рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Завдання може бути виконаним за варіантами

Завдання може бути виконаним за варіантами - Конспект, раздел Образование, Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності I Варіант Парні Номери Колонки А. Ii Варіант Непарні Номери Колонки Б. ...

I варіант парні номери колонки А. II варіант непарні номери колонки Б.

Задача 3. Підприємець має фірму з пошиття одягу. Його річні витрати склали:

- заробітна плата двох майстрів - 24 тис. грн.

- заробітна плата 6-ти швачок - 48 тис. грн.

- оренда приміщення - 10 тис. грн.

- страхові платежі - 1 тис. грн.

- матеріали та сировина (тканина, нитки) – 80 тис. грн.

Якщо б він купив на ці кошти цінні папери, то отримав би 8 тис. грн. дивідендів. Свій підприємницький талант він оцінює у 12 тис. грн. Йому пропонували місце закрійника із заробітною платою у 20 тис. грн. на рік. Річний дохід підприємця від продажу продукції власної фірми становить 300 тис. грн. Розрахувати бухгалтерський та економічний прибуток підприємця.

Задача 4.Підприємство отримало 15 тис. грн. бухгалтерського прибутку за місяць і планувало відрахувати 4,5 тис. грн. податку на прибуток. Як зміниться чистий прибуток підприємства, якщо держава змінить умови оподаткування, а саме: з бухгалтерського прибутку до 10 тис. грн. потрібно сплатити 32 % , а зверху 10 тис. грн. – 25 %.

Задача 5.У якому випадку підприємець отримає більший прибуток?

1 В галузі переробної промисловості, де прибутковість капіталовкладень дорівнює 25 %, чи в галузі вирощування томатів, де прибутковість капіталовкладень – 15 %.

2 У виробництві хлібобулочних виробів при використанні сучасної міні-пекарні “Дока” або при використанні традиційного обладнання.

3 При високих чи при низьких цінах на продукцію підприємця.

4 Коли капітал вкладений, у виробництво, обертається 2 рази на рік чи коли капітал обертається 3 рази на рік.

5 Коли підприємцем у справу вкладено 15 000 гривень чи 150 000 гривень.

Задача 6.Розрахувати прибуток підприємця, якщо виручка реалізації продукції дорівнює – 60000 гривень, а витрати на виробництво продукції становить 42 000 гривень.

Задача 7. Співробітник банку з місячним окладом у 200 гривень вирішив піти з роботи та відкрити власну пекарню у садовому будинку, що належить йому. До цього часу він здавав будинок в оренду на три літніх місяці за 300 гривень. Для купівлі обладнання він використовував свої заощадження у сумі 1000 грн. (при нормі банківського відсотку 8 %). Після першого року діяльності його бухгалтерський звіт виглядав так׃

- виручка - 16 000 грн.

- витрати - 13 000 грн.

- прибуток - 3 000 грн.

Оскільки він був досвідченим економістом то вирішив підрахувати, скільки коштувала йому ця справа. В результаті підрахунків він зробив висновок, що не варто було починати власний бізнес. Чому? Відновіть розрахунки підприємця.

Задача 8.Фірма реалізувала 6 000 одиниць товару по 150 грн. за одну одиницю. Постійні витрати на виробництво продукції становить 10 000грн., а змінні – 60 грн. за кожний вибір. Визначіть валовий прибуток фірми, якщо всі платежі з валового прибутку становлять 30 %?

Задача 9.У якому випадку підприємець отримає більший прибуток?

1 Коли підприємцем у справу вкладено 60000 грн. або коли в справу вкладено 600000 грн.

2 У швейній майстерні використано електричні машини або механічні.

3 При високих чи низьких цінах на продукцію підприємця;

4 Коли капітал, вкладений у виробництво, обертається три рази на рік чи коли капітал обертається два рази на рік.

5 У добувній галузі, де прибутковість капіталовкладень -10 %, чи в переробній, де прибутковість капіталовкладень дорівнює 22 %.

Задача 10 .Чому дорівнює прибуток підприємця, якщо:

- вибрати на виробництво продукції - 2000 грн.;

- виручка від реалізації – 18000 грн.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності

Вступ.. Робоча програма дисципліни Короткий конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Завдання може бути виконаним за варіантами

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття малого підприємництва
2 Роль і значення малого підприємництва в ринковій економіці   1 Перехід до ринкових відносин об’єктивно пов’язаний зі становленням і розвитком малого підприємництва. Малий б

Особливості регулювання підприємницької діяльності
Лекція 19. Державне регулювання підприємництва План   1 Характеристика складових державної підприємницької політики 2 Нормативно-правове забезпечення підпри

Державна митна служба України
- здійснює митний контроль в Україні згідно з чинними законами України. Антимонопольний комітет України: - здійснює контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоек

Суть та значення нормативно-правових актів підприємницької діяльності
2Права і обов’язки підприємця   1 У підприємницькому законодавстві як самостійній галузі законодавства України можна виділити три блоки нормативно-правових актів: -

Відповідальність підприємця
Людина ділова – це насамперед людина відповідальна за свої слова і вчинки, адже від її дій залежить прибуток, успіх, самореалізація, а іноді навіть і життя інших людей. Тому відповідальність – це н

Поняття ефективності підприємництва
2 Оцінка результатів підприємницької діяльності   Оцінка результативності підприємницької діяльності є однією з основних функцій управління. У зв’язку з цим, дану теми слід в

ІІІ Вправи.
Вправа 1.1.Розгляньте текст і підкресліть слово "підприємництво". Помір­куйте над тим, в якому сенсі в кожному випадку з вищенаведених використовується це поняття. Спробу

ІІІ Вправи.
Прочитайте уривок для виконання нижченаведених вправ: "Підприємець Роман Підіпригора три роки тому відкрив невеличку майстерню " Авто-Люкс" з ремонту автомобілів. Приміщення

ІІІ Ситуаційні завдання
Завдання 1.Щоб вижити у нелегкий час економічної скрути, декілька приватних підприємств і господарських товариств вирішили сконцентрувати свої зусилля. Які можуть бути шляхи об'єдн

IVЗавдання для самостійної роботи
Задача 1.Підприємець створює торговельне підприємство. У процесі форму­вання підприємницької команди в нього виникає сумнів щодо доціль­ності залучення до справи співвласників. У з

ЗАВДАННЯ
1 Дати характеристику різним видам господарських товариств. Заповнити таблицю 3.2. Таблиця 3.2 - Характерні ознаки, переваги та недоліки окремих видів господарських товариств

ІІІ Розв’язати задачі.
Задача 1.Коваленко має невелику гончарну фірму. Він наймає одного помічника і платить йому 12000 грн. на рік. Щорічна оренда приміщення складає 5000 грн. На сировину витрачається 2

Завдання 1.
Допоможіть Тетяні скласти прогноз місячних витрат за таблицею: Статті витрат Сума, грн. на місяць Оплата кредиту

Обгрунтуйте свій вибір
Задача 2.Прийміть управлінське рішення – виберіть 1 із 3 варіантів. Ви є власником 2 тонн цибулі, ціна на яку у вересні у вашому регіоні – 3 грн. за 1 кг. І Ви можете збер

ІІ Ситуаційні задачі.
Задача 1.Засновник приватного підприємства вирішив збільшити розмір статутного фонду. Чи вимагається у цьому випадку дер­жавна реєстрація зміни, адже відомості про статутний фонд п

ІІ Вправи
Вправа 1.Запропонуйте групі методом "мозкового штурму" ви­значити: Що таке менеджмент? Якими є завдання менеджменту? Що є результатом роботи менеджера? Надайте і

Опитування даної теми за контрольними запитаннями
1 Сутність та функції бізнес-плану. 2 Методологія та стадії розробки бізнес-плану. 3 Структура та зміст бізнес-плану. 4 Особливості презентації бізнес-плану. 5 В

Якщо робота буде виконана менше, ніж у 70 будинках, тоді бу­дуть збитки
Наприклад, 40 вікон помито (70-40 = 30) 30 х 1,50 грн. = 45грн. (збитки) Перевірка Загальний виторг (TR) Загальні витрати (ТС)

Вправи для виконання в аудиторії
Вправа 2. «Торговий представник» Припустімо, що ви працюєте торговим представником виробника компакт-дисків, заробляєте 20 тис. грн. за рік і виріши­ли відкрити магазин дл

Розв’язати задачі
Задача 1.Обсяг продажу одного підприємства в 2011 р. становив 500 тис. грн., у 2012 р. - 600 тис. грн. Величина активів за цей період збіль­шилася з 1 до 1,5 млн грн. Визначте дина

Завдання для самостійної роботи
ВПРАВА 1 "ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ" Плануючи в перспективі відкриття власної справи у сфері туриз­му, Ви постійно вивчаєте нові шляхи організації туристичних послуг, цікав

Завдання для самостійної роботи
Задача 1 .Ви маєте вибір способів входження в бізнес: придбати існу­юче підприємство або створити власний бізнес. Оцінюючи можливі варіанти, візьміть до уваги оцінку вартості підпр

Робота з тестами
ІІІ Вправа в аудиторії «ПРОМИСЛОВА РОЗВІДКА» ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ГРУПИ Під час проведення маркетингового дослідження ви виявили, що на ринку з'явився потужний конкурен

Предметне дослідження: паперовий змій
За дизайном паперові змії поділяються на дві основні категорії: 1 спортивні паперові змії, або паперові змії для початківців; 2 паперові змії для змагань, або професійні повітряні

Завдання
Дайте відповідь на такі запитання: Яку відповідальність несуть власники грального бізнесу за не­гативні наслідки, пов'язані із зростанням кількості самогубств серед людей, що програлися, п

Опитування даної теми за контрольними запитаннями
1 Методи комплексної оцінки ефективності підприємницької діяльності. 2 Основні методи і форми активізації та вдосконалення підприємництва. 3 Активізація інноваційно-інвестиційної

Сутність та організація підприємницької діяльності
1 Категорія «підприємництво» стосовно категорії «бізнес» є: a) ідентичною; b) значно ширшою за змістом; c) вужчою за ознаками; d) протилежною за

Мале підприємство - це
a) коли облікова чисельність працюючих за звітний рік не більше 50 осіб; b) коли облікова чисельність працюючих за звітний рік не більше 200 осіб; c) коли облікова чисельність пра

Які основні атрибути притаманні ринку?
a) приватна власність. b) демонополізація виробництва. c) підприємництво. d) конкуренція. e) децентралізація. f) попит і пропозиція. g) державн

Які основні атрибути притаманні ринку?
a) приватна власність. b) демонополізація виробництва. c) підприємництво. d) конкуренція. e) децентралізація. f) попит і пропозиція. g) державн

Економіка підприємництва
1 Зовнішнє середовище малого бізнесу - це: a) усе, що перебуває за межами фірми малого бізнесу і впливає на неї або підпадає під її вплив; b) усі ті суб'єкти, з я

На ринку яких видів товарів визначається монопольне становище підприємств в межах території України?
a) для всіх товарів народного споживання. b) для всіх товарів виробничого призначення. c) для всіх видів робіт та послуг. d) в обігу капіталів (фінансів, цінних паперів т

На яких засадах держава будує свої відносини з підпри­ємцями?
a) податкова та фінансово-кредитна політика. b) використання державного майна і державної системи резервів. c) ліцензії, концесії, лізинг. d) соціальні, економічні та інш

Які види підприємницької діяльності можуть здійснюва­тися без спеціального дозволу (ліцензії)?
a) пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин. b) виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї.

Які види підприємницької діяльності можуть здійснюва­тися без спеціального дозволу (ліцензії)?
a) пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин. b) виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї.

Перелік рекомендованих джерел
1 Бізнес-план технологія розробки та обґрунтування. Навч. посібник/ Покропивний С., Соболь А.-К.: КНЕУ, 1999.-208 с. 2 Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. –3-є вид., випр. і

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги