рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Приклад оформлення реферату

Приклад оформлення реферату - Курсовой Проект, раздел Образование, До самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни Проектування пристроїв систем технічного     Реферат   Пояснювальна...

 

 

РЕФЕРАТ

 

Пояснювальна записка: сторінок – 123, ілюстрацій – 35, таблиць – 12,

формул – 160, джерел – 38.

 

Об'єкт розробки – приймальна частина дистанційного регістратора стану людини системи моніторингу електрокардіограм.

Мета проекту – відповідно до технічного завдання обґрунтувати параметри і розробити приймальний тракт модуля, що забезпечує в складі комплексної системи моніторингу електрокардіограм контроль стану людини.

Метод дослідження – розрахунковий із застосуванням ЕОМ і засобів автоматизованого проектування.

Проведено розрахунок радіоканалу системи безпроводового контролю стану людини і розроблені наступні вузли приймального тракту: мікросмужкова антена, смуговий фільтр, підсилювач з малим коефіцієнтом шуму, частотний детектор. Також розглянуті питання безпеки життєдіяльності співробітників науково-дослідної лабораторії і розроблені елементи бізнес-плану.

Область застосування розробленого пристрою – безпроводові комплексні системи моніторингу стану здоров’я людини, що встановлюються у приміщеннях лікарень для одержання наглядовим лікарем оперативної інформації про стан пацієнтів які знаходиться під медичним контролем; системи контролю стану людини на підприємствах атомної та хімічної промисловості (підприємствах з шкідливими умовами праці).

Економічна ефективність підтверджена існуючими аналогами розробленого пристрою. При цьому витрати на встановлення і застосування системи нижче аналогів та морального і фінансового збитку, до якого може привести невчасна допомога людині, що знаходиться під медичним контролем.

 

КОНТРОЛЬ СТАНУ ЛЮДИНИ, БЕЗПРОВОДОВА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ, РАДІОКАНАЛ, ПІДСИЛЮВАЧ, КОЛА УЗГОДЖЕННЯ, АНТЕНА, ФІЛЬТР.

 


Додаток Г

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни Проектування пристроїв систем технічного

Методичні ВказІВКИ.. до самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни.. Захисту інформації для студентів денної форми навчання за напрямами підготовки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Приклад оформлення реферату

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки до самостійної роботи
  1.1 Основні відомості про дисципліну “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації”   Нормативні дані дисципліни “Проектування

Тематичний план лекцій і самостійної роботи
  Навчальний матеріал дисципліни “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації” умовно можна поділити на дві основні частини: - перша частина, у якій розглядаю

Розрахунок лінії зв‘язку між радіодавачем та системою збору інформації
  У основу розрахунку енергетики сигнала та завади треба покласти модель, що використовує рівняння передачі  

Розрахунок початкового варіанту схеми
  Електричний розрахунок підсилювача провадиться на основі обраної принципової схеми та методики. У основу проектування підсилювача має бути покладена безструктурна модель транзистора

Проектування друкованої плати
  Програма Microwave Office [29], застосована у попередньому підрозділі для моделювання підсилювача потужності, дозволяє не тільки моделювати радіотехнічні пристрої ультрависокого та

Вимоги до оформлення пояснювальної записки курсового проекту
  Пояснювальна записка курсового проекту подається на перевірку викладачу у друкованому вигляді. Оформляється записка на комп‘ютері у текстовому редакторі Word з дотриманням основних

Організація проектування і захист курсового проекту
  Індивідуальні завдання на курсовий проект та зразок його оформлення наведено у Додатку Б. Кожен студент виконує той варіант завдання, який збігається з порядковим номером його прізв

Перелік посилань
1. Гарсия М. Проектирование и оценка систем физической защиты. Пер. с англ. Е.Е. Зудина, В.И. Воропаева, К.А. Костылева и др. – М.: Мир: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 386 с., ил. 2. Дж.

На курсовий проект
студентові ___________________________________________________________ (прізвище, ім‘я, по батькові) 1. Тема проекту: __Проектування радіодавача охоронної системи _________

Перелік стандартів, які можуть бути використані у курсовому проектуванні
Текстові документи   ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення ДСТУ 3120-95 Електротехніка.

Форма та розміри основного напису для кресленників та схем
    Навчальне видання     МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до сам

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги