рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

На курсовий проект

На курсовий проект - Курсовой Проект, раздел Образование, До самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни Проектування пристроїв систем технічного Студентові ___________________________________________________________ ...

студентові ___________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові)

1. Тема проекту: __Проектування радіодавача охоронної системи ____________

2. Термін здачі студентом закінченого проекту ____________________________

 

3. Вихідні дані до проекту: _дальність дії пристрою – 700 м; діапазон робочих частот 420-440 МГц; вид маніпуляції сигналу, що передається – ЧМ; швидкість передачі даних ≥ 32 кбіт/с; вірогідність помилкового прийому ≤ 10-6; коефіцієнт підсилення антен системи захисту – 2 дБ; щільність забудови – «місто»_______

 

4. Перелік основних питань, що належить розробити у проекті:

4.1 Обзор аналогічних рішень __________________________________________

4.2 Вибір та обґрунтування електричної функціональної та принципової схеми_

радіодавача__________________________________________________________

4.3 Розрахунок радіолінії зв‘язку між радіодавачем та базою збору інформації__

4.4 Вибір, розрахунок та моделюванням високочастотного підсилювача_______

передавального тракту радіодавача______________________________________

4.5 Проектування друкованої плати високочастотного підсилювача___________

 

5. Перелік графічного матеріалу проекту:

5.1 Схема електрична функціональна радіодавача__________________________

5.2 Схема електрична принципова високочастотного підсилювача ___________

5.3 Плата друкована високочастотного підсилювача потужності______________

5.4 Складальний кресленник високочастотного підсилювача потужності______

5.5 Характеристики підсилювача, що моделювався у пакеті САПР____________

 

6. Дата видачі завдання _______________________________________________

 

Керівник проекту ____________________________________________________

(підпис, посада, прізвище, ім‘я, по батькові)

Завдання прийняв до виконання ________________________________________

(підпис)

Таблиця Б – Вихідні індивідуальні дані для виконання курсового проекту

Тема курсового проекту: проектування радіодавача охоронної системи. Вихідні дані до проекту: дальність дії пристрою – * м; діапазон робочих частот * МГц; вид маніпуляції сигналу, що передається – ЧМ; швидкість передачі даних ≥ 32 кбіт/с; вірогідність помилкового прийому ≤ 10-6; коефіцієнт підсилення антен системи захисту – * дБ; щільність забудови – *. Замість «*» беруться числові значення, що наведені нижче. Номер варіанту повинен відповідати порядковому номеру прізвища студента у журналі групи  
№ варіантуту Робочі частоти, МГц Дальність дії пристрою, м Коефіцієнт підсилення антен, дБ Щільність забудови  
 
420 – 440 місто  
860 – 880 3,1 приміські райони  
905 – 925 1,8 село  
2400 – 2500 4,2 відкрита місцевість  
420 – 440 місто  
860 – 880 2,4 приміські райони  
905 – 925 1,7 село  
2400 – 2500 2,8 відкрита місцевість  
420 – 440 2,5 місто  
860 – 880 3,7 приміські райони  
905 – 925 3,0 село  
2400 – 2500 3,4 відкрита місцевість  
420 – 440 місто  
860 – 880 3,2 приміські райони  
905 – 925 2,3 село  
2400 – 2500 3,9 відкрита місцевість  
420 – 440 3,5 місто  
860 – 880 1,5 приміські райони  
905 – 925 4,3 село  
2400 – 2500 2,5 відкрита місцевість  
420 – 440 2,2 місто  
860 – 880 2,9 приміські райони  
905 – 925 3,7 село  
2400 – 2500 3,6 відкрита місцевість  
420 – 440 3,8 місто  
860 – 880 4,1 приміські райони  
905 – 925 2,6 село  
2400 – 2500 2,1 відкрита місцевість  
420 – 440 3,3 місто  
860 – 880 1,9 приміські райони  
Перелік основних питань, що належить розробити у курсовому проекті: 1. Обзор аналогічних рішень. 2. Вибір та обґрунтування електричної функціональної та принципової схеми радіодавача. 3. Розрахунок радіолінії зв‘язку між радіодавачем та базою збору інформації 4. Вибір, розрахунок та моделюванням високочастотного підсилювача передавального тракту радіодавача. 5. Проектування друкованої плати високочастотного підсилювача. Перелік графічного матеріалу курсового проекту: 1. Схема електрична функціональна радіодавача. 2. Схема електрична принципова високочастотного підсилювача. 3. Плата друкована високочастотного підсилювача потужності. 4. Складальне креслення високочастотного підсилювача потужності. 5. Основні характеристики підсилювача, що моделювався у пакеті САПР.  

 

Додаток В

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни Проектування пристроїв систем технічного

Методичні ВказІВКИ.. до самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни.. Захисту інформації для студентів денної форми навчання за напрямами підготовки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: На курсовий проект

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки до самостійної роботи
  1.1 Основні відомості про дисципліну “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації”   Нормативні дані дисципліни “Проектування

Тематичний план лекцій і самостійної роботи
  Навчальний матеріал дисципліни “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації” умовно можна поділити на дві основні частини: - перша частина, у якій розглядаю

Розрахунок лінії зв‘язку між радіодавачем та системою збору інформації
  У основу розрахунку енергетики сигнала та завади треба покласти модель, що використовує рівняння передачі  

Розрахунок початкового варіанту схеми
  Електричний розрахунок підсилювача провадиться на основі обраної принципової схеми та методики. У основу проектування підсилювача має бути покладена безструктурна модель транзистора

Проектування друкованої плати
  Програма Microwave Office [29], застосована у попередньому підрозділі для моделювання підсилювача потужності, дозволяє не тільки моделювати радіотехнічні пристрої ультрависокого та

Вимоги до оформлення пояснювальної записки курсового проекту
  Пояснювальна записка курсового проекту подається на перевірку викладачу у друкованому вигляді. Оформляється записка на комп‘ютері у текстовому редакторі Word з дотриманням основних

Організація проектування і захист курсового проекту
  Індивідуальні завдання на курсовий проект та зразок його оформлення наведено у Додатку Б. Кожен студент виконує той варіант завдання, який збігається з порядковим номером його прізв

Перелік посилань
1. Гарсия М. Проектирование и оценка систем физической защиты. Пер. с англ. Е.Е. Зудина, В.И. Воропаева, К.А. Костылева и др. – М.: Мир: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 386 с., ил. 2. Дж.

Приклад оформлення реферату
    РЕФЕРАТ   Пояснювальна записка: сторінок – 123, ілюстрацій – 35, таблиць – 12, формул – 160, джерел – 38.   Об

Перелік стандартів, які можуть бути використані у курсовому проектуванні
Текстові документи   ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення ДСТУ 3120-95 Електротехніка.

Форма та розміри основного напису для кресленників та схем
    Навчальне видання     МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до сам

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги