнено оперувати засвоєними раніше згідно з учбовим планом дисциплінами, перелік основних з яких та потрібні розділи наведені у табл. 1.2.

 

Таблиця 1.2 – Перелік дисциплін, забезпечуючих вивчення курсу “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації”

Назва дисципліни Питання та розділи дисциплін, які мають опанувати студенти
Вища математика Математичний аналіз, теорія комплексної змінної
Електродинаміка та поширення радіохвиль Поширення радіохвиль у вільному просторі, у будь-якому середовищі та у лініях передач
Пристрої генерування та формування сигналів Принципи побудови та характеристики радіопередавальних пристроїв та генераторів різних типів і діапазонів
Комп‘ютерні мережі Архітектура мереж, протоколи передавання даних
Пристрої НВЧ та антени Узгодження ліній передач, фільтри, відгалужувачі та суматори потужності, характеристики антен
Пристрої приймання та обробки сигналу Характеристики, параметри та принципи побудови радіоприймальної апаратури в цілому та іі окремих вузлів: вхідних пристроїв, підсилювачів, перетворювачів частоти і детекторів сигналу
Проектування АФП Матриці розсіювання НВЧ пристроїв, вібраторні, директорні, дзеркальні та лінзові антени
Техніка та прилади НВЧ Малошумні та НВЧ підсилювачі, мікросмужкові фільтри, пристрої комутації сигналу

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни Проектування пристроїв систем технічного

Методичні ВказІВКИ.. до самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни.. Захисту інформації для студентів денної форми навчання за напрямами підготовки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні вказівки до самостійної роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тематичний план лекцій і самостійної роботи
  Навчальний матеріал дисципліни “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації” умовно можна поділити на дві основні частини: - перша частина, у якій розглядаю

Розрахунок лінії зв‘язку між радіодавачем та системою збору інформації
  У основу розрахунку енергетики сигнала та завади треба покласти модель, що використовує рівняння передачі  

Розрахунок початкового варіанту схеми
  Електричний розрахунок підсилювача провадиться на основі обраної принципової схеми та методики. У основу проектування підсилювача має бути покладена безструктурна модель транзистора

Проектування друкованої плати
  Програма Microwave Office [29], застосована у попередньому підрозділі для моделювання підсилювача потужності, дозволяє не тільки моделювати радіотехнічні пристрої ультрависокого та

Вимоги до оформлення пояснювальної записки курсового проекту
  Пояснювальна записка курсового проекту подається на перевірку викладачу у друкованому вигляді. Оформляється записка на комп‘ютері у текстовому редакторі Word з дотриманням основних

Організація проектування і захист курсового проекту
  Індивідуальні завдання на курсовий проект та зразок його оформлення наведено у Додатку Б. Кожен студент виконує той варіант завдання, який збігається з порядковим номером його прізв

Перелік посилань
1. Гарсия М. Проектирование и оценка систем физической защиты. Пер. с англ. Е.Е. Зудина, В.И. Воропаева, К.А. Костылева и др. – М.: Мир: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 386 с., ил. 2. Дж.

На курсовий проект
студентові ___________________________________________________________ (прізвище, ім‘я, по батькові) 1. Тема проекту: __Проектування радіодавача охоронної системи _________

Приклад оформлення реферату
    РЕФЕРАТ   Пояснювальна записка: сторінок – 123, ілюстрацій – 35, таблиць – 12, формул – 160, джерел – 38.   Об

Перелік стандартів, які можуть бути використані у курсовому проектуванні
Текстові документи   ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення ДСТУ 3120-95 Електротехніка.

Форма та розміри основного напису для кресленників та схем
    Навчальне видання     МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до сам

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги