рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Перелік стандартів, які можуть бути використані у курсовому проектуванні

Перелік стандартів, які можуть бути використані у курсовому проектуванні - Курсовой Проект, раздел Образование, До самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни Проектування пристроїв систем технічного Текстові Документи   Дсту 3...

Текстові документи

 

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 3120-95 Електротехніка. Літерні позначення основних величин

ДСТУ 2815-94 Електричні й магнітні кола та пристрої. Терміни та визначення

ДСТУ 3254-95 Радіозв’язок. Терміни та визначення

ГОСТ 2.106-96 Текстовые документы (спецификации; ведомости покупных изделий, ведомости эскизного проектирования; пояснительные записки (ПЗ); таблицы; расчеты; инструкции и др.)

ГОСТ 8.417-81 ГСН. Единицы физических величин

Графічний матеріал

 

ДСТУ 2172-93 Транзистори польові. Терміни, визначення та літерні позначення електричних параметрів

ДСТУ 2307-93 Транзистори біполярні. Терміни, визначення та літерні позначення електричних параметрів

ДСТУ 2387-94 Діоди надвисокочастотні. Терміни та визначення

ДСТУ 2646-94 Плати друковані. Терміни та визначення

ДСТУ 3069-95 Модулі надвисокочастотні. Загальні технічні умови

ГОСТ 2.101-68 Виды изделий (детали, сборочные единицы, комплексы, комплекты)

ГОСТ 2.108-68 Спецификация

ГОСТ 2.109-73 Основные требования к чертежам

ГОСТ 2.201-80 Обозначения изделий и конструкторских документов

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений

ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей

ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные

ГОСТ 2.413-68 ЕСКД. Правила выполнения электромонтажных чертежей электротехнических и радиотехнических изделий

ГОСТ 2.417-78 ЕСКД. Правила выполнения чертежей печатных плат

ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению

ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем

ГОСТ 2.708-81 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники

ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах

ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Обозначения общего применения

ГОСТ 2.728-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы

ГОСТ 2.730-73 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые

ГОСТ 2.734-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Линии сверхвысокой частоты и их элементы

ГОСТ 2.735-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Антенны

ГОСТ 2.743-82 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники

ГОСТ 2.747-60 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Размеры условных графических обозначений

ГОСТ 2.759-82 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы аналоговой техники

ГОСТ 10317-79 ЕСКД. Платы печатные. Основные размеры

ГОСТ 18238-72 Линии передачи сверхвысоких частот

ГОСТ 21702-76 ЕСКД. Устройства СВЧ, полосковые линии. Термины и определения

ГОСТ 26347.0-84 Единая система обозначений материалов. Общие требования к правилам обозначения.

ГОСТ 2.414-75 ЕСКД. Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов

ГОСТ 2.709-72 ЕСКД. Система маркировки цепей в электрических схемах


Додаток К

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни Проектування пристроїв систем технічного

Методичні ВказІВКИ.. до самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни.. Захисту інформації для студентів денної форми навчання за напрямами підготовки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Перелік стандартів, які можуть бути використані у курсовому проектуванні

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки до самостійної роботи
  1.1 Основні відомості про дисципліну “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації”   Нормативні дані дисципліни “Проектування

Тематичний план лекцій і самостійної роботи
  Навчальний матеріал дисципліни “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації” умовно можна поділити на дві основні частини: - перша частина, у якій розглядаю

Розрахунок лінії зв‘язку між радіодавачем та системою збору інформації
  У основу розрахунку енергетики сигнала та завади треба покласти модель, що використовує рівняння передачі  

Розрахунок початкового варіанту схеми
  Електричний розрахунок підсилювача провадиться на основі обраної принципової схеми та методики. У основу проектування підсилювача має бути покладена безструктурна модель транзистора

Проектування друкованої плати
  Програма Microwave Office [29], застосована у попередньому підрозділі для моделювання підсилювача потужності, дозволяє не тільки моделювати радіотехнічні пристрої ультрависокого та

Вимоги до оформлення пояснювальної записки курсового проекту
  Пояснювальна записка курсового проекту подається на перевірку викладачу у друкованому вигляді. Оформляється записка на комп‘ютері у текстовому редакторі Word з дотриманням основних

Організація проектування і захист курсового проекту
  Індивідуальні завдання на курсовий проект та зразок його оформлення наведено у Додатку Б. Кожен студент виконує той варіант завдання, який збігається з порядковим номером його прізв

Перелік посилань
1. Гарсия М. Проектирование и оценка систем физической защиты. Пер. с англ. Е.Е. Зудина, В.И. Воропаева, К.А. Костылева и др. – М.: Мир: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 386 с., ил. 2. Дж.

На курсовий проект
студентові ___________________________________________________________ (прізвище, ім‘я, по батькові) 1. Тема проекту: __Проектування радіодавача охоронної системи _________

Приклад оформлення реферату
    РЕФЕРАТ   Пояснювальна записка: сторінок – 123, ілюстрацій – 35, таблиць – 12, формул – 160, джерел – 38.   Об

Форма та розміри основного напису для кресленників та схем
    Навчальне видання     МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до сам

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги