рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Організація проектування і захист курсового проекту

Організація проектування і захист курсового проекту - Курсовой Проект, раздел Образование, До самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни Проектування пристроїв систем технічного   Індивідуальні Завдання На Курсовий Проект Та Зразок Його Офор...

 

Індивідуальні завдання на курсовий проект та зразок його оформлення наведено у Додатку Б. Кожен студент виконує той варіант завдання, який збігається з порядковим номером його прізвища у журналі групи на сторінці з дисципліни „Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації”. Завдання студент отримує у перші тижні навчального семестру. Індивідуальні завдання виконуються кожним студентом самостійно. При необхідності отримання роз‘яснювальної допомоги стосовно виконання курсового проекту, студент звертається за нею до керівника проекту у відведений для консультацій час.

Не пізніше, як за місяць до закінчення навчального семестру, студент повинен подати пояснювальну записку на перевірку керівнику курсового проекту. Заради економії паперу записку на перевірку можна подати в електронному вигляді, як файл текстового редактора Word.

Захист курсового проекту студент здійснює особисто перед комісією згідно з розкладом занять після перевірки керівником проекту пояснювальної записки та графічного матеріалу. До складу комісії входять двоє викладачів кафедри та керівник курсового проекту. Якість виконання курсового проекту та результати його захисту оцінюються за стобальною системою. Визначаючи оцінку проекту, комісія бере до уваги рівень практичної та теоретичної підготовки студента. Проект на «90 – 100» балів (А чи В за шкалою ECTS) оцінюється за умов: а) правильного виконання всіх пунктів завдання; б) належного оформлення пояснювальної записки та графічного матеріалу; в) чітких пояснень студентом під час захисту роботи стосовно послідовності її виконання і отриманих їм результатів, наведених у курсовому проекті; г) дотримання студентом встановлених термінів подання записки та кресленників на перевірку викладачу та її захисту. Якщо курсовий проект виконаний загалом правильно, але з деякими похибками у розрахунках (які не призвели до фатально неправильного результату) чи в оформлені роботи, або студент не дотримався встановлених термінів виконання роботи, вона оцінюється на «75 – 89» балів (С за шкалою ECTS). Якщо крім згаданих помилок у виконанні роботи студент під час захисту не зміг чітко дати відповіді на поставлені перед ним питання відносно проекту та отриманих у ньому результатів, оцінка роботи знижується – нижче 75 балів (D чи Е за шкалою ECTS). Курсовий проект з невиконаним чи неправильно виконаним індивідуальним завданням на проектування оцінюється негативно, тобто оцінка не перевищує 60 балів (FX чи F за шкалою ECTS). Результати захисту курсових проектів оголошуються того самого дня після засідання комісії.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни Проектування пристроїв систем технічного

Методичні ВказІВКИ.. до самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни.. Захисту інформації для студентів денної форми навчання за напрямами підготовки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Організація проектування і захист курсового проекту

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки до самостійної роботи
  1.1 Основні відомості про дисципліну “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації”   Нормативні дані дисципліни “Проектування

Тематичний план лекцій і самостійної роботи
  Навчальний матеріал дисципліни “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації” умовно можна поділити на дві основні частини: - перша частина, у якій розглядаю

Розрахунок лінії зв‘язку між радіодавачем та системою збору інформації
  У основу розрахунку енергетики сигнала та завади треба покласти модель, що використовує рівняння передачі  

Розрахунок початкового варіанту схеми
  Електричний розрахунок підсилювача провадиться на основі обраної принципової схеми та методики. У основу проектування підсилювача має бути покладена безструктурна модель транзистора

Проектування друкованої плати
  Програма Microwave Office [29], застосована у попередньому підрозділі для моделювання підсилювача потужності, дозволяє не тільки моделювати радіотехнічні пристрої ультрависокого та

Вимоги до оформлення пояснювальної записки курсового проекту
  Пояснювальна записка курсового проекту подається на перевірку викладачу у друкованому вигляді. Оформляється записка на комп‘ютері у текстовому редакторі Word з дотриманням основних

Перелік посилань
1. Гарсия М. Проектирование и оценка систем физической защиты. Пер. с англ. Е.Е. Зудина, В.И. Воропаева, К.А. Костылева и др. – М.: Мир: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 386 с., ил. 2. Дж.

На курсовий проект
студентові ___________________________________________________________ (прізвище, ім‘я, по батькові) 1. Тема проекту: __Проектування радіодавача охоронної системи _________

Приклад оформлення реферату
    РЕФЕРАТ   Пояснювальна записка: сторінок – 123, ілюстрацій – 35, таблиць – 12, формул – 160, джерел – 38.   Об

Перелік стандартів, які можуть бути використані у курсовому проектуванні
Текстові документи   ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення ДСТУ 3120-95 Електротехніка.

Форма та розміри основного напису для кресленників та схем
    Навчальне видання     МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до сам

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги