рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Лексичний мінімум

Лексичний мінімум - раздел Образование, Латинська мова ( До Заняття 5) Planta, A...

( до ЗАНЯТТЯ 5)

planta, ae f - рослина herba, ae f - трава arbor, ŏris f - дерево frutex, ĭcis m - кущ flos, floris m - квітка folium, i n - листок alabastrum, i n - бутон caulis, is m - стебло cortex, ĭcis m - кора achenium, i n - сім’янка radix, īcis f - корінь bacca, ae f - ягода ramus, i m - гілка semen, ĭnis n - насіння tuber, ĕris n - бульба gramen, ĭnis n - злак rhizōma, ătis n - кореневище olus, ĕris n - овоч nux, nucis f - горіх (тип плода) legūmen, ĭnis n - біб (тип плода) panicŭla, ae f - волоть peduncŭlus, i m - квітконос perianthum, i n - оцвітина petălum, i n - пелюстка gemma, ae f - брунька coma, ae f - крона acus, us f - голка, хвоя anthēra, ae f – пиляк bractea, ae f - приквіток spica, ae f - колос conus, i m - шишка cormus, i m - пагін corolla, ae f - вінчик cotylēdon, ōnis f - сім’ядоля granum, i n - зерно torus, i m - квітколоже truncus, i m - стовбур hybrĭda, ae f - гібрид inflorescentia, ae f - суцвіття ovarium, i n - зав’язь petiŏlus, i m - черешок pollen, inis n - пилок putāmen, ĭnis n - кісточка racēmus, i m - китиця stipŭla, ae f - прилисток umbella, ae f - зонтик vegetatio, ōnis f - рослинність anĭmal, alis n - тварина

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Латинська мова

Таврійський державний агротехнологічний університет.. Факультет агротехнології та екології Кафедра іноземних мов..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Лексичний мінімум

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

До практичних занять з латинської мови
для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки «АГРОНОМІЯ» ОКР бакалавр    

Передмова
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів агробіологічного профілю. Мета посібника - ознайомити студентів із основами латинської мови, допомогти набути практичних умінь

Non tam praeclarum est scire Latine, quam turpe nescire
Не так похвально знати латину, як ганебно її не знати. (Цицерон) Латинська мова (lingua Latīna) – одна з найдавніших мов індоєвропейської сім’ї, що належить до групи італійськи

Non tam praeclarum est scire Latine, quam turpe nescire
Не так похвально знати латину, як ганебно її не знати. (Цицерон) Латинська мова (lingua Latīna) – одна з найдавніших мов індоєвропейської сім’ї, що належить до групи італійськи

Прочитайте правила вимови буквосполучень та порівняйте їх вимову з вимовою подібних буквосполучень в інших мовах
У словах грецького походження зустрічаються сполучення з придиховим h: ch, ph, rh, th. Такі буквосполучення графічно позначали відповідний звук грецької мови, тому

Прочитайте назви рослин, тварин та збудників хвороб, поясніть вимову буквосполученьch, ph, rh, th
Варіант 1 a) Phaséolus vulgáris - Квасоля звичайна Anéthum gravéolens - Кріп пахучий Cochleária armorácia - Хрін зв

Прочитайте наступний матеріал та зверніть увагу на спеціальні знаки позначення довготи чи короткості звуку на письмі
У латинській мові голосні розрізняються за довготою вимови: звуки можуть бути довгими або короткими. Довгі звуки вимовляються приблизно вдвічі довше коротких. На письмі довгота чи короткість звука

Склад довгий
1)якщо містить дифтонг: spíraea - таволга, caépa - цибуля, rhoéas - мак-самосійка; 2)якщо після голосного стоять подвійні пр

Правило другого складу
У багатоскладових словах наголос залежить від характеру (кількості) другого складу від кінця слова. Якщо другий склад від кінця слова довгий, то наголос ставиться на нього, а якщо короткий - то наг

Що таке – термін, термінологія, номенклатура?
Слово "термін" походить від латинського "termĭnus" - прикордонний знак, прикордонний камінь, межа, кордон. У середньовічній латині слово &quo

Визначення роду іменника за його значенням
Рід Іменники Приклади m Назви осіб та тварин чоловічої статі, назви річок та місяців studiosus

Закінчення називного і родового відмінків однини латинських іменників
Відміна I II III IV V Рід f m (f) n m f n

Закінчення називного і родового відмінків однини латинських іменників
Відміна I II III IV V Рід f m (f) n m f n

Випишіть із “Лексичного мінімуму” (див.ДОДАТКИ с. 63) іменники ІІІ відміни, утворіть форму Gen. Sing, визначте основу
5. Визначте відмінок іменників (для довідки використовуйте таблицю відмінкових закінчень латинських іменників, наведену в додатках у кінці посібника с. 74):

Us, -er -a -um
Наприклад: albus - білий, alba - біла, album - біле niger - чорний, nigra - чорна, nigrum

Прочитайте яким чином можно узгоджувати прикметники з іменниками
  Прикметники в латинській мові завжди ставляться після іменників і узгоджуються з ними у роді, числі та відмінку. Для того, щоб узгодити прикметник з іменником, необхідно:

Прочитайте про таксономію та ознайомтесь з таксономічними категоріями систематики рослин і тварин
Перші спроби класифікації рослин і тварин відомі ще за часів античності. Але основоположником дійсно наукової сучасної систематики вважають шведського вченого-натураліста К. Ліннея. Систем

Прочитайте про таксономію та ознайомтесь з таксономічними категоріями систематики рослин і тварин
Перші спроби класифікації рослин і тварин відомі ще за часів античності. Але основоположником дійсно наукової сучасної систематики вважають шведського вченого-натураліста К. Ліннея. Систем

Способи вираження видових епітетів
Частина мови Вид синтак­- сичного зв'язку Приклади Прикметник (nom. sing.) Узгоджене означення

Назви культурних рослин
Культурні рослини, як правило, мають гібридне походження і належать до відповідного сорту чи культивару (cultivar від англ. CULTivated VARiety - культурний різновид). Поняття “сорт” (“культивар”) н

Утворіть десятки від 20 до 100
3. Замініть українські числівникові терміноелементи латинськими (грецькими), (див. ДОДАТКИ с. 64), перекладіть утворені терміни:   &

Утворіть десятки від 20 до 100
3. Замініть українські числівникові терміноелементи латинськими (грецькими), (див. ДОДАТКИ с. 64), перекладіть утворені терміни:   &

Асиміляція приголосних при префіксації
1)префікс in- + b, p, m → im-: immaturus - незрілий (від in-maturus); 2)префікс in- + l, r →

Асиміляція приголосних при префіксації
1)префікс in- + b, p, m → im-: immaturus - незрілий (від in-maturus); 2)префікс in- + l, r →

Назви родин
Латинські назви родин рослин є субстантивованими прикметниками жіночого роду множини І відміни. Назви родин рослин утворюються шляхом додавання до основи назви типового (вихідного) роду суфікса

Прочитайте про уніномінальні назви тварин та визначте кінцеві елементи їх назв
  Латинські назви типів, класів та більшості рядів тварин не мають уніфікованих кінцевих елементів і є іменниками або субстантивованими прикметниками у множині: Chordata - ти

Зведена таблиця уніфікованих кінцевих елементів уніномінальних назв рослин і тварин
Таксо­ номічна категорія Уніфікований кінцевий елемент у назвах таксонів Приклади рослин тварин

Вивченого матеріалу
Repetitio est mater studiorum. Повторення – мати навчання. Латинське прислів'я Варіант 1 1. У поданих словах визначте,

Видатні ботаніки
Scientia potential est. Знання – сила. Фр. Бекон Бессер Віллібальд Готлібович (1784 - 1842)   - російський б

Етимологічний довідник
Nomina si nescis, perit et cogito rerum. Якщо не знаєш назв, то не можливе пізнання речей. К. Лінней Allium caepa Цибуля зв

Латинські та грецькі числівникові терміноелементи
Латинські терміноелементи Грецькі терміноелементи Значення uni- mono- одно-

Лексичний мінімум
(до ЗАНЯТТЯ 13) helianthus, i m – соняшник humŭlus, i m – хміль lathyrus, i m - чина lupinus, i m - люпин napus, i m - бруква phas

Сільськогосподарські рослини
Родина Poaceae - Злакові Рід Triticum Рід Secale Рід Hordeum Рід Avena Рід Zea Рід Oryza Рід Sorghum Рід

Овочеві культури
Родина Umbelliferae Зонтичні Родина Polygonaceae Гречкові Родина Brassicaceae Капустяні

Овочеві культури
Родина Umbelliferae Зонтичні Родина Polygonaceae Гречкові Родина Brassicaceae Капустяні

Птахи, корисні у сільському господарстві
  1. Sturnus vulgaris – шпак 2. Parus major – велика синиця 3. Parus coeruleus – блакитна синиця

Комахи-шкідники
2.Тип Nemathelminthes круглі, або первинно-смугастіхробаки Родина TylenchidaeТіленхи Ditylenchus dipsaci

Визначення довготи відкритого другого складу від кінця слова у ботанічних термінах
Для того, щоб визначити довгим чи коротким від природи є голосний у відкритому другому складі від кінця слова, слід звернути увагу на наступний приголосний. Наприклад, необхідно визначити

Транслітерація українських букв латинським алфавітом
Українські букви Латинські букви та буквосполучення Приклади А а A a Abramov - Абрамов

Зведена таблиця відмінкових закінчень латинських іменників
Відміна I II III IV V Рід f m n

Латинські скорочення в сучасних мовах
Латинська мова в її народному трансформованому варіанті - так звана народна латина - стала основою для утворення романських мов. До них належить італійська мова, що виникла на території Апеннінсько

Латинські прислів’я, сентенції та афоризми
  Nec mortale sonat. Лунає невмируще. Вергілій Я - людина, і ніщо людське мені не чуже Homo sum, humani nihil a me a

Про всі речі, доступні пізнанню, і про деякі інші
1. Ab ovo. - Від яйця, від самого початку (частина виразу ab ovo usque ad mala - від яйця до яблук: у римлян обід починався з яєць і закінчувався фруктами).

Життя коротке, наука простора
  1. Aetate sapimus rectivus. - С роками ми стаємо мудрішими. 2. Brevis nobis vita data est, at memoria bene redditae vitae sempiterna

Література
    1. Атлас вредителей плодовых и ягодных культур / П.П. Савковский. – 5 изд., доп. и перераб. – К.: Урожай, 1990.   2. Гриценко С.П. Латинська м

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги