рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Суть та значення нормативно-правових актів підприємницької діяльності

Суть та значення нормативно-правових актів підприємницької діяльності - Конспект, раздел Образование, Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності 2Права І Обов’Язки Підприємця   1 У Підприємницькому З...

2Права і обов’язки підприємця

 

1 У підприємницькому законодавстві як самостійній галузі законодавства України можна виділити три блоки нормативно-правових актів:

- Конституція України, що містить норми про підприємництво;

- блок спеціальних нормативно-правових актів, що регулюють виключно підприємницьку діяльність;

- нормативно-правові акти, що містять окремі норми або їх сукупність, які регулюють підприємництво (наприклад, Цивільний кодекс України).

Найбільшу значимість серед зазначених нормативно-правових актів мають законодавчі акти. Серед законів, що регулюють виключно підприємницьку діяльність, слід назвати Господарський кодекс України (розділ 4), закони України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р., “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.1996 р., “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996 р., “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23.03.1996 р., “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991р., “Про фінансовий лізинг” у редакції від 11.12.2003 р., “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000 р., “Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001 р. тощо. Нарівні з ними велике значення мають закони, що регулюють відносини не тільки у сфері підприємництва, однак стосуються цих відносин. Це закони України “Про власність” від 07.02.1991 р., “Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.1991 р., “Про рекламу” від 03.07.1996 р. у редакції Закону від 11.07.2003 р., “Про страхування” від 07.03.1996 р. у редакції від 04.01.2001 р., “Про аудиторську діяльність” від 22.04,1993 р., “ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р., “Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.1993 р., “Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” від 23.12.1997 р. тощо. Значну роль у регулюванні підприємницької діяльності відіграють підзаконні акти. У їх числі — Укази Президента України Серед Указів Президента України у сфері підприємництва слід зазначити такі: “Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності” від 03.02.1998 р., “Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності” від 23.07.1998 р.; “Про спрощену систему оподатковування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва” від 03.07.1998 р. Крім того, низку важливих нормативно-правових актів, що регулюють підприємництво, було затверджено Указами Президента України. Серед них Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене Указом Президента України від 07.11.1994 р.; Про порядок застосування обмежень імпорту товару відповідно до норм і принципів системи ГАТТ/ВОТ, затверджене Указом Президента України від 27.06.1996 р., тощо. Важливе значення мають також підзаконні акти Кабінету Міністрів України, особливо, положення, затверджені постановами уряду України. Серед них: Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 р. До числа цих актів також відноситься постанова Кабінету Міністрів України “Про упорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств” від 31.12.1992 р. тощо. Серед джерел підприємницького права великий масив складають відомчі нормативно-правові акти, у тому числі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України [раніше — Міністерства зовнішньоекономічної діяльності і торгівлі України] (особливо в сфері зовнішньоекономічної діяльності, де прийняті десятки відомчих актів, затверджених наказами цього Міністерства), Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку. Значну роль у сфері підприємництва мають локальні нормативно-правові акти, що розробляються і приймаються безпосередньо суб'єктами підприємницької діяльності з метою її саморегулювання. Ці акти можуть регулювати діяльність суб'єкта в цілому (наприклад, статут), його окремих структурних частин або відособлених підрозділів (наприклад, положення про філію, представництво), або встановлювати режим комерційної таємниці тощо. Поряд з нормативно-правовими актами за останні кілька років склалася певна судова практика застосування законодавства. Однак не завжди ця практика є однаковою. Тому важливе значення мають роз'яснення Президії Вищого господарського суду України. Одним з напрямків удосконалення законодавства про підприємництво є забезпечення верховенства закону, в тому числі підвищення ролі закону в регулюванні відносин у сфері підприємництва, їх пряма реалізація або конкретизація в підзаконних нормативно-правових актах, виключення довільного тлумачення тощо. Враховуючи розосередження регулювання підприємницької діяльності в різних нормативно-правових актах, існування в законодавстві про підприємництво численних нормативно-правових актів, представляється доцільним досягнення систематизації у формі кодифікованого закону. Підприємницький кодекс як комплексний, міжгалузевий нормативно-правовий акт необхідний для спільного і погодженого використання різнорідних норм у сфері підприємництва з метою належної реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність.

Прийняття Господарського кодексу України і нового Цивільного кодексу України, що передбачають безліч новел щодо правил регулювання діяльності суб'єктів підприємництва, є важливим етапом систематизації законодавства про підприємництво.

Законодавство про підприємництво як галузь законодавства — це сукупність нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері підприємництва.

Будь-яка підприємницька діяльність має не лише свої закони й правила, а й конкретно визначені правові рамки, в яких мусить підприємець. І тут ми доходимо до дуже актуальної теми: закон, правові норми та їх виконання в конкретній бізнес-діяльності.

Здавалося б, навіщо потрібен закон? Така вже логіка й основа співжиття великої кількості людей, які – пригляньмося уважніше! – в суспільстві, в соціальній групі, в колективі чітко виконують свої ролі. Одні виробляють матеріальні цінності, яких потребують інші люди, інші обслуговують потреби інших людей, а треті творять цінності нематеріальні – мистецтво, культуру, релігію.

Всю гігантську панораму людського співжиття можна порівняти з величезною грою з чіткими й зрозумілими правилами, яких мають дотримуватися всі. Якщо немає правил – то не існує й гри співжиття, немає тоді й цивілізованого, узгодженого, економічно ефективного співіснування різних людей, які вміють взаємодоповнювати один одного, взаємозбагачуватися, цивілізовано співпрацювати, спілкуватися і, при цьому, залишатися самими собою.

Такими правилами співжиття є закон, перед яким за демократичної системи всі люди мають бути рівними. “ Ми вважаємо самоочевидними такі істини, - писав Томас Джеферсон, - що всі люди створені рівними; що вони наділені Творцем невідчужуваними правами; що до таких прав входять життя, свобода і можливість досягати щастя”.

Фактично свої законодавчі основи й особливості у вигляді внутрішніх звичаїв і традицій має не лише кожна держава, а навіть кожна родина. Це ми відразу відчуваємо, побувавши в гостях у людей, з якими нещодавно познайомилися. Кожна людина – це жива Конституція, - вона має свої принципи, цінності й ідеали.

Без закону суспільне життя, напевно таки, нагадувало б хаос. Уявіть собі – кожен робив би те, що йому заманеться в конкретну мить у конкретному місці. Настала б анархія, в якій немає місця для свободи і вільного розвитку особистості. Видатний римський оратор і політичний діяч Ціцерон стверджував, що ми повинні бути рабами законів, щоб стати вільними.

Отож, ви маєте не лише володіти яскраво вираженими рисами лідера, а й уміти впливати на інших людей та знати загальноправові основи ведення приватного бізнесу. Для цього треба засвоїти особливості правового статусу підприємця – його права, обов’язки та відпові дальність.

В нашій країні встановлено такі права, обов’язки і відповідальність для людини, яка займається підприємницькою діяльністю.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності

Вступ.. Робоча програма дисципліни Короткий конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Суть та значення нормативно-правових актів підприємницької діяльності

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття малого підприємництва
2 Роль і значення малого підприємництва в ринковій економіці   1 Перехід до ринкових відносин об’єктивно пов’язаний зі становленням і розвитком малого підприємництва. Малий б

Особливості регулювання підприємницької діяльності
Лекція 19. Державне регулювання підприємництва План   1 Характеристика складових державної підприємницької політики 2 Нормативно-правове забезпечення підпри

Державна митна служба України
- здійснює митний контроль в Україні згідно з чинними законами України. Антимонопольний комітет України: - здійснює контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоек

Відповідальність підприємця
Людина ділова – це насамперед людина відповідальна за свої слова і вчинки, адже від її дій залежить прибуток, успіх, самореалізація, а іноді навіть і життя інших людей. Тому відповідальність – це н

Поняття ефективності підприємництва
2 Оцінка результатів підприємницької діяльності   Оцінка результативності підприємницької діяльності є однією з основних функцій управління. У зв’язку з цим, дану теми слід в

ІІІ Вправи.
Вправа 1.1.Розгляньте текст і підкресліть слово "підприємництво". Помір­куйте над тим, в якому сенсі в кожному випадку з вищенаведених використовується це поняття. Спробу

ІІІ Вправи.
Прочитайте уривок для виконання нижченаведених вправ: "Підприємець Роман Підіпригора три роки тому відкрив невеличку майстерню " Авто-Люкс" з ремонту автомобілів. Приміщення

ІІІ Ситуаційні завдання
Завдання 1.Щоб вижити у нелегкий час економічної скрути, декілька приватних підприємств і господарських товариств вирішили сконцентрувати свої зусилля. Які можуть бути шляхи об'єдн

IVЗавдання для самостійної роботи
Задача 1.Підприємець створює торговельне підприємство. У процесі форму­вання підприємницької команди в нього виникає сумнів щодо доціль­ності залучення до справи співвласників. У з

ЗАВДАННЯ
1 Дати характеристику різним видам господарських товариств. Заповнити таблицю 3.2. Таблиця 3.2 - Характерні ознаки, переваги та недоліки окремих видів господарських товариств

ІІІ Розв’язати задачі.
Задача 1.Коваленко має невелику гончарну фірму. Він наймає одного помічника і платить йому 12000 грн. на рік. Щорічна оренда приміщення складає 5000 грн. На сировину витрачається 2

Завдання може бути виконаним за варіантами
I варіант парні номери колонки А. II варіант непарні номери колонки Б. Задача 3. Підприємець має фірму з пошиття одягу. Його річні витрати склали: - заробітна пла

Завдання 1.
Допоможіть Тетяні скласти прогноз місячних витрат за таблицею: Статті витрат Сума, грн. на місяць Оплата кредиту

Обгрунтуйте свій вибір
Задача 2.Прийміть управлінське рішення – виберіть 1 із 3 варіантів. Ви є власником 2 тонн цибулі, ціна на яку у вересні у вашому регіоні – 3 грн. за 1 кг. І Ви можете збер

ІІ Ситуаційні задачі.
Задача 1.Засновник приватного підприємства вирішив збільшити розмір статутного фонду. Чи вимагається у цьому випадку дер­жавна реєстрація зміни, адже відомості про статутний фонд п

ІІ Вправи
Вправа 1.Запропонуйте групі методом "мозкового штурму" ви­значити: Що таке менеджмент? Якими є завдання менеджменту? Що є результатом роботи менеджера? Надайте і

Опитування даної теми за контрольними запитаннями
1 Сутність та функції бізнес-плану. 2 Методологія та стадії розробки бізнес-плану. 3 Структура та зміст бізнес-плану. 4 Особливості презентації бізнес-плану. 5 В

Якщо робота буде виконана менше, ніж у 70 будинках, тоді бу­дуть збитки
Наприклад, 40 вікон помито (70-40 = 30) 30 х 1,50 грн. = 45грн. (збитки) Перевірка Загальний виторг (TR) Загальні витрати (ТС)

Вправи для виконання в аудиторії
Вправа 2. «Торговий представник» Припустімо, що ви працюєте торговим представником виробника компакт-дисків, заробляєте 20 тис. грн. за рік і виріши­ли відкрити магазин дл

Розв’язати задачі
Задача 1.Обсяг продажу одного підприємства в 2011 р. становив 500 тис. грн., у 2012 р. - 600 тис. грн. Величина активів за цей період збіль­шилася з 1 до 1,5 млн грн. Визначте дина

Завдання для самостійної роботи
ВПРАВА 1 "ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ" Плануючи в перспективі відкриття власної справи у сфері туриз­му, Ви постійно вивчаєте нові шляхи організації туристичних послуг, цікав

Завдання для самостійної роботи
Задача 1 .Ви маєте вибір способів входження в бізнес: придбати існу­юче підприємство або створити власний бізнес. Оцінюючи можливі варіанти, візьміть до уваги оцінку вартості підпр

Робота з тестами
ІІІ Вправа в аудиторії «ПРОМИСЛОВА РОЗВІДКА» ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ГРУПИ Під час проведення маркетингового дослідження ви виявили, що на ринку з'явився потужний конкурен

Предметне дослідження: паперовий змій
За дизайном паперові змії поділяються на дві основні категорії: 1 спортивні паперові змії, або паперові змії для початківців; 2 паперові змії для змагань, або професійні повітряні

Завдання
Дайте відповідь на такі запитання: Яку відповідальність несуть власники грального бізнесу за не­гативні наслідки, пов'язані із зростанням кількості самогубств серед людей, що програлися, п

Опитування даної теми за контрольними запитаннями
1 Методи комплексної оцінки ефективності підприємницької діяльності. 2 Основні методи і форми активізації та вдосконалення підприємництва. 3 Активізація інноваційно-інвестиційної

Сутність та організація підприємницької діяльності
1 Категорія «підприємництво» стосовно категорії «бізнес» є: a) ідентичною; b) значно ширшою за змістом; c) вужчою за ознаками; d) протилежною за

Мале підприємство - це
a) коли облікова чисельність працюючих за звітний рік не більше 50 осіб; b) коли облікова чисельність працюючих за звітний рік не більше 200 осіб; c) коли облікова чисельність пра

Які основні атрибути притаманні ринку?
a) приватна власність. b) демонополізація виробництва. c) підприємництво. d) конкуренція. e) децентралізація. f) попит і пропозиція. g) державн

Які основні атрибути притаманні ринку?
a) приватна власність. b) демонополізація виробництва. c) підприємництво. d) конкуренція. e) децентралізація. f) попит і пропозиція. g) державн

Економіка підприємництва
1 Зовнішнє середовище малого бізнесу - це: a) усе, що перебуває за межами фірми малого бізнесу і впливає на неї або підпадає під її вплив; b) усі ті суб'єкти, з я

На ринку яких видів товарів визначається монопольне становище підприємств в межах території України?
a) для всіх товарів народного споживання. b) для всіх товарів виробничого призначення. c) для всіх видів робіт та послуг. d) в обігу капіталів (фінансів, цінних паперів т

На яких засадах держава будує свої відносини з підпри­ємцями?
a) податкова та фінансово-кредитна політика. b) використання державного майна і державної системи резервів. c) ліцензії, концесії, лізинг. d) соціальні, економічні та інш

Які види підприємницької діяльності можуть здійснюва­тися без спеціального дозволу (ліцензії)?
a) пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин. b) виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї.

Які види підприємницької діяльності можуть здійснюва­тися без спеціального дозволу (ліцензії)?
a) пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин. b) виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї.

Перелік рекомендованих джерел
1 Бізнес-план технологія розробки та обґрунтування. Навч. посібник/ Покропивний С., Соболь А.-К.: КНЕУ, 1999.-208 с. 2 Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. –3-є вид., випр. і

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги